Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛекція створення та опрацювання текстових документів

Скачати 317.78 Kb.

Лекція створення та опрацювання текстових документів
Скачати 317.78 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.05.2017
Розмір317.78 Kb.
  1   2   3

ЛЕКЦІЯ 2. Створення та опрацювання текстових документів

План:

1.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
      Текстовий процесор Microsoft Word. Найпростіші операції з текстом

2.     Форматування тексту

3.     Встановлення табуляції, списків та колонок

4.     Вставка графічних об’єктів, таблиць, математичних формул

5.

Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.
Горизонтальна табуляція (HT, TAB) - символ таблиці ASCII з кодом 09h, на зорі ком'ютерної ери використовувався для вирівнювання тексту по горизонталі, наприклад для формування видимості таблиць із стовпчиків.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
     Робота з найпростішими діаграмами та об’єктами Smartart

6.

Діагра́ма - (від грец. Διάγραμμα (diagramma) - зображення - малюнок , креслення) - графічне зображення, що наочно у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються.
Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.
     Робота з виносками, примітками, закладками, гіперпосиланнями та колонтитулами

7.     Створення і редагування складних документів

8.     Робота із стилями та автозаміною. Нумерація сторінок

9.      Створення змісту й предметного покажчика. Розриви, переноси, автозбереження та статистика документа

10.  Шаблони документів та макросів

 

Література:

1.     Баженов В. А. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : Підручник. – К.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
: Каравела, 2011. – 546 с.

2.     Войтюшенко Н. М., Остапець А. І Інформатика і комп’ютерна техніка. – К. : Центр видавничої літератури, 2006. – 321 с.

3.     Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка. – К. : Академвидав, 2007. – 385 с.


  • 4.     Інформатика. Навч. посібник. / Ю. В. Форкун, Н. А. Длугунович. – Львів : «Новий Світ-2000», 2012. – 464 с.

5.     Карпенко С. Г., Попов В. В., Тарнавський Ю. А., Шпортюк Г. А. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2004. – 192 c.

6.     Лебедев АН. Windows 7 и Office 2010. Компьютер для начинающих / А. Н. Лебедев. – СПб. : Питер, 2010. – 299 с.

7.     Леонтьев ВПWindows 7. Office 2010. Энциклопедические справочники.  – М. : ОЛМА Медиа групп, 2010. – 768 с.


  • 8.     Наливайко Н. Я. Інформатика. Навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2011. – 576 с.

9.     Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Посібник, книга 1. 2004. – 288 с.

10. Ярмуш О. В., Редько М. М. Інформатика і  комп’ютерна техніка. – К. : Каравела, 2006. – 162 с.

 

1. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР MICROSOFT WORD. НАЙПРОСТІШІ ОПЕРАЦІЇ З ТЕКСТОМ

Запуск і завершення роботи WORD

Програма WORD знаходиться в головному меню (меню Пуск - Програми). Крім того, ярлик програми часто поміщають на робочий стіл.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.
Запустити програму потрібно стандартним способом - подвійним натисканням по її піктограмі.

Завершити програму можна будь-яким із стандартних способів (кнопка закриття вікна, кнопка Office – Вихід з Word).

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Якщо у момент закриття вікна WORD виявить, що були внесені зміни в документ, але не були збережені, на екрані з’явиться діалогове вікно. Можна зберегти зміни у файлі (відповідь Так), не зберігати зміни (Ні), або продовжити редагування (Відміна).

Структура вікна

Вікно програми Microsoft Word має такий вигляд:

 http://ito.vspu.net/enk/2013_2014/enmk_nit/zmist/navch_mat/lek_2.files/image002.gif

Рис. 1.

Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.
Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».
Вигляд вікна Word

Де – 1. Кнопка «Office», 2. Панель швидкого доступу, 3. Рядок заголовку,

4. Стрічка, 5. Лінійки, 6. Полоси прокрутки, 7. Робоче поле, 8. Масштаб,

9. Режими сторінки, 10. Рядок стану

 

Кнопка «Office» містить дві панелі. Зліва відображаються основні задачі роботи з файлами; справа при наведенні покажчика миші на одну з команд відображаються опції, відповідні цим задачам. Наприклад, при наведенні покажчика миші на команду (Сохранить как) відображаються параметри: Документ Word, Шаблон Word, Документ Word 97-2003 та ін.Панель швидкого доступу схожа на звичну інструментальну панель присутню в колишніх версіях програми: її кнопки використовують для виклику того або іншого діалогового вікна або виконання відповідної команди.

Якщо підвести покажчик миші до будь-якої кнопки Панелі швидкого доступу, то з’явиться спливаюча підказка з назвою, а іноді – і з коротким описом функціональності даної кнопки. Правіше за Панель швидкого доступу розташована кнопка із зображенням маленького трикутника. Якщо її натиснути, то відобразиться меню, в якому клацанням кнопкою миші вибирають ті команди, кнопки яких повинні бути присутніми на Панелі швидкого доступу; так само прибирають непотрібні кнопки з панелі.Стрічка (Лента). Простота та зручність використання стрічки найбільшою мірою виявляються під час роботи. Трьома частинами стрічки є вкладки, групи та кнопки (рис. 2).

http://ito.vspu.net/enk/2013_2014/enmk_nit/zmist/navch_mat/lek_2.files/image004.jpg

Рис. 2. Основні частини стрічки

 

Параметри сторінки

На першому етапі роботи з друкарським виданням потрібно встановити параметри його сторінок.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
До них відносяться розмір і орієнтація листа, величина полів, відстань від колонтитулів поділ верхнього і нижнього країв сторінки.
Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Встановлені параметри можуть бути змінені в процесі роботи над виданням.

Під час вибору розміру сторінки орієнтуйтеся на друкуючий пристрій. Так, лист формату А4 можна роздрукувати на будь-якому з сучасних принтерів, тоді як формат А3 підтримується тільки спеціальними модифікаціями принтерів. Орієнтація сторінки може бути вибрана книжна і альбомна.

Під час встановлення величини полів перш за все необхідно визначити який використовуватиметься друк – односторонній чи двосторонній. При односторонньому друці вміст друкарського видання розташовується тільки на одній стороні друкарського аркуша (друк доповідей, рефератів, дисертацій і т.п.).

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.
Реферува́ння - це одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну спеціалісту інформацію.
До́повідь - один із видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте, офіційне повідомлення з певного питання, засноване на залученні документальних даних.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
У цьому випадку розрізняють верхнє, нижнє, ліве і праве поля. При підготовці журнальних і книжкових видань використовується двосторонній друк.
Кни́га, книжка - письмовий запис, неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як правило, скріплених з одного боку.
Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.
Тут розрізняють так звані дзеркальні поля, а також замість лівого і правого полів використовують поняття внутрішніх і зовнішніх полів.Режими Відображення документа

Редактор Microsoft Word дозволяє перегляд документу в різних режимах:Звичайний - найбільш зручний для виконання більшості операцій;

Електронний документ – найбільш зручний для читання документа з екрану: зліва з’являється структура документа, за допомогою якої можна швидко пересуватися по документу;

Розмітка сторінок – відображає документ в точній відповідності з тією, як він буде виведений на друк; у цьому режимі зручно працювати з колонтитулами, фреймами і багатоколонною версткою документа; тільки в цьому режимі відображається вертикальна координатна лінійка;

Структура – призначений для роботи із структурою документа, дозволяє показувати і приховувати текст та заголовки різної глибини вкладеності;
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.


Головний документ – використовується у випадку, коли основний документ слід розділити на частини і представити його у вигляді декількох піддокументів.

Перехід між режимами здійснюється за допомогою відповідних команд вкладки Вид або кнопок, розташованих праворуч від горизонтальної смуги прокруткиЗбереження документа

Для збереження документа необхідно викликати команду Зберегти (натиснувши кнопку Office).

Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.

Під час першого збереження з’явиться діалогове вікно Збереження документа (рис. 6).

У полі Папка слід вибрати диск, в полі, розташованому нижче – теку, в якій необхідно зберегти документ. У полі Тип файлу – формат, в якому буде збережений документ. У полі Ім’я файлу – ввести ім’я файлу документа і натиснути кнопку Зберегти.

Під час повторного збереження діалогове вікно Збереження документа не виводиться, документ автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб зберегти документ під іншим ім’ям або в іншій папці, необхідно вибрати командуЗберегти як, після чого з’являється вікно Збереження документа.

Введення тексту

Курсор вказує місце, в яке вводитиметься текст. Досягнувши краю сторінки, курсор автоматично переходить на початок наступного рядка. Для переходу на початок наступного абзацу слід натиснути Enter.

Існує два режими введення тексту – вставки і заміни. У режимі вставки при введенні нових символів, текст, що міститься в документі, переміщується вправо від місця введення.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
У режимі заміни старий текст замінюється новим. Перемикання між режимами здійснюється натисненням клавіші Insert

Правила набору тексту

1)      між словами обов’язково ставиться пропуск (лише один);

2)      перехід на новий рядок в процесі набору тексту відбувається автоматично;

3)      формування нового абзацу здійснюється натисненням клавіші ENTER ;

4)      після розділового знаку обов’язково ставиться пропуск;

5)      перед розділовим знаком пропуск не ставиться;

Розділо́ві зна́ки, або зна́ки пунктуа́ції - сукупність графічних знаків, що не належать до алфавіту даної мови, а служать засобом відображення тих ознак (сторін) писемної мови, які не можуть бути передані літерами та іншими писемними позначеннями - цифрами, знаками рівності, подібності тощо.

6)      знаки «дефіс -» та «апостроф ’« ставляться без пропусків (наприклад: Кам’янець-Подільський, Карпенко-Карий, де-не-де);

7)      знак «тире –» ставиться з пропусками до і після знаку. Розрізняють: знак мінус або коротке тире – для числових проміжків (наприклад Х – ХІІ ст., 1941 – 1945 рр., С. 125 – 150) та типографське або довге тире –– для всіх інших випадків;

8)      для введення римських цифр використовуються великі латинські літери I, V, X, L, C, D, M.

Іва́н Карпе́нко-Ка́рий (справжнє прізвище - Тобілевич; 17 (29) вересня 1845(18450929), с. Арсенівка, Бобринецького повіту Херсонської губернії, тепер Новомиргородський район, Кіровоградська область - 2 (15) вересня 1907, Берлін) - український письменник, драматург, актор, ерудит, один з корифеїв українського побутового театру.
Числові проміжки - у математичному аналізі, множина (сукупність) дійсних чисел, що містяться між двома числами (точками на осі координат) або невласними числами.
Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.
Римська система числення, або Римські цифри - непозиційна система числення, що використовувалися стародавніми римлянами.

9)      слова, які заключені в лапки чи дужки не повинні відділятися від них пропусками.Виділення фрагмента тексту

Перш ніж виконати яку-небудь операцію над фрагментом тексту, його необхідно виділити одним з наступних способів:

–       встановити покажчик миші в ліве поле (він перетвориться на стрілку, направлену вправо), при натисненні клавіші миші виділиться один рядок, при подвійному натисненні – абзац, при потрійному – весь документ;

–       встановити покажчик миші в ліве поле напроти першого рядка фрагмента, натиснути клавішу миші і, не відпускаючи її, розтягнути виділення на весь фрагмент;

–       встановити покажчик миші на початку фрагмента, натиснути клавішу миші і, не відпускаючи її, розтягнути виділення на весь фрагмент;

–       для виділення одного слова достатньо двічі клацнути на ньому мишею;

–       для виділення одного абзацу можна зробити в ньому потрійне клацання;

–       для виділення однієї пропозиції слід натиснути клавішу Ctrl і клацнути мишею в пропозиції;

Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
Клавіша, також клавіш (англ. key) - пластинка для передавання дії від пальців рук до пристрою, механізму.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

–       для виділення всього тексту слід натиснути клавішу Ctrl і клацнути мишею в лівому полі;

–       щоб виділити фрагмент тексту за допомогою клавіатури, необхідно встановити курсор в початок або кінець фрагмента і, натиснувши клавішу Shift, клавішами управління курсором розтягнути виділення на весь фрагмент.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Зняти виділення можна клацанням миші в будь-якому місці тексту. При виділенні нового фрагмента попереднє виділення знімається.

Редагування тексту

Символ праворуч від курсора видаляється клавішею Delete, символ зліва від курсора – клавішею Backspace. Для видалення фрагмента тексту слід виділити його і натиснути клавішу Delete. Якщо виділити фрагмент тексту і набрати на клавіатурі новий текст, він вставиться замість виділеного фрагмента.

Щоб розділити абзац два, необхідно встановити курсор в передбачуваний кінець першого абзацу і натиснути клавішу Enter.

Об’єднати два абзаци в один можна двома способами:

–       встановити курсор за останнім символом першого абзацу і натиснути клавішу Delete;

–       встановити курсор перед першим символом другого абзацу і натиснути клавішу Backspace.

Під час натиснення клавіші Enter в поточну позицію курсора вставляється недрукований символ ¶. Для включения/ відключення режиму проглядання недрукованих символів використовується кнопка ¶. Недруковані символи віддаляються як звичайні, клавішами Delete і Backspace.

Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.


Робота с фрагментами тексту

  1   2   3


Скачати 317.78 Kb.