Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка


Конспект лекцій з дисципліни "Адміністрування мереж" для спеціальності 091502 "Системне програмування"

Скачати 0.79 Mb.

Конспект лекцій з дисципліни "Адміністрування мереж" для спеціальності 091502 "Системне програмування"
Скачати 0.79 Mb.
Сторінка 1/15
Дата конвертації 13.03.2017
Розмір 0.79 Mb.
Тип Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
091502 “Системне програмування”

Донецьк – 2004 р.
ЗМІСТ


1. ТЕХНОЛОГІЯ Ethernet 5

1.1.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Перша модель мережі Ethernet 8

1.2. Друга модель мережі Ethernet 10

1.2.1. Моделі мережі і затримка поширення сигналу 10

1.2.2. Вибір найгіршого шляху 10

1.2.3. Розрахунок часу подвійного обороту (PDV) 11

1.2.4. Розрахунок скорочення міжкадрового інтервалу (PVV) 12

2. ТЕХНОЛОГІЯ FAST Ethernet 12

2.1. Перша модель мережі Fast Ethernet 14

2.2. Друга модель мережі Fast Ethernet 16

2.2.1. Розрахунок часу подвійного обороту 16

2.2.2. Приклад розрахунку 17

3. Стек протоколів TCP/IP 18

3.1. TCP/IP і модель OSI 18

3.2. Протокол IP (RFC791) 19

3.3. Протокол ARP (RFC826) 21

3.4. Протокол RARP (RFC903) 21

3.5. Протокол ICMP (RFC792) 21

3.6. Протокол TCP (RFC793) 22

3.7. Протокол UDP (RFC768) 25

3.8. Прикладний рівень 25

3.9.

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Прикладний рівень (англ. Application layer) - верхній (7-й) рівень моделі OSI, забезпечує взаємодію мережі й користувача. Саме на цьому рівні працюють всі прикладні програми, які використовують доступ до мережі, такі як оглядач веб-сторінок, електронна пошта, віддалений доступ до файлів та інші.
Адресація в стеці TCP/IP 25

3.9.1. Класи IP-адрес 26

3.9.2.
IP-адреса, адреса Ай-Пі (від англ. Internet Protocol address) - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (н-д Інтернет).
Особливі IP-адреси 28

3.9.3. Використання масок 28

3.9.4. Приклад поділу IP-мережі на підмережі 29

4. Таблиці маршрутизації в IP-мережах 29

4.1. Приклади таблиць різних типів маршрутизаторів 30

4.2. Призначення полів таблиці маршрутизації 31

4.3. Джерела і типи записів у таблиці маршрутизації 325. Система доменних імен (DNS) 33

5.1.

Маршрутиза́тор, або ро́утер (англ. router) - електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання пакетів мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI) між різними сегментами мережі.
Маршрутиза́ція (англ. Routing) - процес визначення маршруту прямування інформації між мережами. Маршрутизатор (або роутер від англ. router) приймає рішення, що базується на IP-адресі отримувача пакету.
До́менна систе́ма іме́н (англ. Domain Name System, DNS) - ієрархічна розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.
Доменні імена 35

5.2. Зони 37

5.3. Сервери DNS 376. Засоби діагностики TCP/IP 39

6.1.

Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.
Arp 39

6.2. Ipconfig 39

6.3. Nbtstat 40

6.4. Netdiag 40

6.5. Netstat 40

6.6. Nslookup 41

6.7. Ping 41

6.8. Tracert 42

7. ЛІТЕРАТУРА 42

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни “Адміністрування мереж”

для спеціальності 7.

Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Скачати 0.79 Mb.

2021