Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКурс за вибором: “Сучасні проблеми молекулярної біології” Лекція 1

Скачати 470.79 Kb.

Курс за вибором: “Сучасні проблеми молекулярної біології” Лекція 1
Скачати 470.79 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації18.05.2017
Розмір470.79 Kb.
ТипЛекція
  1   2   3   4   5

Курс за вибором: “Сучасні проблеми молекулярної біології”

Лекція 1

Молекулярна біологія: предмет та задачі. Структура ДНК, РНК. Молекулярні механізми реплікації, рекомбінації та репарації ДНК. Молекулярна структура гена. Структура геномів вірусів, про- та еукаріотів.

План

1. Предмет, мета і завдання молекулярної біології.

2. Поняття про молекулярну медицину.

3. Структура ДНК, РНК.

4.Реплікація, рекомбінація та репарація ДНК.

4.1 Пошкодження ДНК

4.2 Репарація ДНК

5. Сучасне визначення гена

6. Молекулярна организація генів про- та еукаріотів.

6.1 Фкнкціональна структура гена

6.2 Основні положення теорії гена:


6.3 Властивості гена

7. Класифікація генів

8. Характеристика генома людини


9. Позаядерна спадковість
  1. Предмет і завдання молекулярної біології

Молекулярна біологія – це наука про механізми зберігання, відтворення, передачі і реалізації генетичної інформації, про міжмолекулярні взаємодії, які лежать в основі біологічних процесів, про структуру і функції нерегулярних біополімерів - нуклеїнових кислот і білків.
Предметом молекулярної біології є всі молекули живих систем.
Міжмолекуля́рні си́ли (рос. межмолекуляpные силы, англ. intermolecular forces) - сили притягання або відштовхування мiж молекулами на малих вiдстанях (порядку 10−7 см). Сюди відносять орiєнтацiйнi, iндукцiйнi, дисперсiйнi сили.
Нуклеїнові кислоти - складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.
Гено́м - сукупність всієї спадкової генетичної інформації організму, тобто всіх генів, некодуючих послідовностей ДНК та позахромосомного генетичного матеріалу.
Молекуля́рна біоло́гія - галузь біології, яка вивчає біологічні процеси на рівні біополімерів- нуклеїнових кислот і білків та їх надмолекулярних структур.

Завдання молекулярної біології:

Вивчення молекулярних структур живих систем

Вивчення взаємодій між молекулярними структурами живих організмів

Вивчення співвідношень між генами і функціями, які вони виконують

Застосування одержаних знань для молекулярних біотехнологій

Кінцева мета предмету:

Уміти пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-генетичному рівні його структурної організації

2. Поняття про молекулярну медицину

Молекулярна медицина

- вчення про діагностику, лікування та профілактику спадкових хвороб на генному рівні.

Молекулярна медицина сформувалася на стику фундаментальних наук і практичної медицини як результат досягнень молекулярної і клітинної біології, молекулярної генетики та біотехнології.

Основний принцип молекулярної медицини - при кожній хворобі і кожному патологічному прояві організму є молекулярна мішень, яку можна використовувати для виявлення захворювання та дії ліків.

Генетичну сприйнятливість людини до медикаментозного лікування вивчає наука фармакогенетика. Методи молекулярної медицини застосовуються тут для індивідуального підбору лікарських засобів.

3. Структура ДНК, РНК

Е.Чаргафф та його колеги довели, що склад ДНК одного виду подібний, але є різним у різних видів. %ГЦ у різних організмів є змінним:

Модель дволанцюгової ДНК: 4 основних характеристики

- Подвійна полінуклеотидна правозакручена (за годинниковою стрілкою) спіраль.

Цукрово-фосфатні остови зовні подвійної спіралі і основи розміщені у бік центральної осі.

Цукор-фосфатні основи розташовані нерівномірно, що призводить до утворення великого та малого жолобів.

Пари основ відстоять одна від іншої на 0.34 нм. Один повний виток спіралі складає 3.4 нм (10 основ/виток).

4.Реплікація, рекомбінація та репарація ДНК

4.1 Пошкодження ДНК

ДНК може бути пошкоджена багатьма окислюючими чи алкалуючими агентами, а також високоенергетичним електромагнітним випромінюванням (ультрафіолетове світло і рентгенівські промені).

УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ світло здебільшого ушкоджує ДНК, створюючи димери тиміну, які є містками між суміжними основами піримідину у ланцюзі ДНК. ОКИСЛЮВАЧІ (вільні радикали або перекис водню) призводять до модифікації основ, особливо гуанін-рибозиду, а також до розривів спіралі ДНК.

У кожній людській клітині близько 500 основ на день піддаються окислювальному пошкодженню. З цих окислювальних пошкоджень, найбільш руйнівним є розриви подвійної спіралі, оскільки вони можуть призводити до точкових мутацій, вставок і випадіння нуклеотидів з послідовності ДНК, а також до хромосомних транслокацій.
Подвійна спіраль Подві́йна спіра́ль, у геометрії - структура, що складається з двох конгруентних спіралей (гвинтових ліній) із спільною віссю, що відрізняються тільки трансляцією уздовж тієї ж осі, яка може бути як на половину періоду кожної із спіралей, так і на іншу величину.

  1   2   3   4   5


Скачати 470.79 Kb.