Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛабораторна робота №1 Тема роботи: Конференцзвязок в NetMeeting, icq мета роботи

Скачати 283.5 Kb.

Лабораторна робота №1 Тема роботи: Конференцзвязок в NetMeeting, icq мета роботи
Скачати 283.5 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір283.5 Kb.
ТипЛабораторна робота

Лабораторна робота №1


Тема роботи: Конференцзвязок в NetMeeting, ICQ

Мета роботи: ознайомитися та одержати навички роботи із програмними й технічними засобами передачі-прийому інформації, організації відеоконференцзвязку в мережах.

Обладнання: персональний комп’ютер, операційна система Windows 98/2k/Xp, акустичні системи, мікрофон, Web-камера.
Мікрофон - прилад, що перетворює звукові коливання на коливання сили електричного струму. Мікрофони використовуються у багатьох пристроях, таких як телефони і магнітофони, у звукозаписі та відеозаписі, на радіо і телебаченні, для радіозв'язку, а також для ультразвукового контролю та вимірювання.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Аку́стика (від грец. ακουστικός - чутний, такий, що сприймається на слух), у вузькому значенні слова - вчення про звук, тобто про пружні коливання та хвилі у газах, рідинах і твердих тілах, чутних людським вухом (частоти таких коливань знаходяться у межах від 16 Гц до 20 кГц); у широкому сенсі - область фізики, що досліджує властивості пружних коливань та хвиль від найнижчих частот (умовно від 0 Гц) до гранично високих частот 1012 - 1013 Гц, їхньої взаємодії з речовиною і застосування одержаних знань для вирішення широкого кола інженерних проблем. Терміном акустика зараз також часто характеризують систему звуковідтворюючої апаратури.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


Теоретичні відомості

1. Microsoft NetMeeting

NetMeetingпрограма для відео конференцзвязку, дозволяє організовувати звуко- і відеоконтакти (при наявності відеокамери) між двома й більше учасниками конференції. Незважаючи на свою успішність і зручність використання Microsoft в 2001 році оголосило цей проект завершеним. У цей час він виключений із сучасних версій Windows, починаючи з Windows Vista. Як заміна Microsoft рекомендує Microsoft Office Live Meeting, Windows Live Messenger, Windows Meeting Space, Віддалений помічник, Підключення до віддаленого робочого стола й Windows Meeting Space.
Конференція - заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної проблематики, яка визначена заздалегідь.
Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Windows Vista - версія Microsoft Windows NT, серії операційних систем, що використовуються на персональних комп'ютерах.
Windows Live Messenger - це клієнтська програма обміну миттєвими повідомленнями для Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, і Windows Mobile. Вперше випущена 13 грудня 2005 р. корпорацією Microsoft.
Втім, останній також був виключений із складу Windows, починаючи з Windows 7. Для сумісності NetMeeting був включений в інсталяційний пакет систем Windows, але часто на нього не вказував жоден ярлик програм. Проте його можна було запустити самостійно – [X]:\Program Files\NetMeeting\Conf.exe, де [X] – диск на якому розташовується система Windows. Для Windows Vista виходила спеціальна версія - 3.02, спрямована на те, щоб компанії, що залежать від NetMeeting, могли перейти на інші продукти. В Windows 7 запуск NetMeeting можливий, але програма працює з помилками й дуже нестійка.

Програма NetMeeting дозволяє спілкуватися один з одним через комп'ютерну мережу, а саме: • вести розмову через Інтернет або локальну мережу;
  Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 • бачити вашого співрозмовника;

 • працювати в додатку разом з іншими користувачами;
  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.


 • малювати на загальній дошці під час інтерактивної зустрічі;

 • переглядати список користувачів, підключених до сервера;

 • відправляти письмові повідомлення співрозмовникові;

 • відправляти файли всім учасникам зустрічі.

Після запуску програми на екрані з'явиться вікно Рис. 3. Якщо програма NetMeeting запускається перший раз після установки на комп'ютер, то вона запропонує заповнити спеціальну форму, де ви вказуєте інформацію про себе (ім'я, Е-mail і т.д.). Згодом цю інформацію можна змінити в діалоговому вікні Сервис на вкладці Параметры, викликуваному командою Сервис→Параметры.

Наступним кроком необхідно забезпечити з'єднання з іншими користувачами.

Основні способи пошуку співрозмовників: по імені комп'ютера, IP-адресі або на сервері каталогів.

Катало́г (рос. каталог, англ. catalogue, нім. Katalog m) - список, перелік книг, карт, рукописів, картин тощо, складений у певному порядку, щоб полегшити їхній пошук. Розрізняють алфавітний та систематичний каталоги.

Для виконання виклику наберіть ім'я комп'ютера користувача, якого ви хочете викликати й натисніть кнопку Вызов (Вызов→Создать вызов). Якщо ви натиснете кнопку Вызов при незаповненому полі адреси, то з'явиться діалогове вікно, де буде необхідно вказати ім'я комп'ютера, з яким ви хочете зв'язатися.

К


Рис. 3. Вікно програми NetMeeting
оли хтось викликає вас, біля панелі завдань відкривається діалогове вікно. Щоб прийняти виклик, натисніть кнопку Accept . Щоб відхилити виклик, що надійшов, натисніть кнопку Отменить. Щоб стати недоступним для всіх викликів виберіть у меню Вызов команду „Не беспокоить”. Можна настроїти автоматичний прийом всіх викликів (Вызов→Автоматически принимать вызовы).

Після успішного з'єднання у вікні програми NetMeeting формується список учасників. Нижче списку розташовані кнопки основних додатків:1) Разговор;

2) Доска;

3) Передача файлов;  

4) Общие приложения.

 

1. Додаток «Разговор»

Додаток «Разговор» дозволяє вести розмову з усіма учасниками в текстовому режимі. Для запуску додатка натисніть на панелі інструментів кнопку «Разговор».

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
Відкриється однойменне вікно, у верхнім полі якого ви можете стежити за розмовою. Для набору вашого повідомлення призначене поле Message. Щоб передати набране повідомлення натисніть кнопку Sand Message, і ваше повідомлення побачать всі учасники розмови. Можна «шепотіти» повідомлення, тобто під час розмови з багатьма співрозмовниками щось окремо передати одному з них, указавши конкретного одержувача в полі Sand to.

2. Додаток «Доска»

Додаток «Доска» дозволяє формувати графічні об'єкти на загальній дошці доступній всім учасникам конференції. При запуску додатка відкривається вікно, схоже на вікно програми Paint, c цього моменту всі
Рис.4. Вікно додатку передачі файлів
учасники поточної зустрічі зможуть бачити дошку й користуватися нею. Графічні об'єкти можуть розташовуватися на декількох сторінках. Покажчик поточної сторінки й кнопки керування ними перебувають у нижньому правому куті вікна.

Програма «Доска» є обєктно-орієнтованою, що дозволяє управляти вмістом дошки за допомогою миші.

Використання віддаленого покажчика або маркера (View/Remote Pointer) дозволяє привернути увагу партнерів до певних фрагментів загальних сторінок.

Можна заборонити іншим користувачам змінювати вміст дошки, вибравши команду View/Lock Contens.

3. Додаток «Передача файлов»

Додаток «Передача файлов» виконує передачу файлів між комп'ютерами учасників зустрічі. Дана можливість дозволяє у фоновому режимі відправити файл одному або всім користувачам, що перебувають на зв'язку й приймати від них файли.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Для запуску додатка необхідно нажати кнопку Transfer Files, після чого відкриється вікно (Рис.4.), де ви можете керувати передачею й прийомом файлів.

Для передачі файлу у вікні додатка виберіть команду Add File меню File і виберіть файли, які ви хочете передати. Інший спосіб вибору файлу полягає в перетаскуванні його в дане вікно. Файли можуть бути передані всім учасникам зустрічі (Everyone) або конкретному співрозмовникові. Для передачі файлу необхідно натиснути кнопку Send All.

Якщо файл передають вам, на екрані з'являється вікно з повідомленням про передачу файлу із вказівкою імені файлу, його обсягу й імені відправника. Якщо ви не хочете зберігати цей файл натисніть кнопку Delete, а для збереження – Close. Файли зберігаються в папці NetMeeting\Received Files. Для відкриття цієї папки можна скористатися кнопкою View received files.

4. Додаток «Общие приложения»

Додаток «Общие приложения» дає можливість спільно використати програму, що працює на одному комп'ютері.

Якщо ви хочете, щоб кілька учасників зустрічі працювали у вашому додатку, необхідно насамперед відкрити цей додаток.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Запустите «Общие приложения» і у вікні, що відкрилося, виберіть додаток, що ви хочете зробити доступним для інших.

Особа, що надала додаток у загальне користування, може встановити режим співробітництва з іншими учасниками конференції; це дозволить їм по черзі брати участь у редагуванні або керуванні роботою додатка.

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
При цьому досить, щоб цей додаток був установлений тільки в того, хто передав його в загальне користування. Для цього необхідно вибрати ступінь доступності додатка: Allow Control або Prevent Control.
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.

У режимі Prevent Control всі учасники зустрічі зможуть бачити додаток, але не зможуть його використати. Такий режим корисний для демонстраційних цілей.

Якщо ви виберете Allow Control, то додаток може використатися для спільної роботи всіма учасниками зустрічі, що вибрали режим співробітництва, які також зможуть послідовно працювати разом з вами. Якщо ви передаєте в загальне користування вікно провідника Windows, Desktop, або вікно папки на вашому комп'ютері, то всі вікна, що відкривають вами, будуть вікнами загального користування.

Провідник - матеріал, що проводить світло або електрику (на противагу діелектрику). Для провідника характерні високі тепло- або електропровідність. Найчастіше провідник є речовиною, яка має багато вільних електронів (метали).
Крім того, якщо надати таке вікно в загальне користування, той будь-який додаток, що запускає вами під час вашої участі в зустрічі, також автоматично перейде в загальне користування.

Щоб припинити спільну роботу у своєму додатку, натисніть клавішу ESC. Після цього всі учасники зустрічі зможуть тільки спостерігати за роботою.

2. ICQ


Програма ICQ призначена для більш динамічного спілкування через Інтернет ніж інші розглянуті вище програми. Якщо електронну пошту можна порівняти зі звичайною, а підписку на групи новин - з підпискою на газети, то ICQ скоріш нагадує телефон, тільки спілкування зазвичай відбувається не голосом, а шляхом набору коротких фраз на клавіатурі.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.
Гру́па нови́н (англ. newsgroup) (інша назва ньюсгрупа або ньюзгрупа) - віртуальне вмістилище повідомлень в технології NNTP, аналог каналу в IRC. Іноді замість терміна група новин не цілком грамотно використовується конференція.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
При бажанні, правда, можна спілкуватися й голосом. Для цього треба щоб комп’ютери були обладнані звуковими картами, мікрофонами та колонками чи навушниками, а найголовніше – між ними має бути якісний каналу зв’язку, який забезпечує реальну швидкість обміну даними не менше 14400 біт/с, бажано 28800 біт/с.
Колона (синонім - соха) - (фр. colonne, лат. columna) - архітектурно оброблена вертикальна опора, як правило, кругла в перерізі. Елемент тримальної конструкції споруд та архітектурних ордерів.
Якщо ж комп'ютери оснащені ще й веб-камерами (простими і недорогими відеокамерами без записуючого пристрою, за розміром вони не більші пачки сигарет), то при цьому ви ще й зможете бачити свого співрозмовника на екрані монітора.

Зазначимо, що при цьому відтворення звуку і відео забезпечує не сама програма ICQ, а програми, з якими вона взаємодіє, наприклад NetMeeting – безкоштовна програма голосового і відео зв’язку.

Тобто ICQ забезпечує обмін інформацією не просто між віддаленими комп'ютерами, а й між програмами, що на цих комп'ютерах виконуються.

Веб-ка́мера (також вебкамера) - цифрова відео чи фотокамера, яка має можливість в реальному часі фіксувати зображення, призначені для подальшої передачі по мережі Інтернет (в програмах типу Skype, Instant Messenger, Viber тощо).
Взаємодія - широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох об'єктів або суб'єктів (тіла, елементарної частинки, біологічної істоти, людини, співтовариства), при якій результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Наприклад на комп'ютерах може бути запущена гра, а ICQ забезпечить взаємний обмін інформацією про “ходи”, які роблять її учасники. Отже гравці зможуть змагатися один з одним.

Таким чином перевагою ICQ є те, що вона добре взаємодіє з іншими програмами. Наприклад, безпосередньо з ICQ ви можете відкривати потрібні сторінки на WWW, працювати з електронною поштою, пересилати файли тощо.

Друга перевага – це легкість, з якою ви знаходите партнера для спілкування. Його пошук у всесвітній базі даних ICQ може виконуватися за дуже багатьма ознаками. Це не тільки ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, а й, наприклад, його вподобання, хобі, місце проживання, мова, якою з ним можна спілкуватися, вік, стать, тобто будь-яка інформація, яку він повідомив про себе, реєструючись як користувач ICQ.

Прі́звище - частина власної назви особи, її повного імені. У більшості народів воно ідентифікує її родову приналежність, що передається від покоління до покоління і вказує на спорідненість, але існують і інші традиції прізвищ.
Тобто програма цілком виправдовує свою назву: I seek you – я шукаю тебе.

Знайшовши потенційного співрозмовника, ви зразу бачите, чи підключений він до Інтернету в даний момент. Якщо так, то можете набрати на клавіатурі коротке повідомлення і розпочинати діалог. Якщо ні, – можете надіслати повідомлення, яке буде одержано ним зразу після підключення до ICQ.

Програма ICQ безкоштовна і дуже зручна в користуванні. Кажуть, що з моменту своєї появи в 1996 р. вона зробила справжній переворот в способах зв’язку і спілкування в Інтернеті. На сьогодні ICQ користуються вже біля ста сорока мільйонів людей в усьому світі. Номер ICQ зараз прийнято ставити на візитних картках так само, як і номер телефону чи адресу електронної пошти.

Можливостей у програми ICQ дуже багато. Їх детальний опис займає не одну сотню сторінок. В даній лабораторній роботі ми обмежимося лише першим знайомством з цією програмою. Кожен із вас зареєструється і отримає свій індивідуальний номер користувача ICQ (так званий UIN).

Мільйон - число, назва величини 10 6 = 1000000 =1000000} .
Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.
Також ви навчитеся шукати співрозмовників в ICQ і вести з ними діалог.


Завантаження та інсталяція програми ICQРис. 6


Н

Рис. 5


айновішу версію програми можна безкоштовно завантажити безпосередньо з сайту
http://www.icq.com/ru її розробника – ізраїльської фірми Mirabilis.
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.

Реєстрація нових користувачів ICQ


Зареєструватися в ICQ можна й після встановлення програми або на сайті даного сервісу. Розглянемо як це робиться.

 • На рис. 5 та 6 показано вигляд вікна програми. Щоб отримати свій номер в ICQ виберіть в меню «Новачок? Зареєструватися»

 • У вікні заповнення анкетних даних вкажіть ім’я, прізвище, адресу електронної пошти та пароль, стать, вік тощо.

Дані, які ви ввели під час реєстрації, в подальшому можна коригувати і при бажанні доповнювати більш детальною інформацією про вас, якою інші ко­ристувачі ICQ зможуть скористатися для пошуку партнера для спілкування.

Зміна користувача ICQ на комп'ютері


ICQ зручна тим, що ви можете працювати з нею з будь-якого комп'ютера, бо ваші дані зберігаються не на ньому, а в системі серверів ICQ. Для зміни користувача ICQ на даному комп'ютері виберіть в контекстному меню панелі задач пункт «Вихід [Ім’я, прізвище, ]», а потім як на рис. 6 увести інший обліковий запис та пароль і натиснути кнопку «Увійти».
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

Пошук співрозмовників в ICQ


Л

Пошук, додати контакт Рис. 7


юдей, з якими ви будете спілкуватися в ICQ, треба включити у список контактів, що відображається у центрі вікна програми.

Для цього натис­ніть кнопку додати. В результаті відкриється вікно, показане на рис. 7.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Вже сам вигляд цього вікна з великою кількістю закладок свідчить про багаті можливості пошуку в ICQ. Тут ми розглянемо тільки деякі з них.

Найпростіше знайти співрозмовника за його номером в ICQ або електронною адресою. Саме за номером або електронною адресою ви й шукатимете своїх товаришів, що виконують разом з вами цю лабораторну роботу, бо пошук за іншими ознаками стане можливим тільки через деякий час після реєстрації.

Заповнивши одне чи декілька полів у цьому вікні, натисніть кнопку Пошук. Результати пошуку виводяться у вигляді таблиці, яку можна сортувати за різними ознаками. Зверніть увагу на те, чи дозволяє даний користувач додавати себе у ваш список контактів без його згоди. Також зверніть увагу на статус користувача: зелена ромашка означає, що користувач зараз підключений до ICQ, коричнева – ні. У вашому списку контактів підключені і відключені користувачі відображаються окремо. Можете задати пошук тільки серед підключених користувачів. Самі ви можете підключатися чи відключатися від ICQ або обирати інший статус за допомогою кнопки у правому нижньому кутку вікна програми.

Щоб додати користувача у ваш список контактів виділіть його у списку й натисніть кнопку Додати. У контекстному меню можна вибрати й інші функції, наприклад, переглянути інформацію про даного користувача чи надіслати йому повідомлення.

Спілкування


П

Рис. 8
ідведіть вказівник миші на співрозмовника, затримайте на 2-і секунди і в діалоговому вікні рис.

Вказівник, іноді посилання та покажчик (англ. pointer або англ. reference) - тип даних в комп'ютерних мовах програмування. Значення вказівника посилається на інше значення, що записане будь-де в пам'яті комп'ютера (фактично містить його адресу).
8 виберіть вид спілкування. Інший варіант: клацніть правою кнопкою миші по імені співрозмовника у вашому списку контактів та виберіть в контекстному меню, що розкрилося відповідний вид спілкування.

До спілкування ви можете запросити не тільки одного, а й більше учасників. Списки груп, можна створювати, перейменовувати, вилучати. Перемістити співрозмовника з однієї групи в іншу можна за допомогою мишки.

Виконання роботи

1. NetMeeting.

1.1 Виконати запуск програми NetMeeting.Пуск → Выполнить → набрати текст Conf → натиснути клавішу «Enter» або двічі клацнути мишкою по ярлику NetMeeting на робочому столі.

1.2 Заповнити спеціальну форму, де вкажіть інформацію про себе. Змінити цю інформацію можна в діалоговому вікні «Параметры» на вкладці «Главная», викликуваному командою Сервис/Параметры. Поля з поштою та іншими, що знаходяться нижче можна не заповнювати, достатньо поставити «–»

1.3 Налаштуйте автоматичний прийому всіх викликів.ВызовАвтоматически принимать вызовы.

1.4 Виконайте запит по встановленню ІР-адреси вашого комп’ютера.

Пуск → Выполнить → набрати текст command → натиснути клавішу «Enter» → набрати текст ipconfig → натиснути клавішу «Enter». Повідомте співрозмовників про мережну адресу вашого комп’ютера та дізнайтесь адреси співрозмовників і викладача.

1.5 Виконаєте з'єднання з іншим користувачем, що перебуває за сусіднім комп'ютером.

Для виконання виклику наберіть ім'я комп'ютера користувача або його IP-адресу → натисніть кнопку «Вызов».

1.6 З використанням додатка «Разговор» виконаєте обмін декількома повідомленнями один з одним.

Натисніть на панелі інструментів кнопку – «Разговор». Відкриється однойменне вікно, у верхнім полі якого ви можете стежити за розмовою. Для набору вашого повідомлення призначене поле Сообщение. Щоб передати набране повідомлення натисніть кнопку Отправить сообщение,

1.7 З використанням додатка «Доска» виконаєте спільне малювання на загальній дошці. Запишіть у ній свою ІР-адресу і прізвище. Випробуйте різні можливості додатка «Доска».

Натиснути на кнопку Доска.

1.8 Запустіть текстовий редактор Microsoft Word. Напишіть дані про себе: факультет, група, прізвище та ініціали, ІР-адресу Вашого ПК. Збережіть даний файл з ім’ям Name.doc (де Name – Ваше прізвище) для подальшого відправлення викладачу.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.


Пуск → Программы → «Microsoft Office» → «Microsoft Office Word 2003» → у вікні, що відкрилося, наберіть необхідну інформацію та збережіть даний документ, наприклад на «Робочий стіл»

1.9 За допомогою процедури пересилання файлів за допомогою додатка «Передача файлов» виконайте перенесення збереженого документу MS Word Name.
Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
doc з вашою інформацією на ПК викладача.

Натиснути кнопку → → Передача файлів → Вставити файл Name.doc з робочого столу → Вибрати із списку Пк викладача → → Виконати відправку файлу → .

1.10 Завершити роботу NetMeeting. Для цього спочатку натисніть кнопку End Вызов , а потім закрийте вікно програми.2. ICQ

2.1 Хто ще не має свого номера в ICQ отримайте його, а хто має – зареєструйтесь у якості користувача на вашому комп'ютері.Завантажте браузер (Opera, Mozilla, Internet Explorer тощо).
Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.


Перейдіть за адресою http://www.icq.com/ru.

При відсутності реєстрації натисніть на посилання «Регистрация в ICQ» (знаходиться в правому верхньому куті) та заповніть анкетні данні.

З головної сторінки виконати запуск програми WebICQ. Необхідно ввести свій акаунт (номер ICQ або електронну скриньку на яку рееструвалися).

Примітка:

 • аналогом програми ICQ є R&Q, причому останню інсталювати не потрібно.

 • якщо забули свій пароль, то його можна згадати або змінити безпосередньо на цьому ж сайті у вкладці “ПІДТРИМКА”.

2.2 Обміняйтесь номерами з іншими виконавцями даної лабораторної роботи, та додайте їх у ваш список контактів.

2.3 Поспілкуйтеся один з одним через ICQ.

2.4 Створіть у вашому списку контактів групу, занесіть у неї декілька співрозмовників, надішліть повідомлення одночасно декільком членам цієї групи та проведіть діалог у колі її учасників.

2.5 Потренуйтесь шукати людей в ICQ. Перевірте, чи є ваші друзі, знайомі користувачами ICQ. Якщо так, додайте їх у свій список контактів, надішліть їм повідомлення про ваш номер в ICQ.

2.6 Перевірте, чи є серед користувачів ICQ ваші однофамільці. Що вам про них відомо з їх особистих даних? Не дивуйтеся, якщо не знайдете себе самого у цьому списку. Ваші дані можуть з’явитися тут з певним запізненням.

2.7 Потренуйтесь шукати співрозмовників за різними ознаками, користуючись білими сторінками ICQ. Спробуйте виконати пошук як серед усіх користувачів ICQ, так і серед тих, хто підключений до ICQ в даний момент. Наприклад, спробуйте знайти користувача, про якого відомо, що його звати Андрій, що він живе в Україні, що серед його інтересів є Інтернет, зокрема сайти, присвячені комп'ютерним іграм.2.8 Виконайте пошук викладача за Ім’ям, Прізвищем, електронною поштою та надішліть йому текстове повідомлення з наступною інформацією: Ваш факультет, №-групи, Прізвище, Ім’я та По-батькові та номера ICQ Ваших товаришів з групи з ким Ви спілкувались протягом заняття.
Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.


Контрольні питання

 1. Перерахувати основні можливості роботи програми NetMeeting.

 2. Назвати основні способи пошуку співрозмовників в мережі.

 3. Призначення програми NetMeeting.

 4. Назвати аналогічні програми до NetMeeting.
  Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.


 5. Яке призначення команди ipconfig?

 6. Що ви знаєте про призначення, можливості та переваги програми ICQ?

 7. Як стати користувачем ICQ і отримати свій індивідуальний номер?

 8. Як ввести свої дані, щоб вас змогли знайти інші користувачі ICQ?

 9. Як змінити активного користувача ICQ на конкретному комп'ютері?

 10. Розкажіть про способи пошуку співрозмовників в ICQ.

 11. Як додати співрозмовника у свій список контактів?

 12. Як розпочати і вести діалог?

 13. Як розпочати і вести діалог між багатьма співрозмовниками?


Скачати 283.5 Kb.

 • 2. ICQ
 • Завантаження та інсталяція програми ICQ
 • Реєстрація нових користувачів ICQ
 • Зміна користувача ICQ на компютері
 • Пошук співрозмовників в ICQ
 • Спілкування