Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаLibNavigator професійний інструмент пошуку й запозичення записів

Скачати 52.63 Kb.

LibNavigator професійний інструмент пошуку й запозичення записів
Скачати 52.63 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір52.63 Kb.

Т. І. Березна, генеральний директор

Агенція «Матрікс Прес»,

тел.\факс (044)587-52-79;

e-mail: bertan@ukr.net


LibNavigator - професійний інструмент пошуку й запозичення записів
Використання ресурсів Інтернет у бібліотечній практиці - явище вже досить розповсюджене. Доступ до Інтернет необхідний і як бібліотечна послуга, і як джерело інформації для задоволення професійних потреб самих бібліотекарів. У бібліотеці задоволення інформаційних запитів читачів відбувається на двох рівнях: рівень бібліографічного опису джерела й рівень повнотекстових документів.
Бібліографічний опис - це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації.
Тому, якщо до ресурсів Інтернет звертається читач бібліотеки, а не відвідувач Інтернет клубу, можна припустити, що цікавить його, насамперед, наступна інформація:

 • Список літератури за темою;

 • Де взяти повний текст документа, відсутнього в даній бібліотеці, в електронному вигляді;

 • Адреса найближчої бібліотеки, у якій ця книга (документ) є.

Розглянемо три приклади.

Приклад 1. Знайдемо повний текст твору П. Мирного «Хіба ревуть воли як ясла повні?». Використовуємо пошуковий портал Google. На запит знайдено 10 300 посилань. Розглянемо перші десять. Перше й друге посилання адресують нас на сайт книжкового клубу, де пропонують купити цю книгу. Третя і восьма - відсилають на форум по цій темі. На четвертому сайті нам пропонують купити аудіо книгу. П'ятий, нарешті, дає нам повний текст у форматі *.txt, де українські букви замінені незрозумілими символами. На шостому й сьомому сайтах надана можливість скачати реферат. Дев'яте посилання - сайт книготорговельної організації, а остання - приводить на повний текст, але він закінчується на півслові ще на початку першої частини. Найближчі три сторінки містять подібну інформацію.

Приклад 2. Знайдемо список літератури за темою «Економічний аналіз». В Google було знайдено 2 930 000 посилань. Перше - сайт, де економічний аналіз розглядається як предмет. Друге - сайт аналітичних оглядів. Третє - повний текст книги “Економічний аналіз діяльності підприємств”. Четверте посилання - курсова робота. П'яте - каталог книг видавничої організації. Наступні посилання - оголошення про роботу, сайти кафедр економічного аналізу, фінансово-економічні звіти та ін. Так, дійшовши до 15-ої сторінки, не знайшлося жодного посилання на бібліотечний каталог.
Економі́чний ана́ліз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів.
Курсова робота (Курсовий проект) - вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищих або середніх-спеціальних навчальних закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Бібліоте́чний катало́г - сукупність розміщених за певними правилами бібліографічних записів на документи, що розкривають склад і зміст фонду бібліотеки або інформаційного центру. Бібліотечний каталог функціонує у картковій або машиночитній формі (електронний каталог), на мікроносіях, а також у формі книжкового видання.


Приклад 3. Зробимо пошук за цією же темою в електронних каталогах бібліотек.
Електронний каталог Електро́нний катало́г (скор.: е-каталог, англ. e-catalog) - каталог на електронному носії, який подає переважно зміст паперового каталогу та містить інформацію про продукти й послуги для клієнтів або ділових партнерів.
Припустимо, у нас є посилання на сайти бібліотек, що надають віддалений доступ до своїх каталогів.
Програ́ми відда́леного адмініструва́ння (Програ́ми дистанці́йного адмініструва́ння) - програми або функції операційних систем, що дозволяють отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛОМ і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному часі.
Ми зробили пошук у каталогах шести бібліотек. Всього знайшли 150 записів. Під час пошуку ми зіткнулися з наступними нюансами: по-перше, електронні каталоги більшості бібліотек знахдяться не на головній сторінці, іноді доводитися переходити за посиланнями на третю, а то й п'яту сторінку. По-друге, багато бібліотек виставляють кілька баз даних, що представляють різні види документів. Якщо нас цікавлять всі, нам доведеться шукати по всім БД. Це, звичайно, приведе до бажаного результату, але шлях буде довгим.

Виявляється, задоволення таких інформаційних запитів задача не проста.

Для оптимізації пошуку бібліографічних ресурсів в Інтернет ми пропонуємо використовувати спеціальний бібліографічний браузер LibNavigator. На відміну від інших пошукових інструментів (Google, Yаndex та інші), LibNavigator дозволяє вести пошук документів не серед усього простору Інтернет, а саме по бібліотечних ресурсах, що надаються за протоколом Z39.50. Це значно підвищує результативність і релевантність пошуку. Істотною перевагою LibNavigator перед іншими браузерами є також можливість пошуку інформації в багатьох каталогах одночасно, що спрощує й прискорює процес.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Унікальність програми ґрунтується на її функціональних можливостях. 1. Пошукові можливості. Бібліотечні каталоги всього світу, доступні за протоколом Z39.50, представлені в списку ресурсів LibNavigator-а у вигляді двох розділів: «Ресурси» та «Вибране». «Ресурси» представлені у вигляді дерева, що дозволяє групувати їх за територіальними або тематичними ознаками. Список «Вибране» служить для швидкого вибору ресурсів, що використовуються найчастіше.

В LibNavigator-і є три різних види пошукових форм, кожна з яких має свою область застосування й функціональні особливості: «Проста», «Основна», «Розширена». Розширена форма пошуку дозволяє максимально контролювати створення запиту.

Вікно перегляду записів складається з декількох областей: короткого й повного перегляду записів, та області фільтрів. Область короткого перегляду записів – це таблиця, рядками якої є короткі бібліографічні записи знайдених документів.

Бібліографі́чний за́пис - розгорнута бібліографічна характеристика видання (твору, документального джерела), в якій бібліографічний опис доповнений тими чи іншими елементами: заголовком, анотацією чи рефератом, класифікаційними індексами, предметними рубриками, бібліотечними шифрами зберігання тощо.
У першому стовпчику може знаходитись посилання на повнотекстовий документ (якщо таке є в знайденому записі), після натискання на яке завантажується або документ, або умови його одержання.

В області докладного перегляду запис представляється в одному з обраних форматів представлення: «Вимога», «Бібліографія», «MARC-формат».

Приклад 4. Повторимо пошук списку літератури за темою «Економічний аналіз», використовуючи браузер LibNavigator. Здійснювався пошук по всіх російських бібліотечних ресурсах. Із 185 каталогів з'єднатися ми змогли з 120. Знайшли 4173 бібліографічних записів, скачали 1326. На весь процес знадобилось 2 хвилини.

Розробка омських програмістів є не тільки прекрасним пошуковим інструментом, але й професійним інструментом каталогізатора для запозичення записів, що дозволяє швидко створювати власні бібліографічні записи, беручи за основу записи, отримані із зовнішніх джерел.

2. Збереження записів. Записи, отримані з різних джерел, можна у кошику. При виході з програми кошик автоматично зберігається, його вміст відновлюється при наступному запуску LibNavigator-а. Крім того, програма LibNavigator забезпечує можливість зберігати отримані записи у файл на диску. Підтримуються три формати збереження записів: формат LibNavigator, ISO 2709 (MARC) і текстовий.

Формат LNF дозволяє зберігати в одному файлі бібліографічні записи, отримані з різних джерел, що мають різні кодування символів і різний синтаксис (наприклад, RUSMARC або MARC21).

Набі́р си́мволів, кодува́ння си́мволів, табли́ця си́мволів (англ. character set, character encoding) - певна таблиця кодування скінченної множини символів. Така таблиця зіставляє кожному символу послідовність довжиною в один або більше байт.
Даний формат підтримується тільки програмою LibNavigator.

Збереження у форматі ISO 2709 (MARC) дозволяє використовувати записи для розміщення в електронних каталогах і бібліотечно-інформаційних системах, що підтримують даний формат записів. Всі записи, що зберігають у такий файл повинні бути в однаковому кодуванні й мати однаковий синтаксис. Формат ISO не містить інформації про їхній бібліографічний формат. Файл із записами у форматі usmarc дуже складно відрізнити від файлу із записами у форматі unimarc, що створює певні труднощі при імпорті цих файлів у бібліотечні каталоги. Тому до імені файлу при збереженні автоматично додається слово, що описує цей формат. При збереженні цілого списку записів, створюється стільки файлів, скільки різних форматів було представлено у списку.

3. Редагування записів. Редактор записів, що входить до складу програмного забезпечення LibNavigator, надає наступні можливості:


 • зміна значень, додавання й видалення полів і підполів бібліографічних записів;

 • перенесення і копіювання полів і підполів з одного запису в інший;

 • перегляд MARC-подання запису в спеціальному вікні.

4. Компіляція записів. При каталогізації запозиченням дуже зручно створювати запис на основі декількох записів, отриманих з різних джерел і описують те саме видання. Така компіляція запису виконується шляхом переносу полів і підполів з різних записів у той що компілюється через спеціальний буфер обміну.
Буфер обміну Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.


5. Інтеграція з Ірбіс і MarcSQL. Програма LibNavigator дає можливість експортувати знайдені записи в каталоги бібліотечних систем. Підтримується повна інтеграція з АБІС «ІРБІС» (32 і 64) і «МАРК-SQL». Щоб скористатися експортом потрібно спочатку настроїти програму для роботи з командою «Відправити в ІРБІС» або «Відправити в МАРК-SQL». Записи експортуються в базу, що була прописана при настроюванні функції експорту без запуску самого «ІРБІС» або «МАРКО-SQL».

6. Використання з «Бібліотека-УФД». Нами було перевірено також можливість спільного використання LibNavigator і АІБС «Бібліотека УФД». Вміст кошику був збережений у форматі ISO. Для файлів у бібліографічному форматі MARC 21 вибрали умови імпорту «USMARC». Записи були успішно імпортовані. Та оскільки формати MARC 21 та USMARC відрізняються знаками-роздільниками полів, записи необхідно редагувати. Але основні поля імпортувались коректно.Для того, щоб самим переконатися в достоїнствах цієї програми, можна скористатися Trial-версією, використовуючи її 30 днів. Скачати версію можна за адресою http://libnavigator.ru/.


Скачати 52.63 Kb.

 • Приклад 2.
 • Приклад 3.
 • 3. Редагування записів.
 • 5. Інтеграція з Ірбіс і MarcSQL.
 • Використання з «Бібліотека-УФД».