Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКрок Формація. 2006 рік Фармацевтична хімія

Крок Формація. 2006 рік Фармацевтична хімія
Сторінка1/5
Дата конвертації15.04.2017
Розмір0.81 Mb.
  1   2   3   4   5

Крок 2. Формація. 2006 рік

1. Фармацевтична хімія

1 Провізору-аналітику необхідно підтвердити наявність етилендіаміну в еуфіліні.
Фармацевтична хімія (від дав.-гр. Pharmakon - ліки), або хімія лікарських засобів, - це наука про хімічні властивості та перетворення лікарських речовин, методи їх розробки та одержання, якісного та кількісного аналізу.
Яким з перелічених реактивів можна ідентифікувати етилендіамін?

A. Калію хлорид

B. Барію хлорид

C. Купруму сульфат

D. Аргентуму нітрат

E. Натрію гідроксид
2 До контрольно-аналітичної лабораторії надійшла субстанція кальцію пантотенату. Який метод слід використати провізору-аналітику для кількісного визначення препарату?

A. Меркуриметрія

B. Комплексонометрія

C. Аргентометрія

D. Йодометрія

E. Йодхлорметрія
3 Провізор-аналітик здійснює аналіз 10% розчину глюкози. Для кількісного визначення він використовує один з фізико-хімічних методів, вимірюючи кут обертання розчину, за допомогою наступного приладу:

A. Газовий хроматограф

B. Рефрактометр

C. Спектрофотометр

D. Потенціометр

E. Поляриметр
4 Провізор-аналітик проводить кількісне визначення одного з нижче наведених препаратів методом нітритометрії. Вкажіть цей лікарський засіб:

A.
Газоадсорбці́йна хроматогра́фія (англ. gas adsorption chromatography) - метод розділення і аналізу сумішей газо- або пароподібних речовин, оснований на їх різній адсорбції твердими адсорбентами.
Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).
Фтивазид

B. Хлорамін

C. Антипірин

D. Норсульфазол

E. Атропіну сульфат
5 Тимол - лікарський засіб, що містить фенольний гідроксид. Який метод ДФУ рекомендує для його кількісного визначення?

A. Броматометрія

B. Нітритометрія

C. Аргентометрія

D. Перманганатометрія

E. Ацидіметрія
6 До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція заліза сульфата гептагідрату. За допомогою якого реактиву ДФУ рекомендує визначати в ньому домішок солей цинку?

A. Калію ацетат

B. Натрію нітропрусид

C. Амонію тіоціанат

D. Калію фероціанід

E. Натрію тетрафенілборат
7 Провізор-аналітик проводить кількісне визначення кофеїну методом ацидиметрії в безводних розчинниках згідно вимог ДФУ. Розчин якої речовини виступає титрованим у цьому методі?

A. Калію бромат

B. Натрію гідроксид

C. Калію перманганат

D. Кислота хлорна

E. Натрію едетат
8 Кількісне визначення лікарського засобу, який містить первинну ароматичну групу, визначається методом нітритометрії. Кількісний вміст якого лікарського засобу можна визначити методом нітритометрії тільки після попереднього гідролізу?

A. Анестезин

B. Парацетамол

C. Натрію парааміносаліцилат

D. Прокаїну гідрохлорид

E. Дикаїн
9 Провізор-аналітик досліджує субстанцію йоду. Який титрований розчин ДФУ рекомендує для його кількісного визначення?

A. Натрію едетат

B. Калію бромат

C. Кислота хлористоводнева

D. Натрію тіосульфат

E. Натрію гідроксид
10 Кількісний вміст парацетамолу в відповідності з вимогами ДФУ визначається методом цериметрії. Розчин якої речовини використовується в якості титранту?

A. Кислота хлористоводнева

B. Калію перманганат

C. Йодмонохлорид

D. Срібла нітрат

E. Церію сульфат
11 Для визначення доброякісності ефіру для наркозу провізор-аналітик до препарату додав розчин калію йодиду. Який домішок виявивляв провізор-аналітик?

A. Кислотність

B. Ацетон

C. Пероксиди

D. Нелеткий залишок

E. Альдегіди
12 Провізор-аналітик визначає у калію броміді домішок магнію та лужно-земельних металів. Розчин якої речовини він використовує для цього?

A. Калію перманганат

B. Натрію нітрит

C. Срібла нітрат

D. Кислота хлористоводнева

E. Натрію едетат
13 У складському приміщенні, де зберігається розчин формальдегіду, відключили опалення. Оскільки розчин формальдегіду при низьких температурах утворює продукт полімеризації - параформ, робітникам складу слід перенести його в приміщення, де температура повітря не нижче:

A.
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
90С

B. -100С

C. 250С

D. 200С

E. -30С
14 Провізор-аналітик здійснює ідентифікацію прокаїну гідрохлориду. В наслідок реакції азотосполучення з'являється азобарвник червоного кольору, що свідчить про наявність у його структурі:

A. Первинної ароматичної аміногрупи

B. Альдегідної групи

C. Фенольного гідроксилу

D. Амідної групи

E. Спиртового гідроксилу
15 Провізор-аналітик визначає в препараті домішок солей кальцію з розчином натрію тетрафенілборату.
Альдегі́ди - аліфатичні та ароматичні органічні хімічні сполуки, що містять альдегідну групу -СHО. Альдегіди та кетони характеризуються тим, що містять однакову функціональну групу, яку називають карбонільною або оксогрупою.
Ка́льцій, також ва́пень, ва́пник або вап[Джерело?] (Ca) - хімічний елемент з атомним номером 20 та його проста речовина, що належить до лужноземельних металів, сріблясто-білий м'який метал, хімічно активний, легко окиснюється.
По появі якого явища він визначає наявність домішку?

A. Синє забарвлення

B. Жовте забарвлення

C. Коричневий осад

D. Зелена флуоресценція

E. Біла опалесценція
16 Провізор-аналітик проводить ідентифікацію глюкози з мідно-тартратним розчином. Осад якого кольору при цьому утворюється?

A. Червоний

B. Блакитний

C. Чорний

D. Синьо-фіолетовий

E. Білий
17 Наявність бета-лактамного циклу у пеніцилінів зумовлює утворення гідроксаматів червоного кольору з:

A. Натрію нітритом

B. Натрію гідрокарбонатом

C. Кальцію хлоридом

D. Калію бромідом

E. Феруму (ІІІ) хлоридом
18 Провізор-аналітик проводить реакцію ідентифікації ефедрину гідрохлориду. Під час нагрівання його з калію феріціанідом відчувається запах наступної речовини:

A. Піридин

B. Бензальдегід

C. Оксид сірки (ІІ)

D. Аміак

E. Кислота оцтова
19 На аналіз до контрольно-аналітичної лабораторії надійшла субстанція тіаміну хлориду.
О́цтова кислота́ - органічна сполука, одноосновна карбонова кислота складу CH3COOH. За звичайних умов є безбарвною рідиною із різким запахом. Температура плавлення чистої кислоти дещо нижча від кімнатної температури, при замерзанні вона перетворюється на безбарвні кристали - це дало їй технічне найменування льодяна оцтова кислота.
Однією з реакцій ідентифікації тіаміну хлориду є реакція утворення такої речовини:

A. Індофенол

B. Мурексид

C. Тіохром

D. Талейохін

E. Азобарвник
20 Стрептоцид відноситься до хіміотерапевтичних речовин. Яка сполука лежит в основі структури цієї лікарської речовини?

A. Саліцилова кислота

B.
Саліци́лова кислота (від лат. salix - верба) - безбарвна кристалічна органічна кислота широко використовується в органічному синтезі і функціонує як рослинний гормон. Вона є похідним метаболізму саліцилу.
Нікотинова кислота

C.
Нікотинова кислота, також ніацин, вітамін B3, вітамін PP (від англ. pellagra preventing) - розчинний у воді вітамін; необхідний для багатьох реакцій окислення у живих клітинах.
Бензойна кислота

D.
Бензо́йна кислота́ - органічна сполука, найпростіша ароматична одноосновна карбонова кислота складу С6Н5СООН. За звичайних умов кислота є безбарвними кристалами, добре розчинними в етерах, спиртах, хлороформі, мало розчинними у воді.
Сульфанілова кислота

E. -піридинкарбонова кислота
21 В аптеку для виготовлення мікстур надійшла субстанція кальцію хлориду. В яких умовах необхідно зберігати кальцію хлорид?

A. При температурі 0-100C у холодильнику

B. Без доступу СО2

C. У звичайних умовах

D. Без доступу вологи в банках, залитих парафіном

E. Без доступу світла, в банках з темного скла
22 Провізор-аналітик досліджує доброякісність оксиду магнію легкого у відповідності до вимог ДФУ.
Окси́д ма́гнію (рос. оксид магния, англ. magnesium oxide, нім. Magnesiumoxid) - оксид з формулою MgO. Складається з іонів Mg2+ та O2−, між якими діють іонні зв'язки. Оксид магнію має кристаличну структуру типу хлориду натрію.
За допомогою якого реактиву він визначив наявність у ньому домішки солей кальцію?

A. Амоній оксалат

B. Барію сульфат

C. Калію фероціанід

D. Срібла нітрат

E. Натрію сульфід
23 Лікарський засіб ідентифікують за реакцією утворення флюоресцеїну. Вкажіть цей лікарський засіб:

A. Ментол

B. Резорцин

C. Парацетамол

D. Анестезин

E. Тимол
24 Хімік-аналітик ЦЛЗ виконує кількісне визначення суми пеніцилінів у бензилпеніциліну натрієвої солі йодометричним методом.
Бікарбона́т на́трію або на́трій гідрокарбона́т - хімічна сполука з формулою NaHCO3. Бікарбонат натрію - біла тверда речовина. Має злегка солоний лужний смак, який нагадує смак пральної соди (карбонат натрію).
Який індикатор він використовує?

A. Хромат калію

B. Фенолфталеїн

C. Крохмаль

D. Метиловий червоний

E. Метиловий оранжевий
25 У контрольно-аналітичній лабораторії проводять аналіз барбіталу на домішки хлоридів. Розчин якої речовини слід використати аналітику для цього?

A. Хлорид барію

B.
Хлори́д ба́рію - барійова сіль соляної кислоти, описується хімічною формулою BaCl2 . Білі кристали, розчинні у воді (26,4% при 20°), при 113° збезводнюються. Сполука гігроскопічна.
Оксалат амонію

C. Нітрат срібла

D. Оцтова кислота

E. Сульфід натрію
26 Провізору-аналітику необхідно визначити показник заломлення метилсаліцилату.
Сульфі́д на́трію, сірчи́стий на́трій - Na2S, середня натрієва сіль сульфідної кислоти.
Показник заломлення або абсолютний показник заломлення- це характерне для середовища число, яке визначає в скільки разів швидкість розповсюдження світла в середовищі менша за швидкість світла у вакуумі.
Який прилад він має для цього використати?

A. Рефрактометр

B. Полярограф

C. Потенціометр

D. Поляриметр

E. Спектрофотометр
27 Провізор-аналітик проводить ідентифікацію кислоти глутамінової методом тонкошарової хроматографії. З метою виявлення плям на хроматограммі він повинен обробити її розчином такої речовини:

A. Анілін

B. Бензальдегід

C. Нінгідрин

D. Піридин

E. Діфеніламін
28 Під час сертифікацї субстанції безпаска хімік-аналітик має ідентифікувати наступний катіон:

A. Залізо (ІІІ)

B. Кальцій

C. Калій

D. Натрій

E. Магній

2. Фармакогнозія
29 Алкалоїд глауцин проявляє протикашльову активність та входить до складу ряду вітчизняних та зарубіжних препаратів. Джерелом цього алкалоїду являється наступна трава:

A. Красавка звичайна

B. Блекота чорна

C.
Блекота чорна (ін.назви: зубовик, люльник, німиця, собачий мак) лат. Hyoscyamus niger - дворічна трав'яниста опушена рослина родини пасльонових. Рослина отруйна, може також використовуватися як лікарська.
Чистотіл великий

D.
Чистотіл звичайний або Чистотіл великий (Chelidonium majus L.) - є єдиним видом монотипного роду Чистотіл з родини макових - Papaveraceae. Рослина отруйна, може також використовуватися як лікарська.
Маклея серцелистна

E. Мачок жовтий
30 Трава звіробою дірчастого переробляється у ряд лікарських препаратів. Крім цього виду офіцінальним також є вид:

A. Hypericum hirsutum

B. Hypericum elegans

C. Hypericum maculatum

D. Hypericum montanum

E. Hypericum linariodes
31 Якість м'ятної олії визначається вмістом ментолу. Який числовий показник визначає вміст ментолу в м'ятній олії?

A. Йодне число

B. Ефірне число після ацетилювання

C. Кислотне число

D.
Йо́дне число́ - показник, який характеризує ступінь ненасиченості органічних речовин. Йодне число виражається у кількості грамів йоду, яка може приєднатися за ненасиченими зв'язками до досліджуваної речовини масою 100 г.
Кисло́тне число́, КЧ - показник, що характеризує вміст у досліджуваній речовині вільних кислот. Чисельно КЧ виражається як кількість міліграмів гідроксиду калію, що йде на нейтралізацію кислот у наважці речовини масою 1 г.
Пероксидне число

E. Пінне число
32 При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу кори виявлено наявність широкого темно-червоного пробкового шару, пластинчаста коленхіма, друзи, луб'яні волокна з кристалоносною обкладкою, серцевинні промені. Реакція з лугом дала червоне забарвлення. Діагностована ЛРС є:

A. Кора дуба

B. Кора калини

C. Кора крушини

D. Кора ясеня

E. Кора верби
33 Після аналізу плодів шипшини встановлено підвищену вологість сировини. В цьому випадку провізор повинен:

A. Відправити на завод

B. Повернути заготівельнику

C. Досушити сировину

D. Відправити на склад

E. Забракувати сировину
34 З метою комплексного використання трави конвалії, окрім фітозасобів, що містять кардіостероїди, одержують ще субстанцію "Конвафлавін", яка проявляє жовчогінну дію. Вкажіть групу біологічно активних речовин, що в ній містяться:

A.
Біологічно активні речовини (БАР) - (грец. bios - життя, що означає зв'язок із життєвими процесами і відповідає слову «біол.» + лат. activus - активний, тобто речовина, яка має біологічну активність) - це сполуки, які внаслідок своїх фізико-хімічних властивостей мають певну специфічну активність і виконують, змінюють або впливають на каталітичну (ферменти, вітаміни, коферменти), енергетичну (вуглеводи, ліпіди), пластичну (вуглеводи, ліпіди, білки), регуляторну (гормони, пептиди) або інші функції в організмі.
Терпеноїди

B. Стероїдні сполуки

C. Флавоноїди

D. Полісахариди

E. Кумарини
35 За відсутності тонізуючих препаратів з коренів женьшеню в аптеці їх можна замінити препаратами з:

A. Glycyrrhiza glabra

B. Orthosiphon stamineus

C. Eleutherococcus senticosus

D. Polygala senega

E. Astragalus dasyanthus
36 Алкалоїд кодеїн, що має протикашльову активність, має і наркотичний ефект.
Локриця (Glycyrrhiza glabra L. інші назви - солодець голий, вербець, солодка́) - багаторічна рослина родини бобових, корінь якої використовується в промисловості й медицині.
Астрага́л шерстистоквітко́вий, астрагал мохнатоквітковий, астрагал волохатоцвітий, астрагал мохнатоцвітий, вовчий горошок мохнатий (Astragalus dasyanthus; народні назви: божі ручки, котики, котячий горох, перелет, перелет польський, солодке зілля, горошок, горошок котячий, горошок польовий, золототисячник, лапки котячі, перелет сладколистий, перелет солодколистий, смоктунці, солодка трава, солодушка) - трав'янистий багаторічник, що належить до родини Fabaceae (Бобових), найчисельнішого роду Астрагал (Astragalus) (2.5 тис. видів). Зникаючий вид, занесений до Червоної книги України, до другої категорії («вразливі»).
Тому в дитячій практиці його слід заміняти на інший алкалоїд без побічної дії. Що слід використовувати в такому випадку?

A. Йєрвін

B. Папаверин

C. Капсаїцин

D. Глауцин

E. Тебаїн
37 З чим можна переплутати лист конвалії травневої при заготівлі її сировини?

A. Адоніс весінній

B. Наперстянка великоквіткова

C. Кендир коноплевий

D. Купена лікарська

E. Жовтушник розкидистий
38 Ароматичний терпеноїд тимол має антисептичну дію в складі ефірних олій лікарських рослин.
Конвалія звичайна або Конвалія травнева (лат. Convallaria majalis L.) - вид з монотипного роду Конвалія трав'янистих багаторічних рослин родини Холодкові (Asparagaceae). Рослина отруйна, може також використовуватися як лікарська.
Ліка́рська росли́на(лат. Plantae medicinales) - рослина, органи або частини якої є сировиною для отримання засобів, що використовуються в народній, медичній або ветеринарній практиці з лікувальною або профілактичною метою.
Ефі́рна олі́я (етерні олії, етери) - рідка летка суміш органічних речовин, котрі виробляються рослинами і надають їм запаху.
Які рослини містять у собі цю сполуку?

A. Lavandula spica L

B. Mentha piperita L

C.
Перце́ва м'я́та (Mentha piperita) - гібридний вид м'яти. Ця м'ята має приємний запах
Salvia officinalis L

D. Thymus ulgare L

E. Coriandrum sativum L
39 Під час проведення товарознавчого аналізу визначають ступінь ураженості амбарними шкідниками. Що використовують для цього?

A. Третя аналітична проба

B.
Аналітична проба - проба, отримана в результаті обробки об'єднаної або лабораторної проби і призначена для проведення аналізів. Аналітична проба характеризується розміром 0-0,2 мм.
Будь-яка одиниця партії

C. Середня проба

D. Окремий наважок ЛРС, взятий з об'єднаної проби

E. Перша аналітична проба
40 Під час заготівлі ряду видів рослинної сировини можливе потрапляння отрутної домішки, яка містить алкалоїди. Цей клас сполук можливо ідентифікувати за допомогою реакції з реактивом:

  1   2   3   4   5