Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКравченко Юлія студентка окр

Скачати 47.08 Kb.

Кравченко Юлія студентка окр
Скачати 47.08 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір47.08 Kb.

Кравченко Юлія

студентка ОКР «Бакалавр»

спеціальність «Українська мова і література»

Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського

науковий керівник:

кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Кобися Алла Петрівна
Інтерактивний мультимедійний підручник з української мови

для 7 класу

Інтерактивний мультимедійний підручник з української мови для 7 класу створений на основі підручника «Українська мова» для 7 класу авторів Заболотного О.В.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
, Заболотного В.В. видавництва 2014 року. Підручник містить головні знання з лексикології, фразеології, словотвору та морфології, навчальні вправи, цікаві завдання, тренувальні вправи, словники та інше.Нині більшість шкіл мають інтерактивні дошки, що можуть допомогти прогресивному учителеві у засвоєнні знань учнями нового матеріалу. Проте, найчастіше дошка використовується лише як екран для демонстрації відеоматеріалів та презентацій. Не всі учителі можуть сповна осягнути всі позитивні аспекти використання мультимедійної дошки, оскільки придбати дуже коштовне спеціалізоване програмне забезпечення школа не в змозі.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Для них рятівним кругом стане наш електронний підручник, який розрахований також і на роботу з такою дошкою.

Отже, підручник представлено у вигляді цікавого інтерактивного візуального он-лайн ресурсу у форматі flash-книги, яку розміщено на сайті університету. Його структура повністю відповідає структурі підручника з української мови для 7 класу авторів Заболотних.

Наприклад, у роботі є близько двох десятків інтерактивних плакатів, які допоможуть організувати навчання дітей у більш динамічній та яскравій формі. Плакат подає навчальний матеріал у вигляді інтерактивних елементів (зображення, тексту), до яких за допомогою гіперпосилань приєднані дидактичні матеріали, а саме: текстові документи, графічні зображення, відео та аудіофайли, презентаційні матеріали, допоміжні навчальні засоби та інші.Усі плакати було створено у одній кольоровій гаммі, яка співпадає з оригінальним текстовим варіантом. Плакати існують для поглиблення та засвоєння учнями інформації про конкретні розділи української лінгвістики. Основним функціональним елементом інтерактивного плаката є тригер. Трігер – логічний елемент, що дозволяє керувати відображенням елементів на слайді, таким чином презентацію можна зробити нелінійною.

Трігери присутні і в іншому виді інтерактивних елементів підручника. Вони є і в захоплюючих презентаціях, створених для зацікавлення учня.

Відомо, що людина більшу частину інформації сприймає органами зору (близько 80%), і органами слуху (до 15%). Мультимедіа технології дозволяють впливати одночасно на ці найважливіші органи чуття людини.

Логічний елемент - пристрій, призначений для обробки інформації в цифровій формі (послідовності сигналів високого - «1» і низького - «0» рівнів у двійковій логіці, послідовність «0», «1» та «2» в трійковій логіці, послідовності «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» та «9» в десятковій логіці).
Слух - одне з зовнішніх чуттів, що дає можливість сприймати звуки, мову за допомогою спеціального органа - вуха.
Сенсорна система, або Органи чуття - спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень про оточуючий світ.
Відеоматеріали, створені та озвучені в безкоштовних програмах Windows Movie Maker та Windows life власноручно, дозволяють сприймати інформацію усіма основними органами чуття.Насамперед це озвучування віршів, оповідань та інших текстів. У поєднанні з приємною необтяжливою музикою та ілюстраціями воно може виконувати різні функції. Відео допоможе учителю в поясненні нового матеріалу, проведенні аудіювання чи просто допоможе налаштувати учня на роботу. Усі відеоматеріали є авторськими.

Інтерактивні вправи та тести створювалися засобами цікавого безкоштовного он-лайн ресурсу LearningApps. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів.

Найчастіше у підручнику зустрічаються вправи на вписування. Діти, виконуючи завдання, практикуються в правописі та згадують необхідні їм правила, адже знають, що обійти цю програму неможливо, потрібно виконати все правильно заради позитивного результату.Вправи на класифікацію представлені такими типами завдань, як «Таблиця відповідностей» та «Знайди пару». Вони можуть містити не лише текст, а й графічні елементи. Виконуючи інтерактивні вправи, учень узагальнює та поглиблює свої знання.

Усі тести у підручнику виконані також за допомогою сайту http://learningapps.org/, а саме типом «Вікторина – 1 відповідь». Таким чином можна проводити як самостійні, так і контрольні роботи або ж дистанційно перевіряти власні знання. Тести виключають наявність кількох правильних відповідей, що значно спрощує завдання для учня, який націлений на отримання гарного результату.

Усі об’єкти розташовано відповідно до теми як в тексті підручника, так і у автоматизованому змісті, що дозволяє швидке завантаження того чи іншого дидактичного матеріалу.Отже, електронний підручник є сучасним інноваційним засобом для вивчення української мови, адже всі вправи створено вручну на основі наукових знань. Позитивний ефект посібника забезпечується реалізацією принципу наочності, чіткою структуризацією навчального матеріалу, концентрацією уваги завдяки віртуальній різноманітності, заощадженням часу на занятті, можливістю провести повторення (перегляд, коротке відтворення) матеріалу попереднього уроку, здійсненням індивідуалізації та диференціації навчання тощо. Використання розробленого нами електронного підручника підвищить ефективність та якість навчального процесу.
Наукове знання - система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання є основою наукової картини світу, оскільки описує закони його розвитку.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Наявність значної кількості інтерактивних плакатів, мультимедійних презентацій, інтерактивних цікавих вправ та розроблених вікторин, систематизованих за допомогою гіпертекстових посилань у змісті і організованих у вигляді цікавої flash-книги, будуть гарною альтернативою друкованому підручнику і однозначно підвищать пізнавальний інтерес учнів до вивчення української мови.


Скачати 47.08 Kb.