Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій з дисципліни «Забезпечення прав людини І громадянина в інтернет-просторі»

Скачати 277.58 Kb.

Конспект лекцій з дисципліни «Забезпечення прав людини І громадянина в інтернет-просторі»
Скачати 277.58 Kb.
Сторінка1/12
Дата конвертації30.03.2019
Розмір277.58 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Додаток Г до п.п. 3.6 (Ф __- ___) Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра КОНСТИТУЦІЙНОГО І АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Конспект лекцій з дисципліни «Забезпечення прав людини і громадянина в інтернет-просторі» за напрямом (спеціальністю): 081 «Право» Укладач: Сопілко І.М. д.ю.н., доцент кафедри конституційного і адміністративного права Проскура Г.М., асистент кафедри конституційного і адміністративного права Конспект лекцій розглянутий та схвалений на засіданні кафедри конституційного і адміністративного права Протокол № ____ від «___»_____2018р.
Права́ люди́ни - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.
Асисте́нт (від лат. assistens - присутній, помічник) - у широкому розумінні - помічник спеціаліста.
Завідувач кафедри Пивовар Ю.І. Продовження Додатку Г Лекція № 1 Тема лекції: Інтернет та міжнародна інституційна складова управління Інтернетом.
Управління Інтернетом - це комплекс заходів з розробки й застосування загальних принципів, норм, правил, процедур прийняття рішень і програм, які формують умови для розвитку і використання інтернету. У цій статті описується, як регулювався та як зараз регулюється інтернет, деякі з протиріч, які сталися на шляху розвитку інтернету, а також триваючих дебатів про те, як повинен або не повинен регулюватися інтернет в майбутньому.
План лекції 1. Вступ до Інтернету та Міжнародної інституційної складової управління Інтернетом. 2. ІСАNN як глобальне утворення sui generis. 3. Загальна картина управління Інтернетом – система Організації Об’єднаних Націй. 4. Європейський вимір управління Інтернетом. 5. Регіональні організації у зміцненні мережі управління Інтернетом. 6. Рушійна сила управління Інтернетом. 7. Участь мультистейкхолдерів в управлінні Інтернетом. 8. Виклики та тенденції в рамках інституційної архітектури управління Інтернетом. Література 1. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 року Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.
– ст. 650. 2. Закон України «Про поштовий звязок» від 04.10.2001 року № 2759-ІІІ – Електронний ресурс. – Режим доступу: http:zakon3.rada.gov.ualawsshow2759-14 3. Сопілко І.М. Захист авторських прав в мережі інтернет : монографія І.М.Сопілко, О.В.Пономаренко. – К. : Комп’ютерпрес, 2013. – 247 с. 4. Кульчій О.О. Інформаційне право: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право» [Електронний ресурс] О.О.
Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Інформаці́йне пра́во - галузь права, сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з обігом інформації, формуванням і використанням інформаційних ресурсів, функціюванням інформаційних систем з метою забезпечення задоволення інформаційних потреб фізичних та юридичних осіб.
Кульчій. – Полтава: ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2015. – Режим доступу: http:pravo.puet.edu.uafileslic2016bacip_03.pdf Зміст лекції 1. Вступ до Інтернету та Міжнародної інституційної складової управління Інтернетом.  Інтернет знаходяться в центрі уваги останніх найзначніших подій, дискусій, обговорень, суперечок та дебатів. Протягом певного періоду часу він розглядався у якості недослідженого феномену, але за останні роки звернув на себе велику увагу, особливо у зв’язку із розкриттям секретних документів Агентства національної безпеки СІІІА Едвардом Сноуденом.
Е́двард Джо́зеф Сно́уден (англ. Edward Joseph Snowden; *21 червня 1983, Елізабет-Сіті, штат Північна Кароліна) - американський програміст, системний адміністратор, колишній працівник ЦРУ та АНБ США. З червня 2013 року передає газетам The Guardian і The Washington Post інформацію про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу, що спричинило низку міжнародних скандалів. Сноуден був заочно звинувачений у шпигунстві і оголошений в міжнародний розшук.
Агентство національної безпеки (АНБ), (англ. National Security Agency (NSA)) - агентство криптологічної розвідки Сполучених Штатів Америки. АНБ є частиною Міністерства оборони США і відповідає за збір та аналіз іноземної розвідувальної інформації та за захист інформаційних систем і комп'ютерних мереж уряду США.
Більш того, управління Інтернетом стало важливим у багатьох секторах публічного та приватного життя - охороні здоров’я, освіті, публічній адміністрації.  Екосистема управління Інтернетом складається із декількох рівнів: уряди, спеціалізовані міжнародні інституції, міжурядові інституції, громадянське суспільство, приватний сектор, Інтернет спільнота, техноспільнота, Інтернет форуми і т.д.
Особисте життя - це особлива частина приватної сфери людської життєдіяльності, яка полягає в різноманітних відносинах, стосунках, явищах, подіях і таке інше, що не мають публічного значення, визначається і регулюється самою особою.
Приватна власність - одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.
Усі вони чинять властивий їм вплив на управління Інтернетом. Історія Інтернету скдадаєьтьс з етапів: - Предісторія (1956-1966); - Етап перший: від військового експерименту до програми цивільного призначення (1967-1995); ARPANET (1967-1972); Розвиток Інтернет-мережі на основі набору протоколів TCPIP (1973-1983); Перехід від військовоїдослідницької мережі до мережі цивільного призначення (1983-1995); - Етап другий: комерціалізація Інтернету (1995 - ідо цього часу);Перший бум в історії Інтернету: 1995-2000; Web 2.0 (2000-2003); Мобільне сполучення, нагляд, кібер злочин, корпоративна влада, зміни цілей використання (2004 - ідо цього часу). Історія Інтернету сягає, здебільшого, ери після закінчення Другої Світової війни, а його еволюцію можна зобразити у двох основних етапах: розвиток від військового експерименту до програми цивільного призначення та комерціалізація мережі Інтернет.
Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
(а) Предісторія (1956-1966) Доктрина взаємного гарантованого знищення (MAD) - регулювала ядерну противагу між Сполученими Штатами та Радянським Союзом.
Сполу́чені Шта́ти Аме́рики, також США, Сполу́чені Шта́ти, Шта́ти, Аме́рика (англ. United States of America, USA, U.S., the USA, the States, America) - конституційна федеративна республіка в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія.
Сою́з Радя́нських Соціалісти́чних Респу́блік (скорочено - СРСР або Радянський Союз) - формально союз соціалістичних держав, утворених на уламках Російської імперії після революції 1917 року, наддержавне утворення, яке існувало в 1922–1991 роках у Центральній та Північній Азії, Східній Європі.
Вони викликала негайну потребу розробити систему комунікацій, здатну витримати руйнівну термоядерну атаку. Відреагував на виклик дослідник корпорації RAND, Пол Берен, який вигадав дизайн сітчастої схеми на основі високих рівнів надмірної кількості зв’язків та технології цифрового зв’язку під назвою комутація пакетів.
Комутація пакетів - принцип комутації, при якому інформація розділяється на окремі пакети, які передаються в мережі незалежно один від одного. В таких мережах, по одній фізичній лінії зв'язку, можуть обмінюватися даними багато вузлів.
RAND Corporation («Research ANd Development») - американський аналітичний центр заснований 14 травня 1948 року в Санта-Моніка (Каліфорнія), вважається першим аналітичним центром у світі.
Проте, вона так і не була побудована. У 1962 році Джозеф Ліклайдер(1915–1990), керівник Агентства передових оборонних дослідницьких проектів США висловив ідею Всесвітньої компютерної мережі. Перший в світі Інтернет зародився зі створенням дослідної компютерної мережі, яка отримала назву ARPANET. Її основним завданням була комутація пакетів Агентства перспективних дослідницьких проектів Міноборони США. Після цієї події з метою підвищення ступеня інформаційної безпеки на випадок війни Міністерство оборони Сполучених Штатів в екстреному порядку віддало наказ розробити надійну систему для передачі даних і виділив на це необхідні кошти. Зайнялося питанням створенням компютерної мережі спеціальне агентство DAPRA, яке відповідало за впровадження нових технологій в США.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
З плином часу APRANET розвивалася і ставала популярною вченими з різних сфер науки. Спроба встановлення першої звязку по мережі була проведена 29 жовтня 1969 року. Чарлі Клайн з Каліфорнійського університету (р. Лос-Анджелес) пробував віддалено підключитися до ПК, що знаходиться на відстані 640 км у Стенфордському дослідницькому інституті, де Білл Дювалль в телефонному режимі підтверджував успішну трансляцію кожного символу. Однак з пяти знаків слова «LOGON», яке було спеціальною командою авторизації в системі, з першої спроби вдалося передати лише перші три знаки – «LOG», після цього в мережі стався збій. Однак після повернення APRANET в робочий стан через кілька годин наступна спроба вчених встановити звязок на відстані увінчалася успіхом. Основні аспекти проекту ARPANET: 1. Успіху було досягнуто завдяки неабияким колегіальним діям: дизайн центральних протоколів мережі було доручено Робочій групі з мережі, що переважно складалась із студентів. Таким чином було сформовано колегіальний дух - важлива риса технічного розвитку Інтернету навіть на сьогоднішній день. 2. ARPANET передбачає цікаве конкретне дослідження соціального виміру технологій. Планувалось, що мережа стане інструментом обміну ресурсами, проте її користувачі переважно використовували її для спілкування один з одним, шляхом обміну файлами та програмним забезпеченням, а також для відправлення та отримання електронних листів. 3. Концепція нетворкінгу як об’єднання людей. Дата 22 жовтня 1969 року може по праву вважатися датою появи першого в світі Інтернету. Перша програма для обміну електронними листами в Глобальній мережі зявилася в 1971 році і відразу ж стала популярною серед користувачів Інтернету. У 1973 році до мережі через трансатлантичний кабель були підключені перші іноземні організації з Великобританії та Норвегії – мережа стала міжнародною. У 1984 р. почала функціонувати компютерна система розподілу доменних імен, яка дозволяла отримати інформацію про сайту в Мережі. У 1984 р. зявилася ще одна масштабна мережу NSFNet, яка була створена Національним науковим фондом Сполучених Штатів.
Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
Доме́нне ім'я (англ. Domain name) або Доме́н (англ. Domain, від лат. dominium - володіння) - частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доме́нних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється.
Національний науковий фонд (англ. National Science Foundation, NSF) - незалежне агентство при урядові США, що забезпечує фундаментальні дослідження та освіту у всіх галузях науки (окрім медицини). Аналогом Національного наукового фонду в галузі медицини є Національний інститут охорони здоров'я США.
Вона включала в себе безліч дрібних мереж, в тому числі і популярні тоді Bitnet і Usenet, і володіла значно більшою пропускною здатністю в порівнянні з мережею ARPANet. Таким чином, остання набула серйозного конкурента. До NSFNet підключилися понад 10 000 ПК менш ніж за рік, і зі словом «Інтернет» поступово стала асоціюватися саме ця мережа. Створення протоколу IRC – Internet Relay Chat заклало основу першого чату, яке забезпечило спілкування користувачів в реальному часі.
IRC (англ. Internet Relay Chat) - технологія багатокористувацьких конференцій в текстовому режимі через мережу Інтернет.
Це відбулося в 1988 році. У 1989 році в Європі, в стінах Європейського центру ядерних досліджень (франц. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) народилась концепція тенет. Її запропонував знаменитий британський вчений Тім Бернерс-Лі, він же протягом двох років розробляв протокол HTTP, мову гіпертекстової розмітки HTML та ідентифікатори URI. Проте головним постачальником даних Глобальна мережа стала лише до 1995 р., коли її трафік перевищив за обсягом пересилається поширений протокол передачі файлів FTP. Це послужило поштовхом для створення W3C – Консорціуму Всесвітньої павутини.
Консорціум Всесвітньої павутини (англ. World Wide Web Consortium, W3C) - головна міжнародна організація, що розробляє й впроваджує технологічні стандарти для всесвітньої павутини. Заснована 1994 року Тімом Бернерсом-Лі,- винахідником всесвітньої павутини, котрий її і очолює.
Саме остання надала вигляд раніше безликому Інтернету. У 1990 році мережа ARPANET припинила своє існування, програвши конкуренцію NSFNet. Тоді ж було зафіксовано перше підключення до Інтернету телефонною лінією (так зване «дозво́нювання» англ. Dial-up access). У 1991 році тенета стали доступні в Інтернеті, а в 1993 році зявився знаменитий Веб-браузер (англ. web-browser) NCSA Mosaic. Всесвітня павутина ставала дедалі популярнішою.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
У 1995 році NSFNet повернулась до ролі дослідницької мережі; маршрутизацією всього трафіку Інтернету тепер займались мережеві провайдери (постачальники послуг). В тому ж році тенета стали основним постачальником інформації в Інтернеті, обігнавши за обсягом трафіку протокол передачі файлів FTR; було сформовано Консиліум всесвітньої повутини. Можна сказати, що тенета перетворили Інтернет і створили його сучасний вигляд. Таким чином, з 1996 р. терміни «Інтернет» і «Всесвітня мережа» практично повністю підміняють один одного. У 1998 році Папа Римський Іоанн Павло II заснував Міжнародний день Інтернету, який щорічно святкується 4 квітня, в Україні з 2001 року День Інтернету відмічається щорічно 14 грудня. У 2000 р. нараховувалося близько 327 млн користувачів, з них тільки в США чисельність перевищувала 100 млн чоловік. У 2004 р. Інтернет нараховував 700 млн користувачів, і найближчим часом їхня кількість зросте до 1 млрд. Число сайтів, що становило в 1993 р. 26 тис., сьогодні перевищує 5 млн. Соціальні мережі он-лайн - Linkedln (2003), Facebook (2004), Twitter (2006). 2007 - поява смартфону- доступ до Інтернету. 5 січня 2011 року кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів.  Управління Інтернетом - керування та координація технічними засобами Інтернету - такими як доменні імена, адреси, стандарти та протоколи, що уможливлюють роботу Інтернету. Визначення, розроблене Проектом з Управління Інтернетом: Управління Інтернетом - процес колективного прийняття рішень власниками, операторами, розробниками та користувачами мереж, під’єднаними Інтернет протоколами, для встановлення політики, правил та процедур вирішення спорів стосовно технічних стандартів, надання ресурсів, та чи поведінки людей, залучених до процесів глобальної взаємодії в мережі.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Вузьке визначення: Управління Інтернетом - керування та координація технічними засобами Інтернету - такими як доменні імена, адреси, стандарти та протоколи, що уможливлюють роботу Інтернету. Широке визначення: Управління Інтернетом включає в себе багато факторів, що формують множинність питань, пов’язаних з Інтернетом, зокрема: інтелектуальна власність, приватність, свобода в Інтернеті, електронна торгівля та кібербезпека. У 2003 році увага спільноти зосередилась на понятті Управління Інтернетом в межах Всевітнього саміту з питань інформаційного суспільства, що проходив в Женеві у 2003 році та в Тунісі у 2005 році. Управління Інтернетом повинне: – забезпечувати справедливий розподіл ресурсів; – полегшувати доступ для всіх; – гарантувати стабільне і захищене функціонування Інтернету; – враховувати багатомовність. Управління Інтернетом охоплює як технічні питання, так і питання державної політики, і в ньому повинні брати участь усі заінтересовані сторони і відповідні міжурядові і міжнародні організації.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
  МІжнародне управління Інтернетом має бути багатостороннім, прозорим та демократичним, із повним залученням урядів, приватного сектору, громадянського суспільства та міжнародних організацій. Як наслідок - заснування Робочої групи з Управління Інтернетом (WGIG) - баланс представників уряду, бізнесу, громадянського суспільства та технологічної спільноти, що працювали над розробкою єдиного бачення щодо Управління Інтернетом. Сьогоднішній день Інтернету — це епоха електронної комерції, електроних бібліотек, віртуального офісу, дистанційного навчання, мультимедіальних цифрових ресурсів.
Електро́нна коме́рція (від англ. Electronic commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Якщо початково Інтернет представляв собою засіб поширення інформації, а розробка цілого ряду, що пішла за цим, програм для забезпечення різних видів мережевої взаємодії, операційних систем. На перше місце виходить використання Інтернету в комерційній діяльності підприємств, електронного урядування та дистанційного навчання. Електро́нне урядува́ння — спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій. 2.
Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
ІСАNN як глобальне утворення sui generis.  Sui generis (суі генеріс; букв. своєрідний, єдиний у своєму роді) — латинський вираз, що означає унікальність правової конструкції (акту, закону, статусуі т. д.), яка, незважаючи на наявність схожості з іншими подібними конструкціями, в цілому не має прецедентів. Унікальність будь-якого з випадків «sui generis» часто стає предметом затяжних суперечок. ICANN є
Каталог: bitstream -> NAU -> 36354
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
36354 -> Методичні рекомендації з виконання домашньої роботи з дисципліни
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Скачати 277.58 Kb.

  • Закон України
  • Інформаційне право
  • Агентства національної безпеки СІІІА Едвардом Сноуденом
  • Сполученими Штатами та Радянським Союзом
  • Консорціуму Всесвітньої павутини