Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛісова І деревообробна промисловість України

Скачати 69.96 Kb.

Лісова І деревообробна промисловість України
Скачати 69.96 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір69.96 Kb.

Тема: Лісова і деревообробна промисловість України
Навчально-виховна мета:

Сформувати поняття «лісопромисловий комплекс»;

Деревообробна промисловість - галузь лісової промисловості, що здійснює механічну і хіміко-механічну обробку і переробку деревини і що використовує як сировину для свого виробництва різні лісоматеріали.

дати уявлення про галузевий склад, принципи розміщення підприємств;

ознайомити з проблемами та перспективами розвитку галузі, значенням галузі;

продовжити формувати вміння, навички роботи з картою, опорно-інформаційною схемою, типовим планом комплексної характеристики галузі,

вміння аналізувати матеріал підручника, робити висновки;

виховувати екологічну культуру учнів, інтерес до робочих професій лісової і деревообробної промисловості.
Обладнання: засоби навчання: тематична карта «Лісова деревообробна промисловість України», атласи, підручники;

Лісова́ промисло́вість - сукупність галузей і виробництв, підприємства яких здійснюють вирощування, заготівлю деревини, її комплексну обробку і переробку.

картки-завдання;

опорно-інформаційні схеми (5 шт.) «Лісова і деревообробна промисловість»;

плакати: «Ліс та його багатства», «Професії лісового господарства»;

мультимедійна презентація з теми уроку.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу з елементами інтерактивного навчання.

Хід уроку
І. Організаційний момент
Створення позитивного настрою на уроці. Визначення навчально-розвивальних завдань, джерел географічних знань.
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
Бесіда за запитаннями:


 1. Яку тему вивчали на минулому уроці? (хімічну промисловість)

 2. Які породи дерев ростуть на території України? (хвойні – сосна, ялина, смерека і листяні – дуб, бук, граб, ясен).

 3. Покажіть на географічній карті лісозабезпечені райони нашої держави (гірські райони та Полісся).
  Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
  Географічна карта, - зображення у певному масштабі території земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків із застосуванням географічної (картографічної) проекції. Вона показує розміщення, властивості і зв'язки різних природних і соціально-економічних об'єктів та явищ.ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Учитель. Які асоціації у Вас виникають зі словом «ліс»?

Презентація учнів з теми: «Значення лісу в природі та житті людей» із застосуванням комп’ютера і проектора.(Презентація «Лісова і деревообробна промисловість України», слайди 2-13)

IV. Вивчення нового навчального матеріалу
Написання на дошці теми та оголошення двох проблемних питань:

 1. Чому господарське значення деревини в Україні дуже велике?

 2. Як підвищити рівень самозабезпеченості лісовими ресурсами нашої країни?

Розповідь учителя.

1. Україна бідна на запаси лісових ресурсів. Загальна площа зайнята лісом 10 млн.

Лісові́ ресу́рси - деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.
Ліс - це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварини, мікроорганізми та інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище.
Площа - фізична величина, що визначає розмір поверхні, одна з основних властивостей геометричних фігур, у математиці розглядається як міра множини точок, які займають поверхню або якусь її частину. Історично, обчислення площі називалося квадратурою.
га – це лише становить 14,3% території країни. У країнах Європи набагато більше площі зайнято під лісом. У різних природних зонах України ліси поширені неоднаково: у Поліссі лісами вкрито 26%, у лісостепу – 12%, у степу – 4%.
Приро́дна зо́на, фізико-географічна зона - частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами. Вона є частиною природної країни. На рівнинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання, тобто змінюються від екватора до полюсів (широтна зональність) і від океанів углиб континентів (довготна зональність).
Найбільш лісисті території України: Карпати – 39% і Кримські гори – 36%. Варто зауважити, що лісові масиви дуже виснажені, тому важливо переробляти сировину на деревообробних підприємствах комплексно і повно.

Наша країна має переважно цінні хвойні породи (сосну, ялину, смереку), є твердолистяні (дуб,бук, ясен), породи дерев, які застосовуються у меблевій промисловості (груша, черешня, клен). Запасів деревини в Україні більше 1 млрд. м3, щорічно споживається 96 млн. м3. Промислове значення ліс має у Карпатах та Поліссі.

Лісови́й маси́в - житловий масив, розташований у Деснянському районі міста Києва. Забудований у період з 1965 по 1973 рік. Автори проекту - архітектори Петро Петрушенко і Самуїл Покришевський. Первісна назва - масив Водопарк.
Кри́мські го́ри (крим. Qırım dağları) - гірська система на півдні України та Кримського півострова. Простягається вздовж чорноморського узбережжя на 180 км із південного-заходу на північний-схід, від мису Айя на околицях Балаклави в Севастополі до мису Іллі біля Феодосії.
Хво́йні (Pinophyta, Pinopsida) - найчисельніші й найрозповсюдженіші сучасні голонасінні рослини. Це підвідділ та клас відділу Streptophyta царства Зелені рослини. Це найпоширеніші представники даного відділу царства рослин, що мають найбільше економічне значення.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Лісопромисловий комплекс представлений чотирма складовими галузями.
Лісопромисловий (лісовиробничий) комплекс - лісове господарство, деревообробна, целюлозно-паперова, лісохімічна і гідролізна промисловості. Продукція одного виробництва є сировиною для іншого. Лісозаготівельні підприємства дають деревину для лісопильних заводів.

2. Схема лісопромислового комплексу демонструється через проектор

3. Характеристика галузей лісової і деревообробної промисловостіМетодичний коментар. Робота в групах за картками-завданнями з використанням опорно-інформаційних схем (далі ОІС) авторів С. Г. Коберника, Р. Р. Коваленка «Лісопромисловий комплекс». Учні об’єднуються в групи по 4 особи в кожній і розглядають за типовим планом-характеристикою кожну галузь лісопромислового комплексу. Повідомлення груп учнів про результати виконання завдання.
Завдання № 1

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість України», проаналізуйте: 1. галузевий склад комплексу;

 2. укажіть розміщення «Лісозаготівельної галузі», базуючись на тексті підручника (тема № 9 та атлас);

 3. поясніть, які країни продають Україні ліс, чому Україна купляє так багато лісу?

 4. зробіть висновок про значення галузі в лісопромисловому комплексі.

(Презентація «Лісова і деревообробна промисловість України», слайди 4-16)
Завдання № 2

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість» та текст підручника (тема 9, атлас), проаналізуйте: 1. лісопильну промисловість, дайте їй оцінку;

 2. покажіть на географічній мапі центри промисловості.

(Презентація «Лісова і деревообробна промисловість України», слайд 17)

Завдання № 3

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість» та текст підручника (тема 9, атлас), проаналізуйте: 1. деревообробну промисловість, укажіть галузевий склад;

 2. назвіть чинники розміщення галузей деревообробної промисловості;

 3. назвіть і покажіть на географічній карті центри розміщення:

  • меблевої промисловості,

  • диктової промисловості,

  • виробництва будівельних конструкцій,

  • виробництва будівельних матеріалів,

  • сірників,

  • тари;
   Будіве́льні констру́кції (англ. building structure, structural unit) - основні конструктивні елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, загороджувальні або сумісні функції.
   Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.


 4. зробіть висновок про значення галузі, проблеми і перспективи розвитку;

 5. яка галузь деревообробної промисловості є в нашому місті?

(Презентація «Лісова і деревообробна промисловість України», слайди 18-19)
Завдання № 4

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість» та текст підручника (тема № 9, атлас), проаналізуйте: 1. яку сировину використовує целюлозно-паперова промисловість;
  Целюло́зна промисло́вість - галузь промисловості, яка хімічно переробляє деревину (також очерет, солому хлібних рослин та ін.) на волокнисту масу, що є сировиною для виготовлення целюлози, паперу, картону, штучного волокна, пластичних мас тощо; значна частина целюлози йде також на виробництво вибухівки.


 2. яку продукцію виготовляє;

 3. чинники розміщення галузі;

 4. назвіть центри розміщення галузі.

(Презентація «Лісова і деревообробна промисловість України», слайди 20-21)
Завдання № 5

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість», охарактеризуйте за планом «Лісохімічну промисловість».(Презентація «Лісова і деревообробна промисловість України», слайд 22)
4. Випереджувальне завдання

Сповіщення двох учнів про проблеми та перспективи розвитку лісопромислового комплексу України.(Презентація «Лісова і деревообробна промисловість України», слайд 23)
5. Повідомлення учня про професії лісового господарства з демонстрацією фото-презентації

(Презентація «Лісова і деревообробна промисловість України», слайди 24-27)

V.
Лісове́ господа́рство - галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб в лісових ресурсах.
Підбиття підсумків роботи в групах

Оцінювання навчальних досягнень вихованців.

Орієнтовні запитання щодо з’ясування рівня навчальних досягнень учнів:

1. Яка група найкраще презентувала відповіді на завдання, пов’язала матеріал з проблемним питанням.

2. Яка група краще орієнтувалася за картою і текстом підручника.VI. Закріплення матеріалу уроку
Контроль-тест

 1. Території України, де ліс немає промислового значення:

  1. Карпати;

  2. Крим;

  3. Полісся;

  4. лісостепова зона.

 2. Галузевий склад деревообробної промисловості:

  1. лісове господарство;

  2. лісозаготівельна галузь;

  3. лісопилення;

  4. виробництво фанери;

  5. меблева промисловість.

 3. Підприємства целюлозо-паперової промисловості України орієнтуються у своєму розміщенні на:

  1. транспортні шляхи;

  2. джерела електроенергії;

  3. джерела сировини;

  4. споживача;

  5. наявність висококваліфікованих трудових ресурсів.
   Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.


 4. Меблева промисловість орієнтується :

  1. на сировину;

  2. наукові центри;

  3. споживача;

  4. кваліфіковані трудові ресурси;

  5. транспортні магістралі.

 5. Виберіть чинник, який не має суттєвого впливу на розміщення підприємств лісової промисловості в Україні:

  1. водний;

  2. сировинний;

  3. трудоресурсний;

  4. енергетичний.


VII. Домашнє завдання та коментар щодо його виконання


 1. Опрацювати текст підручника з теми № 9.

 2. Нанести на контурну карту центри лісопромислового комплексу України.


Додатки до теми:
План-характеристика галузі:

 1. Назва галузі та її значення;

 2. Продукція галузі;

 3. Сировина, яку галузь використовує;

 4. Чинники розміщення;

 5. Райони і центри виробництва;

 6. Проблеми галузі та шляхи їх вирішення;

 7. Перспективи розвитку галузі.


ОІС до теми «Лісопромисловий комплекс» авторів С. Г. Коберника, Р. Р. КоваленкаВикористана література


 1. Географія. Комплексний довідник / Байназаров М. С., Курносова О. В., Шматько О. Є., Яковчук О. В. – Харків: ФОП Співак В. Л., 2010. – С. 144-147.

 2. Коберник С.Г. Географія України 8-9 класи: Дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу / С. Г. Коберник, Р. Р. Коваленко. – К.: Стафед-2; Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 216 с.

 3. Косенко Л.В. Географія України 8-9 класи: Наочний довідник. – К.: Харків: Веста, 2005. – 136 с.

 4. Садкіна В. І., Гончаренко О.В. Географія. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
  Географія України - частина регіональної географії, яка вивчає природне середовище і територіальну організацію суспільства в межах України. Основними її розділами є фізична і соціально-економічна географія України.
  Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
  – Харків: Оберіг, 2009. – С. 144-147.

 5. Україномовна вільна енциклопедія «Вікіпедія»– http://uk.wikipedia.org/wiki/


Скачати 69.96 Kb.

 • Обладнання
 • Тип уро
 • ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
 • ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
 • IV. Вивчення нового навчального матеріалу
 • Кримські гори
 • Лісопромисловий комплекс
 • Схема лісопромислового комплексу
 • Випереджувальне завдання
 • . Повідомлення учня про професії лісового господарства
 • VI. Закріплення матеріалу уроку Контроль-тест
 • VII. Домашнє завдання та коментар щодо його виконання
 • Додатки до теми: План-характеристика галузі
 • ОІС до теми «Лісопромисловий комплекс» авторів С. Г. Коберника, Р. Р. Коваленка