Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонтрольні запитання 4 семестр іспит

Скачати 34.61 Kb.

Контрольні запитання 4 семестр іспит
Скачати 34.61 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір34.61 Kb.


Контрольні запитання 4 семестр

іспит


 1. Загальне визначення дисциплін програмної інженерії.

 2. Програмна інженерія як наукова дисципліна.

 3. Програмна інженерія як інженерна дисципліна.

 4. Програмна інженерія як виробнича дисципліна.

 5. Програмна інженерія як дисципліна керування та економічна дисципліна.

 6. Характеристика областей знань з інженерії програмного забезпечення – SWEBOK.
  Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
  Програмна інженерія Програмна інженерія - це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.


 7. Інженерія вимог.

 8. Проектування програмного забезпечення.

 9. Конструювання програмного забезпечення.

 10. Тестування програмного забезпечення.

 11. Супровід програмного забезпечення.

 12. Керування інженерією програмного забезпечення.

 13. Процес інженерії. Методи і інструменти інженерії.

 14. Якість програмного забезпечення.

 15. Характеристика життєвого циклу стандарти 1SO/IEC 12207.

 16. Формування прикладних моделей життєвого циклу.

 17. Типи моделей життєвого циклу.

 18. Каскадна модель.

 19. Інкрементна модель.

 20. Спіральна модель.

 21. Еволюційна модель.

 22. Загальні підходи до визначення вимог. Класифікація вимог.

 23. Аналіз і збирання вимог.

 24. Інженерія вимог.

 25. Фіксація вимог.

 26. Трасування вимог.

 27. Об'єктно-орієнтована інженерія вимог. Візуальний підхід. Текстовий підхід.

 28. Огляд об'сктно-орієнтованих методів аналізу і побудови моделей.

 29. Основні поняття об'єктно-орієнтованих методів аналізу.

 30. Метод побудови об'єктної моделі предметної області.

 31. Проектування архітектури програмних систем.
  Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
  Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  Загальні підходи та проектування різних видів архітектури програмних систем.

 32. Прикладне (систематичне) програмування.

 33. Структурне програмування.

 34. Об'єктно-орієнтоване програмування.

 35. UML-метод моделювання.

 36. Компонентне програмування.

 37. Аспектно-орієнтоване програмування.

 38. Генерувальне (порождувальне) програмування.

 39. Сервісно-оріентоване програмування.

 40. Агентне програмування

 41. Теоретичне програмування. Алгоритмічні алгебри.

 42. Мови специфікації програм і їхня класифікація.

 43. Мова формальної специфікацій – VDM.

 44. Мова формальної специфікації – RAISE.
  Форма́льна специфіка́ція - математичне описання програмного забезпечення або обладнання, яке може бути використане для розробки реалізації. В ній описується, що має робити система, але не (обов'язково) вказується як.


 45. Концепторна мова специфікації.

 46. Звичайна мова специфікації Spec#.

 47. Методи доведення правильності програм. Базові методи доведення. Модель доведення програми за твердженнями.

 48. Верифікація і валідація програм. Підхід до валідації сценарію вимог. Верифікація об'єктних моделей. Підхід до верифікації композиції компонентів . Загальні перспективи верифікації програм.

 49. Тестування програмних систем. Статичні методи тестування. Динамічні методи тестування. Функціональне тестування.

 50. Інфраструктура перевірки правильності програмних систем. Класифікація помилок і методи їхнього пошуку. Процес тестування за життєвим циклом. Інженерія керування тестуванням.

 51. Визначення інтерфейсу у програмуванні.

 52. Інтерфейс в ООП і в сучасних середовищах.

 53. Інтерфейс між клієнтом і сервером.

 54. Інтерфейс мов програмування. Інтерфейс і взаємозв'язок мов програмування . Взаємодія різномовних програм. Стандарт 1SO/IEC 11404-96 з незалежних від мов типів даних.
  Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.


 55. Перетворення даних за інтерфейсом. Перетворення форматів даних. Перетворення даних баз даних.

 56. Методи еволюційного змінювання компонентів і систем.

 57. Інженерія компонентів повторного використання.

 58. Прикладна інженерія та інженерія предметної області.

 59. Інженерія індустріального виробництва програмних продуктів .
  Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
  Структура лінії виробництва програмних продуктів.

 60. Конвеєрне виготовлення систем у середовищі Microsoft.

 61. Оцінювання вартості системи з компонентів.

 62. Модель якості програмних систем. Стандартні показники якості. Метрики якості. Стандартна оцінка показників якості. Керування якістю програмних систем.

 63. Моделі оцінки надійності програмних систем. Ґрунтовні поняття проблематики надійності. Класифікація моделей надійності.

 64. Сертифікація програмного продукту.

 65. Менеджмент проекту. Основні поняття та задачі .

 66. Модель процесу керування проектом.

 67. Інфраструктура програмного проекту.

 68. Методи керування і планування проектом .

 69. Методи керування ризиками у проекті.

 70. Керування конфігурацією системи. Формування версій й контроль конфігурації. Облік статусу й аудит конфігурації.

Каталог: OPI
OPI -> Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р
OPI -> Уроках математики» «Математика є фундаментом, на якому будується здатність правильно сприймати дійсність…»
OPI -> 1. Загальне визначення дисциплін програмної інженерії. Мови специфікації програм і їхня класифікація
OPI -> Опитувальний лист представництва юридичної особи-нерезидента (заповнюється уповноваженою особою клієнта Банку) Шановний Клієнте!
OPI -> Опитувальник юридичної особи-резидента Шановний Клієнте! Дякуємо за Ваш вибір ат «таскомбанк»
OPI -> Рекомендації щодо оформлення матеріалів з досвіду роботи вчимтелів, які атестуються загальні вимоги
OPI -> За іконостасами вівтарів. К.: Політвидав України, 1989. 263 с


Скачати 34.61 Kb.