Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛіцензійний договір з кінцевим користувачем Важливо! Прочитайте уважно викладене нижче, перш ніж встановлювати, копіювати чи іншим способом використовувати придбане програмне забезпечення abbyy lingvo будь-яке використання Вами цього програмного

Скачати 192.27 Kb.

Ліцензійний договір з кінцевим користувачем Важливо! Прочитайте уважно викладене нижче, перш ніж встановлювати, копіювати чи іншим способом використовувати придбане програмне забезпечення abbyy lingvo будь-яке використання Вами цього програмного
Скачати 192.27 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір192.27 Kb.
  1   2

ABBYY Lingvo n ABBYY FormReader n ABBYY FineReader ABBYY FineReader n ABBYY FormReader n ABBYY Lingvo

Ліцензійний договір з кінцевим користувачем

Важливо! Прочитайте уважно викладене нижче, перш ніж встановлювати, копіювати чи іншим способом використовувати придбане програмне забезпечення ABBYY Lingvo x3.

ABBYY Lingvo - родина електронних (з 1989) і друкованих (з 2007) словників, створена російською компанією ABBYY. Словник можна встановити на персональний комп’ютер або ноутбук, кишеньковий комп’ютер і смартфон.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Будь-яке використання Вами цього програмного забезпечення, в тому числі його встановлення та копіювання, означає Вашу згоду з умовами наведеного нижче Ліцензійного договору.

Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Цей Ліцензійний договір є юридично обов’язковою угодою, що укладається між Вами, Кінцевим Користувачем, під яким зокрема розуміють юридичну особу, та компанією ABBYY. Угода укладається стосовно вказаної вище програми для ЕОМ, примірники якої надаються разом із цим Ліцензійним договором, включно з усіма носіями, друкованими матеріалами та електронною документацією (далі за текстом – ПЗ).

Встановлюючи, копіюючи чи іншим чином використовуючи ПЗ, Ви підтверджуєте, що цей Ліцензійний договір був Вами прочитаний, умови його Вам зрозумілі та Ви погоджуєтеся використовувати ПЗ у відповідності з ними.

Цей Ліцензійний договір вважається укладеним з моменту, коли Ви приймете його умови, а саме: у процесі встановлення ПЗ відзначте пункт «Я приймаю умови ліцензійного договору» на екрані Вашого комп’ютера та натисніть на кнопку «Далі». Ліцензійний договір вважається дійсним протягом усього терміну дії виняткових прав на ПЗ.

Права на ПЗ захищаються чинним законодавством РФ, міжнародними угодами, законодавством країни придбання чи країни використання ПЗ. Ви підтверджуєте свою згоду з тим, що цей Ліцензійний договір має таку ж юридичну силу, як і будь-який інший письмовий договір, укладений Вами.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

У разі порушення цього Ліцензійного договору Вас може бути притягнуто до відповідальності як відповідача, як і будь-яку юридичну особу, яка придбала або від імені якої використовується ПЗ.

У разі якщо Ви не згідні з умовами цього Ліцензійного договору, не встановлюйте і не використовуйте ПЗ та відзначте пункт «Я не приймаю умови ліцензійного договору», а тоді натисніть на кнопку «Скасувати» для виходу з програми встановлення.

Ви можете повернути кошти, заплачені Вами за придбання ПЗ, за умови, що Ви:
(i) відмовились від використання ПЗ, і
(ii) повернули ПЗ включно з усією документацією, що належить до ПЗ, носіями та упакуванням, з пред’явленням підтверджувального документа організації, в якої Ви придали ПЗ, протягом 30 (тридцяти) днів з моменту купівлі, якщо інше не обумовлене законодавством країни його придбання чи правилами повернення, що діють у місці придбання.

Визначення

«Компанія ABBYY» означає:

ABBYY USA Software House, Inc., зареєстровано за адресою 47221 Fremont Boulevard, Fremont, California, 94538, USA, якщо застосовується стаття 19.1 цього Ліцензійного договору;

ABBYY Europe GmbH, зареєстровано за адресою Elsenheimerstr. 49, 80687 Munich, коли застосовується стаття 19.2 цього Ліцензійного договору;

ВАТ «Абі», зареєстроване за адресою 111398, м. Москва, вул. Перовська, буд. 22, корпус 1, коли застосовується стаття 19.3 цього Ліцензійного договору;

ВАТ «АБІ Україна», зареєстроване за адресою 03680, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 31, коли застосовується стаття 19.4 цього Ліцензійного договору;

ABBYY Solutions Ltd., зареєстровану за адресою Michail Karaoli 2, Egkomi, CY 2404, Nicosia, Cyprus, – у всіх інших випадках.
«Група компаній ABBYY» - Компанія ABBYY разом з усіма Афілійованими особами.

«Афілійована особа ABBYY» - організація, яка прямо чи опосередковано, через одного чи кількох посередників керує, керується чи перебуває під загальним керівництвом Компанії ABBYY.

«Ви», «Кінцевий Користувач» - будь-яка фізична особа чи юридична особа, яка отримала та використовує ПЗ.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

«Словник» – база даних, яка містить слова, включені до ПЗ чи доступні завдяки ПЗ і мають такі характеристики: (i) переклади іншими мовами; (ii) переклади з детальною додатковою інформацією, включно з прикладами вживання, синонімами, антонімами, вказуванням наголошених складів; (iii) позначки частин мови;

Части́ни мо́ви - великі за обсягом класи слів, об'єднаних спільністю загального граматичного значення і його формальних показників.

(iv) вимова і/або вказування на усталену вимову та поділ на склади; (v) граматичні форми слів;

Граматична форма слова - це засіб вираження граматичного значення, показник граматичних значень. Найчастіше виражає одне граматичне значення або й кілька якась морфема, наприклад: закінчення -и в іменника в українській мові (може бути родовий відмінок однини (доро́ги) і називний відмінок множини (батьки́, дороги́)), -s в дієслів у англійській (третя особа однини теперішній час (reads, writes)).

(vi) похідні слова різних частин мови; (vii) етимологічні відомості; (viii) тлумачення слів.

«Офлайновий Словник» – будь-який Словник, включений до Вашої копії ПЗ і встановлений локально на Вашому комп’ютері в процесі встановлення ПЗ, або Словник, завантажений Вами з сайту Компанії ABBYY та встановлений на Вашому комп’ютері.

«Онлайновий Словник» – будь-який Словник, доступний завдяки ПЗ і розміщений на сайті Компанії ABBYY, а не встановлений локально на Вашому комп’ютері.

«Словник користувача» – будь-який Словник, який був створений Вами чи іншим Кінцевим користувачем ABBYY Lingvo та використовується за допомогою ПЗ.

«Ліцензія» – надане Вам Компанією ABBYY невиняткове обмежене право на використання ПЗ спільно зі Словниками на умовах цього Ліцензійного договору.1. Предмет договору

1.1. За умови дотримання Вами цього Ліцензійного договору Компанія ABBYY надає Вам невиняткове обмежене право («Ліцензію») на використання ПЗ з певним набором Онлайнових і/або Офлайнових словників включно з будь-якими зображеннями, фотографіями, анімованими зображеннями, аудіо- і відеокомпонентами, музикою, текстами і додатковими програмами, що входять до складу ПЗ, а також копіями ПЗ виключно способами, вказаними нижче. Всі умови, обумовлені далі, стосуються як ПЗ загалом, так і всіх його компонентів зокрема.2. Права на ПЗ і його компоненти

2.1. Компанія ABBYY гарантує, що має всі необхідні права на ліцензування й розповсюдження ПЗ з певним набором Онлайнових і/або Офлайнових словників (у тому числі будь-яких включених до нього графічних зображень, фотографій, текстів, анімованих зображень, аудіо- і відеокомпонентів, музики і додаткових програм), а також усіх копій ПЗ.

2.2. Всі права на матеріали, які не містяться в ПЗ, але доступні завдяки використанню ПЗ (у тому числі права на Словники користувача), належать своїм законним власникам і захищені чинним законодавством РФ, міжнародними угодами, законодавством країни придбання чи країни використання ПЗ. Цей Ліцензійний договір не надає Вам прав на таку інтелектуальну власність.

Інтелектуальна власність Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.

2.3. ПЗ містить комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, що належить Компанії ABBYY і третім особам, яка захищена чинним законодавством РФ, законодавством США, міжнародними угодами, законодавством країни придбання чи країни використання ПЗ.

Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Будь-яке використання ПЗ з порушенням умов цього Ліцензійного договору розглядається як порушення прав Компанії ABBYY і/або третіх осіб та є достатньою підставою для позбавлення Вас наданих за цим Ліцензійним договором прав.

2.4. Ви маєте право один раз передати це ПЗ безпосередньо іншому Кінцевому користувачеві. Така передача має охоплювати все ПЗ (всі складові частини, носії та друковані матеріали, а також будь-які оновлення) і цей Ліцензійний договір. Вказана передача не може бути вчинена опосередковано або через будь-яку третю особу. Особа, яка отримує ПЗ внаслідок одноразової передачі, повинна погодитися з усіма умовами цього Ліцензійного договору включно з зобов’язанням більше нікому не передавати цей Ліцензійний договір і саме ПЗ. У разі такої передачі ПЗ Ви зобов’язуєтеся деінсталювати ПЗ, встановлене на Вашому комп’ютері.

2.4.1. Надаючи ПЗ для встановлення третій особі, окрім випадку, вказаного в п. 2.4 цього Ліцензійного договору, Ви порушуєте цей Ліцензійний договір і втрачаєте право на використання ПЗ та забезпечення технічної підтримки щодо нього.

2.5. Цей Ліцензійний договір не надає Вам жодних прав на товарні знаки, що належать Компанії ABBYY.

2.6. Збереження прав. Компанія ABBYY зберігає за собою всі права, які не надані явним чином цим Ліцензійним договором.


  1   2


Скачати 192.27 Kb.

  • ABBYY Lingvo Ліцензійний договір з кінцевим користувачем
  • 2. Права на ПЗ і його компоненти