Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКрок стоматологія 0 Біохімія (частина 2)

Крок стоматологія 0 Біохімія (частина 2)
Сторінка1/4
Дата конвертації25.04.2017
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4

Крок 1. стоматологія

5.0 Біохімія (частина 2)

1

У хворого при обстеженні в сечі і крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу

чого і був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити?

A *Біохімічним

B Статистичним

C Близнюковим

D Генеалогічним

E Популяційним

2

На гістологічному зрізі бачимо орган, який ззовні вкритий серозною та білочною

оболонками. Строму органа складає пухка сполучна тканина, в якій містяться клітини

Лейдіга, паренхіма представлена канальцями, внутрішню поверхню канальців вистеляє

сперматогенний епітелій.

Сполучна́ ткани́на - тканина живого організму, яка виконує опорну, захисну і трофічну функції. Складається з декількох видів клітин; переважно з фібробластів, волокон і основної тканинної речовини. Міжклітинна речовина добре виражена.
Що це за орган?

A *Сім’яник.

B Придаток сім’яника.

C Простата.

D Молочна залоза.
Молочні залози - відмінна риса представників класу ссавців. У людини молочні залози мають як жінки, так і чоловіки. За своєю структурою вони ідентичні, розрізняються лише ступенем розвитку. До початку статевого дозрівання груди дівчаток і хлопчиків нічим не відрізняються.


E Яєчник.

3

У ендокринолога наглядається хворий, 40 років, у якого спостерігається недостатість

функції кіркової речовини надниркових залоз, що проявляється зменьшенням кількості

гормону альдостерону в крові.

Наднирко́ва за́лоза, наднирник (лат. gl. suprarenalis) - парна ендокринна залоза у людини, а також у хребетних тварин.
Функція яких клітин кори надниркових залоз порушена?A *Клітини клубочкової зони

B Клітини пучкової зони

C Клітини сітчастої зони

D Клітини суданофобної зони

E Клітини Х-зони

4

В експериментальній моделі на щурах викликано морофологічне порушення клітин

епітелію дистальних відділів нефрону. Які функціональні процеси в нирках при цьому

послаблюються?A * Реабсорбція електролитів та води

B Реабсорбція глюкози

C Реабсорбція натрію та глюкози

D Реабсорбція білків

E Фільтрація

5

При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться

при цьому?

A * Транспорт газів

B Транспорт гормонів

C Забезпечення імунітету

D Зсідання

E Транспорт поживних речовин

6

У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового

соку, зменшення вмісту в ньому трипсину.

Старі́ння люди́ни - як і старіння інших організмів, це біологічний процес поступової деградації частин і систем тіла людини та наслідки цього процесу. Тоді як фізіологія процесу старіння подібна до фізіології старіння інших ссавців, деякі аспекти цього процесу, наприклад, втрата розумових здібностей, мають більше значення для людини.
Це призводить до порушення розщеплення:

A *Білків

B Фосфоліпідів

C Полісахаридів

D Нуклеїнових кислот

E Ліпідів

7

При загальному дослідження пацієнта звертає на себе увагу потовщення шиї,

екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110 уд/хв.

Температура тіла Температура тіла - комплексний показник теплового стану організму людини, тварин.
Вміст яких гормонів доцільно

визначити в крові пацієнта?A *Тироксину.

B Статевих.

C Катехоламінів.

D Інсуліну.

E Кортизолу.

8

З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3

місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є

причиною цього?A *білків

B жирів

C вуглеводів

D вітамінів

E мінеральних речовин

9

При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%.

Основни́й о́бмін - це мінімальний рівень енергетичного обміну, необхідного лише на підтримання життя. Він визначається як теплопродукція організму за умов максимального фізичного, інтелектуального та емоційного спокою, а саме: вранці після сну, лежачи, в спокої, натщесерце, у відсутності сторонніх подразників і за умов температурного комфорту.
Збільшення

секреції якого гормону спричинило цю зміну?

A *Тироксину

B Інсуліну

C Паратгормону

D Соматотропного

E Пролактину

10

Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб

викликати зсідання?

A *Іони кальцію.

B Іони натрію

C Протромбін

D Вітамін К

E Фібриноген

11

З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в

формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба.

Цитра́т на́трію NaOOC-СН2-С(СООNa_ОН)-СН2-COONa (лат. Natrii citras) - натрієва сіль лимонної кислоти. Цитрат натрію має середньовираженний солоно-кислий смак. За цю особливість цитратів лужних та лужноземельних елементів (наприклад цитратів натрію і кальцію) вони відомі як «кислі солі».
Гідрокси́л (від гідр(оген) і окси(ген)) - одновалентна група ОН, входить до складу багатьох хімічних сполук, наприклад, води, лугів, спиртів. Інша назва - гідроксильна група.
Яка це амінокислота?

A * Оксипролін

B Серин

C Треонін

D Тирозин

E Гомосерин

12

Серед імуноглобулінів є такий, що здатен секретуватися та здійснювати імунологічний

захист від інфекції ротової порожнини та зубів.

Рот Рот (лат. stoma, -atis) - тілесний отвір у тварин, через який приймається їжа і, у багатьох випадках, здійснюється дихання. У багатьох хребетних у роті розміщені зуби і язик. Зовнішньо рот може мати різну форму.
Вкажіть на нього.

A * IgA

B IgG

C IgM

D IgD

E IgE

13

Серед ферментів слини є такий , що здатен гідролізувати пептидогліканову оболонку

бактерій і тому має антибактеріальну активність. Який це фермент?

A *Лізоцин

B Альфа- амілаза

C ліпаза

D Лужна фосфатаза

E Мальтаза

14

При недостатності якого вітаміну у дітей запізнюється прорізання зубів та порушуються

процеси мінералізації кісток та зубів?

Лужна фосфатаза - ензим, який від’єднує фосфат (дефосфорилювання) від різних типів молекул.


A * Вітамін D

B Вітамін E

C Вітамін A

D Вітамін K

E Вітамін P

15

Назвіть білок, який має основне значення у формуванні органічного матриксу зуба:A * Колаген

B Альбумін

C Глобулін

D Еластин

E Фібронектин

16

Яка з наведених тканин зуба містить найменшу кількість води?A * Емаль

B Дентин

C Пародонт

D Пульпа

E Кістки

17

З надлишком якого елементу в їжі і воді пов’язане захворювання зубів флюороз?A * Фтор

B Фосфор

C Кальцій

D Натрій

E Калій

18

Яка з наведених мінеральних речовин міститься в твердих тканинах зуба в найбільшій

кількості?

A * Гідроксиапатит [Ca10(P04)6(OH)2]

B Карбонатапатит [Ca10(P04)5CO3]

C Фторапатит [Ca10(P04)6F2]

D Хлорапатит [Ca10(P04)6Cl2]

E Фосфат кальцію [Ca10(P04)6]

19

При недостатності якого вітаміну порушується синтез колагену, затримується процес

мінералізації і утворення зуба, виникає кровотеча з ясен?

О́ртофосфа́т ка́льцію, фосфа́т ка́льцію - неорганічна сполука, кальцієва сіль ортофосфатної кислоти складу Ca3(PO4)2. Речовина є білим аморфним порошком, що погано розчиняється у воді.


A *Вітаміну С

B Вітаміну D

C Вітаміну А

D Вітаміну В2

E Вітаміну К

20

У немовляти затримка появи перших зубів. Вкажіть, недостача якого вітаміну має місце у

немовляти.

A *D3

B А

C К

D РР

E Е

21

У чоловіка 38 років на фоні гіповітамінозу С підвищена кровоточивість ясен. Порушенням

якого процесу це обумовлене?

A * Гідроксилювання залишків проліну та лізину

B Згортання крові

C Синтезу гемоглобіну

D Розпаду тирозину

E Синтезу гідрокортизону

22

Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар стоматолог

призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К.

Коагуляція (гемокоагуляція, згортання крові) - складний поетапний процес, який являє собою утворення білка фібрину в крові, що призводить до тромбів, в результаті - кров набуває творожистої консистенції та втрачає свою текучість.
Вкажіть, який процес активується під

впливом вікасолу.A *Карбоксилювання залишків глутамінової кислоти

B Гідроксилювання залишків проліну

C Гідроксилювання залишків лізину

D Декарбоксилювання амінокислот

E Фосфорилювання залишків серину

23

У чоловіка 37 років установлена аденома паращитовидної залози.

Глутамінова кислота Глутамі́нова кислота́ (α-аміноглутарова кислота; Glu, E) - аліфатична α-амінокислота. Зустрічається у всіх організмах у вільному вигляді (в плазмі крові разом з глутаміном становить близько 1/3 всіх вільних амінокислот) та у складі білків.
Вкажіть, баланс якої

речовини порушується пацієнта у першу чергу.

A *Кальцію

B Натрію

C Калію

D Води

E Фосфатів

  1   2   3   4