Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонтрольна робота №2 з української мови для 10 класу (контрольний тест) І варіант

Скачати 100.41 Kb.

Контрольна робота №2 з української мови для 10 класу (контрольний тест) І варіант
Скачати 100.41 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.04.2017
Розмір100.41 Kb.
ТипКонтрольна робота
  1   2

Контрольна робота №2

з української мови для 10 класу (контрольний тест)

І варіант

Ø Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Орфографічну помилку (велика – мала літера) допущено в словах рядка:

А) гордіїв вузол, Гордіїв комп’ютер;

Орфогра́фія (грец. ὀρθογραφία, від ὀρθός - правильний і γράφω - писати) - історично сформована й загальноприйнята система правил національної мови щодо способів передачі мовлення на письмі, яка поряд із пунктуацією становить правопис певної мови.

Го́рдіїв ву́зол - легендарний вузол на царському возі у святині Зевса в місті Гордіоні, у Фригії. За стародавнім пророцтвом, той хто розв'яже цього вузла, мав стати володарем Малої Азії. У 333 до н. е.

Мала літера - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань, та орфографії. Визначає розмір і форму літери.

Б) Довженкові фільми, Довженків сад;

В) Почаївська Лавра, почаївська пам’ятка;

Г) Шевченківська премія, шевченківська земля.

Націона́льна пре́мія Украї́ни і́мені Тара́са Шевче́нка (Шевченківська премія) - державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована 1961 року.2. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних:

А) осінній, вихований, лються, віддзеркалювати;

Б) сказаний, молоддю, розрісся, старанний;

В) лляний, тінню, розкішшю, бовваніти;

Г) статей, шалений, істинний, піввідра.

3. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних:

А) Чернігова, річний, доріжці, більшості;

Б) хлібороб, розгін, новобудова, ночі;

В) роковини, газопровід, опік, подорожувати;

Газопро́від (рос. газопровод; англ. gas pipeline, gas conduit; нім. Gasleitung f) - система трубопроводів і допоміжних споруд для транспортування та розподілу газу.

Г) пішохід, будівля, обпекти, ніжностю.

4. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно:

А) гідромасаж, імобілізація, Кассандра, Ватт;

Б) імітація, іподром, зуммер, ірреальний, кілька тонн;

В) інтер’єр, вар’єте, квартир’єр, Женев’єва, Руж’є;

Г) інтермецо, піца, брутто, бравісимо, карманйола.

Ø Завдання 5-7 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише ДВА ПРАВИЛЬНІ ВАРІАНТИ. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.

5. Позначте два рядки, в яких в усіх словах замість крапок слід вставити о.

А) г..рячий, ч..рниці, к..люжа, к..тушка;

Б) пш..но, к..зак, к..жух, ж..рна;

В) с..лома, р..зумний, л..пух, г..нити;

Г) п..гано, ч..ловік, пш..ниця, ч..рниця;

Д) б..гатство, кр..пива, л..патий, ж..натий;

Е) смол..скип, ..таман, оч..рніти, ж..вріти.

6. Позначте два рядки, у яких допущено помилки в чергуванні голосних.

А) кольору, куреня, восьминіг, річний;

Б) вівса, шепотіти, прислів’я, торговельний;

В) папіру, болотце, семирічка, словник;

Восьминіг (Octōpoda, від грец. Ὀκτώ - вісім і грец. Πούς - нога) - найвідоміший представник головоногих. «Типові» восьминоги, представники підряду Incirrina - придонні тварини. Але деякі представники цього підряду та всі види другого підряду, Cirrina - пелагічні тварини, що живуть у товщі води, причому багато з них зустрічаються тільки на великих глибинах.

Папі́р ( вимоваопис файлу) - матеріал із масою квадратного метра до 250 г, що складається переважно з рослинних волокон, зв'язаних між собою силами поверхневого зчеплення, у якому можуть бути проклеювальні речовини, мінеральні наповнювачі, хімічні та природні волокна, пігменти й барвники.

Г) Харківа, літати, чорнило, білоцерковський;

Д) семикутник, слова, покіс, ремінець;

Е) жонатий, бджілка, ніженька, клопотання.

7. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подвоєних приголосних в іншомовних словах.

А) бароко, білль, долар, піца;

Б) вілла, ванна, бравісимо, тераса;

В) голандський, тона, маса, Таллін;

Г) будизм, групето, колектив, імміграція;

Д) комісія, Калькутта, клас, тераса;

Семикутник (гептагон) - многокутник, що має сім вершин та сім сторін.

Клопота́ння, зая́ва - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Колката (англ. Kolkataопис файлу, раніше Калькутта - Calcuttaопис файлу, бенг. কলকাতা МФА: ['kolkat̪a]) столиця індійського штату Західний Бенгал. Місто розташоване у Східній Індії на східному березі річки Хуґлі.

Е) яффський, асоціація, ілюзія, нетто.

Ø 8-10. Завдання 8-10 складається з восьми речень. Прочитайте речення. Виконайте подані після них завдання. Це завдання має п’ять правильних варіантів відповіді. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, потрібно дібрати речення, позначені ЦИФРОЮ.

1. Учений та в..лике д..рево не одразу виростають. 2. Усякий дім на х..зяїнові тр..мається. 3. Весна л..дачого не любить, а працьовитого г..лубить. 4. Кн..жки – мовчазні вч..телі. 5. Під л..жачий камінь вода не т..че. 6. Не кожен б..гатир, хто списа має. 7. Люби ж..ття і дорожи кожною хв..линою. 8. Добре ім’я – найкраще б..гатство.А. Кореневе е слід писати у виділених словах речень за номером…

Б. Кореневе а слід писати у виділених словах речень за номером…

Ø 11-12. Завдання передбачає встановлення відповідностей.

1. д, ж, з, г А) глухі приголосні звуки;

2. а, о, и, і Б) дзвінкі приголосні звуки;

Приголосний звук, шелестівка - звук, що твориться за допомогою голосу й шуму або тільки шуму.

Дзві́нкість (англ. voice, voicing) - у мовознавстві якість звуку, що вимовляється з вібрацією голосових звязок; у фонетиці - тип фонації, що протистоїть глухості тощо. Приголосні звуки, які вимовляються дзівнко, називається дзвінкі́ при́голосні (англ. voiced consonants)3. к, п, т, х В) тверді приголосні звуки;

4. р, т, л, ж Г) голосні звуки;

Голосни́й звук, голосі́вка - звуки мови, що утворюються при вільному проходженні видихуваного повітря через ротову порожнину, тобто мають вільну артикуляцію . У гортані внаслідок ритмічного коливання напружених зв’язок утворюється голос певного тону.

Д)м’які приголосні звуки.

Контрольна робота №2

з української мови для 10 класу (контрольний тест)

ІІ варіант

Ø Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У коренях слів допущено орфографічні помилки в рядках:

А) помережити, кажан, паперовий, криниченька, пором;

Б) велетень, глибочінь, президент, погарячитись, серпневий;

В) щебетати, левада, котушка, грибники, узбережжя;

Бе́рег - прикордонна межа суходолу і водного простору чи водостоку. Межа суші з водоймищем (океан, море, озеро, водосховище) або з водотоком (річка, струмок, тимчасовий потік). Звичайно це смуга в зоні водної дії на сушу.

Г) технічний, блищати, хрестоносець, козуля, слав’янський.

Техніка Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.2. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

А) влас..ний, безвиїз..ний, зліс..ний, гігант..ський, кіс..лявий;

Б) тріс..нути, пес..ливий, хворос..няк, облас..ний, зас..нути;

В) ліс..ник, зап’яс..ний, хвас..нути, провіс..ник, шіс..надцять.

Г) сер..це, шелес..нути, гус..нути, ціліс..ний, радіс..ний.

3. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні приголосних:

А) кавказький, гадяцький, верещати, козацтво;

Б) латишський, поштовий, мангишлацький, воронезький;

В) бряжчати, мандрівництво, черкаський, птаство;

Подорож - переміщення якоюсь певною територією з метою її вивчення, а також із загальноосвітньою, пізнавальною, спортивною цілями.

Г) сільський, розміщувати, самаркандський, висаджений.

Самарканд (узб. Samarqand; тадж. Самарқанд; перс. سمرقند‎) - друге за величиною, після Ташкента, місто в Узбекистані, центр Самаркандського вілояту (області). Це місто - найбільше за значенням у центральній частині Шовкового шляху.4. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно:

А) гідромасаж, імобілізація, Кассандра, Ватт;

Б) імітація, іподром, зуммер, ірреальний, кілька тонн;

В) інтер’єр, вар’єте, квартир’єр, Женев’єва, Руж’є;

Г) інтермецо, піца, брутто, бравісимо, карманйола.

Ø Завдання 5-7 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише ДВА ПРАВИЛЬНІ ВАРІАНТИ. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.

5. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.

А) осінній, вихованний, лються, віддзеркалювати;

Б) сказаний, молоддю, розрісся, старанний;

В) лляний, тінню, розкішшю, бовваніти;

Г) статей, шалений, істинний, піввідра;

Д) колекція, широченний, невблаганний, саженний;

Е) священник, овва, статтей, Прип’яттю.

6. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у зміні приголосних.

А) люксембурзький, ясський, ткацький, Вінниччина, волзький;

Свяще́ник (отець, пресвітер) - термін у більшості християнських церков та назва сану священнослужителя, поставленого єпископським рукоположенням (висвятою) на уділення священних таїнств, відправляння церковних богослужб та релігійного обслуговування вірних.

Люксембург Вели́ке Ге́рцогство Люксембу́рг (люксемб. Groussherzogtum Lëtzebuerg, фр. Grand-Duché de Luxembourg, нім. Großherzogtum Luxemburg) - держава в Західній Європі. На півночі і заході межує з Бельгією, на сході - з Німеччиною, на півдні - із Францією.

Б) тбіліський, луцький, вищий, солдатський;

Солда́т (нім. Soldat, від італ. soldato, від soldare - наймати, платити платню), вояк - власне українське слово. Категорія рядового складу військовослужбовців У широкому понятті - вояк, військова людина, ветеран (старий солдат) В історичному контексті, воїн регулярної армії на противагу воякам іррегулярних формувань, ополченцям У переносному сенсі - людина, що присвятила себе справі (напр, солдат революції)

В) бахмацький, баскський, сиріцький, Вінничина;

Г) ризький, перекладацький, виробництво, проїжджати;

Д) варязький, чуваський, тюркський, проводжати;

Е) татарський, нью-йоркський, козацтво, убозтво.

7. Позначте два рядки, в яких допущено помилки в написанні іншомовних слів.

А) Міссурі, катеноїд, рейтинг, музика, катіон;

Б) ієрархія, бастіон, нюанс, мільярд, б’єф;

В) радіація, пріоритет, аденоїд, біографія, бюро;

Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).

Нью-Йо́рк (англ. New York City New York д·і або The City of New York, дослівно: «Новий Йорк») - найбільше місто у США, розташоване на Атлантичному узбережжі біля гирла річки Гудзон. Населення міста становить 8,4 млн мешканців, міської агломерації - 19 млн.

Чуваші (чув. чăвашсем) - основне населення Чувашії. Інколи чувашів, що проживають в віддалених від Чувашії областях називають аякчі, тобто «віддалені».

Тю́рки - культурно-мовна спільність, що сформувалась на території степів Північного Китаю в I тис. до н. е. Тюрки займалися головним чином кочовим скотарством.

Варяги, Вагри (від старо-північн.-герм. - væringjar - «об'єднані клятвою», нім. - Waräger, грец. - Βάραγγοι а Βαριάγοι, стар.-слов. - Вар'яже, Вар'язі) - назва сусідніх зі шведами вояків-вікінгів та полабських слов'ян Вагрії (балтійських слов'ян), що плавали із Скандинавії по Дніпру до Константинополя, щоб найматися до царської гвардії.

Біогра́фія (грец. βιος - життя, грец. γραφω - пишу), персоналія, життєпис - опис життя якої-небудь людини. В основі біографії - описання життя, творчості тощо.

Г) автодрезина, коефіцієнт, алича, аристократ, цистерна;

Д) рєєстр, синдикат, амоній, жюрі, аметист;

Е) він’єтка, Люс’єн, речетатив, консорціум, резиденція.

Автодрезина - самохідний залізничний транспортний засіб з двигуном внутрішнього згоряння автомобільного типу. Всі дрезини поділяються на дві групи: дрезини з ручним приводом та власне автодрезини. Автодрезини мають бензиновий або газогенераторний двигун потужністю 10-250 к. с..

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

Консóрціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети (спільне розміщення позики або здійснення єдиного промислового проекту).

Резиде́нція (від лат. resideo - залишаюся на місці, перебуваю) - постійний осідок (місце постійного перебування) глави держави, дипломатичної місії тощо.Ø 8-10. Завдання 8-10 складається з восьми речень. Прочитайте речення. Виконайте подані після них завдання. Це завдання має п’ять правильних варіантів відповіді. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, потрібно дібрати речення, позначені ЦИФРОЮ.

1. Учений та в..лике д..рево не одразу виростають. 2. Усякий дім на х..зяїнові тр..мається. 3. Весна л..дачого не любить, а працьовитого г..лубить. 4. Кн..жки – мовчазні вч..телі. 5. Під л..жачий камінь вода не т..че. 6. Не кожен б..гатир, хто списа має. 7. Люби ж..ття і дорожи кожною хв..линою. 8. Добре ім’я – найкраще б..гатство.А. Кореневе е слід писати у виділених словах речень за номером…

Б. Кореневе а слід писати у виділених словах речень за номером…

Ø 11-12. Завдання передбачає встановлення відповідностей.

1. дерево, серед, пелена; А) слова, сумнівний ненаголошений в яких можна перевірити наголосом;

На́голос або акце́нт (лат. Accentus, нім. Akzent, англ. stress, грец. τόνος) - надсегментна одиниця мовлення. Наголос є властивістю складу. Його також можна визначити як якісну характеристику (коли якість голосного є засобом вираження наголошення) і, також, як кількісну характеристику (відносно збільшена тривалість наголошеного голосного).

2. широкий, великий, крило; Б) слова, що мають повноголосся;

3. семеро, малесенький, вихователь;

Повноголосся - характерна для східнослов'янських мов наявність сполучень -оро-, -оло-, -ере-, -еле- у позиції між приголосними на місці старослов'янських ра, ла, ръ, лъ.

Вихова́тель - людина, яка здійснює цілеспрямований виховний вплив на іншу особу. У вузькому значенні - особа, яка обіймає цю посаду в навчально-виховних закладах.

В) слова, що мають при змінюванні випадний е;

4. хлопець, червень, мітел. Г) слова, що мають ненаголошений и в групах ри-, ли-;

Д) слова з е в суфіксах.Контрольна робота №2

з української мови для 10 класу (контрольний тест)

ІІІ варіант

Ø Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Тільки перше слово пишуть із великої літери у всіх рядках, окрім:

А) (к)римський (п)івострів, (с)офійський (с)обор, (д)ень (н)езалежності;

Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.

Б) (н)нобелівська (п)ремія, (є)вропейська (п)лоща, (г)олосіївський парк;

В) (ф)ранківські (с)онети, (з)аслужений (а)ртист, (д)амоклів (м)еч;

Г) (ч)ернеча (г)ора, (м)арійчин (в)інок, (о)лімпійські (і)гри.

2. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних:

А) тонна, уссурійський, буддизм, розп’яття;

Б) бездоріжжя, панна, стаття, судею;

В) пано, Вінниччина, невблаганний, священик;

Г) контрреформація, статей, здоровенний, Будда.

Уссурійськ (рос. Уссурийск) - місто на Далекому Сході Російської Федерації, адміністративний центр Уссурійського міського округу (до 2004 року - району) Приморського краю.

Бездорі́жжя - відсутність доріг, брак упорядкованих, придатних для проїзду доріг. Переважно бездоріжжям називають перетяту, сільську місцевість, а також місцевість зі шляхами, на яких відсутнє дорожнє покриття.

Контрреформація (реформування католицизму) - рух спрямований на оновлення католицької церкви, виник як реакція на поширення протестантизму. Контрреформація тривала приблизно з 1560 року до кінця Тридцятилітньої війни.3. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних:

А) свіжісті, пня, щирісті, пиріга;

Б) паперу, щоки, вічності, потоку;

В) словечко, щічки, вечори, потік;

Г) козеріг, моху, меншості, потоп.

  1   2


Скачати 100.41 Kb.

 • 1. Орфографічну
 • 2. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних
 • 3. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних
 • 4. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно
 • 5. Позначте два рядки, в яких в усіх словах замість крапок слід вставити о.
 • 6. Позначте два рядки, у яких допущено помилки в чергуванні голосних.
 • А. Кореневе е слід писати у виділених словах речень за номером… Б. Кореневе а слід писати у виділених словах речень за номером…
 • 1. д, ж, з, г
 • 3. к, п, т, х
 • Контрольна робота №2 з української мови для 10 класу (контрольний тест) ІІ варіант
 • 1. У коренях слів допущено орфографічні помилки в рядках
 • 2. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних
 • 3. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні приголосних
 • 5. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.
 • Вінничина
 • 7. Позначте два рядки, в яких допущено помилки в написанні іншомовних слів.
 • А. Кореневе е слід писати у виділених словах речень за номером… Б. Кореневе а слід писати у виділених словах речень за номером…
 • Контрольна робота №2 з української мови для 10 класу (контрольний тест)
 • 1. Тільки перше слово пишуть із великої літери