Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКваліфікаційна робота включає пояснювальну записку

Скачати 25.85 Kb.

Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
Скачати 25.85 Kb.
Дата конвертації29.12.2019
Розмір25.85 Kb.
АНОТАЦІЯ Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку ( __ с., __ рис., ___табл., ___додатки) Об’єктом розробки є програмний засіб для контролю водного балансу в організмі людини на базі операційної системи Android.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

Во́дний бала́нс - кількісне співвідношення прибутку, витрат і акумуляції води за певний час (рік, сезон, місяць тощо) для будь-якої території або водного об'єкта. Найчастіше розглядається щодо басейну річки (або його частини).

Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Android - (вимов. Андроїд) операційна система і платформа для мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux. Підтримується альянсом Open Handset Alliance (OHA).

Метою розробки є дослідження існуючих рішень для контролю рівня водного балансу та створення найбільш зручного та функціонального додатку для ОС Android. Під час розробки: розкриті характеристики та можливості існуючих додатків для контролю водного балансу в організмі людини; наведені особливості додатку, який був розроблений; розроблено мобільний додаток; Розроблений додаток виконує функції введення, зберігання та відображення статистики по рівню водного балансу на кожен день, має інтеграцію с Google Fit та Android Wear, мотивує користувачів шляхом досягнень. Головною перевагою є зручний та зрозумілий інтерфейс, система нагадувань та дизайн, виконаний у стилі Material. Для розробки використовувалася мова програмування Java, засоби розробки Android SDK, середовище розробки Android Studio, репозиторій на GitHub, збирач проектів Gradle.

Android Wear - версія операційної системи Google Android, створена для розумних годинників та інших переносних пристроїв. При з'єднанні смартфона на Android версії 4.3+ та розумного пристрою Android Wear інтегрує в нього функціональність Google Now і дозволяє отримувати вхідні повідомлення із смартфона на переносний пристрій.

Android Studio - інтегроване середовище розробки (IDE) для платформи Android, представлене 16 травня 2013 року на конференції Google I/O менеджером по продукції корпорації Google - Еллі Паверс (англ. Ellie Powers).

Мобільний додаток (англ. «Mobile app») - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях. Багато мобільних додатків встановлені на самому пристрої або можуть бути завантажені на нього з онлайнових магазинів додатків, таких як App Store, Google Play, Windows Phone Store та інших, безкоштовно або за плату.

Java (вимовляється Джава; інколи - Ява) - об'єктно-орієнтована мова програмування, випущена 1995 року компанією «Sun Microsystems» як основний компонент платформи Java. З 2009 року мовою займається компанія «Oracle», яка того року придбала «Sun Microsystems».

Ключові слова: Smart Watch, алгоритми, Android, Material Design АННОТАЦИЯ Квалификационная работа содержит разъяснительную записку ( __ с., __ рис., __ табл., __ приложения). Объектом разработки является программное средство для контроля водного баланса в организме человека для устройств, работающих на операционной системе Android. Целью разработки является исследование существующих приложений для контроля водного баланса и разработка более удобного и функционального решения для ОС Android. Во время разработки : раскрыты характеристики и возможности существующих приложения для контроля водного баланса в организме человека; наведены преимущества приложения, который был разработан; создано мобильное приложение; Созданное приложение имеет функции записи, хранения и отображения статистики по уровню водного баланса на каждый день, имеет интеграцию с Google Fit и Android Wear, мотивирует пользователь путем достижений. Основным преимуществом является простой и понятный интерфейс, система напоминаний и дизайн, сделанный в стиле Material. Для разработки использовался язык программирования Java, комплекс средств разработки Android SDK, среда разработки Android Studio, репозиторий на GitHub, сборщик проектов Gradle. Ключевые слова: Smart Watch, алгоритмы, Android , Material Design ABSTRACT Qualifying project includes an explanatory note ( __p., __ pic., ___tables., ___applications) The object of the development is a software tool for water balance control in human organism, based on the Android OS. The aim of the development is to investigate existing solutions of water balance control and create the most handly functional application for Android OS. During the research : Characteristics and possibilities of existing water balance control applications were revealed; Peculiarities of the created application were exposed; Mobile application was developed; Developed application performs functions of everyday water balance level statistics setting, filing and display, has interpretation with Google Fit and Android Wear, motivates users by means of achievements. The main advantage is handly and understandable interface, system of notifications and Material style design. Programming languages Java, development means Android SDK, development environment Android Studio, repository at GitHub, project collector Gradle were used for development. Keywords: Smart Watch, algorithms, Android OS, Material Design.
Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> Мобільний додаток для інформаційної підтримки студентів
files -> Програмні засоби для мобільних пристроїв
files -> Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
files -> Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
files -> «Кросплатформний додаток для підтримки здоров’я»
files -> Аналіз інструментів та технологій для розробки мобільного додатку перелік та огляд основних інструментів для розробки мобільного додатку


Скачати 25.85 Kb.