Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонтрольна робота №2 (контрольний тест)

Скачати 78.49 Kb.

Контрольна робота №2 (контрольний тест)
Скачати 78.49 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір78.49 Kb.
ТипКонтрольна робота

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень слухачів з розділу «Орфографія»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; оцінити рівень орфографічної грамотності.
І Виконання тестових завдань закритої форми

  • Завдання 1–7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Орфографічну помилку (велика — мала літера) допущено в словах рядка:

А гордіїв вузол, Гордіїв комп’ютер;

Орфогра́фія (грец. ὀρθογραφία, від ὀρθός - правильний і γράφω - писати) - історично сформована й загальноприйнята система правил національної мови щодо способів передачі мовлення на письмі, яка поряд із пунктуацією становить правопис певної мови.
Го́рдіїв ву́зол - легендарний вузол на царському возі у святині Зевса в місті Гордіоні, у Фригії. За стародавнім пророцтвом, той хто розв'яже цього вузла, мав стати володарем Малої Азії. У 333 до н. е.
Мала літера - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань, та орфографії. Визначає розмір і форму літери.

Б Довженкові фільми, Довженків сад;

В Почаївська лавра, почаївська пам’ятка;

Г Шевченківська премія, шевченківська земля.

Націона́льна пре́мія Украї́ни і́мені Тара́са Шевче́нка (Шевченківська премія) - державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована 1961 року.


2. У коренях слів допущено орфографічні помилки в рядках:

А помережити, кажан, паперовий, криниченька, пором;

Б велетень, глибочінь, президент, погарячитись, серпневий;

В щебетати, левада, котушка, грибники, узбережжя;

Г технічний, блищати, хрестоносець, козуля, слав’янський.
3. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.

Техніка Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Узбере́жжя - смуга землі, місцевість уздовж берега моря, озера, великої річки; розташована по обидва боки берегової лінії. Пролягає між сушею та водоймою, і характеризується їхнім безпосереднім взаємним впливом.
Приголосний звук, шелестівка - звук, що твориться за допомогою голосу й шуму або тільки шуму.

А Осінній, вихований, лються, віддзеркалювати;

Б сказаний, молоддю, розрісся, старанний;

В лляний, тінню, розкішшю, бовваніти;

Г статей, шалений, істинний, піввідра.
4. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

А Влас..ний, безвиїз..ний, зліс..ний, гігант..ський, кіс..лявий;

Б тріс..нути, пес..ливий, хворос..няк, облас..ний, зас..нути;

В ліс..ник, зап’яс..ний, хвас..нути, провіс..ник, шіс..надцять.

Г сер..це, шелес..нути, гус..нути, ціліс..ний, радіс..ний.
5. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних.

А Чернігова, річний, доріжці, більшості;

Б хлібороб, розгін, новобудова, ночі;

В роковини, газопровід, опік, подорожувати;

Газопро́від (рос. газопровод; англ. gas pipeline, gas conduit; нім. Gasleitung f) - система трубопроводів і допоміжних споруд для транспортування та розподілу газу.

Г пішохід, будівля, обпекти, ніжностю.
6. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні приголосних.

А Кавказький, гадяцький, верещати, козацтво;

Б латишський, поштовий, мангишлацький, воронезький;

В бряжчати, мандрівництво, черкаський, птаство;

Подорож - переміщення якоюсь певною територією з метою її вивчення, а також із загальноосвітньою, пізнавальною, спортивною цілями.

Г сільський, розміщувати, самаркандський, висаджений.

Самарканд (узб. Samarqand; тадж. Самарқанд; перс. سمرقند‎) - друге за величиною, після Ташкента, місто в Узбекистані, центр Самаркандського вілояту (області). Це місто - найбільше за значенням у центральній частині Шовкового шляху.

7. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно.

А Гідромасаж, імобілізація, Кассандра, Ватт;

Б імітація, іподром, зуммер, ірреальний, кілька тонн;

В інтер’єр, вар’єте, квартир’єр, п’юпітер, Руж’є;

Г інтермецо, піца, брутто, бравісимо, п’єдестал.


  • Завдання 8–13 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.

8. Позначте два рядки, в яких в усіх словах замість крапок слід вставити о.

А Г..рячий, ч..рниці, к..люжа, к..тушка;

Б пш..но, к..зак, к..жух, ж..рна;

В с..лома, р..зумний, л..пух, г..нити;

Г п..гано, ч..ловік, пш..ниця, ч..рниця;

Д б..гатство, кр..пива, л..патий, ж..натий;

Е смол..скип, ..таман, оч..рніти, ж..вріти.
9. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.

А Осінній, вихованний, лються, віддзеркалювати;

Б сказаний, молоддю, розрісся, старанний;

В лляний, тінню, розкішшю, бовваніти;

Г статей, шалений, істинний, піввідра;

Д колекція, широченний, невблаганний, саженний;

Е священник, овва, статтей, Прип’яттю.

Свяще́ник (отець, пресвітер) - термін у більшості християнських церков та назва сану священнослужителя, поставленого єпископським рукоположенням (висвятою) на уділення священних таїнств, відправляння церковних богослужб та релігійного обслуговування вірних.

10. Позначте два рядки, у яких допущено помилки в чергуванні голосних.

А Кольору, куреня, восьминіг, річний;

Б вівса, шепотіти, прислів’я, торговельний;

В папіру, болотце, семирічка, словник;

Г Харківа, літати, чорнило, білоцерковський;

Д семикутник, слова, покіс, ремінець;

Е жонатий, бджілка, ніженька, клопотання.
11. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у зміні приголосних.

А Тюркський, козацтво, абатство, молодецтво, черкащина;

Семикутник Семикутник (гептагон) - многокутник, що має сім вершин та сім сторін.
Клопота́ння, зая́ва - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.
Черка́ська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу.
Восьминіг (Octōpoda, від грец. Ὀκτώ - вісім і грец. Πούς - нога) - найвідоміший представник головоногих. «Типові» восьминоги, представники підряду Incirrina - придонні тварини. Але деякі представники цього підряду та всі види другого підряду, Cirrina - пелагічні тварини, що живуть у товщі води, причому багато з них зустрічаються тільки на великих глибинах.
Тю́рки - культурно-мовна спільність, що сформувалась на території степів Північного Китаю в I тис. до н. е. Тюрки займалися головним чином кочовим скотарством.

Б причащати, перемишльський, козацький, дрогобицький, казахський;

Каза́хи або каза́ки (каз. қазақтар МФА: [qɑzɑqtɑr]; од. қазақ МФА: [qɑzɑq]) - тюркський народ у Центральній Азії, в основному в Казахстані, а також у частинах Узбекистану, Китаю, Росії і Монголії. Казахи є нащадками тюркських (кипчаків, найманів, половців, ногайців, карлуків, канкалів, киятів, кераїтів, онгіратів, аргинів, мангитів, жалаірів, дулатів та інших), іранських племен (усунів, сарматів, массагетів, саків)[джерело?], які населяли територію між Сибіром і Чорним морем і залишалися в Центральній Азії.

В Паращин, Мелащин, золотонішський, солдацький, сиріцтво;

Г піщина, меккський, відгалужений, роз’їжджений, ризький;

Д природжений, Галичина, вояцький, солдатчина, козаччина;

Е карабахський, Парасочкин, поліський, Донетчина, казаський.
12. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подвоєних приголосних в іншомовних словах.

А Бароко, білль, долар, піца;

Б вілла, ванна, бравісимо, тераса;

В голандський, тона, маса, Таллін;

Г будизм, групето, колектив, імміграція;

Д комісія, Калькутта, клас, тераса;

Е яффський, асоціація, ілюзія, нетто
13. Позначте два рядки, в яких допущено помилки в написанні іншомовних слів.

А Міссурі, катеноїд, рейтинг, музика, катіон;

Б ієрархія, бастіон, нюанс, мільярд, б’єф;

В радіація, пріоритет, аденоїд, біографія, бюро;

Колката (англ. Kolkataопис файлу, раніше Калькутта - Calcuttaопис файлу, бенг. কলকাতা МФА: ['kolkat̪a]) столиця індійського штату Західний Бенгал. Місто розташоване у Східній Індії на східному березі річки Хуґлі.
Біогра́фія (грец. βιος - життя, грец. γραφω - пишу), персоналія, життєпис - опис життя якої-небудь людини. В основі біографії - описання життя, творчості тощо.

Г автодрезина, коефіцієнт, алича, аристократ, цистерна;

Д рєєстр, синдикат, амоній, жюрі, аметист;

Е він’єтка, люс’єн, речетатив, консорціум, резиденція.

Автодрезина - самохідний залізничний транспортний засіб з двигуном внутрішнього згоряння автомобільного типу. Всі дрезини поділяються на дві групи: дрезини з ручним приводом та власне автодрезини. Автодрезини мають бензиновий або газогенераторний двигун потужністю 10-250 к. с..
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
Консóрціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети (спільне розміщення позики або здійснення єдиного промислового проекту).
Резиде́нція (від лат. resideo - залишаюся на місці, перебуваю) - постійний осідок (місце постійного перебування) глави держави, дипломатичної місії тощо.  • Завдання 14 складається з восьми речень. Прочитайте речення. Виконайте подані після них завдання. Це завдання має п’ять правильних варіанти відповіді. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати речення, позначені цифрою.

14. Прочитайте речення. Виконайте подані після них завдання.

1. Учений та в..лике д..рево не одразу виростають. 2. Усякий дім на х..зяїнові тр..мається. 3. Весна л..дачого не любить, а працьовитого г..лубить. 4. Кн..жки — мовчазні вч..телі. 5. Під

л..жачий камінь вода не т..че. 6. Не кожен б..гатир, хто списа має. 7.люби ж..ттяі дорожи кожною хв..линою. 8. Добре ім’я — найкраще б..гатство.


А Кореневе е слід писати у виділених словах речень за номером…

Б Кореневе а слід писати у виділених словах речень за номером…

  • ІІ. Виписати уривок публіцистичного тексту (орієнтовно на 100 слів)

і підкреслити в ньому усі вивчені орфограми.
Орфограма - це правильне написання за відповідним правилом або за традицією, яке обирається з кількох можливих. Орфограма є однією з основних одиниць орфографії, що забезпечують її теоретичним і практичним вивчення.
Публіци́стика (з латини publicum - "громадськість") - рід літературної і журналістської творчості, який дієво досліджує, узагальнює і трактує з власного погляду важливі суспільно-політичні питання та інші виклики суспільства, з метою впливу на суспільну думку та існуючі політичні інститути, використовуючи при цьому засоби логічного мислення та емоційного впливу.
Назвати орфограму.
Оцінювання контрольного тесту


Завдання закритої формі
Тип завдання

з вибором однієї

правильної відповідіз вибором трьох правильних від-

повідей


на встановлення

відповідностіНомер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
В

Г

А

Г

Г

Б

Г

Б, В

А,Е

В,Г

В, Е

В,Г

Д,Е

А-1,3,5

Б-2,8


кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

5
24-23бали

12б.

18-17балів

9б.

12-11 балів

6б.

6-5балів

3б.

22-21 бали

11б.

16-15балів

8б.

10-9 балів

5б.

4-3 бали

2б.

20-19 бали

10б.

14-13балів

7б.

8-7 балів

4б.

2-1 бали

1б.

ІІ – уривок – 5б.

Термін виконання 15 грудня 2013р.
Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації


Скачати 78.49 Kb.

  • Оцінювання контрольного тесту
  • Термін виконання 15 грудня 2013р.