Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛіцензійна угода з кінцевим користувачем (eula)

Скачати 280.99 Kb.

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (eula)
Скачати 280.99 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації16.06.2017
Розмір280.99 Kb.
1   2

1. Предмет угоди

1.1 За умови додержання Вами умов Ліцензійної угоди компанія ABBYY надає Вам Ліцензію на використання ПЗ включно з будь-якими зображеннями, фотографіями, анімованими зображеннями, аудіо- та відеокомпонентами, музикою, текстом і додатковими програмами, які входять до складу ПЗ, а також супровідними матеріалами і копіями ПЗ виключно у способи, вказані далі. Право на використання ПЗ передбачає такі способи використання: інсталяція і використання функціональності ПЗ. Всі умови, викладені далі, стосуються як ПЗ загалом, так і всіх його компонентів зокрема.

1.2 Якщо застосовується п. 21.4 і Ви є фізичною особою, то територія, на якій допускається використання ПЗ, включає в себе весь світ.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Якщо ПЗ придбане і використовується юридичною особою (відокремленим підрозділом юридичної особи), то територія, на якій допускається використання ПЗ, обмежується країною реєстрації юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи), якщо тільки інше не обумовлене в окремій угоді між Вами і компанією ABBYY.

2. Права на ПЗ

2.1 Компанія ABBYY гарантує, що має всі необхідні права на ліцензування і розповсюдження ПЗ (у тому числі будь-яких графічних зображень, фотографій, текстів, анімованих зображень, аудіо- та відеокомпонентів, музики і додаткових програм, які входять до його складу), а також супровідних друкованих матеріалів і всіх копій ПЗ.

2.2 Всі права на матеріали, які не містяться в ПЗ, але доступні через використання ПЗ, належать своїм законним власникам і охороняються чинним законодавством про авторське право та міжнародними угодами. Ця Ліцензійна угода не надає Вам жодних прав на використання такої інтелектуальної власності.

2.3 ПЗ містить комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, яка належить компанії ABBYY і третім особам і охороняється чинним законодавством Російської Федерації, законодавством США, міжнародними угодами та законодавством країни придбання і/або використання ПЗ.

Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.
Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.
Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

2.4 Ви маєте право один раз передати це ПЗ безпосередньо іншому Кінцевому користувачеві. Така передача повинна включати все ПЗ (всі складники, носії і друковані матеріали, а також всі оновлення) і цю Ліцензійну угоду. Така передача не може бути здійснена опосередковано або через якусь третю особу. Особа, яка отримує ПЗ у результаті такої одноразової передачі, повинна погодитися з усіма умовами цієї Ліцензійної угоди включно із зобов'язанням більше нікому не передавати ПЗ і права на його використання, згідно з Ліцензійною угодою. У разі такої передачі ПЗ Ви зобов'язуєтеся видалити ПЗ з Вашого комп'ютера або з Вашої локальної мережі.

2.5 Будь-яке використання ПЗ і його компонентів з порушенням умов цієї Ліцензійної угоди розцінюється як порушення прав компанії ABBYY і/або третіх осіб і є достатньою підставою для позбавлення Вас наданих цією Ліцензійною угодою прав.

2.6 Ця Ліцензійна угода не дає Вам жодних прав на товарні знаки, права на які належать компанії ABBYY.

Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

2.7 Збереження прав. Компанія ABBYY зберігає за собою всі права, які не надані явним чином цією Ліцензійною угодою.3. Умови використання ПЗ

3.1 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Professional Edition, Ви маєте право інсталювати і використовувати ПЗ тільки на Вашому робочому Комп'ютері і на Вашому домашньому Комп'ютері. Ви не маєте права інсталювати ПЗ більш ніж на двох Комп'ютерах і не маєте права використовувати ПЗ більш ніж на одному Комп'ютері одночасно. Ви не маєте права використовувати ПЗ одночасно на Вашому домашньому Комп'ютері і на Вашому робочому Комп'ютері.

3.2 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Corporate Edition і Ви маєте ліцензію типу "Per Seat", Ви маєте право інсталювати і використовувати ПЗ на кількості комп'ютерів, не більшій, ніж кількість ліцензій типу "Per Seat", які Ви придбали.

3.3 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Corporate Edition і Ви володієте ліцензією типу "Concurrent", Ви маєте право інсталювати ПЗ на будь-якій кількості Комп'ютерів, що Вам належать, при цьому одночасно запускати ПЗ Ви можете тільки на кількості Комп'ютерів, яка дорівнює кількості ліцензій типу "Concurrent", яку Ви придбали.

3.4 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Site License Edition, Ви маєте право інсталювати і одночасно використовувати ПЗ на кількості Комп'ютерів, вказаній в окремій угоді з компанією ABBYY або в іншій документації, яка додається до ПЗ.

3.5 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Professional Edition і Ви володієте ліцензією типу "Per Seat", Ви маєте право здійснювати доступ до однієї інстальованої копії ПЗ за допомогою термінальних служб тільки з одного комп'ютера. Термінальні служби дозволяють Кінцевому користувачеві здійснювати доступ по мережі передачі даних до додатків і даних на віддаленому комп'ютері.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

3.6 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Corporate Edition і Ви володієте ліцензією типу "Per Seat", Ви маєте право здійснювати за допомогою термінальних служб доступ до кількості інстальованих копій ПЗ, яка відповідає кількості придбаних Вами ліцензій типу "Per Seat", якщо інше не обумовлене в окремій угоді з компанією ABBYY або в іншій документації, яка додається до ПЗ.

3.7 Якщо Ваша версія ПЗ називається ABBYY FineReader 10 Corporate Edition і Ви володієте ліцензією типу "Concurrent", Ви маєте право здійснювати за допомогою термінальних служб доступ до кількості інстальованих копій ПЗ, яка не перевищує кількість, вказану в окремій угоді з компанією ABBYY, якщо інше не обумовлене в окремій угоді з компанією ABBYY або в будь-якій іншій документації, яка додається до ПЗ.4. Поставка на декількох носіях

4.1 ПЗ може надаватися на декількох носіях, у тому числі за допомогою мережі Інтернет.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Незалежно від кількості носіїв, на яких Ви отримали ПЗ, Ви маєте право використовувати тільки одну (1) копію ПЗ відповідно до статті 3 Ліцензійної угоди.5. Бази даних кінцевого користувача

5.1 Ви маєте право створювати свої бази даних до програм, які входять до комплекту ПЗ, якщо така можливість передбачена ПЗ.6. Розповсюдження ПЗ

6.1 Розповсюдження ПЗ або будь-яких частин ПЗ у будь-який спосіб, окрім способів, описаних у п. 2.4, заборонене. Розповсюдження передбачає в тому числі прокат, здавання ПЗ внайми або надання ПЗ в борг, якщо інше не обумовлене в окремій угоді з компанією ABBYY.7. Додаткові умови використання попередньої версії

7.1 Якщо ПЗ, отримане Вами разом із цією Ліцензійною угодою, є передкомерційною версією або бета-версією (далі – Попередня версія), на нього поширюються умови, викладені у цій статті. У разі суперечності між умовами цієї статті та іншими умовами Ліцензійної угоди ця стаття має пріоритет над іншими умовами Ліцензійної угоди стосовно Попередньої версії, але тільки до тієї міри, яка необхідна для вирішення суперечності.

7.2. Ви погоджуєтеся з тим, що Попередня версія не є кінцевою версією ПЗ компанії ABBYY і може містити помилки та інші проблеми, які можуть призвести до непрацездатності системи та втрати даних. Відповідно, Попередня версія надається Вам такою, якою вона є, і компанія ABBYY не бере на себе жодних зобов'язань перед Вами і не надає Вам жодних гарантій. У ВИПАДКАХ, КОЛИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОПЕРЕДНЮ ВЕРСІЮ НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКЛЮЧЕНА, ПРОТЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ABBYY І ЇЇ ПАРТНЕРІВ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНОЮ СУМОЮ, еквівалентною 50 (П'ЯТДЕСЯТИ) ДОЛАРАМ США.

7.3 Ви погоджуєтеся з тим, що Попередня версія може функціонувати протягом обмеженого часового проміжку, який не перевищує двох тижнів з моменту першого запуску Попередньої версії. Після закінчення цього обмеженого часового проміжку Попередня версія перестане функціонувати і Ліцензійна угода втратить чинність, якщо тільки вона не буде продовжена компанією ABBYY після придбання Вами у компанії ABBYY ліцензії на повну версію.

7.4 Ви погоджуєтеся з тим, що компанія ABBYY не обіцяє і не гарантує Вам, що Попередня версія у майбутньому буде офіційно анонсована або надана кому-небудь, що компанія ABBYY не несе прямих чи домислюваних зобов'язань перед Вами щодо анонсування чи виведення на ринок Попередньої версії і що компанія ABBYY не зобов'язана виводити на ринок програмний продукт, аналогічний або сумісний із Попередньою версією.

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Відповідно, Ви визнаєте, що берете на себе всі ризики, пов'язані з будь-якими дослідженнями і розробками, проведеними Вами у зв'язку з Попередньою версією або будь-яким програмним продуктом, пов'язаним із Попередньою версією.

7.5 Ви погоджуєтеся з тим, що Попередня версія, будь-які супутні відомості про Попередню версію, надані Вам компанією ABBYY у письмовій, усній або електронній формі, будь-яка інформація про якість Попередньої версії чи про якість результатів, отриманих з використанням Попередньої версії, і будь-яка інформація про помилки та інші проблеми, виявлені Вами у Попередній версії, є конфіденційними (далі – Конфіденційні матеріали).

7.6 Ви берете на себе такі зобов'язання:

7.6.1 Ви зобов'язуєтеся не розкривати Конфіденційні матеріали. "Розкривати" означає здавати в оренду, здавати у найми, надавати у тимчасове користування, передавати, віддавати Конфіденційні матеріали або надавати мережевий чи інший доступ до Конфіденційних матеріалів, відтворених у будь-якій формі, в тому числі усній.

7.6.2 Ви зобов'язуєтеся вжити всіх доцільних заходів, щоб запобігти розкриттю Конфіденційних матеріалів і зберегти їх конфіденційність.

7.6.3 Ви зобов'язуєтеся негайно повідомити компанію ABBYY про будь-який факт розкриття Конфіденційних матеріалів, який став Вам відомий.

7.6.4 У разі невиконання Вами зобов'язань, викладених у підпунктах 7.6.1-7.6.3, Ви зобов'язуєтеся виплатити компанії ABBYY штраф у розмірі суми, еквівалентної 10 000 (десяти тисячам) доларів США. Ви також зобов'язуєтеся компенсувати компанії ABBYY будь-які збитки, спричинені Вашим невиконанням цих зобов'язань і не покриті штрафом.

7.7 Умови додержання Вами режиму конфіденційності інформації, викладені в п. 7.6 Ліцензійної угоди, діють до дня офіційного випуску ПЗ. Для потреб цієї Ліцензійної угоди днем офіційного випуску ПЗ вважається день опублікування прес-релізу про ПЗ на сайті www.ABBYY.com.

7.8 Протягом терміну, встановленого в п. 7.3, Ви погоджуєтеся на запит компанії ABBYY надавати компанії ABBYY інформацію, отриману в процесі тестування і використання Попередньої версії, в тому числі повідомляти про помилки, які є у Попередній версії ПЗ.

7.9 У разі, якщо Ви отримали Попередню версію на підставі окремої письмової угоди, наприклад, на підставі Угоди про нерозголошення, використання Вами Попередньої версії регулюється також такою окремою письмовою угодою. У разі суперечності між умовами окремої письмової угоди, наприклад Угоди про нерозголошення, та іншими умовами цієї Ліцензійної угоди умови окремої письмової угоди мають пріоритет стосовно Попередньої версії, але лише до тієї міри, яка необхідна для вирішення суперечності.

7.10 Отримавши новішу Попередню версію або офіційно випущену комерційну версію ПЗ, чи то у вигляді самостійного продукту, чи як частину іншого продукту, Ви зобов'язуєтеся повернути або знищити всі Попередні версії, отримані Вами від компанії ABBYY, і виконувати умови ліцензійної угоди, яка додається до кожної такої новішої Попередньої версії або до офіційно випущеної комерційної версії ПЗ.

8. Обмеження

8.1 Ви погоджуєтеся з тим, що ПЗ оснащене засобами захисту від несанкціонованого копіювання і/або використання.

8.2 Всі умови і обмеження використання ПЗ вказані у цій Ліцензійній угоді, якщо інше не обумовлене в окремій угоді з компанією ABBYY або в іншій документації, що входить до комплекту ПЗ.

8.2 Ви зобов'язуєтеся не виконувати самостійно і не дозволяти третім особам виконувати такі дії:

8.3.1 Проводити інженерний аналіз (дизасемблювати, декомпілювати (перетворювати об'єктний код у вихідний текст), відновлювати структурну схему) ПЗ, крім випадків і тільки в обсязі, явним чином дозволеному застосовним законодавством.

Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
Якщо застосовне законодавство дозволяє такі дії, будь-яка інформація, отримана у такий спосіб, не повинна розголошуватися третім особам, якщо тільки таке розголошення не передбачене застосовним законодавством, і має бути негайно повідомлена компанії ABBYY. Вся така інформація вважається конфіденційною і належить компанії ABBYY.

8.3.2 Модифікувати, адаптувати (у тому числі вносити до ПЗ зміни з метою його функціонування на технічних засобах Кінцевого користувача) або перекладати ПЗ, у тому числі вносити зміни в об'єктний код програм, додатків і баз даних у складі ПЗ, крім тих змін, які вносяться засобами ПЗ та описані в документації.

8.3.3 Без попередньої письмової згоди компанії ABBYY вносити будь-які зміни до ПЗ, у тому числі зміни з метою забезпечення роботи ПЗ на Вашому апаратному забезпеченні, крім змін, які можуть бути внесені засобами ПЗ та описані в супровідній документації.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Здійснювати виправлення помилок без попередньої письмової згоди компанії ABBYY.

8.3.4 Здавати в оренду, субліцензувати, передавати або поступатися правами, наданими Вам згідно з цією Ліцензійною угодою, та будь-якими іншими правами, пов'язаними з ПЗ, третім особам, а також копіювати або дозволяти копіювати ПЗ повністю чи його частини на інші Комп'ютери і/або матеріальні носії (крім випадків, вказаних у п. 2.4 цієї Ліцензійної угоди), якщо інше не обумовлене в окремій угоді з компанією ABBYY.

8.3.5 Створювати умови для використання ПЗ особами, які не мають прав на використання ПЗ, у тому числі тими, котрі працюють з Вами в одній системі, розрахованій на велику кількість користувачів, або мережі Інтернет.

8.3.6 Видаляти, змінювати або робити малопомітними будь-які повідомлення про авторські права, права на товарні знаки чи патенти, які вказані на ПЗ.

8.4 Ви не маєте права використовувати ПЗ для надання третім особам платних або безплатних послуг з розпізнавання і перетворення даних і/або надавати результати чи доступ до результатів, отриманих завдяки використанню ПЗ у складі іншої послуги, в основі якої лежить розпізнавання чи перетворення даних.

8.5 Ви не маєте права використовувати ПЗ разом з будь-яким іншим ПЗ, яке дозволяє виключити взаємодію користувача з інтерфейсом ПЗ, без додаткового погодження з компанією ABBYY.9. Технічна підтримка

9.1 Компанія ABBYY надає Вам технічну підтримку ПЗ (далі – Технічна підтримка) на умовах чинних правил надання Технічної підтримки компанії ABBYY, які опубліковані на веб-сайті компанії ABBYY за адресою http://www.abbyy.ru/support/. Компанія ABBYY залишає за собою право змінювати чинні правила надання Технічної підтримки без попереднього сповіщення.

9.2 Будь-який додатковий програмний код, наданий у межах Технічної підтримки, вважається частиною ПЗ і повинен використовуватися відповідно до умов цієї Ліцензійної угоди.

9.3 Для надання Технічної підтримки компанія ABBYY має право поцікавитися у Вас інформацією, яка стосується технічних характеристик Вашого обладнання, Серійного номера Вашого ПЗ, а також дізнатися стандартні анкетні дані, в тому числі Ваше ім'я, назву компанії (для юридичних осіб), адресу, номер телефону та адресу електронної пошти.

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

9.4 Компанія ABBYY має право використати вказану вище інформацію відповідно до застосовного законодавства з метою розвитку бізнесу, в тому числі (але не обмежуючись цим) для розвитку ПЗ і надання Технічної підтримки, за умови, що компанія ABBYY не використає цю інформацію у будь-якій формі, яка б дала можливість Вас ідентифікувати.

10. ПЗ "не для продажу"

10.1 Якщо ПЗ позначене як "не для продажу" ("Not for Resale" або "NFR"), то, незалежно від інших умов цієї Ліцензійної угоди, допускається використання такого ПЗ тільки з метою демонстрації, перевірки чи тестування ПЗ.11. Ознайомлювальні версії ПЗ

11.1 Якщо версія ПЗ позначена як "ознайомлювальна" або "демонстраційна" ("Try&Buy", "Trial" або "Demo"), то, незалежно від інших умов цієї Ліцензійної угоди, доки не буде придбана ліцензія на повнофункціональну версію ПЗ, застосовується цей розділ. Ви погоджуєтеся з тим, що ПЗ має обмежену функціональність і/або обмежений час роботи. ПЗ надається таким, яким воно є, і призначене виключно для попереднього ознайомлення з цим ПЗ. Якщо ПЗ має обмежений час роботи, то після закінчення визначеного часового проміжку, чітко вказаного в ПЗ, воно може перестати працювати. Якщо Ви не придбаєте повну ліцензію на ПЗ в компанії ABBYY, ця Ліцензійна угода втратить чинність після закінчення ознайомчого періоду.12. ПЗ, що надається як оновлення

12.1 Якщо ПЗ позначене як оновлення, Ви маєте право використовувати ПЗ тільки за наявності у Вас чинної Ліцензії на ПЗ, яке вказане компанією ABBYY як таке, що підлягає оновленню.

12.2 ПЗ, позначене як оновлення, замінює собою і/або доповнює програму, яка є підставою Вашого права на оновлення.

12.3 Ви маєте право використовувати оновлений продукт лише відповідно до умов ліцензійної угоди, з якою постачається оновлення.

12.4 Будь-які зобов'язання компанії ABBYY щодо технічної підтримки оновлюваної версії ПЗ припиняються у момент випуску оновлення.

13. Розірвання Ліцензійної угоди

13.1 Якщо інше не обумовлене в цій Ліцензійній угоді або в окремій угоді між Вами і компанією ABBYY, ця Ліцензійна угода чинна протягом усього терміну дії виключного права на ПЗ.

13.2 Без шкоди для будь-яких інших прав компанія ABBYY має право в односторонньому порядку розірвати цю Ліцензійну угоду в разі недотримання Вами її умов і обмежень. У разі втрати чинності цієї Ліцензійної угоди Ви зобов'язані знищити всі наявні у Вас копії ПЗ, всі компоненти ПЗ, а також видалити ПЗ.

13.3 Ви можете розірвати цю Ліцензійну угоду, знищивши всі копії ПЗ, всі компоненти ПЗ і його супровідної документації.

13.4 Таке розірвання не звільняє Вас від зобов'язань оплатити ПЗ.

13.5 Пп. 2.3, 2.5, 2.6, 6, 8, 11, 14.2-14.4, 15, 16, 19, 20, 21 і 22.5 залишаються чинними і після розірвання цієї Ліцензійної угоди, однак це не дає Вам права і далі використовувати ПЗ після розірвання цієї Ліцензійної угоди.14. Обмежена гарантія

14.1 Компанія ABBYY гарантує якість носіїв, що входять до комплекту ПЗ (якщо ПЗ надається на матеріальних носіях), і їх працездатність за умови нормального використання ПЗ, протягом мінімального гарантійного терміну, встановленого застосовним законодавством. Якщо ПЗ було придбане відповідно до ст. 21.4, мінімальний гарантійний термін становить тридцять (30) днів, починаючи з дати придбання ПЗ.

Гара́нтія - порука в чомусь, забезпечення чого-небудь; умови, що забезпечують успіх чого-небудь.

14.2 ПЗ і оновлення надаються такими, якими вони є, і компанія ABBYY не надає на них жодних гарантій. Компанія ABBYY не гарантує і не може гарантувати працездатність ПЗ і результати, які Ви можете отримати, використовуючи ПЗ.

14.3 За винятком гарантій і умов, які не можуть бути виключені чи обмежені відповідно до застосовного законодавства, компанія ABBYY не надає Вам жодних гарантій (у тому числі явно виражених чи домислюваних у статутному або загальному праві чи звичаях ділового обігу) ні на що, включно, без обмеження, з гарантіями про непорушення прав третіх осіб, товарної придатності, інтегрованості, задовільної якості, придатності до використання ПЗ. Компанія ABBYY також не гарантує, що ПЗ не містить помилок, буде задовольняти Ваші вимоги чи що ПЗ буде нормально функціонувати під час використання спільно з програмним забезпеченням, комп'ютерними програмами і обладнанням інших виробників.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Усі ризики, пов'язані з якістю роботи і працездатністю ПЗ, покладаються на Вас.

14.4 Компанія ABBYY не надає жодних гарантій стосовно програмного забезпечення інших виробників, яке може надаватися у складі ПЗ.

14.5 Обмежена гарантія для користувачів, які живуть у Німеччині та Австрії.

14.6 Якщо Ви придбали ПЗ у Німеччині або Австрії і переважно живете в одній із цих країн, то, відповідно до законодавства Німеччини, компанія ABBYY гарантує, що ПЗ надає функціональність, перелічену в супровідній документації (далі – договірна функціональність), протягом обмеженого гарантійного терміну, що відраховується з моменту отримання Вами ПЗ, за умови використання ПЗ на обладнанні рекомендованої конфігурації. У цьому пункті термін "обмежений гарантійний термін" означає 1 (один) рік для комерційних користувачів і юридичних осіб і 2 (два) роки для некомерційних користувачів. Незначні відхилення від договірної функціональності не беруться до уваги і не є підставою для гарантії. Ця обмежена гарантія не поширюється на ПЗ, надане Вам безплатно, наприклад, на оновлення, попередні версії, ознайомлювальні версії, зразки продукту, версії "не для продажу" або на ПЗ, яке було змінене Вами настільки, що у ньому з'явився дефект. Для того щоб скористатися наданою гарантією протягом обмеженого гарантійного періоду, Ви повинні повернути (за рахунок компанії ABBYY) ПЗ продавцю разом із документом, який засвідчує покупку. У разі, якщо функціональність ПЗ суттєво відрізняється від договірної функціональності, компанія ABBYY має право на свій розсуд виправити або замінити ПЗ. Якщо проблему не буде усунуто, Ви маєте право на знижку (зменшення початкової ціни) або на розірвання угоди купівлі-продажу (анулювання угоди). Додаткову інформацію про гарантійні зобов'язання можна отримати у Службі підтримки користувачів у Німеччині за адресою: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstrasse 49, 80687 Munich,  tel.: 49 (0)89 51 11 590, fax: 49 (0)89 51 11 5959.

15. Обмежена відповідальність

15.

Обме́жена відповіда́льність (англ. Limited Liability) - фінансова відповідальність володарів (учасників, акціонерів) компанії, обмежена сумою фактично вкладеними у підприємство коштами шляхом участі у його статутному капіталі або придбанні його акцій, на відміну від наприклад повної відповідальності, де учасники відповідають також іншим своїм майном.
1 Компанія ABBYY за жодних обставин не несе перед Вами жодної відповідальності за збитки, вимушені перерви у діловій активності, втрату ділових або інших даних чи інформації, претензії чи витрати, реальну шкоду, а також упущену вигоду та втрачені заощадження, спричинені використанням або пов'язані з використанням ПЗ, а також за збитки, спричинені можливими помилками і друкарськими помилками в ПЗ, навіть якщо компанії ABBYY стало відомо про можливість таких збитків, втрат, претензій чи витрат, як і за будь-які претензії з боку третіх осіб. Перелічені вище обмеження і винятки дійсні до такої міри, до якої це дозволяється застосовним законодавством. Єдина відповідальність компанії ABBYY за цією Ліцензійною угодою обмежується сумою, яку Ви заплатили за ПЗ.

15.2 Обмежена відповідальність перед користувачами, які живуть у Німеччині та Австрії.
Якщо Ви придбали ПЗ у Німеччині або Австрії і переважно живете в одній із цих країн, то:

15.2.1 З урахуванням умов п. 15.2.2 відповідальність компанії ABBYY за збитки обмежується ось чим: (і) Компанія ABBYY несе відповідальність тільки в тому розмірі, який можливо передбачити на момент укладення угоди купівлі-продажу для збитків унаслідок незначного порушення суттєвого контрактного зобов'язання, і (іі) Компанія ABBYY не несе відповідальності за збитки внаслідок незначного порушення несуттєвого контрактного зобов'язання.

15.2.2 Обмеження відповідальності, викладене в п. 15.1, не поширюється на обов'язкову відповідальність, передбачену законом, зокрема, на відповідальність за завдану особисту шкоду.

15.2.3 Ви зобов'язуєтеся вжити всіх доцільних заходів, щоб уникнути і зменшити шкоду, зокрема, робити резервні копії ПЗ і даних на Вашому комп'ютері відповідно до умов цієї Ліцензійної угоди.16. Вбудовані шрифти

16.1 Шрифтові програми захищаються авторським правом, і їх власники можуть накладати умови на використання шрифтів. Однією з умов може бути необхідність наявності ліцензійної версії шрифтової програми для вбудовування шрифтів під час створення нових PDF-файлів. Компанія ABBYY не несе жодної відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням Вами вбудовуваних шрифтів.17. Бібліотека Adobe® PDF Library

17.1 "ПЗ Adobe" означає бібліотеку Adobe і супровідну документацію, а також будь-які оновлення, змінені версії, додатки або копії переліченого вище.

17.2 Ліцензія і обмеження. Компанія ABBYY надає Вам невиключне право використовувати ПЗ Adobe відповідно до умов цієї Ліцензійної угоди. Ви маєте право зробити одну резервну копію ПЗ Adobe за умови, що резервна копія не інсталюється на інший Комп'ютер і не використовується на іншому Комп'ютері.

17.3 Права на інтелектуальну власність. ПЗ Adobe, що входить до складу ПЗ, є власністю компанії Adobe та її постачальників, а його структура, організація та програмний код є комерційною таємницею Adobe та її постачальників.

Рішенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2001 році встановлено, що 26 квітня щорічно святкується Всесвітній день інтелектуальної власності.
ПЗ Adobe також захищене законами США про авторське право і міжнародними домовленостями. Ви не маєте права копіювати ПЗ Adobe, крім випадків, обумовлених у цій Ліцензійній угоді. Усі копії, які Ви маєте право зробити відповідно до цієї Ліцензійної угоди, повинні містити в собі ті самі повідомлення про авторські права і про права власності, які містяться в чи на ПЗ.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Ви зобов'язуєтеся не змінювати, не адаптувати, не перекладати, не відновлювати структурну схему і алгоритм роботи, не декомпілювати, не деасемблювати і не намагатися в інший спосіб отримати вихідний код ПЗ Adobe. За винятком переліченого вище, ця Ліцензійна угода не надає Вам жодних авторських прав на ПЗ Adobe.

17.4 Ліцензія на використання шрифтів. У разі, якщо ПЗ Adobe містить шрифти, Ви можете вбудовувати шрифти або контури шрифтів у Ваші електронні документи, якщо таке вбудовування дозволене правовласником шрифтів.

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Цей комплект може містити як шрифти, які належать Adobe, так і шрифти, які не належать Adobe. Ви маєте право вбудовувати будь-які шрифти, які належать Adobe.

17.5 Гарантія. КОМПАНІЯ ABBYY ТА ЇЇ ПАРТНЕРИ НЕ МОЖУТЬ ГАРАНТУВАТИ І НЕ ГАРАНТУЮТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЯКІ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ПЗ.

17.6 Експортні обмеження. Ви погоджуєтеся з тим, що ПЗ Adobe не буде постачатися, передаватися, експортуватися чи використовуватися з порушенням закону США "Про контроль над експортом" (The United States Export Administration Act) або інших нормативно-правових актів, що накладають експортні обмеження (все разом – "експортні обмеження").

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Крім того, у разі, якщо ПЗ Adobe в експортних обмеженнях визначене як продукт, який підлягає експортному контролю, Ви гарантуєте, що не є громадянином країни, на яку накладене ембарго, не перебуваєте в такій країні і що експортні обмеження не забороняють Вам купувати ПЗ Adobe. У разі недотримання Вами умов цієї Ліцензійної угоди Ви втрачаєте всі права на використання ПЗ Adobe, які були надані Вам цією Ліцензійною угодою.

17.7 Товарні знаки. Adobe і Adobe PDF Library є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Adobe Systems Incorporated у США і/або в інших країнах.18. ПЗ LIZARDTECH

18.1 "ПЗ LIZARDTECH SOFTWARE" означає інструментарій розробника DjVu Decoder Software Development Kit виробництва LIZARDTECH, а також будь-які супровідні носії, друковані матеріали і електронну документацію. Ви придбали ПЗ, яке містить ПЗ LIZARDTECH, ліцензоване ABBYY у компанії LIZARDTECH, INC. ПЗ використовує ПЗ LIZARDTECH для конвертування файлів у форматі DjVu у файли зображень.

18.2 ПЗ LIZARDTECH SOFTWARE охороняється законами про авторське право і міжнародними домовленостями. ПЗ LIZARDTECH ліцензується, а не продається.

18.3 Ліцензія. Вам надається персональна невиключна ліцензія на використання ПЗ LIZARDTECH, інтегрованого в ПЗ (включно з супровідною документацією), яка не підлягає субліцензуванню та переданню іншій особі. Ви не маєте права здавати в оренду, продавати або в інший спосіб розповсюджувати ПЗ LIZARDTECH чи будь-яку його частину.

18.4 ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ НА ПЗ LIZARDTECH. ПЗ LIZARDTECH постачається "таким, яким воно є" зі всіма помилками. ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ВСІ РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЗАДОВІЛЬНОЮ ЯКІСТЮ, ПРОДУКТИВНІСТЮ, ТОЧНІСТЮ І НЕОБХІДНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ (ВКЛЮЧНО З ВІДМОВОЮ ВІД НЕДБАЛЬСТВА). ТАКОЖ ВАМ НЕ НАДАЮТЬСЯ ЖОДНІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ТОГО, ЩО НІХТО НЕ ЗАВАДИТЬ ВАШОМУ ВОЛОДІННЮ ПЗ LIZARDTECH І ЩО ПЗ LIZARDTECH НЕ ПОРУШУЄ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ. ЯКЩО ВИ ОТРИМАЛИ ЯКІСЬ ГАРАНТІЇ НА ПЗ АБО НА ПЗ LIZARDTECH, ТАКІ ГАРАНТІЇ БУЛИ НАДАНІ НЕ КОМПАНІЄЮ LIZARDTECH, І КОМПАНІЯ LIZARDTECH НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЖОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ТАКИМИ ГАРАНТІЯМИ.

18.5 ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕВНІ ВИДИ ЗБИТКІВ. ЯКЩО НЕ ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ, КОМПАНІЯ LIZARDTECH НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ФАКТИЧНІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКЛИ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЗ LIZARDTECH АБО ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯМ. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, НАВІТЬ ЯКЩО БУДЬ-ЯКИЙ ЗАСІБ СУДОВОГО ЗАХИСТУ НЕ ДОСЯГНЕ СВОЄЇ ГОЛОВНОЇ МЕТИ.

18.6 Обмеження на зворотну розробку, декомпіляцію і деасемблювання.

Зворо́тна розро́бка (англ. reverse engineering) - дослідження деякого пристрою чи програми з метою розуміння принципів роботи досліджуваного об'єкта. Найчастіше використовується з метою створення об'єкта, за функціональністю аналогічного досліджуваному але без точного копіювання його функцій.
Ви не маєте права відновлювати структурну схему і алгоритм роботи, декомпілювати або деасемблювати ПЗ LIZARDTECH, крім випадків і лише в обсязі, явним чином дозволеному застосовним законодавством.

18.7 Експортні обмеження. Ви визнаєте, що ПЗ LIZARDTECH, будь-яка його частина, будь-який процес чи служба, які є безпосереднім продуктом ПЗ LIZARDTECH (усе перелічене вище разом називається "компоненти з експортними обмеженнями"), виготовлені у США. Ви зобов'язуєтеся дотримуватись усіх застосовних міжнародних і національних законів, які поширюються на такі продукти, в тому числі "Правил Експортного управління США", а також обмежень на кінцевих користувачів, на кінцеве використання і на країни чи регіони кінцевого використання, що накладаються урядом США та урядами інших країн.19. Експортні обмеження

19.1 Це ПЗ не повинно експортуватися або реекспортуватися з порушенням експортних обмежень, передбачених законодавством країни, в якій придбане чи отримане ПЗ. Ви також підтверджуєте, що застосовне законодавство не забороняє Вам купувати або отримувати ПЗ.20. Використання програмного забезпечення урядовими установами

20.1 У разі, якщо це ПЗ використовується урядом США або урядовими установами США, застосовуються такі додаткові умови: (1) ПЗ надається з обмеженими правами, як це визначено у статті "Права у сфері даних – Загальні" Правил закупівлі для федеральних потреб (52.227-14); (2) будь-яке використання, відтворення або розкриття програмного забезпечення урядом підпадає під обмеження підпараграфа (c) (1) (ii) статті "Права у сфері технічних даних і програмного забезпечення" Правил закупівлі для оборонних потреб 252.227-7013).21. Застосовне право

21.1 Якщо Ви придбали ПЗ на території США, Канади, Мексики, країн Центральної Америки, Тайваню чи Японії, до відносин за цією Ліцензійною угодою застосовується чинне законодавство штату Каліфорнія (Сполучені Штати Америки).

Каліфо́рнія (англ. California) - штат, що охоплює південну половину західного узбережжя Сполучених Штатів. З населенням 39 мільйонів і площею 410 тис. квадратних кілометрів, Каліфорнія - найбільший американський штат за населенням і третій за площею.
Центра́льна Аме́рика - географічний регіон у центральній частині Америки. Його часто розглядають або як самостійну частину Америки, або як південну частину Північної Америки.
Усі суперечки стосовно цієї Ліцензійної угоди і/або ПЗ підлягають вирішенню у федеральному суді і/або суді штату, округ Аламіда або Санта-Клара (штат Каліфорнія).

21.2 Якщо Ви придбали ПЗ на території Австрії, Бельгії, Німеччини, Греції, Данії, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Фінляндії, Франції, Швеції або на території будь-якої іншої держави, яка є членом Європейського Союзу і не вказана явно в пп. 21.3, 21.4 або 21.5 цієї Ліцензійної угоди, а також на території Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії чи Швейцарії, до відносин за цією Ліцензійною угодою застосовується законодавство, яке діє у м. Мюнхені (Німеччина). Усі суперечки, які випливають з цієї Ліцензійної угоди, підлягають вирішенню в суді м. Мюнхена (Німеччина).

21.3 Якщо Ви придбали ПЗ на території Великобританії або Республіки Ірландії, до відносин за цією Ліцензійною угодою застосовується чинне законодавство Англії та Уельсу. Усі суперечки, які випливають з цієї Ліцензійної угоди, підлягають вирішенню в судах Англії та Уельсу.

21.4 Якщо Ви придбали ПЗ на території Росії, Білорусі, Казахстану або іншої держави, яка є членом Співдружності Незалежних Держав (СНД), крім України і Молдови, а також на території Латвії, Литви і Естонії, до відносин за цією Ліцензійною угодою застосовується матеріальне право Російської Федерації.

Матеріа́льне право - сукупність норм системи права, що безпосередньо регулюють суспільні відносини і сукупність галузей права, в яких основний акцент робиться на встановлення прав і обов'язків суб'єктів.
Ірла́ндія (ірл. Éire - МФА: [ˈeːrʲə], англ. Ireland), Республіка Ірландія (ірл. Poblacht na hÉireann, англ. Republic of Ireland) - держава в північно-західній Європі на 5/6 території о. Ірландія, що був поділений 1921 року.
Співдружність незалежних держав Співдружність Незалежних Держав, СНД - регіональна міжнародна організація, до якої входять деякі пострадянські країни.

21.5 Якщо Ви придбали ПЗ на території Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Угорщини, Ізраїлю, Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Туреччини, Хорватії, Чехії, Сербії, Чорногорії, України або Молдови, до відносин за цією Ліцензійною угодою застосовується матеріальне право України. Цей пункт не поширюється на осіб, які мають статус користувача на підставі цивільного кодексу Польщі. У такому разі ця особа підпорядковується законам Польщі.

21.6 Якщо ПЗ було придбане у країні, вказаній у п. 21.5, і Ви є юридичною особою або індивідуальним підприємцем, усі суперечки, які випливають з цієї Ліцензійної угоди, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України відповідно до правил і процедур, передбачених його регламентом.

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Арбітра́жний суд - в деяких країнах (Росія, окремі пострадянські країни) найменування спеціалізованих судових органів, що розглядають комерційні спори між суб'єктами господарювання; в деяких країнах - те саме, що і третейський суд (тобто недержавний).
Торго́во-промисло́ва пала́та України (ТПП України) - торгово-промислова палата, недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання.
Рішення згаданого вище суду є остаточним і обов'язковим для виконання обома сторонами. Якщо ПЗ було придбане в країні, вказаній у п. 21.5, і Ви є фізичною особою, всі суперечки, які випливають з цієї Ліцензійної угоди, підлягають вирішенню у Шевченківському районному суді м. Києва (Україна).

21.7 Якщо ПЗ було придбане в країні, вказаній у п. 21.4, і Ви є юридичною особою або індивідуальним підприємцем, усі суперечки, які випливають з цієї Ліцензійної угоди, підлягають вирішенню в Арбітражному суді м. Москви (Російська Федерація). Якщо ПЗ було придбане в країні, вказаній у п. 21.4, і Ви є фізичною особою, всі суперечки, які випливають з цієї Ліцензійної угоди, підлягають вирішенню у Перовському районному суді м. Москви (Російська Федерація).

21.8 У випадках, описаних у пп. 21.1-21.5, до відносин за цією Ліцензійною угодою не застосовуються жодні колізійні норми, а також Конвенції ООН про угоди міжнародної купівлі-продажу товарів.

Колізійні норми - є різновидом спеціалізованих правових норм, що встановлюють правила вибору правової норми права, яка підлягає застосуванню при наявності розбіжності між нормами права, які регулюють однакові фактичні обставини.

21.9 Якщо ПЗ було придбане в країні, не вказаній у пп. 21.1-21.5, до відносин за цією Ліцензійною угодою застосовується чинне законодавство країни, у якій Ви придбали ПЗ.22. Інші умови

22.1 Компанія ABBYY може надавати Вам друковані матеріали, в тому числі посібник користувача.

22.2 Ви погоджуєтеся на добровільну передачу компанії ABBYY у процесі реєстрації ПЗ своїх персональних даних і висловлюєте свою згоду на збір, обробку, використання своїх персональних даних відповідно до застосовного законодавства, за умови забезпечення конфіденційності.

Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.
Надані Вами персональні дані будуть зберігатися і використовуватися тільки всередині групи компаній ABBYY і не будуть надаватися третім особам, крім випадків, передбачених застосовним законодавством.

22.3 Компанія ABBYY має право надсилати Вам електронною поштою листи, які містять новини про продукти і про компанію ABBYY, інформацію про спеціальні пропозиції, поради щодо використання продуктів та іншу інформацію, пов'язану з діяльністю компанії ABBYY, за умови, що Ви явним чином погодилися отримувати таку інформацію від компанії ABBYY. Ви можете будь-коли видалити Вашу поштову адресу зі списку розсилки компанії ABBYY.

Список розсилки (англ. mailing list, англ. mail-list) - сервіс Інтернет, що надає можливість об'єднати певну кількість людей в єдину закриту групу розсилки. Це практично єдиний сервіс, який не має власного протоколу та програми-клієнта і працює винятково через електронну пошту.

22.4 У разі подання будь-яких претензій і позовів, пов'язаних із використанням Вами ПЗ, Ви зобов'язуєтеся повідомити компанію ABBYY про такі факти протягом трьох (3) днів з моменту, коли Вам стало відомо про їх виникнення. Ви зобов'язуєтеся вчинити необхідні дії для надання компанії ABBYY можливості брати участь у розгляді таких претензій чи позовів, а також надавати необхідну інформацію для врегулювання відповідних претензій і/або позовів протягом семи (7) днів від дати отримання запиту від компанії ABBYY.

22.5 Винагородою за цією Ліцензійною угодою визнається вартість Ліцензії на ПЗ, визначена компанією ABBYY чи її Партнерами, яка підлягає оплаті відповідно до визначеного компанією ABBYY або її Партнерами порядку.22.6 У разі, якщо будь-яка частина цієї Ліцензійної угоди буде визнана такою, що втратила юридичну чинність (недійсною) і не підлягає виконанню, інші частини Ліцензійної угоди залишаються юридично чинними і підлягають виконанню.
Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
1   2


Скачати 280.99 Kb.

 • 3. Умови використання ПЗ
 • 4. Поставка на декількох носіях
 • 5. Бази даних кінцевого користувача
 • 7. Додаткові умови використання попередньої версії
 • 11. Ознайомлювальні версії ПЗ
 • 12. ПЗ, що надається як оновлення
 • 13. Розірвання Ліцензійної угоди
 • 15. Обмежена відповідальність
 • 17. Бібліотека Adobe® PDF Library
 • 20. Використання програмного забезпечення урядовими установами
 • 21. Застосовне право
 • Співдружності Незалежних Держав