Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛьвівська політехніка

Скачати 68.16 Kb.

Львівська політехніка
Скачати 68.16 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір68.16 Kb.

УДК 681.518

Гаваньо Б.І.

Національний університет “Львівська політехніка”,

кафедра Комп’ютерні системи та мережі.

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ДЕНДРОХРОНОЛОГІЇ НА ПЛАТФОРМІ ОС “ANDROID”.

© Гаваньо Б.І., 2016Розроблено програму для швидкого і портативного проведення дендрохронологічних досліджень за допомогою пристрою на базі ОС Android”. Для програмної реалізації обраної методології було вибране інструментальне середовище Android Studio 2.0. Проект написаний на обєктно-орієнтованій мові програмування, яка найкраще підходить для мобільних пристроїв на базі ОС Android” – Java.
Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.
Розроблено простий і зрозумілий інтерфейс, який дозволяє швидко і без зайвих зусиль задати всі необхідні для дослідження параметри.


Ключові слова: дендрохронологія, Android, Java, мобільний додаток.
Мобільний додаток (англ. «Mobile app») - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях. Багато мобільних додатків встановлені на самому пристрої або можуть бути завантажені на нього з онлайнових магазинів додатків, таких як App Store, Google Play, Windows Phone Store та інших, безкоштовно або за плату.
Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.


MOBILE APPLICATION FOR DENDROCHRONOLOGY ON “ANDROID” OS PLATFORM.

© Havano B.I., 2016The program for fast and portable dendrochronologycal conducting research with the device with OS "Android". For software implementation methodology chosen was selected tool environment - Android Studio 2.0. The project is written in object-oriented structured programming language that best fits mobile OS "Android" - Java. A simple and intuitive interface that lets you quickly and effortlessly set all necessary parameters for the research.

Keywords: dendrochronology, Android, Java, mobile application.
Вступ

В цій роботі використовуємо методологію проведення дендрохронології на основі ОС Android, а також засоби, які в майбутньому сприятимуть прокращення управління лісовим господарством, а також заповідниковими застосуваннями.

Актуальність виконання дослідження обумовлена потребами покращення інформаційного забезпечення засобами реального сканування зрізу деревного стовбура. На сьогоднішній день не розроблено практично жодної компю’терної системи, яка б надавала можливість проводити дендрохронологію в мобільному варіанті на реальному лісовому участку. Першим кроком в цьому напрямку стали програми для персональних комп’ютерів, які безумовно спрощували процес проведення дендрохронології, проте для проведення необхідних вимірів відповідно треба було використовувати фотоапарат для отримання якісного зображення зрізу дерева. Зрозуміло, що фотографування потребує великих затрат часу для доставлення фотографій до персонального комп’ютера і проведення необхідних обчислень. Якісною підтримкою моєї задумки є застосування мобільного пристрою на базі доступних смартфонів, що мають відеокамери високої роздільності і дозволяють в автоматичному режимі передавати в електронному форматі відзняті реальні зображення.

Об’єктом дослідження є мобільний варіант визначення дендрохронологічних параметрів, що забезпечує мінімальні затрати часу.

Предметом дослідження виступають властивості деревини і виявлення впливу навколишнього середовища на їх розвиток.

Необхідно вирішити наступні завдання: • Ознайомитися з методологією дендрохронології;

 • Складання плану дій для створення необхідного додатку;

 • Проведення пошуку і встановлення необхідного середовища розробки програмного продукту;

 • Розробити програмний продукт для проводження дендрохронології;

 • Розробити зручний і інтуїтивний інтерфейс;

 • Провести випробування створеного продукту.

На практиці мобільний додаток дає можливість оперативно і практично без затрат визначити наступні дендрохронологічні параметри дерева : річний приріст, вік, вплив різних кліматичних параметрів на ріст дерева.
Стан проблеми

1.1 Призначення системи. Система, що буде розроблена, призначена для проведення дендрохронологічних досліджень. Метою є розробка програмного засобу отримання дендрохронологічних параметрів.

1.2. Умови, в яких буде діяти новостворена система. Система працюватиме в стаціонарному діалоговому режимі. Оскільки система може мати широке коло споживачів, то вона повинна мати зручний та зрозумілий інтерфейс для будь-якого типу користувачів. Розроблений програмний продукт повинен мати високу швидкодію та надійність.

2.1. Функції системи. Функція системи — це діяльність, роль об’єкта в рамках деякої системи;

Фу́нкція об'єкта, системи (лат. functio - здійснення, виконання) - діяльність, роль об'єкта в рамках деякої системи, робота, що виконується органом, організмом; роль, значення чого-небудь.
роль, значення чого-небудь. Система має такі функції як: -Вибір шляху до потрібного файлу.

2.2. Механізм функціонування системи. Механізм функціонування системи базується на використанні середовища Android Studio 2.0 і має інтерактивний (діалоговий) характер.

3.1 Організація функціювання системи. Система функціонує в діалоговому режимі та може мати комерційний характер. Користувач запускає її за допомогою ярлика, вказує спосіб вибору зображення для обробки, вибирає або фотографує зображення, згодом вказує всі необхідні параметри для досліження. Програмний продукт може використовуватись будь-якими установами як приватної так і державної форми власності і іншими організаціями, для яких є необхідність отримування дендохронологічних даних.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.Дерево цілей

округлений прямокутник 1

пряма зі стрілкою 10пряма зі стрілкою 11пряма зі стрілкою 12

округлений прямокутник 7

округлений прямокутник 8

округлений прямокутник 9пряма зі стрілкою 21пряма зі стрілкою 25

Eclipse
пряма зі стрілкою 26 пряма зі стрілкою 27 пряма зі стрілкою 28


Android Studio


пряма зі стрілкою 200 пряма зі стрілкою 5


Алгоритм розпізнавання кілецьАлгоритм визначення відстані

Алгоритм обчислення результатів

Виведення у вигляді таблиці

Збереження у форматі xml(Excel)


пряма зі стрілкою 14пряма зі стрілкою 20

Підключти бібліотеку для збереження у форматі xml (Excel)Створити нове вікно (activity) для виведення даних у вигляді таблиці


Блок схема алгоритмуUML-діаграма прецедентів

UML-діаграма прецедентів є засобом для моделювання системних динамічних аспектів, які у моделюванні поведінки, класу, системи і підсистеми грають основну роль. У кожної такої діаграми безліч акторів, прецедентів і відносин між ними.

UML-діаграма прецедентів широко застосовується в різних сферах, особливо там, де потрібно відобразити вид системи з точки зору різних варіацій використання або прецедентів.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
У більшості випадків тут передбачається моделювання контексту системи, класу або підсистеми або ж моделювання вимог, які пред’являються до поведінки обраних елементів.

Велике значення діаграма прецедентів має для специфікації, візуалізації та документування поведінки системи. Використовуючи її, розробнику легше розуміти систему, підсистему або класи, а також поглянути ззовні на переваги використання елементів для того чи іншого контексту. Подібна UML-діаграма представляє особливу важливість для проведення тестування виконуваних систем при прямому проектуванні, а також для кращого розуміння їх внутрішнього устрою, особливо при зворотному проектуванні.

Діаграма класівВисновок

Розроблено додаток для проведення оперативних дендрохронологічних досліджень за допомогою мобільних пристроїв на базі ОС Android. Для цього проведено літературний огляд джерел по методах проведення дендрохронологічних досліджень.

Для програмної реалізації обраної методології було вибрано інструментальне середовище Android Studio 2.0. Проект був написаний на об’єктно-орієнтованій мові яка найкраще підходить для мобільних пристроїв на базі OC Android – Java.

В результаті отримано програмно реалізовані засоби для швидкого і портативного виконання дендрохронологічних досліджень. У цьому програмному продукті розроблений простий і зрозумілий інтерфейс, який не просто дозволяє швидко і без зайвих зусиль задати всі необхідні для дослідження параметрів. Даний програмний засіб дозволяє вивести і зберегти всі дані від проведеного дендрохронологічного дослідження.1) www.ua.wikipedia.org/wiki/Дендрохронологія 2) Раскатов П. Б. О приросте древесины за вегетационный период.— «Природа», 1951, № 7, с. 63—65. 3) Анучин Н. П. Лесная таксация. М., Гослесбумиздат, 1972. 512 с. 4) Битвинскас Т. Т. Дендроклиматические исследования. Л., Гидрометео- издат, 1974. 172 с. 5) Экосистемы Теллермановского леса / Отв. ред. В.В. Осипов. – М.: Наука, 2004. –340 с. 6) С.Б ПАЛЬЧИКОВ Д.Е. РУМЯНЦЕВ ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 3/2010. 62c. 7) Еккель Б. Философия Java. Библиотека программиста. 4-е узд. – СПБ.: Питер, 2009. – 640с.: ил. – (Серия «Библиотека программиста»). 8) Остапов С. Е. Технології захисту інформації : навчальний посібник / С. Е.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Остапов, . П. Євсеєв, О. Г. Король. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 476 с. (Укр. мов.) 9) Хабуш А., Ткачук Н.В., Исмаилов Р. Применение Web–технологии в информационно-управляющей системе газокомпрессорной станции магистрального газопровода. // Вісник ХДПУ. Харків, ХДПУ, вип. 102, 2000- С.113-117.  10) Язык UML. Руководство пользователю / Грейди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Джекобсон. 2-е изд., Питер 2004 11) http://www.rational.com.


Скачати 68.16 Kb.

 • Android Studio 2.0. Проект написаний на обєктно-орієнтованій мові програмування, яка найкраще підходить для мобільних пристроїв
 • Ключові слова
 • MOBILE APPLICATION FOR DENDROCHRONOLOGY ON “ANDROID” OS PLATFORM.
 • Keywords: dendrochronology, Android, Java, mobile application. Вступ
 • Блок схема алгоритму UML-діаграма прецедентів
 • Діаграма класів Висновок