Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛіцензійна угода з Кінцевим користувачем

Скачати 74.34 Kb.

Ліцензійна угода з Кінцевим користувачем
Скачати 74.34 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір74.34 Kb.

Ліцензійна угода з Кінцевим користувачем
УВАГА!

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Ця Ліцензійна угода є юридично обов'язковою угодою, яка укладається між Вами, Кінцевим користувачем, та Українським мовно-інформаційним фондом НАН України (надалі - УМІФ), Правовласником, відносно програмного забезпечення інтегрованої лексикографічної системи "Словники України" (далі за текстом - ПЗ), що постачається разом з цією Ліцензійною угодою. ПЗ являє собою комплекс програм для персонального комп'ютера, лексикографічних баз даних і документації, у тому числі в електронній формі, які є об'єктом авторського права і охороняються законом.

Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Установлюючи, копіюючи чи використовуючи іншим способом зазначене ПЗ, Ви тим самим приймаєте умови цієї Ліцензійної угоди.

Якщо Ви не погоджуєтесь прийняти на себе умови даної Ліцензійної угоди, Ви не маєте права інсталювати ПЗ і повинні повернути ПЗ, включаючи всю документацію й упакування, до УМІФу або його постачальникові, в якого Ви придбали ПЗ.


1. Предмет угоди
1.1. Предметом цієї Ліцензійної угоди є те, що УМІФ, як Правовласник, надає Вам, як Кінцевому користувачеві, право на використання ПЗ на території всього світу способами, що вказані в цій Ліцензійній угоді (неексклюзивна Ліцензія).

1.2. Усі умови, зазначені далі, стосуються як ПЗ в цілому, так і всіх його компонентів окремо.

2. Виключні права
2.1. Виключні права на ПЗ (в тому числі, без обмеження на будь-які інтродуковані графічні зображення, фотографії, тексти, додаткові програми, а також інші об'єкти авторського права), супровідні друковані матеріали і будь-які копії ПЗ належать УМІФу. ПЗ захищається законами України та міжнародними конвенціями про авторські права.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

2.2 Ви зобов'язані поводитися з ПЗ так само, як і з будь-яким іншим об'єктом інтелектуальної власності. Вам надається право один раз повністю передати саме ПЗ і дану Ліцензійну угоду безпосередньо іншому кінцевому користувачу. Така передача повинна поширюватися на все ПЗ (з включенням усіх складових частин, носіїв і друкованих матеріалів, а також будь-яких оновлень). Зазначена передача не може бути здійснена побічно або через будь-яку третю особу. Особа, що одержує ПЗ в результаті такої одноразової передачі, повинна погодитися з усіма умовами даної Ліцензійної угоди, у тому числі із зобов'язанням нікому надалі дану Ліцензійну угоду і саме ПЗ не передавати. При передачі своїх прав на ПЗ іншому кінцевому користувачеві Ви втрачаєте передані згідно з даною Ліцензійною угодою права, зобов'язуєтесь знищити всі копії переданого ПЗ, встановлені на комп'ютері і(або) сервері і не використовувати ПЗ.

2.3. Використання ПЗ з порушеннями цієї Ліцензійної угоди визнається незаконним і є достатньою підставою для позбавлення Вас наданих стосовно ПЗ прав.

2.4. УМІФ не надає ніяких прав стосовно ПЗ інакше, ніж явним про це ствердженням у цій Ліцензійній угоді.

3. Умови використання
3.1. У випадку, якщо кінцевим користувачем ПЗ є юридична особа, державний орган, орган самоврядування, дозволяється встановити ПЗ тільки на одному комп'ютері.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

3.1.1. У випадку мережевої установки ПЗ в організації Ви можете використовувати ПЗ тільки в рамках однієї локальної мережі, при цьому Ви можете встановити ПЗ на один сервер і з нього - на необмежену кількість робочих станцій. Одночасне використання ПЗ дозволяється тільки на одній робочій станції (якщо інше не обумовлено в окремій угоді з УМІФом).

3.2. У випадку, якщо кінцевим користувачем ПЗ є фізична особа, дозволяється установити ПЗ на двох комп'ютерах: на одному домашньому й одному офісному.

Робоча станція Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

При цьому Ви не маєте права використовувати ПЗ одночасно на офісному комп'ютері та домашньому комп'ютері.
4. Архівна копія
4.1. Ви маєте право виготовити одну архівну копію ПЗ, призначену для відновлення Вашого примірника ПЗ у випадку його втрати або пошкодження. Архівна копія не може бути використана в інших цілях.

5. Використання на портативному комп'ютері


5.1. Якщо Ви законно придбали ПЗ і є його Кінцевим користувачем, Ви можете також встановити ПЗ на одному портативному комп'ютері за умови, що ПЗ не буде використовуватися одночасно на портативному і основному комп'ютері.

6. Поставка на двох типах носіїв


6.1. У випадку, коли ПЗ постачається на двох або декількох видах носіїв, Ви маєте право використовувати тільки один, найзручніший для Вас носій. Всі носії вважаються такими, що містять один примірник ПЗ.

7. Бази даних Кінцевого користувача


7.1. Ви маєте право створювати свої бази даних до програм, що входять у комплект ПЗ, якщо така можливість передбачена даним ПЗ.

8. Поширення ПЗ


8.1. Поширення ПЗ не допускається. Під поширенням ПЗ розуміємо надання Кінцевим користувачем доступу третім особам до відтворених у будь-якій формі компонент ПЗ, у тому числі мережевими та іншими засобами, а також шляхом продажу, прокату, здавання в оренду та надання у позику.

9. Обмеження


Ви зобов'язуєтеся не здійснювати самостійно і не дозволяти іншим фізичним або юридичним особам здійснювати таку діяльність:

9.1. Дизасемблювати, декомпілювати (перетворювати програмний код у вихідний текст) програми, бази даних та інші компоненти ПЗ.

9.2. Модифікувати ПЗ, зокрема змінювати код програм чи баз даних до них, за винятком тих, які вносяться засобами, включеними в комплект ПЗ та описаними у документації.

9.3. Передавати права на використання ПЗ третім особам.

9.4. Створювати умови для використання ПЗ людьми, які не мають прав на використання даного ПЗ і які працюють в одній мережі чи багатокористувацькій системі з Вами.

10. Використання компонентів ПЗ.


10.1. Ви можете використовувати ПЗ виключно як цілісний продукт. Роз'єднання компонентів ПЗ і використання їх окремо на більш, ніж одному комп'ютері неприпустиме.

11. Технічна підтримка


11.1. УМІФ може надавати Вам послуги з технічної підтримки ПЗ (Технічна підтримка) відповідно до поточних правил надання технічної підтримки УМІФу. Правила можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

11.2. Будь-яке програмне забезпечення, що поставляється в рамках технічної підтримки, вважається частиною ПЗ і повинно використовуватися відповідно до умов даної Ліцензійної угоди.

11.3. У процесі Технічної підтримки УМІФ має право просити Вас надати інформацію, яка стосується технічних характеристик Вашого обладнання, а також стандартні анкетні дані.

11.4. УМІФ має право використовувати вищезазначену інформацію в цілях розвитку бізнесу, включаючи здійснення послуг з технічної підтримки, за умови, що отримані відомості не будуть персоніфіковані.

12. ПЗ "не для продажу"
12.1. Якщо ПЗ має напис "не для продажу" ("Not for resale" чи "NFR"), то незалежно від інших умов даної Ліцензійної угоди дозволяється використання такого ПЗ тільки в цілях демонстрації, перевірки чи оцінки ПЗ.

13. ПЗ, яке надається як оновлення вже існуючого програмного забезпечення


13.1. Якщо ПЗ позначене як оновлення (upgrade), для його використання Ви повинні мати діючу ліцензію на використання програми, вказаної УМІФом як продукт, що підлягає оновленню.

13.2. ПЗ, позначене як оновлення, замінює собою чи доповнює програму, яка є основою Вашого права на оновлення.

13.3. Встановлюючи оновлення на комп'ютер, Ви втрачаєте ліцензії на стару версію ПЗ.

13.4. Ви маєте право використовувати отриману як оновлення програму тільки у відповідності з умовами цієї Ліцензійної угоди.

14. Розірвання угоди
14.1. Без шкоди для будь-яких своїх прав УМІФ може припинити дію цієї Ліцензійної угоди в разі недотримання Вами її умов і обмежень.

14.2 В разі припинення дії угоди Ви зобов'язані знищити всі наявні у Вас копії ПЗ, а також деінсталювати ПЗ.

15. Гарантії та відшкодування
15.1. УМІФ гарантує якість носіїв, що входять у комплект ПЗ, їх працездатність протягом гарантійного терміну, який встановлено законодавством країни придбання, і який починає діяти з дати придбання ПЗ.

15.2. Стосовно іншого ПЗ поставляється "таким, яке воно є". УМІФ не гарантує, що ПЗ не містить помилок, а також не несе жодної відповідальності за прямі чи непрямі збитки, включаючи упущену вигоду, втрату конфіденційної інформації, які виникли в результаті застосування ПЗ, зокрема через можливі друкарські чи інші помилки у комплекті ПЗ.

Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.

15.3. УМІФ не гарантує, що ПЗ буде відповідати Вашим вимогам, а також не гарантує роботу ПЗ разом із програмним забезпеченням і устаткуванням інших виробників.

15.4. Термін дії будь-яких гарантій обмежується 60 (шістдесятьма) днями з дати придбання ПЗ.

15.5. За винятком випадків, безпосередньо передбачених цією статтею, УМІФ не дає ніяких гарантій стосовно ПЗ, його працездатності, придатності для конкретного використання, навіть якщо такі гарантії надаються у відповідності зі звичаями ділового обороту.

16. Застосоване право


16.1. До відносин сторін за даною Ліцензійною угодою застосовується право країни, в якій Ви придбали ПЗ.

17. Інші умови


17.1. У випадку, якщо Ви придбали ПЗ, включаючи ПЗ "не для продажу" та ПЗ, яке постачається як оновлення, з використанням можливостей мережі Інтернет, УМІФ:

17.1.1.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

не передає Вам ніякої документації на паперових носіях, включаючи посібник користувача;

17.1.2. не забезпечує ПЗ Технічною підтримкою.

17.2. Винагородою за даною угодою визнається вартість ПЗ, встановлена УМІФом чи його дистриб'юторами, яка підлягає сплаті у відповідності з визначеним ними порядком.

17.3. Ця Ліцензійна угода вважається укладеною з моменту прийняття Вами її умов шляхом вибору рядка <Приймаю> на моніторі Вашого комп'ютера й наступного вибору команди <Продовжити> і зберігає силу протягом усього періоду дії виключних прав стосовно до ПЗ.

Ви́ключне пра́во (на твір) - право, коли жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного дозволу (ліцензії).

17.4. Якщо Ви не згодні з умовами цієї Ліцензійної угоди, виберіть рядок <Не приймаю> і команду <Назад>.


Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України

01601 МСП, м. Київ, вул. Володимирська, 54
Каталог: library -> 8%20ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ%20НАУКИ -> 81%20ЯЗЫКОЗНАНИЕ -> 81.2%20УКР -> Словники -> Українські
library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library -> “Інформаційні управляючі системи та технології” 080402 “Інформаційні технології проектування” Одеса 2010
library -> Введение в Slackware Linux Что такое Linux?
library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library -> Дипломної освіти» ват «укртелеком»
Українські -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом
81.2%20УКР -> Уроки державної мови mova kreschatic kiev ua 004 24 Урок 24 Ємкість чи місткість 24 Майдан Незалежності чи Майдан Незалежності? 25 Свято восьме березня чи восьмого березня? 25
81.2%20УКР -> Of their forms are historically or traditionally established: Ананьїв Ananiiv/Ananyiv; Богуслав Bohuslav; Виноград Vynohrad; Моринці Moryntsi; Запоріжжя Zaporizhia/Zaporizhya; Кам'яний Брід Kamianyi/Kamyanyi Brid


Скачати 74.34 Kb.

  • Ліцензійна угода