Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКоробань Оксана Валеріївна (Умань, Україна)

Скачати 65.85 Kb.

Коробань Оксана Валеріївна (Умань, Україна)
Скачати 65.85 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір65.85 Kb.

Коробань Оксана Валеріївна

(Умань, Україна)

ПЕДАГОГІКА

(Стратегічні напрями реформування системи освіти)


ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСВІТУ
Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків в суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. В даний час іде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям, і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «важелем» у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність. Основна складова розвитку сучасної освіти по суті базується на двох тезисах: • по-перше, розвиток технологій безсумнівно вплине на ринок праці.

  Ринок праці - це система суспільних відносин, пов'язаних з купівлею і продажем трудових послуг працівників (послуг праці).

  Люди, які зможуть підвищити свою професійність і навчитися творчо і швидко вирішувати комплексні завдання, залишаться біля керма і завдяки новим технологіям стануть ще більш цінними кадрами. Ті ж, хто не зможе вчасно перебудуватися, залишаться без роботи або на низькооплачуваних позиціях;

 • по-друге, для того щоб "не випасти" з технологічного процесу і не залишитися на задвірках соціальних благ, важливо постійно розвиватися і вчитися. Уже зараз це найбільш затребуваний навик для людини. На рівні держав і корпорацій важливо придумати формат навчання людей, який зможе вирішити задачу постійного і актуального розвитку. Крім того, такий формат навчання повинен бути максимально доступним[4].

Проблема широкого застосування комп'ютерних технологій в сфері освіти в останнє десятиліття викликає підвищений інтерес в педагогічній науці.

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Великий внесок у вирішення проблеми комп'ютерної технології навчання внесли українські та зарубіжні вчені: Г.Р.Громов, В.І.Гріценко, В.Ф.Шолоховіч, О.І.Агапова, О.А.Крівошеев, С.Пейперт, Г. Клейман, Б.Сендов, Б.Хантер і ін.

Різні дидактичні проблеми комп'ютеризації навчання знайшли відображення в роботах А. П. Єршова, А.А.Кузнецова, Т.А.Сергеевой, І.В.Роберт; методичні - Б.С.Гершунского, Е.І.Машбіца, Н.Ф. Тализіна; психологічні - В.В.Рубцова, В.В. Тихомирова та ін.

Порівняємо і розглянемо плюси і мінуси класичної системи і нових варіантів навчання, пов'язаних з новими технологіями.

Писати, читати і рахувати - основні вимоги, які були важливі 300 років тому.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».

Школи випускали людей, які ставали елементом бюрократичної адміністративної системи, кожен елемент має подібні завдання, а значить, і функціонує схоже. Звідси бере своє коріння довга традиція, яка "чеше всіх під одну гребінку": не виділятися, робити як всі - тоді тебе похвалять. Згодом завдяки першій промисловій революції до них додалися специфічні навички для виробництва, які ще більше посилили потребу в схожих людях з однаковими функціями.

Промисло́ва револю́ція або промисло́вий переворо́т - перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного й доморобного до великого машинного фабрично-заводського виробництва, який розпочався в Англії у другій половині XVIII ст.

Сьогодні школи практично нічим не відрізняються від шкіл XIX століття. Якщо подивитись на шкільні класи - за винятком деяких деталей вони такі ж, як і в минулому: парта, дошка, підручник, хоча в інших сферах - в бізнесі і технологіях - прогрес очевидний. А в школах як і раніше запам'ятовування цінується більше, ніж цікавість, пошук нестандартних рішень і креативність.

Але є і позитивна сторона традиційного навчання, певно якщо запитати будь-яку людину, хто крім членів сім'ї найсильніше вплинув на нього в дитинстві, часто ви почуєте відповідь:" Учитель ". Є приголомшливі, талановиті вчителі, їх багато. Це найсильніша сторона освіти - носій знань, натхненник, в ідеальній ситуації - лідер і авторитет.

Сьогодні світ змінився – змінилося і наше щоденне життя. Зовсім інші речі необхідні людям в роботі, та й для звичайного життя, щоб обробляти величезні масиви інформації, потрібні інші навички.

Комп'ютеризація освіти належить до великомасштабних інновацій, які прийшли в останні десятиліття[2]. В даний час прийнято виділяти такі основні напрями впровадження комп'ютерної техніки в освіті: • використання комп'ютерної техніки як засіб навчання, удосконалює процес викладання, підвищує його якість і ефективність;

 • використання комп'ютерних технологій в якості інструментів навчання, пізнання себе і дійсності;

 • розгляд комп'ютера і інших сучасних засобів інформаційних технологій в якості об'єктів вивчення;

 • використання коштів нових інформаційних технологій як засобу творчого розвитку учня;

 • використання комп'ютерної техніки в якості засобів автоматизації процесів контролю, корекції, тестування і психодіагностики;

 • організація комунікацій на основі використання засобів інформаційних технологій з метою передачі і придбання педагогічного досвіду, методичної та навчальної літератури;

 • використання засобів сучасних інформаційних технологій для організації інтелектуального дозвілля;

 • інтенсифікація та вдосконалення управління навчальним закладом та навчальним процесом на основі використання системи сучасних інформаційних технологій.

  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.Автоматизація та цифрове суспільство - вже реальність, і держава повинна приділяти увагу підготовці молодих людей до нової стадії, на яку переходить наше суспільство.

Мо́лодь - соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації.

Люди повинні добре володіти базовими навичками - читанням, письмом, математикою, це завжди буде в ціні, але вони також повинні навчитися вчитися і адаптуватися до нових умов. Потрібно змінити глобальний підхід до процесу навчання, зрозуміти, як зацікавити учнів, як допомогти розвинути індивідуальну креативність. Ми повинні піти від переконання, що освіта - це передача знань, а розглядати її як уміння ставити питання, критично мислити, обговорювати, вести дебати, вивчати інші культури і співпрацювати з людьми по всьому світу, вести активний креативний діалог.

Нові можливості, що з'явилися з приходом в наше життя інтернету і нових технологій - це і є специфічні інструменти, які по дрібницях зараз використовують в освіті: спеціальні навчальні комп'ютерні програми, відеоуроки, розсилка домашніх завдань на емейл, глобальні, масові відкриті курси дистанційного навчання MOOC, MOODLE.

Їх основні плюси - доступність і оперативність. Масові відкриті курси дистанційного навчання допомагають вирішувати важливу проблему традиційної освіти - актуалізувати навчання, давати можливість отримувати саме ті навички, які точно знадобляться людині в професійній діяльності найближчим часом, на противагу багато в чому відірваній від дійсності традиційній освіті.

З іншого боку, тільки частина слухачів проходять курс до кінця. Більшість дивляться лише вибрані лекції. Частково це пов'язано з тим, що людина вибирає тільки найпотрібніші матеріали, самостійно формуючи власний банк знань. Досить часто навчання просто відкладається, тому що немає достатньої зовнішньої мотивації, ніхто не задає домашні завдання, немає того самого вчителя - "натхненника", помічника або суворого контролера.

Ще одна важлива проблема - як оцінити якість знань, отриманих онлайн. Зараз немає єдиної системи оцінки. Це хороший додатковий інструмент для саморозвитку, але на конкуренцію з традиційними університетськими курсами вони поки не претендують.

Масові онлайн-курси настільки сильний інструмент, що нові технології в будь-якому випадку винесуть їх на передові позиції в навчанні. Завдання суспільства і держави - створювати платформу для можливості такого розвитку.

Всі сходяться на думці, що час змін в освіті вже настав[4]. Проблема в тому, що ніхто поки не знає, в якій формі вони відбудуться. Є кілька моментів, робота над якими йде вже зараз. Вони дозволять створити базу для трансформації освіти в майбутньому:


 • розширення інтернет-покриття. Сьогодні 4 мільярди чоловік все ще знаходяться офлайн. Дистанційна освіта – непоганий варіант для вирішення проблеми, але важливо забезпечити доступ їм онлайн;

  Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів). • збір точних даних про навчання і глобальна система вимірювання рівня знань. Мета – зробити навчання загальнодоступним;

 • який саме мікс традиційного і нового освіти необхідний. Це найважливіше питання і найнеоднозначніше. Завдяки новим технологіям розробляються різноманітні сміливі підходи до освіти.

Більшість науковців підтримують дещо акуратну позицію з приводу заміни класичної освіти новою. Вони кажуть, скоріше, про важливість дати кваліфікованим викладачам традиційної школи більше можливостей навчання завдяки новим технологіям.

Проте найближчим часом ми навряд чи побачимо повну заміну традиційної освіти. Онлайн-курси будуть важливим інструментом для розширення можливостей доступу до навчання і важливим додатковим засобом навчання. Поки такий глобальний механізм не відпрацьований, з’являються окремі ідеї, як зробити перехід можливим. Скільки часу знадобиться на формування нового типу навчання – поки складно прогнозувати, але експерти вже говорять про те, що суспільство занадто інертно реагує в сфері освіти на розвиток технологій, що в майбутньому може призвести до глобальної кризи освіти.

Література:


 1. Петухова О.І. Інформаційні технології в освіті. // Успіхи сучасного природознавства. – 2013. – № 10. – С. 80-81. [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=32971

 2. Сучасні інформаційні технології в освіті. [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://charko.narod.ru/tekst/an4/2.html

 3. Шпицберг О. І. Вплив інформаційних технологій на діяльність сучасного суспільства // Молодий вчений. — 2014. — №6.2. — С. 81-83.

 4. Майбутне освіти: уроки невизначеності // Тези сесії Всесвітнього економічного форуму в Давосі – 2016.

  Всесвітній економічний форум (ВЕФ) - міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві, діяльність якої спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Місією організації є «прагнення до поліпшення стану світу шляхом залучення бізнесу, політичних, академічних та інших лідерів суспільства у формуванні глобальних, регіональних, галузевих і повісток дня».

  [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://charko.narod.ru/tekst/an4/2.html

Коробань Оксана ВалеріївнаУманський державний педагогічний університет

викладач


Скачати 65.85 Kb.

 • Дистанційна освіта
 • Всесвітнього економічного форуму