Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛіцензійна угода з кінцевим користувачем (eula)

Скачати 280.99 Kb.

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (eula)
Скачати 280.99 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.06.2017
Розмір280.99 Kb.
  1   2

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (EULA)


ABBYY FineReader 10

Важливо! Прочитайте уважно викладене нижче, перш ніж інсталювати, копіювати і/або в інший спосіб використовувати комп'ютерну програму ABBYY FineReader 10. Інсталяція, копіювання або інше використання цієї комп'ютерної програми означає Вашу згоду з умовами поданої нижче Ліцензійної угоди.

Ця Ліцензійна угода з Кінцевим користувачем (далі – Ліцензійна угода) є юридично обов'язковою домовленістю, яка укладається між компанією ABBYY і Вами, Кінцевим користувачем.

Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
ABBYY FineReader FineReader - застосунок для оптичного розпізнавання символів, розроблена російською компанією ABBYY.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Ліцензійна угода укладається стосовно вказаної вище комп'ютерної програми, яка супроводжується цією Ліцензійною угодою, включно з усіма носіями, друкованими матеріалами та електронною документацією, а також додатками, базами даних та іншими компонентами програми (далі все разом – ПЗ).

Інсталюючи, копіюючи або в інший спосіб використовуючи ПЗ, Ви підтверджуєте, що Ліцензійна угода була Вами прочитана, умови її Вам зрозумілі і Ви погоджуєтеся використовувати ПЗ відповідно до них.

Ліцензійна угода вважається укладеною з моменту початку використання ПЗ або з моменту, коли Ви приймете всі умови цієї Ліцензійної угоди, висловивши Вашу чітку згоду з умовами цієї угоди шляхом вибору відповідного пункту в процесі інсталяції чи першого запуску програми. Ліцензійна угода є чинною протягом усього терміну дії виключного права на ПЗ, якщо тільки інше не обумовлене у Ліцензійній угоді.

Права на ПЗ захищаються чинним законодавством Російської Федерації, міжнародними угодами, законодавством країни придбання або країни використання ПЗ. Ви підтверджуєте свою згоду з тим, що Ліцензійна угода має таку ж юридичну силу, як і будь-яка інша письмова угода, укладена Вами.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Ви́ключне пра́во (на твір) - право, коли жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного дозволу (ліцензії).
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.
У разі порушення Ліцензійної угоди Вас може бути притягнуто до відповідальності.

Якщо ПЗ супроводжується Ліцензійною угодою у паперовому вигляді, то в разі розбіжностей між текстом цієї Ліцензійної угоди і текстом Ліцензійної угоди у паперовому вигляді перевагу має текст Ліцензійної угоди у паперовому вигляді.

Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами цієї Ліцензійної угоди, не інсталюйте і не використовуйте ПЗ або його компоненти.

Визначення

"Компанія ABBYY" означає


ABBYY USA Software House, Inc., зареєстрована за адресою 880 США, 95035 Каліфорнія, м. Мілпітас, Норт МакКарті-булевард 220, коли застосовується стаття 21.1 Ліцензійної угоди;
ABBYY Europe GmbH, зареєстрована за адресою 80687 Німеччина, м. Мюнхен, Елзенхаймерштрасе 49, коли застосовується стаття 21.2 Ліцензійної угоди;
ABBYY UK Ltd., зареєстрована за адресою Великобританія, TW20 9EY гр. Суррей, м. Егхем, Хай-стріт 65, "Хітроу бізнес сентер", коли застосовується стаття 21.3 Ліцензійної угоди;
ТОВ "Абі", зареєстроване за адресою 111398, м. Москва, вул. Перовська, б. 22, корпус 1, коли застосовується стаття 21.4 Ліцензійної угоди;
ТОВ "АБІ Україна", зареєстроване за адресою 03680, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 31, коли застосовується стаття 21.5 Ліцензійної угоди;
ABBYY Solutions Ltd., зареєстроване за адресою CY 2404, Республіка Кіпр, м.
Кіпр Респу́бліка Кіпр (грец. Κύπρος; тур. Kıbrıs) - острівна держава на сході Середземного моря, 113 кілометрів на південь від Туреччини і приблизно 120 кілометрів на захід від узбережжя Сирії і Лівану. Член Європейського союзу з 1 травня 2004 року.
Нікосія, Егкомі, Михаїл Караолі 2 – в усіх інших випадках.

"Група компаній ABBYY" означає компанію ABBYY разом з усіма афільованими особами ABBYY.

"Афільована особа ABBYY" означає юридичну особу, яка прямо чи опосередковано через одного або декількох посередників керує чи керується компанією ABBYY або перебуває під загальним керівництвом компанії ABBYY.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

"Ви", "Кінцевий користувач", означає будь-яку фізичну і/або юридичну особу (організацію), які придбали/отримали і/або використовують ПЗ.

"Ліцензія" означає надане Вам компанією ABBYY обмежене право на інсталяцію і використання функціональності ПЗ на умовах простої (невиключної) ліцензії згідно з Ліцензійною угодою.

"Серійний номер" означає унікальний ідентифікатор ліцензії або групи ліцензій з подібними параметрами, наданий Кінцевому користувачеві.

"Комп'ютер" означає електронний пристрій з одним і більше процесором (ЦПУ), який отримує інформацію у цифровому або аналогічному до цифрового вигляді і перетворює її відповідно до послідовності інструкцій (команд) для отримання конкретного результату.

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Також термін може означати Віртуальну машину.
Віртуальна машина - модель обчислювальної машини, створеної шляхом віртуалізації обчислювальних ресурсів: процесора, оперативної пам'яті, пристроїв зберігання та вводу і виводу інформації.

"Віртуальна машина" означає пристрій у віртуальній (або в інший спосіб емульованій) апаратній системі.

"Партнер компанії ABBYY" – юридична особа, котра надає ПЗ Кінцевому користувачеві на підставі угоди з компанією ABBYY, яка надає необхідний для такої діяльності обсяг прав на ПЗ.


Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
  1   2


Скачати 280.99 Kb.

  • Ліцензійної угоди
  • Визначення
  • ABBYY Europe GmbH
  • ТОВ "Абі"
  • ABBYY Solutions Ltd.
  • Група компаній ABBYY
  • Серійний номер
  • Віртуальна машина