Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій з дисципліни «Операційні системи»

Конспект лекцій з дисципліни «Операційні системи»
Сторінка4/17
Дата конвертації24.05.2017
Розмір1.81 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ЛЕКЦІЯ 5. ЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. НИТКИ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.


Анотація

Логічна організації взаємодії процесів. Інформаційна валентність зв’язку між процесами. Засоби обміну інформації між процесами. Семетричний, асеметричний зв’язок. Розширене поняття процесу - нитка виконання (thread). Кооперативні процеси.
5.1 Взаємодіючі процеси
Для досягнення поставленої мети різні процеси (можливо, навіть належать різним користувачам) можуть виконуватися псевдопараллельно на одній обчислювальній системі або паралельно на різних обчислювальних системах, взаємодіючи між собою.

Для чого процесам потрібно займатися спільною діяльністю? Які існують причини для їх кооперації?

1. Підвищення швидкості роботи. Поки один процес очікує настання деякої події (наприклад, закінчення операції вводу-виводу), інші можуть займатися корисною роботою, спрямованою на вирішення загальної задачі. У багатопроцесорних обчислювальних системах програма розбивається на окремі шматочки, кожен з яких буде виконуватися на своєму процесорі.

2. Спільне використання даних. Різні процеси можуть, наприклад, працювати з однією і тією ж динамічної базою даних або з поділюваним файлом, спільно змінюючи їх вміст.

3. Модульна конструкція якої системи. Типовим прикладом може служити мікроядерний спосіб побудови операційної системи, коли різні її частини являють собою окремі процеси, що взаємодіють шляхом передачі повідомлень через мікроядро.

4. Зручність роботи користувача. Наприклад, користувач бажає редагувати і налагоджувати програму одночасно. У цій ситуації процеси редактора і відладчика повинні вміти взаємодіяти один з одним.

Процеси, які впливають на поведінку один одного шляхом обміну інформацією, прийнято називати кооперативними або взаємодіючими процесами, на відміну від незалежних процесів, не надають один на одного ніякого впливу.

Різні процеси в обчислювальній системі спочатку являють собою відособлені сутності. Робота одного процесу не повинна приводити до порушення роботи іншого процесу. Для цього, зокрема, розділені їх адресні простори і системні ресурси, і для забезпечення коректної взаємодії процесів потрібні спеціальні засоби і дії операційної системи.

Способи обміну інформацією між взаємодіючими процесами.

Процеси можуть взаємодіяти один з одним, тільки обмінюючись інформацією. За обсягом переданої інформації і ступеня можливого впливу на поведінку іншого процесу всі способи обміну можна розділити на три категорії.

1. Сигнальні. Передається мінімальну кількість інформації - один біт, "так" або "ні". Використовуються, як правило, для сповіщення процесу про настання якої-небудь події. Ступінь впливу на поведінку процесу, що отримав інформацію, мінімальна. Все залежить від того, чи знає він, що означає отриманий сигнал, чи треба на нього реагувати і яким чином. Неправильна реакція на сигнал або його ігнорування можуть призвести до трагічних наслідків.

2. Канальні. "Спілкування" процесів відбувається через лінії зв'язку, надані операційною системою, і нагадує спілкування людей по телефону, за допомогою записок, листів або оголошень. Обсяг переданої інформації за одиницю часу обмежений пропускною здатністю ліній зв'язку. Зі збільшенням кількості інформації зростає і можливість впливу на поведінку іншого процесу.

3. Колективна пам'ять. Два або більше процесів можуть спільно використовувати деяку область адресного простору. Створенням розділяється пам'яті займається операційна система. Можливість обміну інформацією максимальна, як, втім, і вплив на поведінку іншого процесу, але вимагає підвищеної обережності. Використання розділяється пам'яті для передачі / одержання інформації здійснюється за допомогою засобів звичайних мов програмування, в той час як сигнальним і канальним засобам комунікації для цього необхідні спеціальні системні виклики. Колективна пам'ять являє собою найбільш швидкий спосіб взаємодії процесів в одній обчислювальній системі.
5.2 Логічна організація механізму передачі інформації
Розрізняють два способи адресації: пряму і непряму. У випадку прямої адресації взаємодіючі процеси безпосередньо спілкуються один з одним, при кожній операції обміну даними явно вказуючи ім'я або номер процесу, якому інформація призначена або від якого вона повинна бути отримана. Якщо і процес, від якого дані виходять, і процес, що приймає дані, вказують імена своїх партнерів по взаємодії, то така схема адресації називається симетричною прямою адресацією. Жоден інший процес не може втрутитися в процедуру симетричного прямого спілкування двох процесів, перехопити послані або підмінити очікувані дані. Якщо тільки один з взаємодіючих процесів, наприклад передавальний, вказує ім'я свого партнера по кооперації, а другий процес в якості можливого партнера розглядає будь-який процес у системі, наприклад, очікує отримання інформації від довільного джерела, то така схема адресації називається асиметричною прямою адресацією.

При непрямій адресації дані поміщаються передавальним процесом в деякий проміжний об'єкт для зберігання даних, який має свою адресу, звідки вони можуть бути, потім вилучені яким-небудь іншим процесом. Прикладом такого об'єкта може служити звичайна дошка оголошень або рекламна газета. При цьому передавальний процес не знає, як саме ідентифікується процес, який отримає інформацію, а приймаючий процес не має уявлення про ідентифікаторі процесу, від якого він повинен її отримати.

При використанні прямої адресації зв'язок між процесами в класичній операційній системі встановлюється автоматично, без додаткових ініціюючих дій. Єдине, що потрібно для використання засоби зв'язку, - це знати, як ідентифікуються процеси, що беруть участь в обміні даними.

При використанні непрямої адресації ініціалізація засоби зв'язку може і не вимагатися. Інформація, якою повинен володіти процес для взаємодії з іншими процесами, - це якийсь ідентифікатор проміжного об'єкта для зберігання даних, якщо він, звичайно, не є єдиним і неповторним у обчислювальної системі для всіх процесів.

Інформаційної валентності зв'язку - показує, скільки процесів може бути одночасно асоційоване з конкретним засобом зв'язку, а також скільки таких засобів зв'язку може бути задіяне між двома процесами.

При прямій адресації тільки один фіксований засіб зв'язку може бути задіяний для обміну даними між двома процесами, і тільки ці два процеси можуть бути асоційовані з ним. При непрямої адресації може існувати більше двох процесів, що використовують один і той самий об'єкт для даних, і більше одного об'єкта може бути використане двома процесами.


5.3 Особливості передачі інформації за допомогою ліній зв'язку
Передача інформації між процесами за допомогою ліній зв'язку є досить безпечною в порівнянні з використанням розділяється пам'яті і більш інформативною в порівнянні з сигнальними засобами комунікації. Крім того, Колективна пам'ять не може бути використана для зв'язку процесів, що функціонують на різних обчислювальних системах. Тому канали зв'язку із засобів комунікації процесів набули найбільшого поширення. Торкнемося деяких питань, пов'язаних з логічною реалізацією канальних засобів комунікації.

Потік введення / виводу і повідомлення. Існує дві моделі передачі даних по каналах зв'язку - потік вводу-виводу і повідомлення.

При передачі даних за допомогою потокової моделі операції передачі / прийому інформації взагалі не цікавляться вмістом даних. Процес, який прочитав 100 байт з лінії зв'язку, не знає і не може знати, чи були вони передані одночасно, тобто одним шматком або порціями по 20 байт, прийшли вони від одного процесу або від різних. Дані являють собою простий потік байтів, без будь-якої їх інтерпретації з боку системи. Прикладами потокових каналів зв'язку можуть служити pipe і FIFO, описані нижче.

У моделі повідомлень процеси накладають на передані дані деяку структуру. Весь потік інформації вони поділяють на окремі повідомлення, вводячи між даними, принаймні, кордони повідомлень. Прикладом кордонів повідомлень є точки між пропозиціями в суцільному тексті або межі абзацу. Крім того, до переданої інформації можуть бути приєднані вказівки на те, ким конкретне повідомлення було послане і для кого воно призначене. В обчислювальних системах використовуються різноманітні засоби зв'язку для передачі повідомлень: черги повідомлень, sockets (гнізда) і т. д.

Надійність засобів зв'язку. Одним з істотних питань при розгляді всіх категорій засобів зв'язку є питання про їх надійності. Ми будемо називати спосіб комунікації надійним, якщо при обміні даними виконуються чотири умови.

1. Не відбувається втрати інформації.

2. Не відбувається пошкодження інформації.

3. Не з'являється зайвої інформації.

4. Не порушується порядок даних у процесі обміну.

Очевидно, що передача даних через поділювану пам'ять є надійним способом зв'язку. Те, що ми зберегли в пам'яті, що розділяється, буде лічено іншими процесами в первозданному вигляді, якщо, звичайно, не станеться збою в живленні комп'ютера. Для інших засобів комунікації, як видно з наведених вище прикладів, це не завжди вірно.

У разі ненадійності передачі даних, контроль за передачею даних може бути покладено на:

1. на операційну систему;

2. на процеси, що обмінюються даними;

3. спільно на систему і процеси, розділяючи їх відповідальність. Операційна система може виявляти помилки при передачі даних і сповіщати про це взаємодіючі процеси для прийняття ними рішення про подальшу поведінку.

Нитки виконання. Розглянуті вище аспекти логічної реалізації відносяться до засобів зв'язку, орієнтованим на організацію взаємодії різних процесів. Однак зусилля, спрямовані на прискорення вирішення завдань в рамках класичних операційних систем, призвели до появи зовсім інших механізмів, до зміни самого поняття "процес".

У свій час впровадження ідеї мультипрограмування дозволило підвищити пропускну спроможність комп'ютерних систем, тобто зменшити середній час очікування результатів роботи процесів. Але будь-який окремо взятий процес в мультипрограмній системі ніколи не може бути виконаний швидше, ніж при роботі в Однопрограмних режимі на тому ж обчислювальному комплексі. Тим не менше, якщо алгоритм розв'язання задачі володіє певним внутрішнім паралелізмом, ми могли б прискорити його роботу, організувавши взаємодію декількох процесів.

Для того щоб реалізувати цю ідею, введемо нову абстракцію всередині поняття "процес" - нитка виконання або просто нитка (в англомовній літературі використовується термін thread). Нитки процесу розділяють його програмний код, глобальні змінні і системні ресурси, але кожна нитка має власний програмний лічильник, свій вміст регістрів і свій стек. Тепер процес подається як сукупність взаємодіючих ниток і виділених йому ресурсів. Процес, що містить всього одну нитку виконання, ідентичний процесу в тому сенсі, який ми вживали раніше. Для таких процесів надалі будемо використовувати термін "традиційний процес". Іноді нитки називають полегшеними процесами чи міні-процесами, так як у багатьох відношеннях вони подібні традиційним процесам. Нитки, як і процеси, можуть породжувати нитки-нащадки, правда, тільки всередині свого процесу, і переходити з одного стану в інший. Стану ниток аналогічні станам традиційних процесів. Нитки розділяють процесор так само, як це робили традиційні процеси, відповідно до розглянутими алгоритмами планування.

Оскільки нитки одного процесу поділяють істотно більше ресурсів, ніж різні процеси, то операції створення нової нитки і перемикання контексту між нитками одного процесу займають значно менше часу, ніж аналогічні операції для процесів в цілому.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • 5.3 Особливості передачі інформації за допомогою ліній звязку