Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКорпоративна соціальна відповідальність

Скачати 76.34 Kb.

Корпоративна соціальна відповідальність
Скачати 76.34 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір76.34 Kb.

ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ"

Щепиліна А.К., студент

Науковий керівник: Бочарова Н.А., к.е.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній

університет
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що єдиного трактування суті корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) бізнесу ні у вітчизняній, ні в зарубіжній літературі не існує через її багатоаспектність та складність.
Соціа́льна відповіда́льність бі́знесу - відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем.

Уже в 1970-х роках у міжнародній практиці поняття КСВ дещо розширюється і починає використовуватися для визначення добровільних зобов’язань, які компанія бере на себе для підвищення якості роботи та життя не тільки своїх працівників, а також суспільства та навколишнього середовища.

На сучасному етапі КСВ допомагає компаніям покращити ділову репутацію, встановити збалансовані і довірчі відносини з державою та суспільством.

Ділова́ репута́ція - сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону.

Проаналізувавши розуміння багатьох вітчизняних підприємств та компаній, дослідники Центру «Розвиток КСВ» дійшли висновку, що більшість українських компаній мають дещо хибне уявлення про корпоративну соціальну відповідальність і розуміють її лише як благодійну допомогу. Хоча і слід зазначити, що кількість підприємств, які вважають, що бізнес повинен брати активну участь у вирішенні соціальних та екологічних проблем зросла вдвічі порівняно з 2009 роком.

Дослідження ідентифікують недосвідченість та недостатню поінформованість українських компаній щодо практики КСВ, що може бути викликане тим, що саме поняття з’явилося в Україні відносно нещодавно (2005 р.), а тому повністю усвідомити, а також знайти правильний напрямок реалізації КСВ дуже важко [1].

Так як загальновизнаного поняття КСВ не має, то можна навести декілька визначень поняття та сутності корпоративної соціальної відповідальності, які розроблені як в українському бізнес середовищі, так й у світовому (таблиця 1).Визначення поняття КСВ формується залежно від галузі, в якій працює підприємство, від місцезнаходження, а особливо від цілей діяльності організації.

Таблиця 1 – Корпоративна соціальна відповідальність у розумінні різних авторівАвтор

Визначення КСВ

1

Форум соціально відповідального бізнесу (Україна) [3]

КВС – це відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем

2

Європейський Альянс корпоративної соціальної відповідальності [4]

КВС – це концепція залучення соціальних і екологічних напрямків у діяльність бізнесу на засадах добровільності та взаємодії між усіма зацікавленими сторонами

3

Міжнародна організація праці [5]

КСВ - це добровільна ініціатива ділових кіл, яка стосується діяльності, що перевищує просту вимогу дотримання букви закону

4

Конфедерація роботодавців України [6]

КВС – це добровільна ініціатива власника компанії або засновників організації з розробки і реалізації певних соціально-спрямованих, неприбуткових заходів, що мають на меті якісне покращення зовнішнього для компанії або організації середовища

5

Лорд Холм і Річард Уаттс [6]

КВС - це постійна прихильність бізнесу щодо ведення справ на засадах етики і вносити свій внесок в економічний розвиток, в той же час покращуючи якість життя своїх працівників та їх сімей і суспільства в цілому

6

Найл Фіцджеральд [6]

Корпоративна соціальна відповідальність є безкомпромісним бізнес-рішенням. Не тому, що це хороша практика, а тому, що люди змушують нас зробити це, тому що це добре для нашого бізнесу

7

Джим Райлі [7]

КВС – це зобов'язання, за яким передбачено законом, для бізнесу – переслідувати довгострокові цілі, які корисні для суспільства

8

із «Зеленої книги» ЄС [7]

КВС – це концепція, за якою організації враховують інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив усіх сфер своєї діяльності на споживачів, постачальників, працівників, акціонерів, громаду та навколишнє середовище

9

Світова рада компаній зі сталого розвитку [8]

КВС – це довгострокове зобов’язання компаній щодо етичного ведення бізнесу та сприяння сталому економічному розвитку підприємства, громади і суспільства загалом

9

Організація економічної співпраці та розвитку (OECD) [8]

КВС передбачає збалансованість економічних, соціальних та екологічних цілей суспільства, інтеграцію їх у взаємовигідні приписи та підходи (policies and practices).

11

Поважний О.С. [8]

КВС – це соціально відповідальний бізнес, котрий розглядається як добровільна стратегія компанії, що має на меті досягнення сталого розвитку та здійснюється з огляду на потреби власного персоналу, місцевих громад і довкілля.

Наприклад, в країнах Північної та Південної Америки соціальним підприємництвом називають підприємницьку діяльність неприбуткових організацій, доход від якої спрямовується на вирішення соціальних проблем, надання послуг цільовій групі, заради якої створювалась організація, та покращення якості життя.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Південна Америка Півде́нна Аме́рика (ісп. América del Sur, Sudamérica, Suramérica, порт. América do Sul, англ. South America, нід. Zuid-Amerika, фр. Amérique du Sud, гуар. Ñembyamérika, кеч. Urin Awya Yala, Urin Amerika) - материк, розташований в Західній, Південній і частково в Північній півкулях планети Земля.
Суб’єктами соціального підприємництва, в переважній більшості, є неприбуткові організації. В Європейських країнах соціальне підприємництво визначається більше як бізнес із соціальною місією.
Неприбуткова організація (непідприємницька організація, некомерційна організація), скорочено НПО - юридична особа, метою діяльності якої не є отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками цієї організації.
Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.
На відміну від звичайного підприємництва, на перше місце виходить соціальний аспект, або соціальний ефект від підприємницької діяльності, а потім фінансова ефективність. Важливим критерієм соціальних підприємств в Британії, наприклад, є колективна форма власності та діяльність на користь територіальної громади, суб’єктом соціального підприємництва тут виступають бізнес-підприємства з соціальною місією.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Територіальна громада Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Третій напрямок соціального підприємництва використовується в більшості міжнародними приватними та громадськими фондами, створених задля розвитку і підтримки даного напрямку соціально-економічної діяльності. Такі відомі та дієві фундації як Schwab Foundation for Social Entrepreneurship (Швейцарія), Skoll Foundation (США) та Ashoka Foundation (Індія) визначають соціальне підприємництво як інноваційну підприємницьку діяльність задля соціальних перетворень в суспільстві та громадах. Відмінністю даного підходу є те, що на перше місце виходить лідер - соціальний підприємець.

Корчагіним О. В. сформовано основні принципи корпоративної соціальної відповідальності [2, с. 15]:

1) налагодження тісних та довгострокових відносин зі споживачами, робітниками, постачальниками та іншими діловими партнерами;

2) отримання репутації надійної організації, яка відповідально відноситься до соціальних та екологічних проблем;

3) орієнтація на споживача, лідерство у якості, сервісному обслуговуванні та надійності;

4) прискорення розробки високоякісних товарів і послуг та скорочення термінів їх просування на світовий ринок;

5) новаторство, безперервне удосконалення;

6) формування банку кваліфікованої та мотивованої на високу продуктивність робочої сили.

Українські компанії, які впровадили принципи КСВ, є лідерами в українському ринковому середовищі, що значно впливає на їх популярності та прибутковості. За результатами Центру «Розвитку корпоративної соціальної відповідальності» найвищий індекс прозорості та підзвітності має компанія ДТЕК (160 балів із 200 можливих; 80% прозорості), яка з отриманими балами увійшла до топ-10 найпрозоріших компаній світу за оцінкою Центру [8, с. 8].

Таким чином, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день єдиного визначення КСВ не існує. Але пропонується таке визначення: КСВ – це добровільна або передбачена законом діяльність підприємства, що у разі доцільного, продуманого впровадження забезпечує покращення іміджу підприємства, сприяє сталому розвитку не тільні на рівні окремого підприємства, але й суспільства в цілому в соціальній, економічній та екологічній сферах.Література:

1. Конфедерація роботодавців України [Електронний ресурс].

Сталий розвиток Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Конфедерація роботодавців України - неприбуткова громадська організація, яка об'єднує галузеві Всеукраїнські об'єднання роботодавців. Конфедерація роботодавців України створена 20 липня 2006 року відповідно до Закону України «Про організації роботодавців» для забезпечення повноцінної участі роботодавців країни у процесі побудови гармонійних стосунків українського бізнесу із владою та працівниками.
– Режим доступу: http://www.confeu.org/ua/home.html.

2. Корпоративная социальная ответственность [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csrjournal.com/lib/networkoverview/188-chto-takoe-sob-kso.html.

2. Форум соціально відповідального бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svb.org.ua/.

4. Лазоренко О. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / Лазоренко О., Колишко Р., та ін.. – К.: «Енергія», 2008. – 196 с.

5. Міжнародна організація праці [Електронний ресурс].

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Міжнародна організація праці (МОП) (англ. International Labour Organization) - спеціалізована установа Ліги Націй, а після Другої світової війни - Організації Об'єднаних націй (ООН), що була заснована у 1919 році урядами різних країн для підтримки міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці.
– Режим доступу: http://www.ilo.org.ua/Pages/default.aspx.

6. Конфедерація роботодавців України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confeu.org/ua/home.html.

7. Визначення: корпоративна соціальна відповідальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://csrgender.org.ua/discrimination/53-zagalna-informaciya-pro-ksv-ta-ender.html.8. Поважний О.С. Формування корпоративної стратегії на основі соціальної відповідальності / О.С. Поважний, Н.С. Орлова // ДонДУУ «Менеджер». – 2014. - № 1 (67). - С. 4-10.


Скачати 76.34 Kb.

  • Таблиця 1 – Корпоративна соціальна відповідальність у розумінні різних авторів
  • Південної Америки
  • Конфедерація роботодавців України
  • Міжнародна організація праці