Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій зміст теоретична частина курсу 3

Конспект лекцій зміст теоретична частина курсу 3
Сторінка1/14
Дата конвертації28.05.2017
Розмір1.25 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Периферійні пристрої

Конспект лекцій

ЗМІСТТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА КУРСУ 3

1. Периферійні пристрої як об’єкт управління загальної мікропроцесорної системи управління 3

2.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Мікропроце́сорна систе́ма (МП-система) - спеціалізована інформаційна або керуюча система, побудована на основі мікропроцесорних засобів, тобто набору мікропроцесорних схем.
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.
Паралельний програмований інтерфейс(PPI) 7

3. Послідовна передача даних 10

4.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Програмований таймер PT I8253 (programming timer) 15

5. Паралельна передача даних 18

6. Контролер прямого доступу до пам'яті DMA I8257 24

7. Контролер переривань (I8259А) 31

8.

Мікроконтро́лер (англ. microcontroller), або однокристальна мікроЕОМ - виконана у вигляді мікросхеми спеціалізована мікропроцесорна система, що включає мікропроцесор, блоки пам'яті для збереження коду програм і даних, порти вводу-виводу і блоки зі спеціальними функціями (лічильники, компаратори, АЦП та інші).
Контро́лер перерива́нь (англ. Programmable Interrupt Controller, PIC) - мікросхема чи інтегрований блок процесора, що відповідає за послідовну обробку запитів на переривання від різних пристроїв.
Послідовний інтерфейс СОМ-порт 46

9.

Послідо́вний порт (англ. serial port) - двонаправлений послідовний інтерфейс, призначений для обміну байтовою інформацією. Послідовний тому, що інформація через нього передається по одному біту, біт за бітом (на відміну від паралельного порту).
Паралельний інтерфейс LPT 56

10.

Паралельний інтерфейс - спосіб взаємодії фізичних пристроїв в обчислювальній техніці, при якому за один момент часу передаються відразу всі біти даних. Для цього в паралельному інтерфейсі для кожного розряду даних є своя фізична лінія на відміну від послідовного інтерфейсу, через який інформація передається по одній лінії, послідовно біт за бітом.
Послідовна шина USB 66

11. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 89

11.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
1 Лабораторна робота №1 89

11.2 Лабораторна робота №2 90

11.3 Лабораторна робота №3 93

11.4 Лабораторна робота №4 97

11.5 Лабораторна робота №5 101

11.6 Лабораторна робота №6 105

11.7 Лабораторна робота №7 109

11.8 Лабораторна робота №8 113

12. ЗАЛІКОВА РОБОТА 119

12.1 Приклади тем заліковиих робіт 119

12.2 Приклад №1 - "Програматор для мікроконтролерів AVR на базі програматора PonyProg" 121

12.3 Приклад №1 - "Імітація роботи з/д вокзалу" 123


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14  • Контролер
  • Послідовний інтерфейс
  • Паралельний інтерфейс
  • ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ