Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛисенко Валерій Миколайович

Скачати 51.04 Kb.

Лисенко Валерій Миколайович
Скачати 51.04 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір51.04 Kb.


Теми курсових робіт зі спеціальності “Редакторський фах”

Керівник – викладач кафедри видавничої справи та редагування

Лисенко Валерій Миколайович


Контакти: тел. 440-2518, Valery_Lysenko@mail.ru, 1000years.uazone.net
Виходячи з загальної концепції навчального процесу кафедри, в ході виконання курсових робіт передбачається соціально-гуманітарне осмислення культурних феноменів сучасності, їх значення для українського суспільства та супутніх проблем.

Курсова робота (Курсовий проект) - вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищих або середніх-спеціальних навчальних закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Українці Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

Обрана тема може бути також втілена у виступи на наукових конференціях, бакалаврські та магістерські роботи, публікації у пресі тощо.

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.

Курсова робота повинна мати виразні ознаки самостійного виконання. Загальні параметри тексту: 20-25 стор. комп’ютерного набору, 110-130 тис. знаків. Структура: Вступ ― Основна частина ― Висновки ― Список літератури обсягом 25-30 назв. За узгодженням з керівником, можливий звіт у формі електронного носія інформації, з додачею друкованої супровідної записки.

Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.

При здачі студент мусить продемонструвати як теоретичне знайомство з темою, так і практичні навички оволодіння матеріалом.

З метою вивчення та осмислення теорії й практики електронних видань керівник передбачає наступні форми навчальної роботи:


 • установчі теоретичні заняття та систематичне узгодження ходу виконання з керівником;

 • відвідання з екскурсіями редакцій, в яких накопичено досвід використання цифрових технологій;

 • відвідання виставок, ярмарків та фестивалів.

Слід взяти інтерв’ю у працівників та відвідувачів зазначених заходів, шукати замовників на студентські навчально-практичні роботи. 1. Практика редагування електронних видань

Дослідити організацію редакційної роботи над веб-сайтами та компакт-дисками кращих видань, звертаючи особливу увагу на досвід УНІАН, “Радіо Ера”, журналів “ЧІП”, “Компьютерное обозрение”, інших видань з компакт-дисками. Акцентувати увагу на програмних засобах, організаційно-юридичному забезпеченні, економічних параметрах електронної видавничої діяльності.

За публікаціями у популярних фахових виданнях, вивчивши методи роботи технічних письменників над техдокументацією, запропонувати аналогічні методи для ЗМІ. За основу взяти огляд: Прокудин А. Из жизни технического писателя. Журнал «Компьютерра-Украина» № 4, февраль 2005, стр. 23-25.

 1. Соціально-психологічні аспекти розвитку інформаційної спільноти

Проаналізувати фактори, які заважають зближенню традиційної української культури та новітніх технологій.

Українська культура Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.

Зробити огляд:

 • студентських сайтів;

 • вітчизняних комп’ютерних видань;

 • циклу передач російської редакції «Радіо Свобода» «Интернет – Седьмой континент»;

 • світову статистику інформатизації на сайті weforum.org

 • електронного журналу “Софтпанорама” 1989-1996 рр. за сайтом: Электронный бюллетень «Софтпанорама». Киевский период. softpanorama.org/Bulletin/Zips. 1. Українізація інформаційних засобів та відкрите програмне забезпечення

Вивчити стан машинної лінгвістики.

Відкрите програмне забезпечення Відкрите програмне забезпечення (англ. open-source software) - програмне забезпечення з відкритим сирцевим кодом.

Дослідити лінгвістичну ситуацію в програмних засобах масового використання, окреслити шляхи її оздоровлення у відповідності з національними мовними нормами.

Мо́вна но́рма - сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі спілкування. Головні ознаки мовної норми - унормованість, обов'язкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність.

Приділити увагу юридичним проблемам розповсюдження програмно-інформаційних засобів, а також руху за вільне програмне забезпечення. Зробити огляд сайтів:

 • Сервер програм з українським інтерфейсом. ukrface.kiev.ua

 • Український сервер програм. programy.com.ua

 • Україномовне відкрите програмне забезпечення. linux.org.ua

 • Український відкритий офіс. openoffice.org.ua

 • Міжнародний фонд вільного ПЗ. gnu.org

 • Дериев И. OpenOffice.org 1.1: еще один шаг. itc.ua/article.phtml?ID=16460

 • Отставнов М. Прикладные свободные программы в школе. lib.ru/TEXTBOOKS/OTSTAVNOV/freesoftwareatschooll.txt

 • Опера – програма доступу до Інтернет. myopera.net

 • Поштова програма The Bat! thebat.if.ua

 • Microsoft Linguistic Partnership Project. members.microsoft.com/wincg/home.aspx?langid=1058


 1. Медіа-віруси, інформаційні війни, злочинність та інші патогенні явища сучасної інформатики

За публікаціями у популярних фахових виданнях окреслити походження потворних сторін масової інформатизації та виробити рекомендації щодо інформаційної безпеки для користувачів сучасної техніки.

Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).

Ключові слова для пошуку: Потятинник, патогенний, медіа-вірус, троян, черв’як, хакер, атака, злам, крадіжка, проникнення.

Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.
 1. Стан та перспективи українських цифрових бібліотек мистецтв, красного письменства, просвітніх, навчальних та наукових зібрань

Окреслити напрямки національної культури, в яких електронні видання могли б принести найбільшу користь і мати найбільший відгук. Критично проаналізувати ринок електронних видань. Зробити огляд посилань на електронні бібліотеки з сайту 1000years.

Худо́жня літерату́ра, також кра́сне письме́нство - складова літератури, сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва слова, який описує дійсність художніми образами.

Електро́нне видання́ - електронний документ (група електронних документів), що пройшов редакційно-видавничу обробку, має вихідні відомості та призначений для розповсюдження в незмінному вигляді.

Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)

uazone.net/ukr.htm

Відшукати в Інтернеті матеріали (в основному англійською мовою) щодо технологій та економіки електронних видань і запропонувати шляхи розвитку відповідного національного ринку.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

Дослідити молоді унікальні форми масової комерційної самодіяльності: Книжковий ринок Петрівка та Радіоринок, подати статистику та ілюстрації, окреслити перспективи.

 1. Технології цифрових телебачення та радіомовлення

Відшукати в Інтернеті відомості щодо перспективних технологій та форматів, зокрема MPEG, перекласти та скомпонувати огляд. 1. Кількість, цінність та якість інформації

Зробити огляд наукової літератури, присвяченої теоретичним засадам інформатики, як у науково-технічних, так і у гуманітарних та соціальних аспектах.

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.

 1. Лінгвістичний музей

При Інституті філології КНУ вже кілька років діє унікальний Лінгвістичний музей, розташований на IV-му поверсі правого крила червоного корпусу, т.239-3497. Існує невеликий сайт philolog.univ.kiev.ua/museum, який надто скупо розповідає про цей науково-просвітній заклад. Отже, слід зібрати додаткові матеріали і підготувати їх для публікацій у різноманітних традиційних та новітніх формах. Бажано взяти інтерв’ю у господаря музею професора-поліглота Костянтина Тищенка, зробити фоторепортаж, відтворити унікальні музейні експонати методами машинної графіки.

Костянти́н Микола́йович Ти́щенко (*30 липня 1941, Глухів Сумської області) - український мовознавець, педагог, перекладач, доктор філологічних наук (1992), професор (1995). Автор понад 180 праць із метатеорії мовознавства, знакової теорії мови, лінгвістичних закономірностей, з питань оптимізації морфологічних описів мов, лінгвопедагогіки, проблем розвитку мови, романського та східного мовознавства, а також циклів статей з германістики, славістики, кельтології, баскології, фінознавства, балканістики й алтаїстики. Викладач і знавець понад двох десятків різносистемних мов. Читає лекції з загального мовознавства, веде практичні курси французької, італійської, перської, фінської, баскійської, валлійської та інших мов. У 2001-2010 рр. - завідувач і провідний науковий працівник заснованого ним 1992 року Лінгвістичного навчального музею при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Від 2011 р. - професор кафедри Близького Сходу.

 1. Скарби колекції Київського клубу любителів екслібрисів (книжкових знаків)

Фонд книжкової графіки, що зберігається у відділі мистецтв Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, містить тисячі творів книжкової графіки українських та зарубіжних митців, проте відомий надто вузькому колу аматорів. Слід зробити ілюстрований огляд цих скарбів. Адреса: вул. Велика Житомирська 4, тел. 278-7003, голова клубу Потапова Мая Марківна, lucl.lucl.kiev.ua. 1. Скарби бібліотеки фундації Олега Ольжича

Невеличка, але дуже оригінальна бібліотека у самому центрі Києва, зібрана силами емігрантів і мало відома широкій громадськості Адреса: вул.

Оле́г О́льжич (справжнє ім'я Олег Олександрович Кандиба), (8 (21) липня 1907(19070721), Житомир - 10 червня 1944, концтабір Заксенгаузен) - український поет, політичний діяч, археолог. Син відомого українського поета Олександра Олеся.

Трьохсвятительська 4, к.117, т 229-0429, директор Кучерук Олександр Сергійович. 1. Заклади та пам’ятки культури

Застосовуючи сучасні мультимедійні технології, підготувати репортаж-путівник, що конкретними привабливими прикладами ілюструє розвиток духовності. Керівник готовий надати список та рекомендації щодо осередків культури, діяльність яких бажано висвітлити. 1. Умберто Еко – видатна постать сучасної європейської культури

Допомогти у створенні науково-публіцистичної збірки текстів, присвяченої яскравій особистості. 1. Сайт української мови та літератури

Створити концепт-проект Інтернет-сайту, який розповідав би про діяльність СПУ, провідні літературні журнали, допомагав би у розширенні сфери вжитку української мови. 1. Власне видання

При наявності власних творчих ідей та матеріалів для їх втілення, створити на їх основі паперове чи електронне видання з актуальною тематикою.
Скачати 51.04 Kb.

 • Практика редагування електронних видань
 • Соціально-психологічні аспекти розвитку інформаційної спільноти Проаналізувати фактори, які заважають зближенню традиційної української культури
 • Українізація інформаційних засобів та відкрите програмне забезпечення
 • Стан та перспективи українських цифрових бібліотек мистецтв, красного письменства
 • Технології цифрових телебачення та радіомовлення
 • Кількість, цінність та якість інформації Зробити огляд наукової літератури
 • Скарби колекції Київського клубу любителів екслібрисів (книжкових знаків)
 • Заклади та пам’ятки культури
 • Умберто Еко – видатна постать сучасної європейської культури
 • Сайт української мови та літератури