Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛіцензійна угода кінцевого користувача

Скачати 217.15 Kb.

Ліцензійна угода кінцевого користувача
Скачати 217.15 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір217.15 Kb.
  1   2


ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ («ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»), ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ РАЗОМ З ЦІЄЮ УГОДОЮ КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА, ВИДАЄТЬСЯ ЛИШЕ У ВИПАДКУ ПРИЙНЯТТЯ ВСІХ УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ УМОВИ. НАТИСНУВШИ КНОПКУ «ТАК», ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ ЦЮ УГОДУ, РОЗУМІЄТЕ ЇЇ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЬ З ОБМЕЖЕННЯМИ, УСТАНОВЛЕНИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ ТА УМОВАМИ УГОДИ.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ІЗ ЦИМИ УМОВАМИ, ВИ НЕ ОТРИМАЄТЕ ЛІЦЕНЗІЮ НА ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, І НЕОБХІДНО НАТИСНУТИ КНОПКУ «НІ», ЩОБ ПЕРЕРВАТИ ПРОЦЕС ВСТАНОВЛЕННЯ. У ВИПАДКУ БУДЬ-ЯКОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДЕ ВВЕДЕНО В СИЛУ ОБМЕЖЕННЯ УГОДИ УМОВАМИ, ВИКЛАДЕНИМИ НИЖЧЕ. ЦЯ ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УГОДОЮ МІЖ ВАМИ ТА КОМПАНІЄЮ «BROADCOM CORPORATION» («BROADCOM»).
Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.

У цій ліцензійній угоді «Ви» та «Ваш» стосуються особи чи організації, що бажає використовувати Програмне забезпечення. 1. Ліцензія. Згідно умов цієї Угоди Вам надається особиста, неексклюзивна ліцензія без права надання субліцензій на використання однієї копії Програмного забезпечення в об'єктному коді на одному комп'ютері чи пристрої протягом терміну дії цієї Угоди. На Програмне забезпечення видається ліцензія, воно не продається. Програмне забезпечення вважається прийнятим у випадку завантаження та/або встановлення. Чинність ліцензії автоматично припиняється, якщо порушується одна з умов цієї Угоди. Програмне забезпечення можна передати лише у зв'язку з передачею комп'ютера чи пристрою, на якому його встановлено, за умови, що правонаступник погоджується з умовами Угоди.

 2. Обмеження. Компанія Broadcom та/або її постачальники залишають за собою всі права на власність та прибуток від Програмного забезпечення, а будь-які права, що непрямо надаються Вам у цьому документі, належать компанії Broadcom та її постачальникам. Заборонено копіювати програмне забезпечення (окрім створення однієї резервної копії для Ваших внутрішніх потреб), розповсюджувати, надавати у прокат, у позику, в оренду, змінювати його чи створювати похідні роботи, адаптувати, перекладати, представляти, відображати, видавати субліцензії на нього чи передавати його.
  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
  Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
  Заборонено здійснювати реінжиніринг, деасамблювати чи декомпілювати Програмне забезпечення, крім тих випадків, коли це обмеження чітко заборонене застосовним законодавством.
  Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.
  Заборонено прямо чи непрямо розголошувати, публікувати, розповсюджувати чи в інший спосіб надавати це Програмне забезпечення іншому постачальнику кремнієвих програм Bluetooth чи пакета програмних засобів Bluetooth.
  Bluetooth (англ. Bluetooth) - технологія бездротового зв'язку, створена у 1998 році групою компаній: Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba.
  Силі́цій (Si) - хімічний елемент з атомним номером 14, проста речовина якого, кремній, утворює темно-сірі зі смолистим блиском крихкі кристали з гранецентрованою кубічною ґраткою типу алмазу. За новою номенклатурою IUPAC Силіцій належить до групи 14 періодичної системи елементів, за старою - до IV підгрупи основної групи.
  Заборонено видаляти чи змінювати будь-які позначення чи примітки у правах власності компанії Broadcom. Будь-які несанкціоновані зміни, похідні роботи, переклади чи будь-яка інша інтелектуальна власність, створена із прямим чи непрямим використанням цього Програмного забезпечення або посиланням на нього чи його складові, а також вдосконалення Програмного забезпечення повинні належати виключно компанії Broadcom чи відповідно її постачальникам, і цим документом Ви надаєте і будете надавати всі права на них (без обмежень включно з моральними правами) компанії Broadcom чи відповідно її постачальникам.
  Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
  Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.
  Інтелектуальна власність Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.
  Цим документом Ви надаєте згоду відразу підписувати будь-яку подальшу документацію, що вимагається компанією Broadcom чи її постачальниками, що діють із таким наданням прав з юридичної чи комерційної точки зору на власний розсуд.
  Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
  Цим документом Ви чітко відмовляєтесь від прав, що суперечать викладеному вище, які Ви можете отримати шляхом застосування законів іншої країни чи в інший спосіб. Це Програмне забезпечення може містити диспетчер ліцензій, що обмежує використання цього Програмного забезпечення.

 3. Каталог: Soft
  Soft -> Безкоштовне програмне забезпечення для бібліотек від програми Бібліоміст Якщо ваша бібліотека обладнана ком’пютерами, що надаються для публічного доступу користувачів І не були придбані за рахунок програми Бібліоміст
  Soft -> Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня "бакалавр" студентами усіх форм навчання для напрямку підготовки 050103 «Програмна інженерія»
  Soft -> Використання Windows Azure та Windows Phone 7 для створення універсального рішення
  Soft -> Платформа Mіcrosoft. Net надає
  Soft -> «Послуги із комплексної підтримки функціонування програмно технічних комплексів місцевих фінансових органів»
  1   2


Скачати 217.15 Kb.