Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Кросплатформний додаток для підтримки здоров’я»

Скачати 233.19 Kb.

«Кросплатформний додаток для підтримки здоров’я»
Скачати 233.19 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір233.19 Kb.
  1   2

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Факультет прикладної математики
Кафедра системного програмування і

спеціалізованих комп’ютернтих систем


«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ В.П. Тарасенко

(підпис)


“___” _____________ 2015 р.

Дипломна робота


освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

з напряму підготовки 6.050102 “Комп‘ютерна інженерія”
на тему: «Кросплатформний додаток для підтримки здоров’я»Виконав: студент 4 курсу, групи КВ-12

Калінін Владислав Валерійович__________

(підпис)


Керівник доц., к.т.н. Боярінова Ю.Є.

__________

(підпис)


Консультант з нормо-контролю, к.т.н, доц. Плахотний В.П.

__________

(підпис)


Рецензент д.т.н., с.н.с. ІПРІ НАНУ Каліновський Я.О.

__________

(підпис)
Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2015


Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут”


Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики

Освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”Напрям підготовки 6.050102 “Комп‘ютерна інженерія”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ В.П. Тарасєнко

“___” ___________ 2015 р.

З А В Д А Н Н Я

на дипломний проект

студенту Калініну Владиславу Валерійовичу

1. Тема роботи: «Кросплатформний додаток для підтримки здоров’я»,керівник роботи Боярінова Юлія Євгенівна, к.т.н., доцент,

затверджені наказом по університету від “__” _________ 2015 року № ____.
2. Строк подання студентом роботи: “17” червня 2015 р.
3. Вихідні дані для дипломної роботи:


 • дані спортивних спостережень за період 1910-2015 рр..

4. Перелік задач, які потрібно вирішити: • вивчити літературні джерела за тематикою спорту, в тому числі методики побудови спортивних моделей;

 • провести аналіз спортивних методів та підходів;

 • обґрунтувати вибір;

 • Розробити програмну модель для спорту.

5. Перелік обов’язкового ілюстративного матеріалу: • База даних та її структурна схема;
  Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.


 • схема алгоритму крос платформного додатку;

 • структурна схема модулів додатку;

 • схема алгоритму блоку пошуку даних.

6. Консультант по норму контролю:Питання

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


Нормо-контроль

Плахотний В.П., доц.,к.т.н.7. Дата видачі завдання: “31” жовтня 2014 р.
Календарний план

з/п


Назва етапів виконання дипломної

роботи


Строк виконання етапів

Примітка


1.

Вивчення літератури за тематикою роботи та збір даних

10.12.2015
2.

Проведення порівняльного аналізу існуючих додатків та ресурсів що до даної теми

10.01.2015
3.

Підготовка матеріалів першого розділу дипломної роботи

30.03.2015
4.

Підготовка матеріалів другого розділу дипломної роботи

15.03.2015
5.

Підготовка матеріалів третього розділу дипломної роботи

10.04.2015
6.

Підготовка матеріалів четвертого розділу дипломної роботи

20.04.2015
7.

Підготовка графічної частини дипломної роботи

23.05.2015
8.

Оформлення дипломної роботи

25.05.2015


Студент _________ Калінін В.В.

Керівник роботи _____________ Боярінова Ю.Є.

2. ОПИС ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ


2.1. Кросплатформність

     Кросплатформність - здатність програмного забезпечення працювати більш ніж на одній платформі або операційній системі.

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

     Звичайно, буде неправильним сказати, що кожен додаток має бути сумісним з великою кількістю різних платформ. Тим не менш, кросплатформні програми існують і продовжують з'являтися. Вже одне це говорить про те, що ринок має потребу в подібному ПЗ. Спробуємо розібратися детальніше в деяких особливостях, пов'язаних з його проектуванням, а також у принциповому питанні, чи має взагалі сенс страждати над кросплатформністю розробки.

     Отже, які переваги кросплатформних додатків перед тими, які можуть запускатися тільки на одній платформі? По-перше, програми, які володіють такою корисною властивістю, як кросплатформність, більш стійкі на ринку програмного забезпечення. Зараз набирають популярності програми, які вміють працювати під основними "китами" світу операційних систем: Windows, Linux, FreeBSD і MacOS. Серед програм для кінцевих користувачів на вершинах хіт-парадів софта стоять Mozilla Firefox, OpenOffice.

Mozilla Firefox Mozilla Firefox (укр. Мозілла Файрфокс, Жар-лис, Вогнелис, Вогняна Лисиця) - вільний безкоштовний веб-оглядач з відкритим кодом, заснований на ядрі Gecko (Проект Mozilla).
org, Opera тощо. Список великий, і кожного дня він поповнюється новими учасниками. У світлі цих фактів розробникам, які дивляться в майбутнє і не бачать його без своїх, безсумнівно, дуже потрібних і якісних продуктів, варто подумати про кросплатформність. Це більш ніж актуально для того, хто розробляє програмне забезпечення для станцій-серверів або корпоративних користувачів. Що стосується корпоративної сфери, тут дуже популярні два слова: Java і .NET. Як відомо, це архітектури, які за своєю природою спираються на поняття кросплатформності. Звичайно, ніхто не забороняє створювати корпоративні додатки під одну платформу, але вартість їх, як правило, обґрунтовано нижча [45].

     Загалом-то, щоб дізнатися, чи має сенс робити ту або іншу розробку кросплатформною, простіше за все подивитися на конкурентів. У них є кросплатформна версія програми - значить, вам теж є про що задуматися. Якщо ж конкурентів у вас немає, то потрібно оцінити передбачувану кількість користувачів вашої програми для кожної з платформ - це називається маркетинговими дослідженнями. Якщо серед платформ немає явного лідера за кількістю користувачів, то має сенс робити програму кросплатформною.

     Найважливішим принципом кросплатформних додатків є чіткий поділ інтерфейсу програми і її "движка". Приклад: Web-сервер Apache реалізований на платформах Unіx, Windows, OS/2 і BeOS. Оскільки мережеві API цих систем розрізняються досить сильно, код ядра Apache, який працює безпосередньо з мережевими інтерфейсами, не може бути однаковим для всіх цих платформ. Проте, ядро Apache відокремлено від елементів, що відповідають за різні функції сервера. Більша частина функціональності Apache реалізована в модулях Apache. Модулі Apache використовують інтерфейс програмування, наданий сервером, а не мережевий інтерфейс системи. Оскільки Apache API однаковий на всіх платформах, написання кросплатформних модулів для Apache стає досить простою справою. У всякому разі, програмісту Apache не потрібно піклуватися про реалізацію мережевого інтерфейсу. Можливість нарощування функціональності Apache за допомогою додаткових кросплатформних модулів є, безумовно, однією з причин популярності цього сервера.

     Другим правилом кросплатформності є максимально широке використання стандартів. Стандарти - на те й стандарти, щоб розробники систем програмування прагнули їм відповідати. Розглянемо як приклад компілятори мов C/ C (ці мови давно пройшли процес стандартизації).

     Практично всі компілятори C/ C розширюють стандартний синтаксис. Теж саме стосується і стандартних бібліотек. Найчастіше розширення, що додаються конкретними системами розробки стосуються підвищення зручності, а не ефективності тому їх використання можна успішно уникнути без втрати продуктивності програми [4].

     Чи не найбільш важливим моментом є вибір


Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> Мобільний додаток для інформаційної підтримки студентів
files -> Програмні засоби для мобільних пристроїв
files -> Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
files -> Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
files -> Аналіз інструментів та технологій для розробки мобільного додатку перелік та огляд основних інструментів для розробки мобільного додатку
files -> Програма рекомендована кафедрою системного програмування І спеціалізованих комп‘ютерних систем
  1   2


Скачати 233.19 Kb.

 • Дипломна робота
 • З А В Д А Н Н Я
 • Календарний план
 • Примітка
 • 2. ОПИС ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ