Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛіцензійна угода кінцевого користувача

Скачати 217.15 Kb.

Ліцензійна угода кінцевого користувача
Скачати 217.15 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір217.15 Kb.
1   2

Відсутність гарантій. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є» І БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЧИ УМОВ, ВИРАЖЕНИХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ЧИ ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, І КОМПАНІЯ BROADCOM ТА ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД ГАРАНТІЙ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, НА ПРАВОВИЙ ТИТУЛ, ВІДСУТНІСТЬ ПРАВОВИХ ПЕРЕШКОД, ПРИДАТНІСТЬ ДО ПРОДАЖУ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ПЕВНИМ ПОТРЕБАМ. Не обмежуючи викладене вище, ні компанія Broadcom, ні її постачальники не гарантують безперервну, безпечну роботу Програмного забезпечення без помилок чи відсутність вірусів. Деякі підвідомчі галузі не дозволяють відмовлятися від гарантій, що маються на увазі, отже викладена вище відмова може Вас не стосуватися. Ця гарантія надає Вам особливі юридичні права, а також у Вас можуть бути інші юридичні права в межах застосовного законодавства.

 • Обмеження відповідальності.
  Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
  У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ КОМПАНІЯ BROADCOM ЧИ ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВТРАТУ ПРИБУТКУ ЧИ ІНШІ НАСЛІДКОВІ, ВИПАДКОВІ ЧИ НАВМИСНІ ЗБИТКИ (ТАК ЧИ ІНАКШЕ СПРИЧИНЕНІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЧЕРЕЗ НЕДБАЛІСТЬ) У ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЧИ ЦІЄЮ УГОДОЮ. У жодному випадку відповідальність компанії Broadcom чи її постачальників, незалежно від форми діяльності, не може перевищувати 250 дол. США.

 • Відсутність обслуговування чи підтримки. Компанія Broadcom не зобов'язана надавати оновлення, забезпечувати вдосконалення чи обслуговування, технічну чи іншу підтримку Програмного забезпечення.

 • Експорт. Заборонено експортувати чи реекспортувати Програмне забезпечення, окрім випадків повної відповідності усім застосовним міжнародним та державним законам та правилам.
  Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.
  Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.


 • Припинення. Компанія Broadcom має право припинити Ваше право на використання Програмного забезпечення, якщо (i) порушено будь-яку умову цієї ліцензійної угоди кінцевого користувача; або (ii) Ви вимушені подати клопотання чи вжити заходів щодо звільнення через банкрутство, реорганізацію, неплатоспроможність, мораторій чи будь-який інший закон чи закони, що звільняють чи стосуються боржників, якщо таке клопотання не буде відхилено чи анульовано протягом шістдесяти (60) днів, починаючи від відповідної дати.

 • Загальне. Програмне забезпечення є «комерційним продуктом». Ця Угода регулюється і тлумачиться згідно із законами штату Каліфорнія, США без надання чинності положенням колізійного права.
  Клопота́ння, зая́ва - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.
  Мораторій (від латів.(латинський) moratorius - що уповільнює, відстрочує) - відстрочення виконання зобов'язань, що встановлюються урядом на певний термін або до закінчення яких-небудь надзвичайних подій (наприклад, війни, стихійних лих).
  Звільнення - в трудовому праві припинення трудових відносин між працівником і роботодавцем.
  Дебітóр - юридична чи фізична особа, яка має грошову або майнову заборгованість підприємству, організації чи установі. Дебітором можуть бути підприємство - покупець, яке не сплатило за відвантажену продукцію, виконані роботи чи послуги; векселедавець за наданими векселями; підприємство - постачальник за нестачу товарно - матеріальних цінностей, виявлену при їх прийманні; підприємство, яке отримало комерційний кредит; фінансові організації з переплати податкових платежів, поборів та інших відрахувань (протилежне поняття - кредитор).
  Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.
  Каліфорнія Каліфо́рнія (англ. California) - штат, що охоплює південну половину західного узбережжя Сполучених Штатів. З населенням 39 мільйонів і площею 410 тис. квадратних кілометрів, Каліфорнія - найбільший американський штат за населенням і третій за площею.
  Обидві сторони підпорядковуються юрисдикції у штаті Каліфорнія і в майбутньому погоджуються, що будь-яка підстава для позову в межах цієї Угоди повинна розглядатися лише в суді штату чи федеральному суді, розташованому в окрузі Оріндж, штат Каліфорнія.
  Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
  Юрисди́кція (лат. jurisdictio, від jus (juris) - право + dico проголошую): Компетенція судових органів із розгляду цивільних, кримінальних та інших справ; коло справ, які даний суд має право розглядати й вирішувати.
  Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі та продажу товарів не визнається.
  Конвенція - (лат. conventio - договір, угода) - різновид міжнародного договору.
  Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це ніяк не вплине на чинність решти положень цієї угоди. Жодна неспроможність сторони ввести в дію будь-яке з положень цієї Угоди не повинна тлумачитися як відмова цієї сторони від своїх прав, окрім випадків, коли це докладно викладено у письмовій формі. Ця угода є повною та єдиною угодою і скасовує всі попередні угоди (письмові чи усні) та інші домовленості стосовно Програмного забезпечення між компанією Broadcom, її постачальниками та Вами. Внесення змін до цієї угоди можливе лише у письмовій формі та вимагає підписання обома сторонами. Якщо цю угоду перекладено на будь-яку іншу мову, окрім англійської, перевагу матиме тлумачення англомовної версії виходячи з «прямого тлумачення англійської мови».

 • Авторські права © 2001 - 2009 належать компанії «BROADCOM CORPORATION». Усі права захищено. Застереження: цю комп'ютерну програму захищено законом про авторські права та міжнародними договорами.
  А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.
  Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
  Несанкціоноване відтворення або розповсюдження цієї програми чи будь-якої її частини може призвести до суворого громадянського та кримінального покарання і переслідуватиметься за законом до максимально можливої міри.
  Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
  Криміна́льне покара́ння - захід державного примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, яка вчинила злочин, і полягає в передбаченому кримінальним законом обмеженні прав і свобод засудженого.


  W02-SD:6PG1\51340626,3

  --


  Каталог: Soft
  Soft -> Безкоштовне програмне забезпечення для бібліотек від програми Бібліоміст Якщо ваша бібліотека обладнана ком’пютерами, що надаються для публічного доступу користувачів І не були придбані за рахунок програми Бібліоміст
  Soft -> Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня "бакалавр" студентами усіх форм навчання для напрямку підготовки 050103 «Програмна інженерія»
  Soft -> Використання Windows Azure та Windows Phone 7 для створення універсального рішення
  Soft -> Платформа Mіcrosoft. Net надає
  Soft -> «Послуги із комплексної підтримки функціонування програмно технічних комплексів місцевих фінансових органів»
 • 1   2


  Скачати 217.15 Kb.

 • Обмеження відповідальності
 • Відсутність обслуговування чи підтримки
 • Експорт
 • Загальне
 • Авторські права © 2001 - 2009 належать компанії «BROADCOM CORPORATION». Усі права захищено . Застереження