Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛабораторна робота №11 Архітектура серверних характеристик Microsoft Windows Мета роботи

Скачати 108.27 Kb.

Лабораторна робота №11 Архітектура серверних характеристик Microsoft Windows Мета роботи
Скачати 108.27 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір108.27 Kb.
ТипЛабораторна робота

Лабораторна робота № 11

Архітектура серверних характеристик Microsoft Windows

 

1.

Microsoft Windows Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
Мета роботи:

Опрацювати основні характеристики Windows Server 2003 і засоби адміністрування програмно-апаратної частини інформаційної обчислювальної системи. Вивчити завдання адміністратора та інструментарій, застосовуваний для їх вирішення. Отримання навичок по застосуванню механізмів резервного копіювання і відновлення.

Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.


2. Методичні вказівки

Лабораторна робота спрямована на ознайомлення з основними характеристиками Windows Server 2003 і адмініструванням програмно-апаратної частини інформаційно обчислювальної системи, отримання навичок по застосуванню механізмів резервного копіювання і відновлення.

Вимоги до результатів виконання лабораторного практикуму:

1.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
при виконанні завдання необхідно супроводжувати всі виконані дії скріншотами та описами до них

2. необхідно дотримуватися строгої послідовності дій при виконанні завдань

3. зробити загальний висновок і висновки по кожному завданню.

Крім того:


  • При складанні плану резервного копіювання вказати, які файли Ви хочете архівувати, періодичність архівації та час виконання.

  • Проаналізувати журнал резервного копіювання. Зробити висновок про можливості журналу.


3. Теоретичний матеріал

Мережі Microsoft Windows підтримують дві моделі служб каталогів: робочу групу (workgroup) і домен (domain).

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Пері́од (грец. περίοδος - кружний шлях, обертання, чергування) може означати: Проміжок часу, протягом якого повторюється якийсь циклічний процес: Період коливання Період обертання Горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх атомних мас, що розпочинається лужним металічним елементом, та закінчується інертним газом.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Катало́г (рос. каталог, англ. catalogue, нім. Katalog m) - список, перелік книг, карт, рукописів, картин тощо, складений у певному порядку, щоб полегшити їхній пошук. Розрізняють алфавітний та систематичний каталоги.

- Робочі групи - це вільні об'єднання комп'ютерів, в яких кожен комп'ютер управляється незалежно.

- Домени - це об'єднання комп'ютерів, колективно керованих за допомогою контролерів домену, тобто систем Windows Server 2003, що регулюють доступ до мережі, бази даних каталогу та загальних ресурсів.

Для організацій, які впроваджують Windows Server 2003, модель домену найбільш краща. Модель домену характеризується єдиним каталогом ресурсів підприємства - Active Directory, - якому довіряють всі системи безпеки, що належать домену.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Безпе́ка - це такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторитетів і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню до даної складної системи у відповідності до наявних, на даному етапі, потреб, знань та уявлень.
Тому такі системи здатні працювати з суб'єктами безпеки (обліковими записами користувачів, груп і комп'ютерів) в каталозі, щоб забезпечити захист ресурсів.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Служба Active Directory, таким чином, відіграє роль ідентифікаційного сховища і повідомляє «хто є хто» в цьому домені.

Домени, дерева і ліси

Active Directory не може існувати без домену і навпаки. Домен - це основна адміністративна одиниця служби каталогів. Проте підприємство може включити в свій каталог Active Directory більше одного домену. Коли кілька моделей доменів спільно використовують безперервне простір імен DNS, вони утворюють логічні структури, звані деревами (tree). Наприклад, домени contoso.com, us.contoso.com і europe.contoso.com спільно використовують безперервне простір імен DNS і, отже, становлять дерево.

Домени Active Directory з різними кореневими доменами утворюють кілька дерев. Вони об'єднуються в найбільшу структуру Active Directory - ліс (forest). Ліс Active Directory містить всі домени в рамках служби каталогів. Ліс може складатися з декількох доменів в декількох деревах або тільки з одного домену. Коли доменів кілька, набуває важливості компонент Active Directory, званий глобальним каталогом (global catalog): він надає інформацію про об'єкти, розташовані в інших доменах лісу.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.


Групова політика

Організаційні підрозділи (ОП) також використовуються для об'єднання однаково налаштованих об'єктів - комп'ютерів і користувачів. Групова політика Active Directory дозволяє централізовано керувати практично будь-якими конфігураційними змінами системи. З її допомогою можна вказати настройки безпеки, розгорнути ПО і налаштувати поведінку ОС і додатків, навіть не торкаючись до комп'ютерів користувачів.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
Ви просто реалізуєте свою конфігурацію в рамках одного об'єкта групової політики (ОГП).

ОГП складаються з сотень можливих конфігураційних параметрів: від прав і привілеїв користувача до ПЗ, яке дозволено запускати на системі. ОГП підключається до контейнера всередині Active Directory (зазвичай до ОП, але може і до доменів або навіть сайтам), і після цього його налаштування поширюються на всіх користувачів і комп'ютери усередині цього контейнера.

Будь сервер може підтримувати одну або більше наступних ролей.

- Контролер домену (Domain controller) - сервер, на якому працюють служби каталогів і розташовується сховище даних каталогу. Контролери домену також відповідають за вхід в мережу і пошук в каталозі. При виборі цієї ролі на сервері будуть встановлені DNS і Active Directory. Поштовий сервер (POPS, SMTP) [Mail server (РОРЗ, SMTP)] - сервер, на якому працюють основні поштові служби РОРЗ (Post Office Protocol 3) і SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), завдяки чому поштові РОРЗ-клієнти домену можуть відправляти і отримувати електронну пошту.

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого.
Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.
Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Вибравши цю роль, ви визначаєте домен за замовчуванням для обміну поштою і створюєте поштові скриньки.
Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;
Ці служби зручні в невеликих компаніях або при віддаленому з'єднанні, коли електронна пошта необхідна, але цілком може обійтися без функціональності Microsoft Exchange Server.

- Сервер друку (Print, server) - сервер, організуючий доступ до мережевих принтерів і керуючий чергами друку і драйверами принтерів. Вибір цієї ролі дозволить вам швидко налаштувати параметри принтерів і драйверів.

- Сервер потоків мультимедіа (Streaming media server) - сервер, що надає мультимедійні потоки іншим системам мережі або Інтернету.

Еле́ктрум, Електр (рос. электрум, электр; англ. electrum; нім. Elektrum; грец. ήλεχτρον) - мінерал, інтерметалічна сполука золота й срібла координаційної будови.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.
Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .
Вибір цієї ролі приводить до установки служб Windows Media. Ця роль підтримується тільки у версіях Standard Edition і Enterprise Edition.

- Сервер додатків (Application server) - сервер, на якому виконуються Web-служби XML, Web-додатки та розподілені додатки. При призначенні сервера цій ролі на ньому автоматично встановлюються IIS, COM і Microsoft. NET Framework. При бажанні ви можете додати до них серверні розширення Microsoft FrontPage, а також включити або виключити ASP.NET.

- Сервер терміналів (Terminal Server) - сервер, що виконує завдання для клієнтських комп'ютерів, які працюють в режимі термінальної служби.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Терміна́л (від лат. terminus - кінець, англ. terminal - кінцевий, заключний).
Вибір цієї ролі приводить до установки Terminal Server. Для віддаленого управління сервером встановлювати Terminal Server не потрібно. Необхідний для цього віддалений робочий стіл (Remote Desktop) встановлюється автоматично разом з ОС.

- Сервер віддаленого доступу або VPN-сервер (Remote access / VPN server) - сервер, що здійснює маршрутизацію мережевого трафіку і керуючий телефонними з'єднаннями і з'єднаннями через віртуальні приватні мережі (virtual private network, VPN).

Маршрутиза́ція (англ. Routing) - процес визначення маршруту прямування інформації між мережами. Маршрутизатор (або роутер від англ. router) приймає рішення, що базується на IP-адресі отримувача пакету.
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
Вибравши цю роль, ви запустите Майстер настройки сервера маршрутизації та віддаленого доступу (Routing and Remote Access Server Setup Wizard). За допомогою параметрів маршрутизації та віддаленого доступу ви можете дозволити лише вихідні підключення, вхідні і витікаючі з'єднання або повністю заборонити доступ ззовні.

- Вузол кластера серверів (Server cluster node) - сервер, який діє у складі групи серверів, об'єднаних у кластер.

Кла́стер (англ. cluster) - група однакових або подібних елементів, зібраних разом або близько один до одного; в'я́зка, пучо́к, жмуто́к, па́чка (чогось однорідного)
Вибір цієї ролі призводить до запуску Майстра створення кластера (New Server Cluster Wizard), що дозволяє створити нову кластерну групу, або Майстра додавання вузлів (Add Nodes Wizard), який допоможе додати сервер до існуючого кластеру. Ця роль підтримується тільки у версіях Enterprise Edition і Datacenter Edition.

- Файл-сервер (File server) - сервер, що надає доступ до файлів і керуючий ним. Вибір цієї ролі дозволить вам швидко налаштувати параметри квотування та індексування. Ви також можете встановити Web-прикладений і для адміністрування файлів. У цьому випадку буде встановлений IIS і включені сторінки ASP (Active Server Pages).

- DHCP-сервер (DHCP Server) - сервер, на якому запущений DHCP (Dynamic Hose Configuration Protocol), що дозволяє автоматизувати призначення IP-адрес клієнтам мережі.

Квотува́ння (лат. quote - скільки) - це встановлення державними органами відповідно до чинного законодавства, міжнародного права та різних міжнародних актів, угод обмежень щодо виробництва товарів, міжрегіональних товарних або фінансових операцій, експортно-імпортних поставок.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
IP-адреса, адреса Ай-Пі (від англ. Internet Protocol address) - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (н-д Інтернет).
При виборі цієї ролі на сервері буде встановлений DHCP і запущений Майстер створення області (New Scope Wizard).

- DNS-сервер (DNS Server) - сервер, на якому запущена служба DNS, роздільна імена комп'ютерів в IP-адреси і навпаки.

DNS-сервер - програма, призначена для відповідей на DNS-запити за відповідним протоколом. Також DNS-сервером можуть називати хост, на якому запущено відповідну програму.
Розді́льна - місто у західній частині Причорноморської низовини, районний центр Роздільнянського району Одеської області; 18015 меш. (2016). Відстань до облцентру становить близько 87 км і проходить автошляхами Т 1618 та E95.
При виборі цієї ролі на сервері буде встановлена DNS і запущений Майстер налаштування DNS-сервера (Configure DNS Server Wizard).

- WINS-сервер (WINS server) - сервер, на якому запущена служба WINS (Windows Internet Name Service), роздільна імена NetBIOS у IP-адреси і навпаки. Вибір цієї ролі призводить до установкеWINS.

Управління обраними ролями сервера здійснюється за допомогою програми Керування даним сервером (Manage Your Server), у вікні якої зосереджені всі основні інструменти для управління Windows Server 2003.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Зокрема, тут перераховані поточні ролі сервера (рис.1). Щоб відкрити це вікно, скористайтеся меню Адміністрування (Administrative Tools).

Засіб адміністрування Призначення

Active Directory - домени та довіри (Active Directory Domains and Trusts) Управління довірчими відносинами між доменами

Active Directory - користувачі й комп'ютери (Active Directory Users and Computers) Управління користувачами, групами, комп'ютерами та іншими об'єктами Active Directory

Active Directory - сайти і служби (Active Directory Sites and Service) Створення сайтів для управління реплікацією Active Directory

DHCP Конфігурація та керування службою DHCP

DNS Керування службою системи доменних імен (DNS)

WINS Управління службою WINS, перетворюючої імена NetBIOS у IP-адреси

Адміністратор кластерів (Cluster Administrator) Управління службою Cluster

Адміністратор серверних розширень (Server Extensions Administrator) Управління серверними розширеннями, наприклад FrontPage

Зовнішнє сховище (Remote Storage) Управління службою Remote Storage

Диспетчер служб Інтернету (Internet Information Services Manager) Управління Web-, FTP-і SMTP-серверами

Диспетчер служб терміналів (Terminal Services Manager) Управління та МОЕНПЧЛШНГ користувачів, сеансів й процесів Terminal Service

Джерела даних (ODBC) [Data Sources (ODBC)] Додавання, видалення та налаштування джерел даних і драйверів ODBC (Open Database Connectivity)

Контроль допуску QpS (QoS Admission Control) Управління службою Quality of Service (QpS) Admissions Control для регулювання пропускної здатності мережі

Ліцензування (Licensing) Управління ліцензуванням доступу клієнтів до серверних продуктів

Маршрутизація та віддалений доступ до мережі (Routing and Remote Access) Конфігурація та керування службою Routing and Remote Access, контролюючої інтерфейси маршрутизації, динамічну IP-маршрутизацію та віддалений доступ

Налаштування сервера (Configure Your Server) Додавання, видалення та конфігурація служб Windows для мережі

Налаштування служб терміналів (Terminal Services Configuration) Управління налаштуванням протоколу Terminal Service і параметрами сервера

Пакет адміністрування диспетчера підключень (Connection Manager Administration Kit) Конфігурування і настройка диспетчера підключень

Політика безпеки домену (Domain Security Policy) Перегляд і редагування політики безпеки в домені

Політика безпеки контролера домену (Domain Controller Security Policy) Перегляд і редагування політики безпеки для організаційного полразделенія контролера домену

Продуктивність (Performance) Відображення графіків продуктивності системи та налаштування журналів і сигналів оповіщення

Перегляд подій (Event Viewer) Управління подіями та журналами

Розподілена файлова система DIFS (Distributed File System) Створення та управління розподіленими файловими системами, об'єднуючими загальні папки з різних комп'ютерів

Мережевий монітор (Microsoft Network Monitor) Моніторинг мережевого трафіку і усунення несправностей в мережі

Служби (Services) Управління запуском та налаштування служб Windows

Служби компонентів (Component Services) Конфігурація та керування додатками СОМ-, управління подіями і службами

Віддалені робочі столи (Remote Desktop) Налаштування віддалених підключень і перегляд сеансів віддалених підключень

Управління комп'ютером (Computer Management) Запуск і зупинка служб, управління дисками і доступ до інших засобами управління системою

Центр сертифікації (Certification Authority) Управління сертифікаційними службамиРеєстрація користувача в системі

Захист ресурсів реалізують декілька процесів на різних рівнях операційної системи.

Сертифіка́ція - діяльність уповноважених органів з підтвердження відповідності товару (роботи, послуги) не обов'язковим(ЗУ "Про стандартизацію" Розд. 1 ст.1) вимогам стандарту і видачі документа відповідності.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Перший з них - механізм реєстрації - забезпечує захист доступу до домену або комп'ютераЗасоби адміністратора Windows 2003

Засоби адміністрування входять до складу Windows і можуть застосовуватися або для адміністрування будь-якого комп'ютера домену, або для адміністрування локального комп'ютера.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.Перегляд користувальницьких сеансів

Оснащення Shared Folders (Загальні папки) дозволяє переглядати інформацію про з'єднання та використанні ресурсів локального або віддаленого комп'ютерів. Дане оснащення використовується замість програми Server в Control Panel системи Windows NT 4.0.

Оснащення Shared Folders містить три вузли: Shares (Ресурси), Sessions (Сеанси) і Open Files (Відкриті файли). При виборі даних вузлів в панелі результатів відображається зміст відповідного вузла.

За допомогою оснащення можна виконувати наступні завдання:

- Створювати, переглядати, змінювати властивості та видаляти загальні ресурси на локальному або віддаленому комп'ютерах (Windows NT 4.0/2000/XP і Windows Server 2003) і встановлювати дозволи на доступ до них. Крім того, можна керувати режимом кешування загальних папок (у разі їх використання як ізольованих папок). У системах Windows ХР і Windows Server 2003 з'явилася дуже зручна нова можливість управління процесом публікації загальної папки в каталозі Active Directory (рис. 6.12) - можна відразу після створення загальної папки опублікувати її в каталозі, не вдаючись до допомоги оснастки Active Directory Users and Computers. Усі необхідні дії досить очевидні із змісту наведеного прикладу: в даному випадку публікується загальна папка служби факсів, що містить клієнтське програмне забезпечення для систем, що не мають його (наприклад, Windows 9х);

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

- Переглядати список віддалених користувачів, підключених до комп'ютера, і відключати їх;

- Переглядати список файлів, відкритих віддаленими користувачами, і закривати відкриті файли.

Вибір стратегії резервного копіювання

Перед тим як приступати до резервної копії файлів, потрібно розробити стратегію, що відповідає потребам Вашої організації та гарантує відновлення втрачених даних.

Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.
Ефективне архівування та відновлення інформації - одна з найважливіших завдань адміністратора.Відбір файлів для резервного копіювання

За ступенем важливості (а отже, і по частоті створення резервних копій) теки і файли можна розділити на три категорії:

- Важливі - їх резервні копії створюються завжди;

- Корисні - їх резервні копії створюються зрідка;

- Малозначимі - їх резервні копії не створюються ніколи.

Відбираючи файли для резервного копіювання, враховуйте наступні правила:

- Завжди створюйте резервні копії

- файлів, життєво важливих для роботи Вашої організації;

- реєстрів усіх головних і резервних контролерів домену (кожен контролер домену має свою копію бази даних каталогів; резервне копіювання реєстру контролера домену запобігає втраті інформації про облікові записи користувачів і захисті).

- Резервні копії файлів, змінюваних рідко або не представляють особливої цінності, слід створювати лише час від часу.

- Не зберігайте тимчасові файли, так як вони постійно змінюються, і навряд чи можуть бути використані для відновлення даних.

Журнали резервного копіювання

Журнал резервного копіювання (backup log) - це текстовий файл, у якому реєструються операції резервного копіювання (рис. 8).

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
Він корисний при відновленні даних. Його можна або роздрукувати, або подивитися в будь-якому текстовому редакторі. Журнал зберігається на диску, тому в разі пошкодження каталогу архіву зверніться до нього, щоб знайти потрібний файл.Типи резервного копіювання:

Звичайне,

Інкрементальне,

Різницеве

Копіювальне,

Щоденне копіювання

Щоб запустити програму резервного копіювання, в меню Пуск, виберіть пункти Programs (Програми), Accessories (Стандартні), System Tools (Службові), Backup (Архівація даних). Можна вибрати 3 майстри: майстер архівації, майстер відновлення та майстер аварійного відновлення системи.

4. Порядок виконання роботи

1. Вивчити пропонований теоретичний матеріал.

2. Отримати таку інформацію за допомогою утиліти System Information (Відомості про систему):

- Властивості комп'ютера

- Користувальницькі сеанси

- Список ресурсів, відкритих на сервері

4. Побудувати звіт з деяким (неповним) об'ємом даних про комп'ютер (систему).

5. Створити план резервного копіювання

6. Виконати резервне копіювання різного типу за допомогою програми Backup Utility

- Повне


- Інкрементне

- Щоденне

7. Проаналізувати журнал резервного копіювання. Зробити висновки на підставі аналізу.

5. Зміст звіту

У звіті слід вказати:

- Мету роботи

- Програмно-апаратні засоби, що використовуються при виконанні роботи.- Основну частину (опис самої роботи

- Висновок (висновки).


Скачати 108.27 Kb.

  • Групова політика
  • DNS-сервер
  • Засіб адміністрування Призначення
  • Перегляд користувальницьких сеансів
  • Вибір стратегії резервного копіювання
  • Відбір файлів для резервного копіювання
  • Журнали
  • 4. Порядок виконання роботи