Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКрок Стоматологія-2012 (український буклет) 1

Крок Стоматологія-2012 (український буклет) 1
Сторінка2/5
Дата конвертації16.04.2017
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5

A. Блокує провідні нервові стовбури і сплетення

B. Блокує периферичні нервові рецептори

C. Блокує ЦНС

D. -

E. Стимулює функцію антиноціцептивної системи організму
18 Хворий 28-ми років звернувся зі скаргами на біль у зубі на верхній щелепі, припухлість обличчя. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку м'яких тканин у ділянці правої щоки і незначно - скроневої ділянки; шкіра не змінена. 17 зуб зруйнований на 2/3, перкусія різко болісна. Визначаються набряк, гіперемія, флюктуація в задньому відділі склепіння присінку;

Флуктуа́ція або флюктуа́ція - випадкове відхилення якоїсь величини (фізичної, біологічної, соціально-економічної і т. ін.) від її середнього значення.

Скро́ня (лат. tempora) - частина голови за очима, від вуха до чола. Під скронею лежить скронева кістка.

Склепі́ння (синонім - звід) - перекриття криволінійних обрисів у перерізі. Склепіння перекривають переважно круглі, багатокутні, еліптичні в плані приміщення, і дозволяють перекривати значні простори без додаткових проміжних опор.

інфільтрат щільний, болісний. Відкривання рота помірно обмежене. Який остаточний діагноз?

A. Гострий гнійний періостит

B. Флегмона скроневої ділянки

C. Флегмона підскроневої ямки

D. Флегмона щоки

E. Загострення хронічного періодонтиту
19 Під час лікування 12 зуба була проведена інфільтраційна анестезія.

В математичній теорії сингулярностей касп (англ. cusp - загострення) є одним з видів особливих точок кривої. А саме: точка x алгебраїчної кривої X над алгебраїчно замкненим полем k називається каспом, якщо поповнення її локального кільця ізоморфно поповненню локального кільця плоскої алгебраїчної кривої y 2 + x 3 = 0 +x^=0} на початку координат.

У хворого почав наростати набряк у ділянці ін'єкції, а слизова оболонка і шкіра стали синюшного кольору. Яка тактика лікаря?

A. Теплі ротові ванночки

B. -

C. Розріз у ділянці ін'єкції

D. Туга тампонада, холод. У подальшому призначення фізіотерапії

E. Підшкірне введення антигістамінних препаратів
20 При огляді постраждалого внаслідок ДТП був встановлений попередній діагноз: перелом верхньої щелепи по типу Ле Фор ІІ, забито-рвана рана підочної і щічної ділянок справа. У хворого повна вторинна адентія верхньої та нижньої щелеп і він користується повними знімними протезами. Постраждалий в свідомості, нудоти, блювання не було. Які дії лікаря швидкої допомоги під час транспортування даного хворого?

Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.

Швидка́ меди́чна допомо́га - спеціалізована медично-санітарна служба, завданням якої є надання першої медичної допомоги при станах, загрозливих для життя, потерпілим від нещасних випадків (поранення, переломи, опіки, отруєння, ураження електричним струмом тощо) або при раптових захворюваннях, а також транспортування потерпілих до лікарень.A. Протези хворого зафіксувати в порожнині рота і накласти кругову бинтову тім'яно-підборідкову пов'язку, на рану асептична пов'язка, знеболювання

B. Нічого чинити не потрібно, достатньо акуратно транспортувати хворого

C. Тільки асептична пов'язка на рану

D. Знеболюючі, асептична пов'язка на рану

E. Накласти кругову бинтову тім'яно-підборідкову пов'язку без використання протезів хворого, на рану асептична пов'язка, знеболювання
21 У пацієнта каріозна порожнина 37 зуба ІІ класу за Блеком. Які пломбувальні матеріали раціонально використати для пломбування такого каріозного дефекту?

Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.A. Макрофіли

B. Гібридні композити

C. Конденсуючі композити

D. Мікрофіли

E. Склоіономірні цементи
22 Хворий 44-х років звернувся до стоматолога з метою лікування 27 зуба. Діагноз: хронічний фіброзний періодонтит 27 зуба. Який найбільш важливий фактор визначає ефективність лікування?

A. Антимікробна активність препаратів

B. Ступінь проходження кореневих каналів і пломбування до анатомічних верхівок

C.

Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.

Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні

Анато́мія (з грец. ἀνα- - верх і τέμνω - різати) - це наука про форму, будову організму та окремих його органів чи систем. Загальний термін анатомія охоплює анатомію людини, або антропотомія (грец. ἄνθρωπος - людина та грец. τέμνω - різати)

Форма запалення періодонтиту

D. Правильність вибору пломбувального матеріалу

E. -
23 Дитина 13-ти років скаржиться на незначну рухливість передніх нижніх зубів.

Рухливість носіїв заряду або мобільність носіїв заряду - кількісна характеристика носія заряду, яка визначає його вклад у провідність.

Об'єктивно: зуби мають нормальну величину і форму. На ортопантомограмі встановлено: коріння фронтальних зубів укорочене, тонке. Жувальні зуби мають один корінь. Порожнини зубів і канали різко звужені, паросткова зона у ділянці других молярів незначної величини. Який попередній діагноз?

A. -

B. Дисплазія Стентона-Капдепона

C. Недосконалий дентиногенез

D. Недосконалий амелогенез

E. Системна гіпоплазія
24 Хвора 47-ми років звернулась зі скаргами на рухомість передніх зубів.

Дисплазі́я (від грец. δυσ (dys) - порушення і грец. πλάσει (plasei) - утворюю, ліплю, формую) - загальна назва наслідків неправильного формування у процесі ембріогенезу та постнатальному періоді окремих частин, органів або тканин організму; зміна розміру, форми та будови клітин, тканин або органів.

Гіпоплазі́я (з давньогрецької «ὑπo-» гіпо-, «недо-» + «πλάσις» плазіс, «формування») - вада розвитку, яка проявляється недорозвиненням тканини, частини органа, органа, системи органів. Хоча термін не завжди точно використовується, при правильному використанні він означає недостатню або менше ніж нормальну кількість клітин Гіпоплазія є схожою на аплазію, але менш важкий випадок.

Об'єктивно: зубні ряди інтактні, 31, 32, 33, 43, 42, 41 зуби мають рухомість І-ІІ ступеня. Іммобілізацію рухомих зубів планується провести шиною Мамлока. Яку стабілізацію дозволить провести дана шина?

A. Фронто-сагітальна

B. Колова

C. Сагітальна

D. Фронтальна

E. Поперечна
25 Хворий 34-х років скаржиться на естетичний дефект.

Стабілізація (англ. stabilization, нім. Stabilisierung f) - зміцнення, набування стійкості, незмінності, сталості. Стабілізація системи - зміна динамічних властивостей системи, спрямована на підвищення її стійкості, інтенсифікацію затухання перехідного процесу, зменшення впливу зовнішніх збурень.

Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

Об'єктивно: відкритий прикус, поворот 22 і 11 зубів, 21 зуб змінений в кольорі. Яка тактика лікаря?

A. Ортодонтичне лікування

B. Пластмасові коронки на 22 і 11 зуби

C. Виготовити металокерамічні коронки

D.

Металокера́міка - штучний матеріал, що являє собою гетерогенну композицію металів або сплавів з неметалами (кераміками).

Естетичні коронки на 22 і 11 зуби

E. Видалити 22 і 11 зуби
26 Пацієнту 30-ти років проводять реставрацію 11 зуба з приводу хронічного середнього карієсу (ІV клас за Блеком) фотокомпозитним матеріалом "VENUS". В якості адгезивної системи використовують адгезив 7-го покоління I-Bond (Heraeus Kulzer). Вкажіть основні переваги використаного адгезиву:

A. Забезпечує високу адгезію з металами та керамікою, трьохкомпонентна система

B.

Кера́міка - неорганічні, неметалічні тверді вироби, підготовлені дією тепла з наступним охолодженням. Керамічними називають вироби і матеріали, що одержуються внаслідок спікання глин й їхніх сумішей з мінеральними додатками, а також оксидів і їхніх сполук.

Сполучається з композитами хімічного способу затвердіння, двокомпонентна система

C. Використовується для будь-яких реставраційних робіт, трьохкомпонентна система

D. Використовується для будь-яких реставраційних робіт, однокомпонентна система

E. Забезпечує високу адгезію з металами та керамікою, двокомпонентна система
27 Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на гострий напад самовільного болю тривалістю 15-20 хвилин, що виник 2 години тому в 25. Об'єктивно: на жувальній поверхні 25 глибока каріозна порожнина, не з'єднана з порожниною зуба, реакція на холодовий подразник - больовий напад.

Подра́знення - у біології та фізіології, стан, що супроводжується запальною або болісною реакцією організму на дію зовнішнього або внутрішнього подразника. Подразники можуть бути хімічними, механічними, термальними, променевими.

Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гіперемія пульпи

B. Гострий дифузний пульпіт

C. Гострий обмежений пульпіт

D. Гострий глибокий карієс

E. Гострий гнійний пульпіт
28 Хворий 40-ка років звернувся зі скаргами на біль у ділянці фронтальної групи зубів на нижній щелепі, який посилюється під час вживання їжі. Об'єктивно: стертість коронок зубів на нижній щелепі більш, ніж на 2/3. Діагноз: патологічне стирання зубів на нижній щелепі III ступеню важкості. Результати якого діагностичного тесту є вирішальними при виборі ортопедичної конструкції в даному випадку?

A. Прицільна рентгенографія зубів

B. ЕОД зубів

C. Електроміографія жувальних м'язів

D. Електротопометрія жувальних м'язів

E. Томографія голови
29 Що можна визначити за допомогою розчину такого складу: 40% розчин формаліну 5 мл, гліцерин 20 мл, дистильована вода до 100 мл?

Електороміографія - метод дослідження нервово-м'язової системи шляхом реєстрації електричних потенціалів м'язів.

Пулюй Іван Павлович

Формалі́н - водометанольний розчин формальдегіду, безбарвна прозора рідина з різким подразнюючим запахом, що використовується як засіб для дезинфекції, фіксації, дублення тощо.

Приці́л - приладдя для наведення зброї на ціль, призначені для контролю положення каналу ствола у просторі стосовно точки прицілювання.

Ортопедія (від грец. Ορθος - прямий, правильний і παιδεία - виховання, навчання) - розділ клінічної медицини, розділ хірургії, що вивчає профілактику, діагностику і лікування деформацій і порушень функцій кістково-м'язової системи, які є результатом вроджених дефектів, вад розвитку, наслідків травм або захворювань.

Дистильована вода - очищена вода, практично не містить домішок (окрім летких) та сторонніх іонів. Отримують перегонкою в спеціальних апаратах - дистиляторах.

Розчин вводять у зубо-ясенну кишеню на турунді або шприцом.

A. Виявляють якісний вміст пародонтальної кишені

B. Виявляють виразки всередині зубо-ясенної кишені

C. Проводять пробу Шилера-Писарєва

D. Визначають гігієнічні індекси

E. Виявляють запалення ясен
30 До лікаря-стоматолога звернувся хворий 27-ми років зі скаргами на наявність утворення в ділянці правої щоки.

Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.

Гінгівіт - запальне захворювання тканини ясен, що протікає в гострій або хронічній формі. Зазвичай захворювання викликається мікробною флорою порожнини рота. При недостатньому догляді за порожниною рота на зубах накопичується наліт, в якому розвиваються колонії мікроорганізмів, утворюється мікробна плівка.

Об'єктивно: на правій щоці - невелике, чітко обмежене утворення щільно-еластичної консистенції, болісне під час пальпації, шкіра над ним гіперемована, у центрі визначається симптом флюктуації. В товщі щоки пальпується тяж від утворення до верхівки кореня зруйнованого 15 зуба. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Меланома

B. Нагноєна атерома

C. Нагноєна мігруюча гранульома

D. Фурункул

E. Дермоїдна кіста
31 Чоловік 27-ми років звернувся зі скаргами на біль і кровоточивість ясен, що посилюється при вживанні їжі, загальну слабкість, нездужання. Тиждень тому переніс ГРЗ. Об'єктивно: ясна гіперемовані, різко набряклі, ясенні сосочки пухкі, кровоточать при незначному дотику. На язиковій поверхні фронтальних нижніх зубів визначається значне відкладення над'ясенного зубного каменю та м'якого зубного нальоту.

Астені́я, також астені́чний стан, астені́чний синдро́м, астені́чна реа́кція, нерво́во-психі́чна сла́бкість, астенодепреси́вний синдро́м, астеноневроти́чний синдро́м (від грец. Ἀσθένεια  - безсилля, слабкість) - патологічний стан, що виявляється підвищеною стомлюваністю і виснаженням з вкрай нестійким настроєм, ослабленням самовладання, нетерплячістю, непосидючістю, порушенням сну, втратою здатності до тривалого розумового і фізичного напруження, непереносимістю гучних звуків, яскравого світла, різких запахів. У хворих також спостерігають дратівливу слабкість, що виражається підвищеною збудливістю і швидко наступаючим за нею виснаженням, афективну лабільність із переважанням зниження настрою з рисами примхливості і невдоволення, а також слізливістю. Цей синдром, як правило, є проявом якогось іншого психоневрологічного захворювання чи є наслідком перевтоми.

Ві́дклади - речовина, матеріал, що відклався внаслідок осідання у воді органічних речовин, мінералів, космічного пилу тощо. Розрізняють червоноколірні відклади, океанічні та річкові відклади, автохтонні відклади.

Гранульо́ма, або грануле́ма - вогнищеве розростання запального походження клітин молодої сполучної тканини у вигляді невеликого вузлика.

Зубний камінь - затверділий зубний наліт, що утворюється на поверхні зубів. Зубний камінь досить темний, що пояснюється тим, що до його складу входять залишки їжі, відмерлі клітини, бактерії, солі фосфору, заліза та кальцію.

Підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гострий катаральний гінгівіт

B.

Ка́тар (араб. قطر‎, МФА: [ˈqɑ̱.tˁɑ̱r]), офіційна назва - Держа́ва Ка́тар - країна на Середньому Сході, що займає півострів Катар у Перській затоці, в східній частині Аравійського п-ова, межує на південному-заході із Саудівською Аравією і півдні з Арабськими Еміратами (ОАЕ).

Загострення хронічного катарального гінгівіту

C. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма

D. Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма

E. Гострий виразковий гінгівіт
32 Якою повинна бути кількість лікарських посад хірургічного профілю, при якому необхідна одна посада санітарки?

Саніта́р (в жіночому роді саніта́рка) - молодший медичний працівник, що виконує допоміжні функції в медичній практиці. Робота санітаром (санітаркою) не вимагає медичної освіти, але залежно від виконуваної роботи може знадобитися попередня підготовка у вигляді курсів, навчання на навчально-виробничому комбінаті й іншого.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.A. Одна посада молодшого медичного персоналу на одну посаду лікаря

B.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

Одна посада молодшого медичного персоналу на дві посади лікаря

C. Одна посада молодшого медичного персоналу на п'ять посад лікаря

D. Одна посада молодшого медичного персоналу на три посади лікаря

E. Одна посада молодшого медичного персоналу незалежно від кількості лікарів у кабінеті
33 Дитина 8-ми років має діастему до 2 мм між центральними різцями, від якої тягнеться вітрилоподібний тяж до слизової оболонки верхньої губи.

Вітри́ло - будь-яка поверхня, призначена як рушій для створення тяги під впливом вітру.

Прикус ортогнатичний, глибокий. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Перенесена травма верхньої губи

B. -

C. Приховане незрощення верхньої губи

D. Аномалія розвитку альвеолярного відростка

E. Вроджене укорочення вуздечки верхньої губи
34 Мешканець Одеси 15-ти років звернувся до РСП зі скаргами на появу білої смужки у пришийковій ділянці 46, 36 зубів. Об'єктивно: у 46, 36 зубах на щічній поверхні у пришийковій ділянці крейдоподібні плями довгастої форми, щільні під час зондування.

Зондування (рос. зондирование, англ. sounding, нім. Sondieren n, Vertikalprofilierung f) - в геофізиці - методика геофізичного дослідження головним чином геофізичних полів, які штучно збуджуються з метою отримання вертикального перетину земних надр.

Забарвлюються йодними розчинами і метиленовим синім. Решта зубів без пломб і видимих патологічних змін. Оберіть найбільш раціональну тактику лікування:

A. Ремінералізуюча терапія

B. Пломбування рідкотекучим композитним матеріалом

C. Спостереження

D. Пломбування композитним матеріалом високого наповнення

E. Пломбування склоіономерним цементом
35 Хворий 28-ми років, атлетичної статури, знаходиться у стоматологічному кріслі та готується для проведення місцевого знеболення та видалення хворого зуба, раптом поскаржився на запаморочення, нудоту.

Анестезі́я (грец. αν - не та грец. αισθησις - відчуття) - повна втрата чутливості в зв'язку з відновлюваною блокадою функції чутливих нервів.

Атлет (від дав.-гр. athlo - прагнення перемоги, той, хто прагне перемоги) - у сучасному вжитку синонім слова спортсмен англійського за походженням.

Мі́сто - тип поселення, зазвичай значного за чисельністю й густотою населення, жителі якого зайняті, як правило, поза сільським господарством. У багатьох країнах статус міста визначається і закріплюється законодавчо, при цьому може висуватися критерій чисельності населення.

Знепритомнів, зсунувшись з крісла вниз.

Неприто́мність або обморок або вазовагальне синкопе - це короткочасна втрата свідомості через гостру недостатність кровообігу в головному мозку. За різноманіття причин, механізм цього стану один - порушення регуляції судинного тонусу.

Об'єктивно: різка блідість шкірних покровів та червоної облямівки губ, зіниці дещо розширені, дихання поверхневе, пульс лабільний, схильний до брадикардії, АТ- 100/60 мм рт.

Брадикарді́я (дав.-гр. βραδύς повільний та καρδιά серце) - уповільнене серцебиття.

ст. Діагноз: зомління. Які дії слід вчинити?

A. Ввести внутрішньовенно серцеві препарати

B. Викликати бригаду невідкладної допомоги

C. Ввести антигістамінні препарати

D. Надати хворому горизонтального положення, забезпечити доступ свіжого повітря, дати вдихнути пари нашатирного спирту

E. Провести штучне дихання та масаж серця

36 Хворий 37-ми років звернувся зі скаргами на незначну болісність під час їжі в ділянці 37 зуба, кровоточивість ясен, гноєвиділення.

Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Масаж серця - це штучне відновлення кровообігу, його використовують при раптовій і різкій зупинці серця.

Нашати́рний спи́рт (також аміа́чна вода́) - водний розчин аміаку (гідроксиду амонію), зазвичай 10%. Прозора рідина, ззовні схожа на воду. Застосовується в медицині.

Реанімація - комплекс заходів, спрямованих на відновлення різко порушених або втрачених життєво-важливих функцій організму (серцево-легеневі та церебральні функції).

Об'єктивно: у 37 зубі на медіальній поверхні пломба. Контактного пункту між 36 і 37 зубами нема. Міжзубний ясенний сосочок атрофований. Пародонтальні кишені в ділянці 36, 37 зубів з незначним гнійним виділенням. На рентгенограмі між 36, 37 зубами відзначається резорбція міжзубної перегородки в межах 1/2 довжини кореня.

Рентгеноскопія

Кісткова тканина альвеолярного відростка в інших ділянках не змінена.

Перегоро́дка - вертикальна внутрішня захисна конструкція, що в межах поверхів розділяє суміжні приміщення в будинку.

Кістко́ва ткани́на (лат. textus ossei) - вид твердої сполучної тканини, із якої сформовані кістки скелету.

Який найбільш імовірний діагноз?

A. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма

B. Хронічний локалізований пародонтит, ІІ ступеня

C. Гострий виразковий гінгівіт

D. Хронічний катаральний гінгівіт

E. Гострий катаральний гінгівіт
37 У дитини 14-ти років під час профілактичного огляду визначено прямий різцевий контакт, співвідношення перших постійних молярів за І класом Енгля. Визначте вид прикусу:

A. Біпрогнатичний

B. Прогенічний

C. Прогнатичний

D. Ортогенічний

E. Ортогнатичний
38 Хвора 27-ми років звернулася зі скаргами на біль у нижній щелепі справа. Місяць тому видалені 46, 47 зуби. Об'єктивно: відкривання рота до 2 см. Визначається муфтоподібне потовщення тіла нижньої щелепи справа. На Ro-грамі: вогнище деструкції з наявністю секвестра. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Хронічний одонтогенний остеомієліт

B.

Остеомієліт - інфекційне захворювання кісткової тканини або кісткового мозку з ураженням елементів кістки , яке зазвичай викликається піогенними (такими, що виробляють гній) бактеріями або мікобактеріями.

Гострий одонтогенний остеомієліт

C. Загострення хронічного періоститу

D. Альвеоліт

E. Гострий гнійний періостит

39 Хворий 12-ти років скаржиться на кровоточивість ясен, рухливість зубів. Хворіє з 4-х років. Об'єктивно: ясна у ділянці усіх зубів гіперемована, набрякла, кровить при інструментальному дослідженні. Корені зубів оголені на 1/3, вкриті білуватим нальотом. Зуби рухливі 2-го ступеня. Зубоясенні кишені глибиною 4-5 мм. При зовнішньому огляді виявлена сухість і потовщення поверхневого шару шкірних покривів у ділянці долонь та передньої третини передпліч, підошов, наявні тріщини.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Шкі́ра (грец. derma, лат. cutis) - зовнішній покрив тваринного організму, який захищає тіло від широкого спектру зовнішніх впливів, бере участь в диханні, терморегуляції, обмінних і багатьох інших процесах.

Який найбільш імовірний діагноз?

A. Локалізований пародонтит

B. Хвороба Леттерера-Зіве

C. Синдром Папійона-Лефевра

D. Хвороба Хенда-Шулера-Крістчена

E. Генералізований пародонтит
40 Чоловік 43-х років звернувся до лікаря-стоматолога з приводу профілактичного огляду. Інколи пацієнта турбує відчуття печії в язиці. При вживанні їжі ці відчуття зникають. При огляді регіонарні лімфатичні вузли не збільшені, слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору, набрякла. Язик має незначну кількість білого нальоту на корені. Яке додаткове дослідження необхідно провести для визначення тактики ведення пацієнта?

A. Загальний аналіз сечі

B. Біохімічний аналіз крові

C.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Біохі́мія (від грец. βίος - «життя» і єгип. kēme - «Земля», також біологічна або фізіологічна хімія) - наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.

Лімфатичний вузол - це орган імунної системи, що формується в місцях злиття декількох лімфатичних судин в різних областях організму (на шиї, потилиці, в паховій області (всього налічується 15 груп лімфовузлів).

Клінічний аналіз сечі - лабораторне дослідження сечі, зазвичай з діагностичною метою.

Біохімі́чний ана́ліз кро́ві - лабораторний метод дослідження, що використовують в медицині, за результатами якого можна судити про функціональний стан органів і систем організму людини. Він дозволяє визначити функцію печінки, нирок, наявність активного запального процесу, порушення водно-сольового обміну і дисбаланс мікроелементів тощо.

Загальний аналіз крові

D. Мікроскопічне дослідження зіскрібку з слизової оболонки порожнини рота

E. Імунологічне дослідження крові
41 Дитина 9-ти років. Нижні бічні зуби справа перекривають верхні, всі решта зубів змикаються відповідно нормі. Форма і розмір нижнього зубного ряду відповідають нормі. Оберіть метод обстеження моделей щелеп:

A. Метод Герлаха

B. Метод Коркхауза

C. Метод Шварца

D. Метод Пона

E. Метод Хаулея-Гербста


42 Під час проведення огляду лікарем-стоматологом дитина вела себе неспокійно, була перелякана. Через декілька хвилин відчула слабкість, запаморочення. Знепритомніла. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс сповільнений, дихання поверхневе. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Діабетична кома

B. Больовий шок

C. Кропивниця

D.

Кропив'янка (також рідше - уртика́рія, кропи́вниця, кропи́в'яна пропа́сниця, жалю́чка кропив'я́ста), лат. urticaria - шкірне захворювання, дерматит переважно алергійного походження, яке характеризується свербежем та швидкою появою пласких піднесених блідо-рожевих пухирів (лат. urtica)

Непритомність

E. Колапс
43 Хворий 19-ти років скаржиться на біль у ділянці кута нижньої щелепи зліва, обмеження відкривання рота, підвищення температури до 38oC. Об'єктивно: обличчя симетричне, відкриття рота обмежено до 1 см. У ділянці ретромолярного трикутника слизова оболонка набрякла, гіперемована, крилощелепна складка і піднебінні дужки інфільтровані. З-під каптура над медіальними горбиками 38 виділяється гній. Діагностовано гострий перикоронаріт в ділянці 38. Під яким знеболюванням необхідно розсікти каптур і видалити 38?

A. Торусальна анестезія за Вейсбремом

B. Мандибулярна анестезія

C. Анестезія за Берше-Дубовим

D. Інфільтраційна анестезія

E. Анестезія навколо овального отвору
44 Хвора 68-ми років з деформуючим артрозом великих суглобів, звернулась до хірурга-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС), неможливість закрити рот.

Овал (лат. ovum - яйце) - замкнена опукла плоска лінія. При цьому під опуклістю розуміють властивість кривої мати з будь-якою прямою не більше двох (дійсних) спільних точок.

Суглоб (лат. articulatio) - рухоме з'єднання кісток скелета, розділених щілиною. Переривисте з'єднання дозволяє кісткам, що зчленовуються, здійснювати рухи один до одного за допомогою м'язів. Суглоби розташовуються в скелеті там, де відбуваються виразно виражені рухи: згинання і розгинання, відведення і приведення, обертання.

Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок зміщення нижньої щелепи вправо, рот напіввідкритий, тече слина, в ділянці лівого козелка голівка суглоба не пальпується. Раніше справлялась з таким станом самостійно. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Перелом шийки правого СНЩС

B. Звичний вивих лівого СНЩС

C. Гострий вивих лівого СНЩС

D. Гострий вивих правого СНЩС

E. Звичний вивих правого СНЩС
45 У пацієнтки на піднебінні знайдені утворення на широких основах, розміром від 2-3 мм до 1,5 см, більшість утворень у кольорі не змінені. Пацієнтка відмічає, що при травмуванні утворень виникають виразки та з'являється кровотеча. Деякі із утворень мають ознаки ороговіння і набули брудно-сірого кольору, з'явилися неприємні відчуття в їх ділянці. Про яке захворювання йдеться?

A. Змішана пухлина дрібних слинних залоз піднебіння

B.

Сли́нні за́лози - це травні залози, протоки, які відкриваються у ротову порожнину. Вони секретують травний сік - слину. Розрізняють малі та великі слинні залози.

М'яка фіброма

C. Бородавчаста лейкоплакія

D. Папіломатоз піднебіння з ознаками початку малігнізації

E. Ерозивна лейкоплакія
46 Хворий 30-ти років звернувся до щелепно-лицевого хірурга зі скаргами на наявність безболісної припухлості у ділянці тіла нижньої щелепи. Об'єктивно: веретеноподібне потовщення тіла нижньої щелепи і симптом пергаментного хрускоту. При пункції утворення була отримана бура кров'яниста рідина. Для якої пухлини характерна поява такої рідини?

A. Фіброзна дисплазія

B. Остеолітична саркома

C. Остеокластома

D. Радикулярна кіста

E. Адамантинома
47 Хворий 20-ти років, що страждає на інсулінозалежну форму цукрового діабету з дитинства, звернувся до хірурга-стоматолога з приводу утрудненого прорізування 38 зуба. За 3 години до візиту до лікаря прийняв звичну дозу інсуліну та поснідав, але за 1 годину до хірургічного втручання хвилювався та, відчувши симптоми підвищення цукру в крові, ввів ще половину від звичайної дози інсуліну.

Цукро́вий діабе́т (грец. διαβήτης - надмірне сечовипускання, лат. diabetes mellītus) - група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає стійке підвищення рівня глюкози в крові - гіперглікемія.

Хірургі́чна опера́ція, також хірургі́чне (операти́вне) втруча́ння (від лат. operatio - «роблю», «дію») - комплекс дій над тканинами чи органами людини, які проводить лікар-хірург з лікувальною метою, а також для діагностики та корекції функцій організму, за допомогою різних способів роз’єднання та сполучання тканин.

В стоматологічному кріслі, ще до початку втручань лікаря, поскаржився на слабкість, запаморочення в голові, тремтіння в тілі та судоми в ногах. Об'єктивно: шкіра волога, м'язи напружені, дихання прискорене, пульс частий, хворий збуджений. Запаху ацетону з рота немає. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Початок епілептичного нападу

B. Гіперосмолярна кома

C. Гіпоглікемічна кома

D.

Гіпоглікемі́чна ко́ма - це гострий патологічний стан гіпоглікемії, що виникає при різкому зниженні рівня глюкози в сироватці крові (нижче 2.2 ммоль\л) та призводить до втрати свідомості.

Порушення свідомості

E. Гіперглікемічна кома
48 При проведені ендодонтичних заходів у лотку серед запропонованих інструментів знаходиться спредер. Що це за інструмент?

A. Інструмент, призначений для видалення пульпи зуба

B. Інструмент, що поєднує властивості римеру та файлу

C. Інструмент із гладенькою загостреною частиною, призначений для латеральної конденсації ґутаперчі в кореневому каналі

D. Інструмент, що має невелику кількість витків тільки в ділянці кінчика

E. Інструмент із робочою частиною у формі центрованої конічної спіралі, що нагадує анатомічну форму каналу
49 До лікаря-стоматолога звернулися батьки 5-річної дитини зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду обличчя дитини, важкість жування їжі та утруднення мови. З анамнезу: одноразова травма. Об'єктивно: нижня третина обличчя вкорочена, западання підборіддя та нижньої губи, виражена підборідна складка. Відкривання рота на 0,5 см. Під час пальпації суглобових головок скронево-нижньощелепного суглоба виявлено відсутність рухів. Вид у профіль: "пташине" обличчя. Який діагноз найбільш імовірний?

A. Контрактура нижньої щелепи

B. Артрит СНЩС

C. Анкілоз СНЩС

D. Артрито-артроз СНЩС

E. Артроз СНЩС
50 Пацієнт 21-го року скаржиться на біль від усіх видів подразників у 25 зубі. Об'єктивно: на медіально-апроксимальній поверхні 25 зуба - глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, виповнена світлим, м'яким дентином. Зондування болісне по дну. Термопроба болісна, швидко минає після усунення подразника. Перкусія негативна. ЕОД- 12 мкА. Який остаточний діагноз?

A. Гострий середній карієс

B. Загострення хронічного пульпіту

C. Хронічний середній карієс

D. Гострий загальний пульпіт

E. Гострий глибокий карієс
51 При огляді дівчинки 12-ти років діагностовано гострий середній карієс 12, 11, 21, 22 зубів. Дитині призначено курс ендогенної ремінералізуючої терапії. Який метод місцевого лікування є найбільш прийнятним в даній ситуації?

A. Аплікації твердих тканин зубів 40% розчином глюкози

B. Видалення уражених карієсом зубів під загальним знечуленням

C.

Карієс (лат. Caries dentium) - патологічний процес, що починається після прорізування зубів, що супроводжується демінералізацією, протеолізом та утворенням каріозної порожнини під дією ендо- і екзогенних факторів.

Іонофорез твердих тканин зубів 5% розчином аскорбінової кислоти

D. Препарування каріозних порожнин з наступним пломбуванням

E. Імпрегнація каріозних порожнин розчином нітрату срібла
52 У хворої на шкірі в середньому відділі підборіддя визначається обмежене пухлиноподібне утворення з чіткими контурами, не спаяне з підлеглими тканинами, розміром 0,5х1,0 см, безболісне під час пальпації, шкіра у кольорі над ним не змінена.

Нітра́т срі́бла, арге́нтум(I) нітра́т - сіль неіснуючого гідроксиду срібла і азотної кислоти. Є реактивом для якісної реакції на хлорид-іони.

Клінічний діагноз: атерома підборіддя. Яке знеболення необхідно виконати для видалення новоутворення?

A. Термінальне ін'єкційне

B. Провідникова анестезія

C. Аплікаційне

D. Загальне внутрішньовенне

E. Нейролептаналгезія
53 Хворий 45-ти років звернувся до стоматологічної клініки зі скаргами на "зменшення" зубів. Об'єктивно: емаль зубів стерта з оголенням поверхневих шарів дентину. Встановлено діагноз: патологічне стирання зубів, II ступінь. Назвіть найбільш поширений план лікування патологічного стирання зубів:
1   2   3   4   5