Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекції до теми №7 Факсимільні апарати. Робота на факсимільному апараті. Факсимільний апарат

Скачати 113.46 Kb.

Конспект лекції до теми №7 Факсимільні апарати. Робота на факсимільному апараті. Факсимільний апарат
Скачати 113.46 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 09.06.2017
Розмір 113.46 Kb.
Тип Конспект
  1   2

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ ДО ТЕМИ № 7

Факсимільні апарати. Робота на факсимільному апараті.

Факсимільний апарат

Факсимільний апарат дає змогу вести звичайні телефонні розмови, підключивши паралельний телефон; приймати факсимільні повідомлення (так званими факсами) з іншого факсу, передавати свої; працювати в режимі автовідповідач-факс; автоматично приймати повідомлення голосом, а також факсимільні повідомлення; набирати номер телефону, не піднімаючи трубки, багаторазово повторювати виклик абонента ("додзвін");

Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.

запрограмувати та зберігати в пам'яті кілька десятків телефонних номерів, викликати їх натисканням однієї або трьох клавіш; "засекретити" окремі номери; копіювати документи; записати двосторонню розмову, щоб мати змогу потім прослухати її; маніпулювати із записаними повідомленнями; зателефонувати з іншого телефону та прослухати всі повідомлення голосом, записані факсом; з іншого телефону перепрограмувати звукове повідомлення автовідповідача; з іншого факсу запросити факсимільне повідомлення; телефонувати з іншого телефону і прослуховувати, що відбувається у вашому офісі.

До комплекту факсимільного апарата входять: факс, телефонна трубка, шнур під'єднання до телефонної мережі, мережевий шнур, шнур під'єднання до телефонної трубки, мікрокасета з магнітною стрічкою, рулон паперу для термодруку, лоток для документів, які подаються.

На даний час як магнітні носії систем і пристроїв ЦМЗ найчастіше використовуються магнітні стрічки і диски. В системах ЦМЗ, що застосовуються в інформаційно-вимірювальній техніці, в основному використовуються магнітні стрічки.

Під час установлення факсу рекомендується під'єднати до нього паралельний телефон - він виручить при зникненні напруги в мережі. Факс слід під'єднати до окремої розетки в мережі. Якщо на телефонній лінії, до якої під'єднаний факс, встановлено паралельний телефон, не використовуйте його під час прийому-передачі факсимільних повідомлень, щоб не погіршити зображення, яке передається.

Вихідне повідомлення (ОGМ - оut going message) - це те, що відтворює ваш факс в режимі автовідповідача, повідомляючи, що вас немає на місці, і пропонуючи передати факс або повідомлення голосом. Рекомендаційна тривалість повідомлення -12с, але не більше 16 с, причому паузи між словами не повинні перевищувати 2 с.

При передачі документів враховують такі обмеження: ширина паперу від 128 до 216 мм; ефективна ширина сканування 208 мм; маса квадратного метра паперу від 45 до 90 г;

Квадра́тний ме́тр - одиниця площі, площа квадрату зі стороною в один метр. Квадратний метр складається з 10 тисяч квадратних сантиметрів.

в лотку може бути до 10 документів; не слід використовувати папір з покриттям.

Перелік основних функцій

# 01 - установка дати.

# 02 - ваш логотип (тобто назва компанії або ім'я).

# 03 - ваш телефонний номер.

# 04 - друк повідомлення про передачу документів.

# 05 - рахунок дзвінків у режимі АNS/FАХ.

# 06 - рахунок дзвінків у режимі FАХ.

# 07 - час запису автовідповідача.

# 08 - ідентифікатор для дистанційного управління автовідповідачем.

# 99 - друк переліку установок,
Факс – це пристрій, призначений для передавання даних (текстів, малюнків) в графічному вигляді по телефонних каналах.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Вони з’явились ще задовго до появи персональних комп’ютерів і мереж.

Факсимільний апарат представляє собою електромеханічний пристрій, що складається із сканера, модема, принтера і мотора з шестернями. Сканер зчитує зображення документу, оцифровує його і передає інформацію на модем. Мотор і шестерні якраз відповідають за коректну подачу паперу в сканер і принтер. Модем перетворює цифрові сигнали в послідовність модульованих сигналів і забезпечує їх передавання  на інший факсимільний апарат через звичайну телефонну лінію.

Цифровий сигнал Цифрови́й сигна́л - дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі. Цифрові сигнали є цифровим зображенням дискретного сигналу, який часто видобувається шляхом квантування аналогового сигналу.

Факс Факс - документ, що пересилається телефонними лініями. Факсимільну машину теж скорочено називають факсом. В різних формах машини існували ще з кінця 19 століття, однак сучасні машини стали поширеними починаючи з 1970 років внаслідок збільшення попиту та здешевлення апаратів.

Модем приймаючого пристрою перетворює даний модульований сигнал знову в цифрову форму (демодуляція) і передає її на принтер. Принтер роздруковує отриману інформацію на звичайному папері або термопапері (в залежності від використовуваної технології).

Сучасні факсимільні апарати володіють великою кількістю додаткових функцій або можуть бути одною із функціональних складових іншого роду пристроїв (приміром багато мультифункціональних пристроїв мають в собі крім принтера, сканера і ксерокса ще і факс). Нові моделі дозволяють значно пришвидшити і автоматизувати процес відправки факсів, крім того його можна використовувати як принтер, ксерокс, так і простий стаціонарний телефонний апарат.

Для порівняння систем факсимільного зв’язку використовують наступні показники:


  • Розмір зображення, що передається. Стандартним форматом є А4, та існують апарати, що дозволяють передавати і газетні сторінки.

    Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.

    Газе́та (від італ. gazzetta - назва дрібної монети) - періодичне видання з постійною назвою, що виходить через певні, короткі проміжки часу (щоденно, щотижня, кожні два тижні) у формі складених аркушів.  • Швидкість передавання інформації. Вимірюється в кількості рядків, що передаються за одну хвилину. Для стандартних розмірів паперу швидкість може бути від 60 до 250 рядків за хвилину.

  • Час передавання зображень. Є похідною величиною від швидкості передавання інформації.

  • Роздільна здатність. Визначається чіткістю деталізації зображення і вимірюється кількістю ліній на 1мм довжини рядка.

  • Тип друку. Їх є декілька: лазерний, струменевий і на основі методу термопереносу (потрібно використовувати термопапір). Кожен з типів має свої характерні особливості, тому обирається відповідно до вимог до самого факсу.

З масовим поширенням Інтернет технологій, стало простіше обмінюватись різного роду документацією з допомогою електронної пошти.

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Проте свою долю ринку факсимільні апарати досі утримують, адже в кожному офісі є в наявності хоча б один такий апарат.

  1   2


Скачати 113.46 Kb.

2021