Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛекція 1 Інформація відомості про стан системи, які можуть існувати незалежно

Скачати 168.52 Kb.

Лекція 1 Інформація відомості про стан системи, які можуть існувати незалежно
Скачати 168.52 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір168.52 Kb.
ТипЛекція
  1   2

Лекція 1

Інформація - відомості про стан системи, які можуть існувати незалежно від системи

Сигнал - матеріальне втілення інформації про фізичний процес

Збереження та передача інформації спирається на деякий фізичний сигнал

Для чого потрібна обробка зображення на комп’ютеріНайбільш популярні підходи у викладанні курсів з комп’ютерної графіки:

< Практичні прийоми використання графічних редакторів < Поглиблене вивчення технічних особливос-тей оброки для потреб поліграфії < Математичні методи обробки сигналів

Оцінка кількості інформації, що надходить за секунду по різних каналах

< Слух 20х2 кГц х 12 біт х 2(стерео) = 120 кБ/с < Зір 1000 х 1500 точок х 16 біт х 10 кадрів= 30 МБ/с

Місце візуальної інформації серед усіх видів інформації про зовнішнє середовище

Через очі ми сприймаємо більше інформації, ніж якимось іншим органом почуття

Паралельність надходження і обробки інформації зоровою системою.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.


< Зображення взагалі є розподілом світла, що пройшло, відбите або випромінене точками зовнішнього середовища, так як це сприймає око.

< Зображення - це двовимірний або тривимірний розподіл декількох величин (звичайно від однієї до трьох).

Типізація медійної інформації

Джерело сигналу-людина; Джерело сигналу- система запису- носій –система відтворення- людина

Cигнали проходять через ланцюг перетворень, в тому числі зі зміною фізичної природи сигналу

Основні проблеми, що виникають: < Недостатня якість отриманого сигналу < Потреба комбінування сигналу з декількох однотипних < Викривлення при збереженні та передачі < Потреба паралельного використання декіль-кох сигналів

Основні джерела отримання візуальної інформації в медицині

фотографія ,рентгеноскопія ,томографія ,ультразвукове сканування ,термографія

Класифікація методів компютерної обробки зображень

   • Під цифровою (компютерною) обробкою зображення можна розуміти будь який розрахунок вихідного зображення, характеристики кожної точки є деякою функцією відповідних характеристик точок вхідного зображення а також одержання деяких числових величин, які є такою функцією точок вхідного зображення

Класифікація обробки зображень :Точкова, локальна, нелокальна

< точкова обробка відповідає ситуації, коли точка вихідного зображення є результатом обробки однієї точки вхідного зображення

<локальна обробка - коли точка вихідного зображен-ня є результатом сумісної обробки точок деякого околу відповідної точки вхідного зображення

< нелокальна обробка коли точка вихідного зображен-ня є результатом сумісної обробки усіх точок вхід-ного зображення

Основні цілі цифрової обробки зображень

< Введення зображення до компютера та його виведення (візуалізація) < Накопичення (архівування

< Покращення візуальної якості < Корекція спотворень < Виділення структур зображень< Розпізнавання образів < Синтез зображень

Лекція 2

Загальна схема системи формування зображення

Простір об’єктів- оптична система- око; простір об’єктів- оптична система- носій –око;

простір об’єктів- оптична система- носій –- оптична система – носій- око

Схема цифрової системи формування зображення

простір об’єктів- оптична система- система введення- система обробки- система виведення- око

1.система формування зображення представляє собою послідовний ланцюг пристроїв та методів оброки

2.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
кінцевим елементом є око


Формування зображення з точки зору оптики

Формування зображення з точки зору хвильової оптики

 1. Формування хвильового фронту

 2. Врахування дисперсії

 3. Врахування інтерференції

 4. Врахування поляризаційних ефектів

Багатолінзова система

Апертурна діафрагма - та, яка найбільшим чином обмежує пучок променів

Вхідна/вихідна зіниця - зображення апертурної діафрагми частиною оптичної системи, яка знаходиться попереду/позаду апертурної діафрагми

Промені, які проходять через центр апертурної діафрагми - головні промені.
Аперту́ра (лат. apertura - отвір), в оптиці - діючий отвір оптичного приладу, що визначає його можливість збирати світло (або інше випромінювання) та перешкоджати розмиванню зображення. Залежно від оптичної системи вимірюється одиницями довжини або кута.


Діафрагма полю зору - та, яка найбільшим чином обмежує головні промені

Аберації

Сферична, кома, астигматизм, хроматична

Формування зображення з точки зору геометричної оптики

Резюме:

Точка на реальному зображенні відповідає згортці ідеального зображення з деякою функцією - функцією розсіювання точки, яка за фізичними принципами формується з одного боку геометричними абераціями, які збільшуються зі збільшенням апертури, з другого боку - дифракційним розпливанням тим більшим, ніж менша апертура.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Дифракція - явище, що виникає при поширенні хвиль (наприклад, світлових і звукових хвиль). Суть цього явища полягає в тому, що хвиля здатна оминати перешкоди. Це зумовлює те, що хвильовий рух спостерігається в області за перешкодою, куди хвиля не може потрапити прямо.
Іко́на (грец. εἰκόνα - малюнок, образ, зображення) - живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Ісуса Христа, Богородиці, святих і подій Святого Письма.
Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.
Геометри́чна о́птика - розділ оптики, в якому вивчаються закони поширення світлових променів.
Функція розсіювання точки Функція розсіювання точки (англ. Point spread function) - функція, що описує відгук системи формування зображень на точкове джерело або точковий об'єкт. В більш широкому понятті - імпульсна характеристика сфокусованого оптичної системи.
Роздільна здатність - здатність оптичного приладу вимірювати лінійну або кутову відстань між близькими об'єктами, показувати окремо близько розташовані об'єкти

Деформація кадру

Дісторсія , Проективні спотворення

Формування зображення як деякого двовимірного розподілу

   • Обмеження роздільної здатності за рахунок фізичних обмежень за чутливістю методу (кількістю інформації)

   • Можлива наявність деформації кадру

Око як оптичний інструмент слайд 24

Динамічний діапазон

Яскравість – це потік, що посилається в даному напрямі одиницею видимої поверхні в одиничному тілесному куті, тобто Відношення сили світла, що випромінюється поверхнею, до площі її проекції на плоскості, перпендикулярній осі спостереження

Контрастність – це характеристика динамічного діапазону, співвідношення найбільшої та найменшої значень яскравості

Сприйняття обєму

1.
Перпендикуля́рність - бінарне відношення між різними об'єктами (векторами, прямими, підпросторами тощо) в евклідовому просторі. Окремий випадок ортогональності.
Динамічний діапазон (англ. Dynamic range, DR or DNR) - це співвідношення між найбільшим і найменшим можливими значеннями якості, що може бути змінена, такої як в сигналах на кшталт звуку і світла. Він вимірюється як співвідношення або за базою 10 (децибел) або 2 (дублювання, біти чи стопи) логарифмічне значення.
Бінокулярний зір
2.Перспективні спотворення 3.Порівняння масштабу4.Аналіз контрастності

Сприйняття руху

Динамічні характеристики ока сягають 20-30 кадрів на секунду Частота сприйняття мерехтіння 70-100 Hz

Лекція 3

Запис зображення на носій

Фотоплівка (пластинка, папір) , фоторезист, фототермопластик

Фотоемульсійний шар або світлочутливий шарсуспензія світлочутливих мікрокристалів (зерен) галогеніду срібла в твердому розчині захисного колоїду, найчастіше фотографічної желатини

Коефіцієнт контрастності визначається з характеристичної кривої як максимальний її градієнт, або як тангенс кута нахилу лінійної її ділянки

Фотографічна широта вимірюється як відношення величин максимальної і мінімальної експозиції лінійної (або робочої) ділянки характеристичної кривої

Роздільна здатність фотоплівки слайд 12

Датчики для перетворення оптичного сигналу в електричний

Прилад з Зарядовим Зв’язком (ПЗС, Charge Coupled Device), Комплементарний Метал-Окисел Напівпровідник (К-МОП, Complementary Metal-Oxide Semiconductor)

Сканування зображення з носія слайд 29

Баланс окремих складових системи

< Роздільна здатність оптики - 100-150 лін/мм < Роздільна здатність матриці - до 200 лін/мм < Збільшення “мегапіксельності зменшує чутливість та збільшує “шумність” матриці

Захоплювач кадрів (Frame-grabber)

Швидке аналого-цифрове перетворення, Запис на носій у цифровому вигляді, Потреба стиснення

Камкодер (відеокамера) об’єднує в собі засоби введення зображення та кодування відеопотоку

Розміри матриці зазвичай для аматорських камер 1/6, професійних 1/3 – ½ відіконівського дюйма

Може використовуватись як одноматрична так і триматрична (як правило на камерах професійного рівня) схема

Лекція 4

Цифрове зображення, піксель

В загальному випадку зображення являє собою двовимірний розподіл неперервної скалярної або векторної величини З метою цифрової обробки необхідно перейти до дискретного двовимірного розподілу

Піксель (pixel, скор.
Скаляр (від лат. scalaris - східчастий) - величина (можливо змінна, тобто функція), кожне значення якої може бути виражене одним числом (найчастіше мається на увазі дійсне число).
Непере́рвна фу́нкція - одне з основних понять математичного аналізу. Неперервні функції трапляються набагато частіше, ніж диференційовні, множина всіх неперервних функцій замкнена відносно арифметичних операцій (за винятком ділення) і композиції та утворює чи не найважливіший клас функцій в аналізі.
від англ. Picture's Element) – неділимий об'єкт прямокутної, зазвичай квадратної форми, що характеризується яскравістю (скалярне значення) або кольором (векторне значення)


Растрове комп'ютерне зображення складається з пікселів, розташованих по рядках і стовпцях.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
Квадра́т - чотирикутник, у якого всі сторони рівні і всі кути прямі. Для задання квадрата необхідно і достатньо задати дві точки на координатній площині, які відповідатимуть будь-яким двом кутам та врахувати їх суміжність.


 • Основним видом цифрового зображення є його растрове дискретне представлення

Во́ксель (Voxel) — від слів: об’ємний volumetric) і піксель (pixel). — це елемент об'ємного зображення, що містить значення елементу на регулярній гратці в тривимірному просторі, аналогічно пікселю у двомірному просторі

Положення вокселя задається трьома координатами (X;
Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
Трив́имірний о́пис об'є́кта (англ. 3D) - представлення об'єкта в трьох просторових вимірах. Як правило, ці виміри представлені в вигляді координат X, Y, та Z. Можливо мати дані з ідентичними координатами x та y при відмінній координаті Z.
Y;Z
)

Вокселі часто використовуються для візуалізації і аналізу медичної і наукової інформації

Основи представлення растрового зображення

Типи зображень

< Кольорове (справжнє або RGB) < Кольорове індексоване < В градаціях сірого (“сіре”) < Чорно-біле (бінарне)

Палітра – таблиця тріад кольорів, номери рядків з якої заносяться до тіла зображення замість справжнього значення пікселя

Яскравість (колір) пікселя - його скалярне (векторне) значення

Яскравість зображення (фрагмента) - інтегральна характеристика значень сукупності пікселів

Контрастність зображення (фрагмента) - інтегральна характеристика, що визначає співвідношення найбільшого та найменшого значень пікселів

Текстура – сукупність параметрів, які дозволяють однозначно описати однорідну за властивостями область зображення

Текстурний та обєктний підхід в обробці зображень – відповідно орієнтація на аналіз текстурних параметрів окремих сегментів кадру та виділення границь окремих обєктів та їх узагальнених параметрів

Векторною графікою називається варіант представлення зображення у вигляді сукупності деяких геометричних обєктів, побудова границь яких виконується на основі ланцюжка векторів

Растеризація - побудова растрового зобрвження на основі векторного

Основні геометричні примітиви:

< відрізки (лінії) < багатокутники та криві <фігури з заповненям < текст

Атрибути примітива :

< координати (позиція, розмір) < колір, товщина та стиль лінії < стиль заповнення фігури < параметри шрифту та кодування тексту

Растрова та векторна графіка

Переваги:

< Компактність < Якість масштабування та побудови ліній < Зручність редагування завдяки параметричному запису

Недоліки:

< Не всі обєкти можуть бути реалізовані < Складність растеризації

Географічні Інформаційні Системи - це система апаратно-програмних засобів і алгоритмічних процедур, створена для цифрової підтримки, поповнення, управління, маніпулювання, аналізу і образного відображення географічно координованих даних

ГІС включають можливості СУБД, редакторів растрової і векторної графіки і аналітичних засобів і застосовуються в картографії, геології, метеорології, землеустрої, екології, муніципальному управлінні, транспорті, економіці, обороні

Основою ГІС є:

< запис до БД положення та усіх інших необхідних характеристик обєкту < гнучке формування тої сукупності обєктів та властивостей, які в поточний момент потрібні користувачу на основі технологій БД < пошукова система на основі технологій БД < відтак, основою є використання обєктної графіки

Перспективи ГІС :

< використання растрових елементів та фону < тривимірність

Лекція 5

Основні принципи побудови графічного файлу

Термін формат файлу (або тип файлу) використовується для опису структури даних, записаних в комп'ютерному файлі.
Формат файлу (або тип файлу) в інформатиці - це усталений стандарт запису інформації у файлі даного типу. Спосіб кодування інформації або даних залежить від застосованої комп'ютерної програми. Часто формат файлу визначається його розширенням.
В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.
Оскільки файл є просто послідовністю бітів (тобто нулів і одиниць), комп'ютерними програмами, що зберігають дані у файлі, повинні якось перетворювати оброблювану ними інформацію в послідовність бітів і навпаки


Різні формати файлів можуть розрізнятися мірою деталізації, один формат може бути “надбудовою” над іншим або використовувати елементи інших форматів

Зображення повинно мати певну структуру у памяті компютера, яка є зручною для передачі у систему візуалізації.
Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.


У MS Windows це - Device Independent Bitmap

Ця структура може бути незручною (наприклад, недостатньо компактною для збереження у файлі). Відтак виникає потреба у переформатуванні при реалізації файлових операцій

Для відтворення зображення з DIB потрібно знати:

< палітру (для індексованого зображення) < ширину зображення < глибину пікселя (спосіб його кодування)

Для декодування зображення з файлу потрібно знати:

< метод стиснення(якщо застосовано) < мета-данні

Характеристики формату графічного файлу:

< Ефективність< Розповсюдження < Розширюваність < Відкритість < Стандартність

Приклади графічних форматів

Device Independent Bitmap, Graphics Interchange Format

GIF розроблювався як формат для передачі даних по мережі CompuServe.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
24 бітний колір у вигляді 256 колірної палітри. LZW стискання, послідовність або перекриття декількох зображень, відображення з чередуванням рядків, текст, що перекривається


Формат файлу

Заголовок - ідентифікує потік як GIF , Блок дискриптора логічного екрану , Глобальна таблиця кольорів (необовязково, Блок даних (Можуть бути декілька зображень - кожне з них починається з дискриптора зображення, локальної таблиці кольорів і дані ), Завершальний блок (один байт)

Tag Image File Format

TIFF є представником тег-файлу. Слайд 20

Цей формат було розроблено для обміну даними між редакторськими системами, тобто як дуже потужний за можливостями, хоча і складний за внутрішньою структурою.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
Це забезпечило широке розповсюдження.


В даному форматі підтримується RGB режим підвищеної глибини пікселя (до 16 біт на канал кольору) або палітра розміром до 64 К. TIFF має дуже багато варіантів, у тому числі за методами стиснення. (Базовий формат підтримує стиснення за методами PackBits, RLE, в розширеному форматі використовується навіть один із варіантів JPEG).

У випадку, коли мається декілька IFD говорять, що кожен IFD визначає деякий субфайл (subfile).

Така можливість може використовуватись для об’єднання в одному файлі декількох зображень, що цікаво з точки зору медичних програм. Блочна структури файлу дозволяє при читанні даних відфільтровувати тільки потрібні. Крім того, мається можливість включити супутню інформацію до діагностичного зображення, як окремий інформаційний блок, або декілька блоків

Exchangeable Image File Format

EXIF — стандарт, що дозволяє додавати до зображень додаткову інформацію, що коментує цей файл, що описує умови і способи його здобуття, авторство і тому подібне.

набув широкого поширення у зв'язку з появою цифрових фотокамер.
Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.
А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.
Цифрова́ ка́мера, або цифрови́й апара́т - пристрій, що використовується для зйомки відео та створення фото-знімків або ж обох, в якому світлочутливим матеріалом є матриця або кілька матриць, що складаються з окремих пікселів, сигнал з яких представляється, обробляється і зберігається в самому апараті в цифровому вигляді.
Інформація, записана в цьому форматі, може використовуватися як користувачем, так і різними пристроями (наприклад, принтером для прямого друку з фотоапарата)


Стандарт EXIF є надзвичайно гнучким (наприклад, дозволяє зберегти отримані з приймача GPS координати місця зйомки і допускає широкий розвиток — як правило, фотоапарати додають до файлу інформацію, специфічну лише для даної конкретної камери.
Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.
Фотокамера - прилад для фіксації зображень матеріальних об'єктів за допомогою світла на спеціальному носії (зазвичай фотоплівці або у формі комп'ютерного файлу на електронній карті пам'яті).
Правильно інтерпретувати таку інформацію можуть лише програми від виробника фотоапарата


Особливості реалізації:

< реалізація запису мета-даних за прин-ципами, подібними до формату TIFF

RAW

RAW — (з англ. - Сирий) формат даних, що містить необроблені (або оброблені в мінімальній мірі) дані, що дозволяє уникнути втрат інформації, і що не має чіткої специфікації.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
У таких файлах міститься повна інформація про сигнал, що зберігається.


Основні застосування файлів такого типа:

< Цифрова фотографія — під форматом RAW розуміються дані, отримані безпосередньо з матриці

< Обробка звуку — в цьому випадку під RAW розуміються звукові дані без стискування і заголовків

< з приладів, які не пройшли перетворення у фізичні величини, наприклад, мілівольти при опитуванні електронного термометра

Особливості реалізації:

< підвищена глибина пікселя - до 12-14 біт на канал < Структура растру відповідає структурі матриці фотокамери < Можливе використання безвтратного стиснення (архівування) < Відсутність стандартизації

Digital NeGative Specification:

Розроблений компанією Adobe Systems з метою створити стандартний формат для файлів RAW замість безлічі різних форматів різних виробників фотокамер. Анонсований 27 вересня 2004 року. Формат DNG поряд із зображенням зберігає блок мета-даних і перед-перегляд зображення (preview). Також в DNG передбачено стискування даних без втрат

Особливості графічних файлів медичного призначення (Формат медичної графіки Digital Imaging and Communications in Medicine)

DICOM є міжнародним стандартом для роботи із графічною інформацією медичного призначення

Реалізовано як потік тегів

В основу закладено складну ієрархічну структуру з можливістю об’єднання різнопланової інформації

Навіть детальний аналіз потреб підприємств, які виготовляють медичне обладнання і медиків, які його експлуатують, не дозволяє врахувати всієї різноманітності супутніх даних.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.


З врахуванням цього і принципу впорядкування за зростанням груп було впроваджено розділення груп на стандартизовані і нестандартизовані.
Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Змістове навантаження останніх може формувати розробник конкретної реалізації приладового формату.
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.


Парні номери груп зарезервовані за комітетом DIMSE, таги з непарними номерами груп призначені для використання розробниками для ідентифікації своїх специфічних (нестандартизованих) даних.

визначено підтримку 8 і 16-бітових зображень, для якої підтримуються декілька методів запису, серед яких варіанти JPEG стиснення, в тому числі 12-бітового.

Оскільки потреби рентгенографії вимагають використання шкали рентгенівських густин Хаунсфілда, що не завжди відповідає реальній приладовій розрядності пікселя зображення, було запропоновано при необхідності додаткове перерахування яскравості відображення за формулою

I`=AI B,

де I - яскравість точки у файлі, A,B - параметри відображення, відповідно (0x0028, 0x1053) і (0x0028, 0x1052).
Рентге́нівське випромі́нювання, пулюївське випромінювання або Х-промені (англ. X-ray emission, roentgen radiation, нім. Röntgenstrahlung f) - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0.
Рентгенографія (англ. projection radiography, plain film radiography, X-ray imaging, roentgenography, X-ray study, X-ray filming) - дослідження внутрішньої структури об'єктів, які відображаються за допомогою рентгенівських променів.
Перерахування - це тексти, розбиті на пункти й підпункти, що мають цифрове чи буквенне позначення.


У випадках, коли обстеження включає декілька зображень, кожне з них як правило утворює окремий файл, але при необхідності в один файлі може бути розміщено декілька зображень.

Векторні формати

Найбільш поширені реалізації

< PostScript < Windows MetaFile < формат Adobe Illustrator < формат CorelDRAW

Постскрипт — повнофункціональна мова програмування.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Хоча програми на Постскрипті і створюються в основному не людьми, а іншими програмами, в принципі ніщо не заважає писати на ньому програми для обраховування графіки, реалізації чисельних методів вирішення математичних завдань і тому подібне.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Чи́сельні ме́тоди - методи наближеного або точного розв'язування задач чистої або прикладної математики, які ґрунтуються на побудові послідовності дій над скінченною множиною чисел. Основні вимоги до чисельних методів, щоб вони були стійкими та збіжними.


Постскрипт — стекова мова, що інтерпретується. Більшість операторів беруть операнди із стека і поміщають результат обчислень у стек.
Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Літерали (рядки і числа) поміщають свою копію у стек. Постскрипт має риси метафайлу, поєднуючи підтримку як векторних, так і растрових зображень. Шрифти в Postscript лише векторні


Багатокадрові файли

багатокадровий формат є одним з способів реалізації прогресивного режиму, простого відео, обєднання декількох кадрів в медичне обстеження

Багатокадровий режим може бути реалізований

< Збереженням у різних файлах з попередньою домовленістю сумісного використання (за рахунок єдиної директорії, структуризації імені, додаткового файлю з інформацією про групу)

< Як файл, що підтримує обєднання декількох тіл зображення (наприклад, GIF, TIFF, DICOM)

Лекция 6
  1   2


Скачати 168.52 Kb.