Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКвасилівський днз (ясла-садок) Методичний порадник для вихователя Супровід дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання

Скачати 139.1 Kb.

Квасилівський днз (ясла-садок) Методичний порадник для вихователя Супровід дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання
Скачати 139.1 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір139.1 Kb.
  1   2


Квасилівський ДНЗ (ясла-садок)

Методичний порадник для вихователяСупровід дітей з порушеннями зору

в умовах інклюзивного навчання

На сьогодні в Україні порушення зору посідають перше місце серед інших розладів.

Вихова́тель - людина, яка здійснює цілеспрямований виховний вплив на іншу особу. У вузькому значенні - особа, яка обіймає цю посаду в навчально-виховних закладах.
Інклюзивне навчання (англ. inclusive education) - навчання учнів чи студентів із особливими потребами шляхом включення їх в загальне освітнє середовище за місцем їхнього проживання. Інклюзивне навчання розглядається як альтернатива інтернатній системі (коли дітей з особливими потребами утримують та навчають окремо від інших дітей) та навчанню вдома.
До цієї групи належать сліпі (близько 10%) та слабозорі (люди із зниженим зором). Сліпими вважаються особи, у яких повністю відсутні зорові відчуття або ж ті, котрі мають лише незначну частку світловідчуттів (гострота зору до 0,004). Слабозорими - ті, хто має значне зниження зору (в межах від 0,05 до 0,2 при використанні коригуючих окулярів). Внаслідок неповного чи спотвореного сприйняття довкілля уявлення таких дітей певною мірою збіднені, фрагментарні, одержана інформація погано запам'ятовується. Діти відчувають труднощі під час малювання, читання, письма, виконання практичних завдань тощо; швидко стомлюються, що зумовлює зниження розумової та фізичної працездатності. Саме тому вони потребують дозованого зорового навантаження та охоронного режиму під час організації освітнього процесу.З огляду на те, що упродовж перебування дитини в дитячому садку її зір може змінюватися, необхідна скоординована робота всіх педагогів, медичної сестри, практичного психолога, лікаря, офтальмолога та батьків, які мають тримати під контролем допустимі фізичні та зорові навантаження дитини.
Офтальмоло́гія (від грец. Ὀφθαλμός - «око» і λόγος - «вчення») - галузь медицини, що вивчає анатомію і фізіологію органів зору, хвороби ока та розробляє методи лікування та профілактики.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Розум Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Освіта Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.
Дитя́чий садо́к (de:Kindergarten, захоро́нка) - освітній заклад для дітей дошкільного віку (переважно від 3 до 7 років).
Практи́чна психоло́гія та психологічна практика - сфера людської діяльності, система психологічних знань та область досліджень, зміст якої надзвичайно близький до змісту поняття прикладна психологія.
Організовуючи освітній процес для таких дітей, педагоги мають враховувати офтальмологічні дані щодо ступеня зниження зору, характеру захворювання, особливостей його перебігу та прогнозу на майбутнє (можливість погіршення чи покрашення).
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
З огляду на це, педагог завжди має бути поінформованим з рекомендаціями офтальмолога стосовно використання звичайних і спеціальних засобів корекції (окуляри, контакті лінзи тощо) та додаткових засобів, що покращують зір (збільшувальні лінзи, проектори, тифлоприлади, аудіозаписи, спеціальні комп'ютерні програми, що трансформують письмовий текст у звуковий та ін.).
Звукозапис - процес запису звукової інформації з метою її збереження і подальшого відтворення; Звукозаписом називають також записану звукову інформацію. Звукозапис заснований на зміні фізичного стану або форми різних ділянок носія запису - магнітної стрічки, грамофонної платівки, кіноплівки, цифрових носіїв інформації тощо.
Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.
Троль - міфічна істота, одна з нелюдських рас в літературі жанру фентезі. Тролі переважно описуються як велетенські могутні істоти (вищі, сильніші і, часто, дурніші за орків, якщо останні наявні в даному художньому світі) зі шкірою сірого чи зеленого кольору.
Педагог має знати, кому з дітей окуляри призначені для постійного використання, а кому для роботи лише на далекій чи близькій відстані та контролювати дотримання ними визначеного режиму. Найперше, необхідно навчити дітей орієнтуватися у приміщенні ДНЗ (до моменту, доки дитина не запам'ятає всі маршрути; у випадку яких-небудь змін, її слід супроводжувати); надавати, якщо це можливо, навчальні матеріали в інших форматах (крупним шрифтом); дати можливість використовувати звукозаписувальні прилади і комп’ютери.
Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Не слід забувати про те, що все написане має бути озвучено педагогом. Крім того, у приміщенні та на подвір’ї ДНЗ потрібно передбачити, аби всі наявні перешкоди виділялися контрастними кольорами (крайні сходинки, двері тощо).
Кілька порад вихователеві та іншим педагогам ДНЗ:

 • Через кожні 10-15 хвилин дитина має 1-2 хвилини перепочити, роблячи спеціальні вправи.

 • Освітлення робочого місця дитини має бути не менше 75-100кд/м2.
  Зава́ди, Перешкоди, (рос. помехи, англ. hindrance, disturbance; нім. Hindernis n, Störungen f pl) - у системах автоматичного керування - сигнали або дії, що спотворюють корисний сигнал, який несе основну інформацію у пристроях вимірювання, телевимірювання, зв'язку, САР і САК (САУ).
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


 • Прибрати усі перешкоди на шляху до робочого місця дитини.

 • В унаочненнях доцільно збільшити шрифт, фон зробити не білим, а світло-жовтим чи світло-зеленим.

 • Пишучи на дошці, намагатися розташовувати матеріал так, щоб в дитини він не злився в суцільну лінію. З'ясувати, написи яким кольором крейди дитина бачить краще.

 • Давати можливість дитині підходити до дошки чи унаочнення, щоб краще роздивитися написане. Озвучувати все, що пише вихователь на дошці.

 • Намагатися все, що пишеться на дошці, продублювати роздатковим матеріалом.

 • Звертати увагу на якість роздаткового матеріалу: має бути матовий, а не глянцевий папір, шрифт великим і контрастним.

 • Дитині з порушенням зору потрібно більше часу на виконання вправ, розгляд картини чи іншої наочності, читання тексту тощо. Не переобтяжувати дитину розгляданням дидактичного матеріалу з великою кількістю зображених предметів, написанням великої кількості елементів букв, читанням великих текстів, краще пояснити ще раз усно, переконатися, що вона все зрозуміла.
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


 • 3 окремих розділів програми (художня література, українознавство, валеологія, природне і предметне довкілля тощо) можна використовувати аудіозаписи.
  Валеоло́гія (лат. valeo - «здоров'я», «бути здоровим») - сучасна інтегральна наука про фундаментальні закони духовного, психічного і фізичного здоров'я як окремої особи, так і всього суспільства загалом на новому етапі його духовно-творчої еволюції.


 • Доцільно переглянути вимоги до письма. Іноді слабозорій дитині необхідно писати з використанням трафарета, щоб правильно розташувати елементи букв на сторінці та дотримуватися рядків.

 • Частіше перевіряти розуміння дитиною матеріалу, який подається на занятті.

 • Обовязково стежити за поставою дитини, водночас, не обмежувати її, коли вона близько підносить текст до очей.

 • Дитина може погано бачити вираз обличчя вихователя і не розуміти, що він звертаєтеся саме до неї.
  Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
  Обли́ччя - частина голови, обмежена чолом, вухами, щоками і підборіддям. На ній розташовані: чоло, брови, перенісся, очі, ніс, щоки, губи і підборіддя. Обличчя дуже чітко виражає людські почуття, зокрема емоції, такі як біль, радість, розчарування, втома, спокій, злість тощо.
  Краще підійти до дитини, і торкаючись її, звернутися на ім'я.

 • Не робити зайвих рухів і не закривати дитині джерело світла, не використовувати невербальні засоби спілкування (кивання головою, рухи рук тощо).


  1   2


Скачати 139.1 Kb.

 • Супровід дітей з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання