Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект уроку української літератури в 9 класі Підготувала: вчитель української мови І літератури сзш№33 м. Львова

Скачати 87.92 Kb.

Конспект уроку української літератури в 9 класі Підготувала: вчитель української мови І літератури сзш№33 м. Львова
Скачати 87.92 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір87.92 Kb.
ТипКонспект

«І мертвим, і живим, і ненародженим…»

Критичний погляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього

Конспект уроку

української літератури

в 9 класі

Підготувала:

вчитель української мови

і літератури

СЗШ№ 33 м.

Історія України - процес формування держави Україна. Появі державності передував тривалий процес етногенезу українців. Після появи держави виникла українська нація як сукупність громадян.

Львова

Юхимчук В.В.

Тарас Григорович Шевченко «І мертвим, і живим,і ненародженим …».

Критичний погляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього

Мета: усвідомлення учнями художньо-ідейного змісту твору та його моральних настанов,зв’язку з національною історією;

виявлення культури й політичних чинників щодо написання програмового твору;

удосконалення навичок виразного читання,коментування, критичного аналізу ліро-епічних творів;

розвиток вмінь учнів висловлювати власні думки,проводити аналогії з реальним життям;

виховання патріотизму,формування переконання,що за будь-яких обставин необхідно розділяти та шанувати та зберігати цінності свого народу.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Тараса Шевченка,текст твору,ілюстрації до нього,дидактичний матеріал.

Перебіг уроку

1.Організаційний момент. Емоційна готовність учнів до уроку.

11.Перевірка домашнього завдання

1.Завдання учням: запишіть три тези,які визначають значення поеми Т.Шевченка «Сон»:

- зображення поетом реальної картини сучасного йому життя в Російській імперії;

Російська імперія Росі́йська імпе́рія - держава, що виникла на основі земель колишнього Московського царства, цю назву вона дістала в процесі петровських реформ 1708–1721 рр, відомих також як «прорубування вікна в Європу».

- сатиричне зображення управління державою, існування несправедливості в суспільстві;

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

- змалювання морально національно звироднілих «землячків»,які готові на будь-які компроміси з душею,совістю,рідною мовою заради власного комфорту,користі,звеличення над іншими.

2.Виразне читання учнями уривку поеми «Сон». Визначення найкращих виконавців читання.

111.Актуалізація опорних знань учнів.

1. Конкурс «Літературна спадщина Кобзаря»:

- Як називалась перша збірка поезій Т.Шевченка?Які поетичні твори до неї увійшли? («Кобзар» 1840 р.)

- Назвіть перший поетичний твір Т.Шевченка, створений під час перебування в кріпацтві (балада «Причинна»,1837 р.)

- Який твір поета має в присвяті рядки: «…На пам’ять 22 апреля 1838 года..» ( поема «Катерина»,присвята В.А.Жуковському)

- Кому присвячено рядки поета:

Будеш,батьку,панувати,

Поки живуть люди..?

(І.П.Котляревському,зачинателю нової української літератури)

- Хто із українських композиторів створив мелодію до поезії Т.

Композитор Компози́тор (ж.р. композиторка, від лат. componere - складати в ціле) - автор музичних творів: особа, що займається створенням музики.

Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.

Шевченка «Заповіт»? (Г.Гладкий)

- Кому адресовані рядки Т.Шевченка:

Наша дума,наша пісня,

Не вмре,не загине…?

(Г.Квітці-Основ’яненку,першому українському повістяреві)

- Який поетичний образ творчості Т.Шевченка символізує долю і призначення поета і поезії (бандуриста,Перебенді)

- Назвіть жанр твору Т.Шевченка «Сон»,визначений самим поетом (комедія)

Кожна правильна відповідь учнів оцінюється в 2 бали.

2. Актуалізаційна бесіда

- Який жанр відбиває прагнення автора прозового або поетичного твору у спілкуванні та вступу до дискусії? (послання,епістола)

- Хто із відомих вам літераторів використав цей жанр для пробудження людської національної і громадської свідомості? (І.Вишенський «Послання до єпископів)

- Чи знаєте ви авторів, які б продовжили спілкування в літературі не тільки з сучасниками,а і з майбутніми поколіннями щодо оцінки сучасності та прогресивної спадковості поколінь?

- Як ви гадаєте,чи втримався б від нагоди обговорити таку тему Т.Шевченко? (ні,підтримав і розвинув,вдосконаливши жанр до рівня пророцтва діяння поколінь)

1V. Оголошення теми, мети уроку

Мотивація навчальної діяльності

1.Вступ.Слово вчителя.

В 1845 році під час перебування в Україні Т.Шевченко узагальнив свої думки щодо необхідності пробудження в українському народі національної і громадянської свідомості. Допомогти у вирішенні цього питання могли освічені люди,які б просвітити народні маси і згуртувати для боротьби проти кріпосницької системи і спрямування громадянського духу на відродження державності. Тарас Шевченко ретельно вивчав і аналізував інтереси,духовність освіченість ставлення до минулого та сучасного життя простого народу і прийшов до висновку,що більшість дворянства була задоволена політикою монархії зовсім байдужа до долі рідного краю.Хоча серед інтелігенції була національно свідомою,але значною мірою відірваною від народних мас,розрізненою і не мала спільної мети.Всі дії прогресивно налаштованих інтелігентів зводилися до обговорення, порожньої полеміки і не бачила реального втілення ідей. Одночасно стихійні протести народу ставали причиною безплідних бунтів,які жорстоко каралися владою. Своє бачення щодо вирішення питання Тарас Шевченко і висловив у творі «І мертвим,і живим,і ненародженим…».

2. Своє послання поет підкріпив словами із Біблії, використаними у вигляді епіграфу.

Зачитування і роз’яснення учням епіграфу до послання: «Коли хто говорить:люблю Бога,а брата свого ненавидить – лжа то є…» (натяк на панівний клас,який прикривається словами любові до ближнього,а сам жорстокого пригноблює слабших, демонструючи лицемірство,фальшивий патріотизм,зрадництво і втрату національної свідомості і совісті)

3. Програмування очікувань учнів:

- Про що може бути твір поета? (про те,як багато витрачаючи сил на порожні розмови,можна втратити жагу до дії)

4.Опрацювання тексту твору Тараса Шевченка «І мертвим,і живим,і ненародженим..»

4.1. Виразне читання вчителем тексту твору.

4.2. проведення словникової роботи за потребою.

4.3.Евристична бесіда з метою виконання завдань пошуково-дослідницького характеру:

- Що ви бачите спільного у посланні і поемі «Сон»? (продовження теми «землячків»)

- До кого звертається у творі автор? Хто адресати послання?

(мертві-українські поміщики-кріпосники;живі-інтелігенція,яка мала б взяти на себе функцію просвітителів;ненароджені – простий український народ,пригноблений, безправний і безсилий, майбутні покоління – ми з вами )

- Що згадує поет?

Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

(комплекс меншовартості українців)

- Для чого поет критично переглядає українську історію? (задля перспективи кращого майбутнього)

- Чим,на думку поета,загрожує довга відсутність змін у суспільстві (тотальним кровопролиттям)

4.4. Тематично-ідейний аналіз твору:

- Як можна визначити тему та ідею твору?

Тема:зображення змодельованого образу національної еліти,якою вона повинна бути,визначення її політичних та морально-етичних поглядів.

Ідея:утвердження віри народу в перемогу над класовим ворогом,різке засудження плазування співвітчизників перед західною культурою та способом життя,заклик до ретельного вивчення здобутків світової науки,культури,літератури,розвитку національних суспільних інститутів.

4.5.Аналіз тексту з метою виокремлення основної думки твору («ажурна пилка»):

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра.

Учітесь,читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь…

Подивіться на рай тихий,

На свою країну,

Полюбіте усім серцем

Велику руїну,Розкуйтеся,братайтеся!

Не дуріте дітей ваших,

Що вони на світі
На те тілько, щоб шанувать…

Якби ви вчились та,як треба,

То й мудрість би була своя.

В своїй хаті своя й правда,

І сила,і воля.

Обніміться ж,брати мої,

Молю вас,благаю!

4.6.Аналіз жанрових особливостей твору

Жанр – послання до представників панівного класу.

Літературознавча словникова робота: Послання – віршовий або прозовий твір,написаний у формі листа чи звернення до єдиної або багатьох осіб.

4.7.Роз’яснення учням композиційних особливостей твору:

Форма звернення – монолог.

Діалоговий компонент – прийом напруження деяких частин твору.

Змістовий плановий розподіл тексту:

1- змалювання дворян,схильних до реакціонерства.

2 – засудження нещадного гноблення кріпаків поміщиками.

3 – заклик до української інтелігенції звернути увагу на «найменшого брата» і захистити трудівників в рідному краї.

4 – викриття напускної і неправдивої освіченості дворян та їх рабського плазування перед монархією.

5 – зображення картин можливої і закономірної помсти.

6 – звернення до української інтелігенції та розкриття негативної сторони її світогляду та діяльності.

7 – висміювання лжепатріотизму лібералів та їх ідеалізації минулого України.

8 – показ реальних картин минулого з пропозицією власного аналізу освічених людей подій минулого.

Інтелігенція (від пол. Inteligencja та лат. intelligentia) - суспільний прошарок, соціокультурне співтовариство; у широкому розумінні - люди розумової праці, що в першу чергу зайняті у таких сферах суспільної діяльності як освіта, наука, мистецтво; згодом до них приєдналися охорона здоров'я, та розвиток технологій і виробництва; і мають для цього відповідну освіту.

9 – висміювання благих намірів лібералів у «просвітленні» народу.

10- заклик до всіх освічених людей об’єднатись з простим людом.

4.8. Висвітлення ролі ліричного героя твору – звинувачувача, критика,знавця історії України і мислячої людини,який пропонує об’єднати зусилля для повернення до України,яка очікує своїх проводирів.

Ліричний герой - суб'єкт висловлювання у ліричному творі, свого роду персонаж лірики. «Ліричний герой» - це образ, що виникає в уяві читача під враженням висловлених у творі почуттів, переживань, роздумів.

4.9. Проведення паралелі змісту послання Т.Шевченка з сучасним моментом життя України. Обговорення з учнями актуальності твору в період сьогодення «Послання Тараса Шевченка українція 21 століття».

V. Закріплення вивченого матеріалу

Проведення тестового опитування:

1.У творі «І мертвим,і живим…» Т.Г.Шевченко звертається до всіх українців,але насамперед до

- селян;


- інтелігенції

- молоді


- жителів великих міст

- військових.

2.Коли йдеться про нащадків гетьманів, Т.Г.Шевченка обурює те,що вони

- стали визискувачами свого народу

- втратили козацьке військо

- стали байдужими до свого народу

- занепали морально

- віддали частину території України загарбникам.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

3.У словах своя хата/чуже поле, Своя/чужа «правда,і сила,і воля» автор застосовує

- антитезу

- антоніми

- епітети

- метафору

- синоніми.

4. У словах «Настане судщ,заговорять/І Дніпро,і гори!/І потече сторіками/Кров у синє море/Дітей ваших…» автор висловлює

- звинувачення

- пророцтво

- пересторогу

- занепокоєння

- здивування.

5.У заключній частині твору «І мертвим,і живим…» Т.Г.Шевченко

- плаче над остаточно втраченою волею України

- погрожує кривдникам страшним судом

- не сподівається на зміни

- висловлює надію на відродження України

- сподівається,що пани одумаються.

6. Головним мотивом твору «І мертвим,і живим…» є:

- уславлення героїзму козацтва й утвердження цінності історичної пам’яті народу

- заклик до пробудження в українців почуттів національної гідності і честі

- осуд аморальності пана-спокусника,легковажності дівчини,співчуття до матері-покритки та її дитини

- осуд і викриття російського самодержавства,звеличення борців за волю з кривавою деспотією,пристрасне заперечення гноблення народів.

Трамвайне господарство Києва відкрито в 1892. Це перша електрична трамвайна мережа на території України, а зважаючи на те що Київ тоді входив до складу Російської імперії, то і в Російській імперії. В Москві трамваї почали ходити через 7 років в 1899, а в Санкт-Петербурзі - через 15 років в 1907.

VI. Підсумок уроку

- Чому будь-яка узурпована влада зі страхом буде ставитись до послання Тараса Шевченка «І мертвим,і живим,і ненародженим…»?

- Яка освіта потрібна державі, щоб вона досягла високого рівня розвитку?

- Що корисного пізнали ви від ознайомлення з посланням Тараса Шевченка через роки і віки?

VII. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.VIII.Домашнє завдання

Вивчити уривок послання,який найбільш є актуальним до сучасного моменту історії України; написати есе на тему « Поетичне звернення Тараса Шевченка в контексті 21 століття».


Скачати 87.92 Kb.

  • Російській імперії