Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКваліфікаційна робота включає пояснювальну записку (81)

Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку (81)
Дата конвертації18.05.2017
Розмір67.5 Kb.

АНОТАЦІЯ

Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку (81)

Об’єкт розробки – мобільний додаток до системи IOS для ведення особистого бюджету.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

Інтерфейс користувача.

Мобільний додаток дозволяє: вносити витрати в момент їх здійснення; аналізувати витрати; додавати свої категорії транзакцій. Передбачена можливість експорта в СSV, для зручного зберігання записів на комп'ютері. У процесі розробки була використана мова програмування Objective-C.

В ході розробки:


 • проаналізовані особливості мобільних операційних систем, тенденції та напрямки розвитку мобільних пристроїв на базі операційної системи iOS;

  Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.

  Мобільний додаток Мобільний додаток (англ. «Mobile app») - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях. Багато мобільних додатків встановлені на самому пристрої або можуть бути завантажені на нього з онлайнових магазинів додатків, таких як App Store, Google Play, Windows Phone Store та інших, безкоштовно або за плату.

  Мова програмування Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.

  Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем. • проведено аналіз конкурентів;

 • розроблен інтерфейс корістувача;

 • розроблена можливість додавання витрат;

 • розроблена частина яка дозволяє проаналізувати витрати, переглянувши графіки;

 • розроблена можливість додавання необхідних категорій;

Мобільний додаток дозволить вести облік усіх витрат із зазначенням категорії, а також за допомогою наочних графіків, користувач зможе дізнатися, яка сфера життя обходиться йому дорожче всього.

Ключові слова: iPhone, iOS, мобільний додаток, інтерфейс користувача.ABSTRACT

Qualifying work includes explanatory notes (81).

The object of development - mobile application system IOS for personal budget. User interface.

Mobile application allows you to: disallows costs at the time they were committed; analyze costs; add your categories of transactions. It is possible to export a SSV for convenient storage of records on a computer. In the development process has been used programming language Objective-C.

During development:

- Analyzed features of mobile operating systems, trends and developments of mobile devices based on the operating system iOS;

- Analysis of competitors;

- Designed user interface;

- Developed the ability to add costs;

- Developed which allows analysis of costs by viewing graphs;

- Developed the ability to add the necessary categories;

Mobile application will keep a record of all expenses indicating the category, and using visual graphs, the user can find out what is the scope of life costing him the most expensive.

Tags: iPhone, iOS, mobile application, user interface.

АННОТАЦИЯ

Квалификационная работа включает пояснительную записку (81).

Объект разработки - мобильное приложение для системы IOS для ведения личного бюджета. Интерфейс пользователя.

Мобильное приложение позволяет вносить расходы в момент их осуществления; анализировать расходы; добавлять свои категории транзакций. Предусмотрена возможность экспорта в СSV, для удобного хранения записей на компьютере. В процессе разработки был использован язык программирования Objective-C.

В ходе разработки:

- Проанализированы особенности мобильных операционных систем, тенденции и направления развития мобильных устройств на базе операционной системы iOS;

- Проведен анализ конкурентов;

- Разработан интерфейс пользователя;

- Разработана возможность добавления расходов;

- Разработана часть которая позволяет проанализировать расходы, просмотрев графики;

- Разработана возможность добавления необходимых категорий;

Мобильное приложение позволит вести учет всех затрат с указанием категорий, а также с помощью наглядных графиков, пользователь сможет узнать, какая сфера жизни обходится ему дороже всего.Ключевые слова: iPhone, iOS, мобильное приложение, интерфейс пользователя.