Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКозар Є. М., Олексів М. В

Скачати 56.51 Kb.

Козар Є. М., Олексів М. В
Скачати 56.51 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір56.51 Kb.
  1   2

УДК 681.3

Козар Є. М., Олексів М.В.

Національний університет "Львівська політехніка",

кафедра електронних обчислювальних машин
Система шифрування файлів для мобільних обчислювальних пристроїв з адаптацією до характеристик файлів з метою зменшення енерговитрат

Розглянуто проблему шифрування файлів на мобільних пристроях під управлінням ОС Android з адаптацією до характеристик файлів з метою зменшення енерговитрат пристрою. Розроблено структурну схему програмної системи та наведено загальний алгоритм шифрування.
Ключові слова: шифрування файлів, Android, зменшення енерговитрат.
There are was considered the problem of file encryption on mobile devices running the Android operating system with adaptation to the characteristics of files to reduce the energy consumption of the device.

Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Android - (вимов. Андроїд) операційна система і платформа для мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux. Підтримується альянсом Open Handset Alliance (OHA).
Developed a block diagram of a software system and provided a general encryption algorithm.
Keywords: file encoding, Android, power expenses reduction.
Вступ. Тенденцією останніх років є збільшення кількості різноманітних портативних комп’ютерних пристроїв у повсякденному побуті людини. До цих пристроїв можна віднести: мобільні пристрої на ОС Android (смартфони, планшети, нетбуки), музикальні плеєри, цифрові фотоапарати, портативні високоємні носії даних (картки пам’яті типу Flash, портативні вінчестери) тощо. Вони набирають популярності завдяки своїй багатофункціональності, мобільності та здатності спростити побут людини. У багатьох випадках мобільні пристрої на базі ОС Android можуть цілком замінити персональний комп’ютер.

З появою цих пристроїв постала проблема захисту інформації на них, оскільки такий пристрій може легко потрапити не у ті руки, або взагалі бути викраденим.

Цифрова́ ка́мера, або цифрови́й апара́т - пристрій, що використовується для зйомки відео та створення фото-знімків або ж обох, в якому світлочутливим матеріалом є матриця або кілька матриць, що складаються з окремих пікселів, сигнал з яких представляється, обробляється і зберігається в самому апараті в цифровому вигляді.
Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
У таких випадках сторонні люди мають повний доступ до ваших особистих файлів, у яких може зберігатися конфіденційна інформація різного роду та важливості.
Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.
Також останнім часом під ОС Android розробляється багато прикладних програм, які вимагають доступ до Інтернету та файлової системи пристрою. Такі програми можуть завантажувати будь-які файли із пристрою на якийсь Інтернет ресурс без відома користувача з можливістю подальшого їх використання зловмисниками.

Таким чином актуальним постає питання розробки програмних засобів підвищення захисту інформації для мобільних пристроїв на базі ОС Android, оскільки дана ОС є однією з найпопулярніших ОС для мобільних пристроїв.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Смартфон Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.

Стан проблеми. Для вирішення питання шифрування даних для мобільних обчислювальних пристроїв (МОП) на базі ОС Android вже є певні розробки.
Шифрува́ння - оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим зразком шифру вважається єгипетський текст, створений приблизно в 1900 р.
В Інтернет магазині програм під ОС Android «Google Play» вже є багато аплікацій, що можуть шифрувати та дешифрувати файли користувача на смартфоні чи планшеті. Для прикладу розглянемо деякі з найбільш популярних.

Програма «Droid Crypt» використовує алгоритм шифрування AES, вона може шифрувати будь-які типи файлів, що знаходяться у внутрішній чи зовнішній пам’яті мобільного пристрою на базі ОС Android. В даній програмі є можливість шифрувати як окремі файли, так і цілі папки. Також в ній наводиться детальний звіт про виконані дії.

Проте, у програмі «Droid Crypt» є незначні недоліки:


 • Щоб її встановити, потрібно ще додатково встановити спеціальний файловий менеджер «IO File Manager».
  Фа́йловий ме́неджер - комп'ютерна програма, що надає інтерфейс користувача для роботи з файловою системою та файлами.


 • Користувач спочатку повинен вибрати дію, яку він хоче зробити (шифрувати чи дешифрувати файл), а потім він переходить до файлової системи мобільного пристрою.

 • Ключ шифрування залежить тільки від паролю, введеного користувачем.

Інша програма «File Locker» є найбільш популярною програмою шифрування файлів (до 1 мільйона завантажень). Вона досить проста у користуванні, може шифрувати різні види файлів. Якщо файл великого розміру (наприклад, відео), то шифрується тільки початок і кінець файлу. Це зумовлює пришвидшення процесу шифрування, але й зменшує криптостійкість зашифрованих файлів. Можна окремо вибирати тільки документи (а не всі типи файлів), зашифровані чи розшифровані файли.

Але і в програмі «File Locker» також є свої недоліки: • Імена всіх зашифрованих файлів змінюються на імена, що генеруються програмою. А якщо користувач захоче перейменувати цей файл, то він вже не зможе бути розшифрованим. А ще користувач може поставити на різні файли різні паролі і потім не розпізнати, для якого файлу який пароль вводити для дешифрування конкретного файлу.

 • У «робочій» папці (папці, в якій шифрувалися файли) після розшифрування файлів створюються додаткові файли з розширенням «.lockinfo» для кожного файлу, який ми шифрували і потім розшифровували. З часом це призводить до засмічення робочих папок.

 • У даній програмі є можливість тільки 1 раз ввести пароль для шифрування файлів, щоб кожен раз його не вводити, проте ця функція працює трохи некоректно. Вона діє тільки для тих файлів, що ми уже шифрували. Також при введені такого паролю користувач має ввести пароль тільки у 1 поле, що не виключає можливості хибних натиснень на сенсорний екран, що в майбутньому може призвести до ускладнення дешифрування файлів, оскільки користувач хотів ввести щось одне, але помилково міг попасти на інші символи екранної клавіатури смартфона.
  Сенсорний екран або тачскрін (англ. Touchscreen) - пристрій для введення інформації, що є екраном, який реагує на дотики до нього.


 • Відносно слабка криптостійкість шифрування. Тут також ключ генерується тільки в залежності від того, який пароль ввів користувач. А ще цей авіоль ніде не зберігається, а береться тільки його контрольна сума.
  Контро́льна су́ма - деяке значення, розраховане на основі набору даних з використанням певного алгоритму, що використовується для перевірки цілісності даних при їх передачі або збереженні. Також контрольні суми можуть використовуватись для швидкого порівняння двох наборів даних на нееквівалентність: з великою вірогідністю різні набори даних матимуть відмінні контрольні суми.


Отже, на сьогодні є досить багато готових рішень, що дозволяють шифрувати файли на МОП на базі ОС Android, проте всі з них мають недоліки і вони не є добре адаптовані під характеристики файлів, які треба зашифрувати.
  1   2


Скачати 56.51 Kb.

 • Розглянуто проблему шифрування файлів на мобільних пристроях під управлінням ОС Android
 • Ключові слова: шифрування файлів, Android, зменшення енерговитрат. There are was considered the problem of file encryption on mobile devices running the Android operating system
 • Keywords: file encoding, Android, power expenses reduction. Вступ .
 • Стан проблеми.