Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛабораторна робота №1. 6 Операційна система ms-dos призначення операційної системи Мета роботи : • файлова система ms dos І основні команди

Скачати 205.21 Kb.

Лабораторна робота №1. 6 Операційна система ms-dos призначення операційної системи Мета роботи : • файлова система ms dos І основні команди
Скачати 205.21 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір205.21 Kb.
ТипЛабораторна робота

Лабораторна робота №1.6
Операційна система MS-DOS

Призначення операційної системи
Мета роботи:

файлова система MS DOS і основні команди.

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

• файли і каталоги на дисках.

• основні команди MS DOS.

• програми MS DOS.
Методичні вказівки
Операційна система являє собою комплекс програм. На відміну від прикладних програм, орієнтованих на рішення деякої конкретної прикладної задачі (наприклад, програм обробки тексту), вона призначена для керування комп'ютером і


 • складає ядро "універсальної обчислювальної машини - комп'ютера";
  Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
  Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.


 • керує всіма процесами усередині комп'ютера;

 • керує обміном між комп'ютером і підключеними до нього периферійними пристроями, такими як принтер, дисплей, дисководи і вінчестери;
  Дисковід або дисково́д (англ. disk drive) - контролер зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв, комп'ютерний пристрій управління введенням-виведенням інформації (даних) для записування-зчитування на змінні диски, важливий різновид комп'ютерних накопичувачів.
  Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.


 • забезпечує можливість спілкування між прикладними програмами і модулями апаратури;
  Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.
  Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


 • служить як посередника між комп'ютером і користувачем.
  Посередники (англ. Middle Men) - американський комедійний фільм, знятий у 2009 році.
  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.


Системні програми

Системними програмами називають програми, що керують процесами усередині комп'ютера. Ці програми забезпечують зв'язок комп'ютера з підключеними до нього пристроями і навколишнім середовищем. До категорії зовнішніх відносяться всі периферійні пристрої: принтер, миша, модеми, а також дисплей, клавіатура і дисководи.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Системні програми DOS утримуються в двох схованих файлах – IO.SYS і MSDOS.SYS або IBMBIO.COM і IBMDOS.COM. У першому файлі ( IO.SYS або IBMBIO.COM) утримується розширник BIOS, тобто програма, що керує внутрішніми процесами в комп'ютері. У визначеному змісті вона встановлює зв'язок між окремими складовими частинами комп'ютера.

Другий файл MSDOS.SYS або IBMDOS.COM забезпечує обмін зі стандартними системними пристроями персонального комп'ютера. Цей файл надає в розпорядження системного програміста ряд додаткових процедур, що дозволяють використовувати базові функції персонального комп'ютера і не писати щораз для цього спеціальні програми.

Інтерпретатор команд

Після включення комп'ютера і завантаження файлів IO.

Розпоря́дження: Розпорядження (також право розпоряджання, лат. ius abutendi) - одна з правомочностей власника (нарівні з володінням і користуванням). Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Завантаження файлів (стягування; англ. download) - перенесення (отримання) файлів або інформації іншого вигляду з віддаленого комп'ютера (веб-сайту, ftp-сайту, серверу пошти тощо) на комп'ютер користувача.
SYS і MSDOS.SYS комп'ютер усе ще не в змозі сприймати команди від користувача. Чого ж ще не вистачає? Ні можливості ввійти в контакт із комп'ютером на "природному" мові. Для встановлення такого контакту служить так називаний інтерпретатор команд, що утримується у файлі COMMAND.COM. Він забезпечує розуміння персональним комп'ютером команд користувача і виконання них.

Усі команди, що ми подаємо персональному комп'ютерові в операційній системі MS-DOS або PC-DOS, являють собою скорочення англійських термінів, наприклад, абревіатура COMP відповідає англійському Compare (порівняй) і т.д.

Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.
Команди, що подаються користувачем операційній системі, сприймаються файлом COMMAND.COM, перевіряються на відповідність язиковим правилам (синтаксисові), і інтерпретуються . Тільки після завантаження файлу COMMAND.COM персональний комп'ютер може сприймати команди і розуміти користувача.

Дані і файли

Найважливішими поняттями в MS-DOS є файли і каталоги (змісту, директорії).Файли

Дані в комп'ютері зберігаються у файлах. Це слово походить від англійського Files, що означає шпильку для наколювання паперів, швидкозшивач, картотеку.

Картотека (дав.-гр. χάρτης «лист папірусу» й θήκη «місце зберігання») - упорядковане зібрання даних на паперових картках малого формату, як бібліотечний каталог. Назва походить від - «карта» і «тека». Тобто це система карток з обліковою, довідковою та іншою інформацією.
Швидкозшивач - тека для швидкого збору документів. Швидкозшивач, зазвичай, виготовлений з картону або пластмаси і захищає документи від забруднення і механічних пошкоджень. Документи кріпляться металевими дужками (як у зшивача документів).
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Англи (лат. Anglii, англ. Angles, нім. Angeln) - германські племена, що населяли південь та центральний схід півострова Ютландія. У V столітті н. е. з невідомих причин (можливо, через зміну клімату, неврожаї) переселилися на Британські острови, де потіснили місцеве кельтське населення.
Дані у файлах можуть зберігатися в будь-якій формі. У виді файлів на диску зберігаються як сервісні і прикладні програми, так і отримані за допомогою програм дані, наприклад адреси клієнтури або тексти.

MS-DOS дозволяє виконувати наступні операції з файлами


 • створення,

 • збереження,

 • зміна,

 • аналіз або обробку.

Файли мають імена, без яких практично неможливий пошук інформації або він вимагає дуже великих витрат часу.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.


Імена файлів і їхні розширення

Ім'я файлу може складатися в цілому не більш ніж з 12 символів. Ці 12 символів розподіляються усередині імені файлу в такий спосіб:

саме ім'я файлу -максимум 8 символів,

розширення імені файлу - максимум 3 символи,

обидві ці частини відокремлюються друг від друга крапкою, що і являє собою 12-й символ.

Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.

При цьому як розділова крапка, так і розширення імені імені файлу можуть і зовсім отсутствовать.

Подальші обмеження полягають у тому, що в імені файлу і його розширенні дозволяється використовувати не всі символи. Для імені файлу дозволяється застосовувати лише наступні букви, цифри і символи:

А-Z 0-9 $ & #

' ( ) -

% ! _ ^


Букви можна використовувати як рядкові, так і прописні - вони сприймаються MS-DOS як рівноцінні. Малі літери при введенні автоматично перетворюються в прописні. Наприклад, імена ImjaFail.Dop і IMJAFAIL.DOP вважаються ідентичними.

Не можна використовувати в імені і розширенні наступні символи, що зарезервовані для спеціальних функцій:

? .

Спеціальні функції - функції, що зустрічаються в різних додатках математики (найчастіше - в різних задачах математичної фізики), які не виражаються через елементарні функції. Спеціальні функції представляються у вигляді рядів або інтегралів.
, ; : =

* / \ " |

Двокрапкою відокремлюється позначення дисководу, а крапка відокремлює в імені файлу ім'я від розширення.

Нижче приведені приклади припустимих імен файлів:

FORMAT.COM 33%-ROST.dat

4-7-88.TXT FILE#!

MS-DOS сприймає і більш довгі імена файлів, але тому що ім'я може складатися тільки з 8 символів, обрезает їхній після 8-го символу. Тому для MS-DOS ідентичні наступні імена файлів:

DOKUMENT1.TXT і DOKUMENT2.TXT

На екрані вони обоє стануть однаковими, і якщо це случилося при копіюванні, другий з цих файлів може записатися поверх першого і зруйнувати його.

Розширення імен файлів не є необхідними компонентами.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Однак вони використовуються багатьма програмами для позначення і розпізнавання типу файлу.Специфікація файлу

Перед ім'ям файлу Ви можете поставити ім'я дисководу й ім'я каталогу. Це необхідно у випадку, якщо викликуваний файл знаходиться на дисководу, що не є в даний момент активним.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Щоб з вінчестера С: викликати файл DISKCOPY.COM, що знаходиться на дискеті в дисководу А:, уведіть команду (вказавши й ім'я, і розширення):

А:DISCOPY.COM

Якщо файли, що знаходяться на диску, рознесені по каталогах, то після позначення диска перед ім'ям файлу Ви можете вказати ім'я відповідного каталогу. У цьому випадку MS-DOS здійснює пошук файлу в зазначеному каталозі дисководу. Наприклад, по команді С:\DOS\DISCOPY здійснюється пошук файлу DISCOPY.COM (або DISCOPY.EXE) у каталозі \DOS вінчестера С:.

Повний опис файлу, що включає нагромаджувач і директорію, у якій він розташований називають специфікацією файлу.

Зарезервовані імена файлів

Крім обмеження на кількість символів в імені файлу, існує обмеження на використання тих імен, що зарезервовані MS-DOS для своїх нестатків.

Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Ці імена MS-DOS використовує, виконуючи операції введення і висновку через периферійні пристрої. Якщо Ви використовуєте зарезервовані імена як імена для своїх файлів, Ви будете звертатися не до свого файлу, а до відповідного периферійного пристрою. У MS-DOS зарезервовані наступні імена файлів.Ім'я

Призначення

AUX

асинхронний інтерфейс

CLOCK$

драйвер годинника

COM1

перший послідовний інтерфейс

COM2

другий послідовний інтерфейс

COM3

третій послідовний інтерфейс

COM4

четвертий послідовний інтерфейс

CON

консоль (клавіатура і дисплей)

LPT1

перший рівнобіжний інтерфейс

LPT2

другий рівнобіжний інтерфейс

LPT3

третій рівнобіжний інтерфейс

NUL

відсутній вихід

PRN

принтер

Символи підстановки в іменах файлів

У більшості випадків командою обробляється один файл. Іноді може виникнути необхідність за допомогою однієї команди обробити кілька однотипних файлів. У цьому випадку Ви можете обробити них по окремості шляхом введення однієї і тієї ж команди для кожного файлу, що зажадає великих витрат часу. Але в MS-DOS існує можливість звернутися відразу до усіх файлів одного виду за допомогою однієї команди. Для цього варто ввести тільки співпадаючу частину імен групи файлів. Для частин імен, що розрізняються, файлів Вам досить використовувати спеціальні символи, що передбачені для цієї мети в MS-DOS і називаються символами підстановки .

Це спеціальні символи підстановки, що виконують функцію позначення місця в імені файлу, називаються масками. Такими масками є ? і *. Ці символи не можна використовувати в іменах окремих файлів.

? - заміняє в імені файлу або його розширенні рівно одну букву. В імені файлу можна використовувати кілька знаків питання.

Знак питання (?) - розділовий знак, ставиться зазвичай в кінці речення для вираження питання чи сумніву.
Наприклад, за допомогою команди

DIR MOD1?SCR.OVL

Ви можете викликати на екран імена усіх файлів, у яких не збігаються тільки п'яті символи в імені. Це можуть бути наступні файли:

MOD12SCR.OVL

MOD13SCR.OVL

MOD1QSCR.OVL

? - можна використовувати в будь-якому місці імені файлу і його розширенні. Він заміняє будь-який символ, що зустрічається в іменах різних файлів на цьому місці.

На відміну від цього * можна використовувати для заміни декількох символів. Її можна застосовувати для заміни як одного, так і всіх символів імені файлу і його розширення. Починаючи з тієї позиції, у якій уводиться зірочка, вона заміняє всі символи, що залишилися. Якщо Ви, наприклад, хочете відобразити на екрані імена усіх файлів з розширенням імені .TXT, уведіть наступну команду:

DIR *.TXT

Якщо Ви введете команду

DIR T*.* те одержите перелік усіх файлів, що починаються на букву "Т".Види команд

У MS-DOS є дві групи команд: • внутрішні

 • зовнішні

Внутрішні команди

Внутрішні команди, наприклад, VER і SET, обробляються і виконуються інтерпретатором команд, що розташований у файлі COMMAND.COM. Цей файл при запуску комп'ютера завантажується разом з MS-DOS і залишається в оперативній пам'яті комп'ютера.Зовнішні команди

Зовнішні команди виконуються невеликими сервісними програмами (утилітами), що для виконання повинні завантажуватися з файлів на дискеті або твердому диску в оперативну пам'ять.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.Загальний формат команди

Квадратні дужки [ ]

У квадратних дужках утримуються складові частини (ключові слова, параметри і перемінні) якої-небудь команди, що можуть включатися до складу команди за бажанням користувача, тобто їх при бажанні можна опускати.

Квадра́т - чотирикутник, у якого всі сторони рівні і всі кути прямі. Для задання квадрата необхідно і достатньо задати дві точки на координатній площині, які відповідатимуть будь-яким двом кутам та врахувати їх суміжність.
Якщо ж такий фрагмент усе-таки включається в команду, то самі квадратні дужки в команді вказувати не потрібно.

Многоточие...

Многоточие позначає, що елемент, що коштує перед ним, у записі команди можна повторити довільне число раз.

Символ |

Указує, що можна вибрати одну з двох можливостей. Наприклад, команда ECHO ON|OFF означає, що Ви можете ввести цю команду або як ECHO ON, або ECHO OFF.

Команди роботи з файлами

Команди, за допомогою яких можна виконувати наступні операції: • перейменувати файли (REN),

 • копіювати файли (COPY),

 • стирати файли (DEL),

 • відновлювати файли (UNDELETE),

 • здійснювати виведення файлів на екран (TYPE),

Для початку більш докладно розглянемо команду, що дозволяє виводити на екран дисплея список файлів носія або окремої директорії його (DIR).

Відображення списку файлів

Уведіть команду DIR, при цьому не має значення, чи використовуєте Ви прописні або малі літери:

DIR "Enter"

За допомогою цієї команди на екрані дисплея відображається список файлів дискети, що знаходиться в активному дисководу.

Усі імена файлів відображаються разом з їхнім розширенням, із указівкою їхнього розміру (у байтах), дати і час доби їхньої останньої зміни. У залежності від варіанта установки операційної системи поруч згодом може стояти або буква "А" (до полудня), або "Р" (після полудня) - при дванадцятигодинній схемі відображенні часу.

Додаткові ключі:

/P (Pause) припиняє висновок списку файлів щораз, коли заповнюється екран дисплея. Після натискання будь-якої клавіші висновок продовжується;

/W (Wide Display) забезпечує висновок в ущільненій формі, тобто п'ять імен в одному рядку, при цьому вказуються тільки імена файлів і каталогів;

/A:атрибути Виводить тільки ті файли, що мають зазначені атрибути. Можливі наступні скорочення для необхідних атрибутів: H(idden - схований), А(rchive - архивировать), S(ystem - системний), R(ead-Only - захищений від запису), D(irectory - каталоги). Поставивши перед атрибутом знак мінус (риску), можна змінити значення атрибута на протилежне; наприклад, /А:-Н забезпечить висновок списку всіх несхованих файлів. Двокрапка перед перерахуванням необхідних атрибутів можна опускати;

Атрибу́т (attribute) - невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.
Двокра́пка (:) - розділовий знак у вигляді двох розташованих одна над іншою крапок (:), вживаний для вказівки на те, що частина тексту після нього пов'язана причинами, поясненнями і іншими смисловими стосунками з частиною тексту перед ним.

/O:критерій (Order) забезпечує упорядкування виведеного на екран списку файлів відповідно до заданого критерію.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Допускаються наступні скорочення для критеріїв сортування:

С - за коефіцієнтом стиску (Compression),

N - за абеткою імен (Name),

Е - за абеткою розширень (Extansion),

G - угруповання директорій (Group),

D - по даті створення (Date),

S - по розмірі (Size),

Т - за часом створення (Time).

Угрупо́вання - комплекс видів живих організмів, що входять до складу однієї екосистеми.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

Перед скороченням у кожнім випадку можна ставити знак мінус, чим забезпечується сортування в зворотному порядку. Двокрапка необхідних критеріїв можна опускати;

/S Висновок на екран списку файлів не тільки з зазначеного каталогу, але і з усіх підлеглих підкаталогів;

/B Висновок на екран тільки імен файлів без додаткової інформації. Для кожного файлу використовується окремий рядок на екрані дисплея;

/L Відображення малими літерами.

Перейменування файлів

Командою REN можна перейменувати окремі файли або групи файлів.

Формат команди: REN старе_ім'я нове_ім'я

RENAME старе_ім'я нове_ім'я

Призначення параметрів і ключів:

старе_ім'я - ім'я підлягаючому перейменуванню файлу (або групи файлів). Для групи файлів можна використовувати символи підстановки (? і *). Параметр старе_ім'я може містити ім'я дисководу і шлях пошуку;

нове_ім'я - нове ім'я для файлу. Зверніть увагу, що тут не допускається вказівка шляху пошуку, тому що файли можна перейменовувати тільки в межах того каталогу, у якому вони знаходяться.

Приклад:

REN С:\ТЕХ\ALTNAME.TXT NEUNAME.TXT

Файл АLTNАМЕ.TXT у каталозі ТЕХ пристрою С: одержить нове ім'я NEUNAME.TXT.Відображення створеного файлу

За допомогою команди TYPE можна виводити на екран дисплея вміст текстового файлу.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
У багатьох випадках рекомендується поєднувати команду TYPE з командою MORE для посторінкового висновку інформації на екран.

Призупинити висновок на екран дисплея можна також, натиснувши "Ctrl"-"S". При натисканні цієї комбінації клавіш висновок припиняється, поки не буде натиснута яка-небудь клавіша, після чого висновок буде продовжений.

Формат команди: TYPE [d:] ім'я_ файлу

Призначення параметрів і ключів:

d: ім'я дисководу. у якому знаходиться дискета з необхідним файлом;

ім'я_ файлу ім'я виведеного файлу, що може включати шлях пошуку. Усередині імені файлу символи маски (? і *) не допускаються.

Видалення файлів

Команда DEL (Delete - стирати, видаляти), ідентична команді ERASE, видаляє файли з твердого диска або дискети.

Формат команди: DEL [d:] ім'я_ файлу [/P]

Призначення параметрів і ключів:

ім'я_ файлу ім'я файлу, що видаляється. Це ім'я може містити як шлях доступу, так і символи маски;

d: ім'я дисководу, на якому варто видалити позначені файли;

/P для кожного файлу програма видає запит, чи варто видаляти цей чи файл ні.

Приклад: DEL С:\PROGRAMS\DEMO.EXE

Видаляє файл DEMO.EXE з каталогу PROGRAMS на дисководу С:.

Відновлення файлів (UNDELETE)

Варто пам'ятати, що команда DEL фізично не видаляє файли, а лише постачає відповідний запис у каталозі міткою, що вона вільна. Тільки завдяки цьому забезпечується можливість відновлення файлів. Маркірування запису в каталозі здійснюються командою DEL шляхом видалення першого символу імені файлу. І для відновлення такого файлу досить увести цей символ.Копіювання файлів

Тому що MS-DOS однаково звертається з файлами і з периферійними пристроями, копіювання можливе з периферійних пристроїв і на периферійні пристрої.

Формат команди COPY [/Y|/-Y] [/A|/B] джерело [/A|/B]

[ джерело [/ A | / B] [ ... ]] [[ціль] [/ A| / B]] [/ V]

Призначення параметрів і ключів:

джерело ім'я того файлу, що повинний бути скопійований. Це ім'я може містити завдання шляху і позначення дисководу;

ціль ім'я файлу, що створюється в процесі копіювання. Це ім'я може містити шлях доступу і позначення дисководу. Якщо ім'я цільовому файлові не задається, то він одержує ім'я вихідного. Якщо файл із таким же ім'ям уже мається, то копія записується поверх нього;

/Y якщо при копіюванні файл заміщає вже наявний, те це робиться без підтвердження (/Y) або тільки після підтвердження (/-Y). За замовчуванням /Y;

/A файл обробляється як текстовий у кодах ASCII. Кінець файлу визначається символом кінця файлу ("Ctrl"-"Z"). Значення за замовчуванням;

/B файл обробляється як двоичный. Кінець файлу визначається зазначеним у каталозі розміром;

/V (Verify-перевірити) перевіряє, чи правильно записані дані в цільовий файл.

Переміщення файлів

Переносить один або кілька файлів на нове місце. Використовується також для перейменування каталогів.

Перейменування - офіційна, юридична заміна власної назви певного об'єкта. Поняття «перейменування» - вужче за поняття «заміна назви». Останнє поряд з перейменуванням включає процеси табулювання, конкуренцію варіантних назв, що виникли на різних територіях чи в різних соціальних або етнічних групах населення тощо.

Формат команди: MOVE [/Y| /-Y]

[drive:] [path] файл [ , [drive:] [path] файл [ ...]] ціль

Призначення параметрів і ключів:

[drive:] [path] файл ім'я і місце розташування файлу, що перейменовується або специфікація директорії, що перейменовується, (при цьому ім'я "файл" відсутній).

ціль місце розташування файлу, що перейменовується : ім'я пристрою, шлях. При переносі тільки одного файлу його можна перейменувати, задавши в "мету" нове ім'я. При переносі декількох файлів "ціль" не може містити ім'я файлу, а тільки пристрій і/або шлях. Стерпні файли знищують однойменні в цільовій директорії.

[/Y| /-Y] керування підтвердженням при збігу імені файлу, що перейменовується, й одного з файлів цільового каталогу: /Y - запит підтвердження не видається, /-Y - запит підтвердження видається.

Приклад: MOVE С: \BOOK\DOS 60.TXT A:\1.DOC

Файл DOS 60.TXT переноситься з директорії С: \BOOK на диск A:\ і при цьому перейменовується в 1.DOCКаталоги і їхня структура.

Керувати підкаталогами можна за допомогою трьох команд: • MD (Make Directory - створити підкаталог),

 • CD (Change Directory - перемінити каталог),

 • RD (Remove Directory - видалити підкаталог).

Створення і зміна підкаталогів

Команда MD створює підкаталог. Наприклад, за допомогою команди MD \DOS створюється підкаталог \DOS. Для того щоб ввійти в цей підкаталог, необхідно використовувати команду CD \DOS. А його вміст (список файлів) потім можна викликати на екран за допомогою команди DIR.Видалення каталогів

За допомогою команди RD можна видалити порожній каталог. Якщо в каталозі маються файли, необхідно їхній спочатку видалити. Файли, що розташовані в каталозі, можна видалити, вказавши ім'я цього каталогу після команди DEL : DEL C:\DOS.

Ця команда видаляє усі файли, що знаходяться в каталозі DOS. Сам каталог у результаті цих дій не віддаляється.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.


Видалення фрагмента дерева

У MS-DOS 6.2 мається команда видалення фрагмента дерева каталогів - DELTREE. Вона видаляє зазначений каталог, усі вхідні в нього файли і піддиректорії будь-якого рівня підпорядкування з з файлами. Варто бути обережним! Вилучений у такий спосіб фрагмент дерева вже не відновимо. Причому схованого, системного і захищені від запису файли віддаляються без попередження.Перейменування каталогів

За допомогою команди MOVE можна не тільки переносити файли з одного каталогу в інший, але можна і перейменовувати самі каталоги, не змінюючи їхньої підпорядкованості. Після виконання команди MOVE OLD_DOS NEW_DOS каталог, що раніш називався OLD_DOS, надалі буде іменуватися NEW_DOS.
Виконання роботи:

Частина 1. Режими роботи сеансу MS-DOS

1. Уключити комп'ютер і завантажити Windows.

2. Застосувати кнопку Пуск, пункт ме

ню Програми або Всі програми, команда Сеанс MS-DOS, або далі пункт меню Стандартні, команда Командний рядок. Значок ярлика має вигляд або .

3. Після виконання команди на екрані може з'явитися або вікно виду (рис. 1)

Рис. 1


або запуститься повноекранний режим (рис. 2)

Рис. 2


4. Переключення між віконним і повноекранним режимами виконується комбінацією клавіш правий Alt-Enter. Застосувати декілька раз, подивитися результат. З режиму роботи у вікні за допомогою кнопки (у Windows 98) перейти в повноекранний режим.

5. Робота у вікні. Переключитися у віконний режим. Настроювання параметрів віконного режиму виконується за допомогою панелі інструментів (у Windows 98) або за допомогою кліку на праву кнопку миші і виклику меню  Властивості (рис.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
3)


5.1. За допомогою інструментів або змінити шрифт відображення символів у вікні. Подивитися, як при цьому міняється розмір вікна.

5.2. За допомогою інструмента подивитися настроювання режиму MSDOS.

Відзначити, який файл забезпечує його роботу.

5
Рис. 3


.3. Застосувати кнопку , у вікні з'явиться білий миготливий прямокутник.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
Щигликом миші його можна перемістити в будь-яке місце вікна. Виділити мишею будь-який рядок у вікні. Потім застосувати кнопку , потім – .

5.4. Завершити роботу в DOS-сеансі кнопкою закриття вікна.

5.5. Запустити сеанс DOS, як показано в п. 2. Якщо режим віконний, то за допомогою кнопки перейти в повноекранний режим.

6. Робота в повноекранному режимі.

6.1. Переключення на Робочий стіл Windows виконується комбінацією клавіш Alt-Tab. При цьому на Панелі задач з'являється значок або .

6.2. Переключення в сеанс MS-DOS виконується кліком на значку на Панелі задач.

6.3. Вихід з режиму MS-DOS – надрукувати команду Exit у командному рядку DOS.

Інтерфейс командного рядка (англ. command-line interface, CLI) - різновид текстового інтерфейсу користувача й комп'ютера, в якому інструкції комп'ютеру можна дати тільки введенням із клавіатури текстових рядків (команд).
Натиснути Enter.

Частина 2. Команди DOS

1. Запустити сеанс MS-DOS як описаний у п. 2. Переключитися в будь-який режим.

2. Зафіксувати вид запрошення DOS (наприклад, С:\Windows>).

Запрóшення - коротке повідомлення про якусь подію і запрошення взяти в ній участь. Суто ділові (на конференцію, форум, з'їзд, нараду, презентацію, виставку тощо) пишуться на фірмових бланках, а до культурно-мистецьких заходів часто виготовляють спеціально художньо оформлені запрошення.

3.Команди DOS. Уводяться з клавіатури в командний рядок (рядок з запрошенням DOS) і потім натискається Enter.

3.1.Одержати інформацію про поточну версію DOS. Команда

ver

Дії проілюстровані на рис. 4.Рис. 4


3.2.Одержати інформацію про поточну дату. Команда

date

На екрані повідомлення:Поточна дата: Сб, 10.11.2001

Уведіть нову дату (дд-мм-гг):

Для зміни дати введіть із клавіатури нову дату (наприклад, день вашого народження в новому році) у необхідному форматі (зазначений у дужках) і натисніть Enter. Повторите команду date і введіть правильну поточну дату. Повторіть команду date і, якщо дата вірна або ви не хочете яких-небудь змін, натисніть Enter. Дії проілюстровані на рис. 5.Рис. 5


3.3.Одержати інформацію про поточний час. Команда

time

На екрані повідомлення:Поточний час: 14:40:27,77

Уведіть новий час:

Для зміни поточного часу, уведіть із клавіатури новий час (довільний) у будь-якому форматі (досить увести години та хвилини) і натисніть Enter. Застосуєте повторно команду time і введіть правильний час. Застосуєте повторно команду time і, якщо час вірний або ви не хочете яких-небудь змін, натисніть Enter.

Дії проілюстровані на рис. 6.

Рис. 6


3.4.Очистите екран командою cls

3.5. Команда перегляду каталогу в загальному виді виглядає наступним образом:dir [диск:] [ім'я каталогу][/ключ/ключ/.../ключ]

У квадратних дужках указуються необов'язкові параметри, тобто такі, що можуть бути і можуть не

бути.

3.5.1. Подивитися зміст поточного каталогу тобто зазначеного в запрошенні DOS. Командаdir

3.5.2. Виконати командуdir с:\ /p

для перегляду кореневого каталогу диска С:\.

Головни́й (корене́вий) катало́г (master (root) directory) - каталог файлів, місце зберігання якого в файловій системі є фіксованим. Процес пошуку місця зберігання будь-якого іншого файла або каталога починається з кореневого каталога.
Ключ p означає режим посторінкового перегляду. На екрані інформація виду, зображеного на рис. 7. Для продовження потрібно натиснути будь-яку клавішу (рекомендується – пробіл). Рис. 8 відповідає кінцеві перегляду.Рис. 7
Рис. 8


Зафіксувати, яка інформація видається командою dir для папок, яка  для файлів.

3.5.3. Виконати командуdir/w

для перегляду поточного каталогу в широкоформатному режимі.

3.6. Команда зміни каталогу в загальному виді виглядає наступним чином:

cd [диск:][шлях]

3.6.1. Команда cd <ім'я каталогу> виконує перехід у зазначений підкаталог. Виконати командуcd system

Зафіксувати вид запрошення DOS і потім застосувати командуdir/p

і зафіксувати підкаталоги. Застосувати командуcd ім'я підкаталогу

Зафіксувати вид запрошення DOS.

3.6.2. Команда cd .. виконує перехід у надкаталог, тобто на один рівень нагору. Виконати команду

cd ..

Зафіксувати вид запрошення DOS. Виконувати команду до виходу у кореневий каталог диска С:\. Подивитися його зміст командоюdir

3.6.3. Перейти в каталог Program Files командою (довгі імена пишуть у лапках)cd “Program Files”

Перейти в каталог Accessories. Зафіксувати вид запрошення DOS.

3.6.4. Команда cd \ виконує перехід у кореневий каталог з будь-якого рівня. Виконати команду

cd \

Зафіксувати вид запрошення DOS.

Дії по п. 3.6.1 – 3.6.4 проілюстровані на рис. 9 (крім виконання команди dir).

Рис. 9


3.7. Виконати перехід з диска С на диск D командою:

d:

Зафіксувати вид запрошення DOS.

4. Завершити сеанс DOS1.

У результаті виконання роботи необхідно знати наступне:

1. Запуск сеансу MS-DOS.

2. Переключення між сеансом MS-DOS і інтерфейсом Windows і навпаки.

3. Настроювання вікна MS-DOS.

4. Завершення сеансу MS-DOS з вікна і з повноекранного режиму.

5. Команди DOS: ver, date, time, dir, cd, команду переходу з диска на диск.1Сеанс DOS потрібно завершувати завжди, тому що без цього неможливий коректний вихід з Windows.

Зміст звіту

1. Зафіксувати вид запрошення DOS (наприклад, С:\Windows>) при запуску сеансу MS DOS.

2. Зафіксувати інформацію про поточну дату/час та інформацію про їх зміну й повернення у вихідний стан.

Повернення - багатозначний термін, входить до складу складних термінів.

3. Зафіксувати, яка інформація видається командою dir для папок, яка  для файлів (2 папки, 2 файли).

4. Зафіксувати вид запрошення DOS перед застосуванням команди dir/p.

5. Зафіксувати підкаталоги після застосування команди dir/p.

6. Зафіксувати вид запрошення DOS після застосування команди cd ім'я підкаталогу

7. Зафіксувати вид запрошення DOS при виконанні команди cd .. до виходу у кореневий каталог диска С:\.

8. Зафіксувати вид запрошення DOS при виконанні команд cd “Program Files” та cd “Accessories”.

9. Зафіксувати вид запрошення DOS при виконанні команди cd \.10. Зафіксувати вид запрошення DOS. при виконанні переходу з диска С на диск D командою d:.
Оцінка лабораторної роботи

Звіт виконується індивідуально кожним студентом у робочий зошит.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Здача лабораторної роботи викладачеві виконується при наявності виконаної роботи й оформленого звіту кожним студентом окремо.


Скачати 205.21 Kb.