Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛісова І деревообробна промисловість України

Скачати 136.22 Kb.

Лісова І деревообробна промисловість України
Скачати 136.22 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір136.22 Kb.

Тема: Лісова і деревообробна промисловість України

Навчально-виховна мета:

Сформувати поняття «лісопромисловий комплекс»;

Деревообробна промисловість - галузь лісової промисловості, що здійснює механічну і хіміко-механічну обробку і переробку деревини і що використовує як сировину для свого виробництва різні лісоматеріали.

дати уявлення про галузевий склад, принципи розміщення підприємств;

ознайомити з проблемами та перспективами розвитку галузі, значенням галузі;

продовжити формувати вміння, навички роботи з картою, опорно-інформаційною схемою, типовим планом комплексної характеристики галузі,

вміння аналізувати матеріал підручника, робити висновки;

виховувати екологічну культуру учнів, інтерес до робочих професій лісової і деревообробної промисловості.
Обладнання: засоби навчання: тематична карта «Лісова деревообробна промисловість України», атласи, підручники;

Лісова́ промисло́вість - сукупність галузей і виробництв, підприємства яких здійснюють вирощування, заготівлю деревини, її комплексну обробку і переробку.

картки-завдання;

опорно-інформаційні схеми (5 шт.) «Лісова і деревообробна промисловість»;

плакати: «Ліс та його багатства», «Професії лісового господарства»;

мультимедійна презентація з теми уроку.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу з елементами інтерактивного навчання.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Створення позитивного настрою на уроці.

Визначення навчально-розвивальних завдань, джерел географічних знань.

Перевірка домашнього завдання.


 1. Центри виробництва хімічних волокон:

а) Вінниця;

б) Чернігів;

в) Черкаси;

г) Чернівці.


 1. Центри лакофарбової промисловості, побутової хімії:

а) Ужгород;

б) Запоріжжя;

в) Ніжин;

г) Рубіжне.
3. Центри виробництва азотних добрив:
а) Сєверодонецьк;

Хімі́чні воло́кна - волокна, які одержують з продуктів хімічної переробки природних полімерів (штучні волокна) або з синтетичних полімерів (синтетичні волокна).
Азо́тні до́брива - азотовмісні речовини, які вносять у ґрунт з метою підвищення врожайності с.-г. культур. Важливим джерелом азотних речовин для рослин є гній, сеча тварин, торф, пташиний послід, зелене добриво, компости, відходи сільського господарства і м'ясо-рибної промисловості та інше (див. Органічні добрива)

б) Івано-Франківськ;

в) Ялта;

г) Дніпродзержинськ.


4. Центри виробництва фосфатних добрив:
а) Суми;

б) Стебник;

в) Вінниця;

г) Шостка.


5. Виробництво шин, гумо-азбестових виробів, виробів із пластмас зосереджено в містах:
а) Дніпропетровськ;

б) Луцьк;

в) Калуш;

г) Біла Церква.


ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда за запитаннями:

 1. Яку тему вивчали на минулому уроці? (хімічну промисловість)

 2. Які породи дерев ростуть на території України? (хвойні – сосна, ялина, смерека і листяні – дуб, бук, граб, ясен).

 3. Покажіть на географічній карті лісозабезпечені райони нашої держави (гірські райони та Полісся).
  Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
  Географічна карта, - зображення у певному масштабі території земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків із застосуванням географічної (картографічної) проекції. Вона показує розміщення, властивості і зв'язки різних природних і соціально-економічних об'єктів та явищ.


 4. ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. Які асоціації у Вас виникають зі словом «ліс»?

Презентація учнів з теми: «Значення лісу в природі та житті людей» із застосуванням комп’ютера і проектора.IV. Вивчення нового навчального матеріалу

Написання на дошці теми та оголошення двох проблемних питань: 1. Чому господарське значення деревини в Україні дуже велике?

 2. Як підвищити рівень самозабезпеченості лісовими ресурсами нашої країни?

Розповідь учителя.

1. Україна бідна на запаси лісових ресурсів. Загальна площа зайнята лісом 10 млн.

Лісові́ ресу́рси - деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.
Ліс - це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварини, мікроорганізми та інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище.
Площа - фізична величина, що визначає розмір поверхні, одна з основних властивостей геометричних фігур, у математиці розглядається як міра множини точок, які займають поверхню або якусь її частину. Історично, обчислення площі називалося квадратурою.
га – це лише становить 14,3% території країни. У країнах Європи набагато більше площі зайнято під лісом. У різних природних зонах України ліси поширені неоднаково: у Поліссі лісами вкрито 26%, у лісостепу – 12%, у степу – 4%.
Приро́дна зо́на, фізико-географічна зона - частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами. Вона є частиною природної країни. На рівнинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання, тобто змінюються від екватора до полюсів (широтна зональність) і від океанів углиб континентів (довготна зональність).
Найбільш лісисті території України: Карпати – 39% і Кримські гори – 36%. Варто зауважити, що лісові масиви дуже виснажені, тому важливо переробляти сировину на деревообробних підприємствах комплексно і повно.

Наша країна має переважно цінні хвойні породи (сосну, ялину, смереку), є твердолистяні (дуб,бук, ясен), породи дерев, які застосовуються у меблевій промисловості (груша, черешня, клен). Запасів деревини в Україні більше 1 млрд. м3, щорічно споживається 96 млн. м3. Промислове значення ліс має у Карпатах та Поліссі.

Лісови́й маси́в - житловий масив, розташований у Деснянському районі міста Києва. Забудований у період з 1965 по 1973 рік. Автори проекту - архітектори Петро Петрушенко і Самуїл Покришевський. Первісна назва - масив Водопарк.
Кри́мські го́ри (крим. Qırım dağları) - гірська система на півдні України та Кримського півострова. Простягається вздовж чорноморського узбережжя на 180 км із південного-заходу на північний-схід, від мису Айя на околицях Балаклави в Севастополі до мису Іллі біля Феодосії.
Хво́йні (Pinophyta, Pinopsida) - найчисельніші й найрозповсюдженіші сучасні голонасінні рослини. Це підвідділ та клас відділу Streptophyta царства Зелені рослини. Це найпоширеніші представники даного відділу царства рослин, що мають найбільше економічне значення.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Лісопромисловий комплекс представлений чотирма складовими галузями.
Лісопромисловий (лісовиробничий) комплекс - лісове господарство, деревообробна, целюлозно-паперова, лісохімічна і гідролізна промисловості. Продукція одного виробництва є сировиною для іншого. Лісозаготівельні підприємства дають деревину для лісопильних заводів.

2. Схема лісопромислового комплексу демонструється через проектор3. Характеристика галузей лісової і деревообробної промисловості

Методичний коментар. Робота в групах за картками-завданнями з використанням опорно-інформаційних схем (далі ОІС) авторів С. Г. Коберника, Р. Р. Коваленка «Лісопромисловий комплекс». Учні об’єднуються в групи по 4 особи в кожній і розглядають за типовим планом-характеристикою кожну галузь лісопромислового комплексу. Повідомлення груп учнів про результати виконання завдання.

Завдання № 1

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість України», проаналізуйте: 1. галузевий склад комплексу;

 2. укажіть розміщення «Лісозаготівельної галузі», базуючись на тексті підручника (тема № 9 та атлас);

 3. поясніть, які країни продають Україні ліс, чому Україна купляє так багато лісу?

 4. зробіть висновок про значення галузі в лісопромисловому комплексі.

Завдання № 2

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість» та текст підручника (тема 9, атлас), проаналізуйте: 1. лісозаготівельну промисловість ( ст..120 ) дайте їй оцінку ( ст..121);

 2. покажіть на географічній карті основні райони лісозаготівлі.

 3. ( Полісся, Карпати)

Завдання № 3

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість» та текст підручника (тема 9, атлас), проаналізуйте: 1. деревообробну промисловість, укажіть галузевий склад;

 2. назвіть чинники розміщення галузей деревообробної промисловості;

Завдання № 4

Назвіть і покажіть на географічній карті центри розміщення:  • меблевої промисловості,

  • виробництво фанери,

  • виробництва будівельних конструкцій,

  • виробництва будівельних матеріалів,

  • сірників,

Історія виникнення сірників.
Будіве́льні констру́кції (англ. building structure, structural unit) - основні конструктивні елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, загороджувальні або сумісні функції.
Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.
(доповідь учнів).

Раніше вогонь отримували механічним способом — через тертя або удар. Перші пристосування для одержання вогню на хімічних реакціях з’явилися в кінці 18 сторіччя.

Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.
Перші сірники з’явились в 30-х роках 19 ст. в Англії. Вони були мало подібні до сучасних. Сірник того часу являв собою паперову трубочку, на один кінець якої наносили суміш хлористого калію з цукром, а поряд ставили маленьку скляну пляшечку з сірчаною кислотою. Пляшечку розбивали, і кислота, потрапляючи на суміш, викликала спалах. Виробництво сірників одночасно виникло у Франції, Німеччині, Росії та деяких інших країнах. Використання фосфору для одержання вогню було вперше використано у 1816 р., але перші сірники були винайдені тільки в 1833 р., коли в масу сірникових головок був введений білий фосфор – надзвичайно вогненебезпечна й отруйна речовина, дуже шкідлива для здоров’я людини.
Хлор́ид кáлію - KCl, калієва сіль соляної кислоти. Біла кристалічна речовина.
Сульфа́тна кислота́ (сірчана кислота, IUPAC - дигідрогенсульфат, застаріла назва - купоросне масло) - сполука сірки з формулою H2SO4. Безбарвна масляниста, дуже в'язка і гігроскопічна рідина. Сірчана кислота - одна з найсильніших неорганічних кислот і є дуже їдкою та небезпечною.
Фо́сфор (P) - хімічний елемент 5-ї групи (згідно із застарілою класифікацією - головної підгрупи п'ятої групи) третього періоду періодичної системи; неметал; атомний номер 15. Ат. маса 30,97376. Один з найпоширеніших елементів земної кори: 0,08-0,09% її маси.
З огляду на шкідливість білого фосфору на перших сірникових мануфактурах Англії працювали переважно діти бідних вдів. Виготовлені таким способом голівки сірників легко запалювалися при терті об шорстку поверхню. Перші безпечні сірники почали виробляти у Швеції в 1855 р. Від того вони дістали свою першу назву «шведських сірників». Данія другою почала виробляти сірники у 1874 р., а пізніше й інші країни замінили шкідливий білий фосфор жовтим. В 1903 р. Міжнародний конгрес ужиткової хімії висловився за цілковиту заборону виробництва сірників із застосуванням білого фосфору.


Разом із виникненням сірників зародився і пов'язаний з ними вид колекціонування - філуменія.

Завдання № 5

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість» та текст підручника (тема № 9, атлас), проаналізуйте: 1. яку сировину використовує целюлозно-паперова промисловість;
  Целюло́зна промисло́вість - галузь промисловості, яка хімічно переробляє деревину (також очерет, солому хлібних рослин та ін.) на волокнисту масу, що є сировиною для виготовлення целюлози, паперу, картону, штучного волокна, пластичних мас тощо; значна частина целюлози йде також на виробництво вибухівки.


 2. яку продукцію виготовляє;

 3. чинники розміщення галузі;

 4. назвіть центри розміщення галузі.

Історія виникнення паперу. ( доповідь учнів).

Ми дотепер точно не знаємо, коли був винайдений папір. Безсумнівно, що початок варто шукати в Китаї, де, по переказу, в 153 році нашої ери Тцай-Лунь, міністр землеробства, рекомендував своїм співгромадянам застосовувати для листа папір «ши», виготовлений із волокон деревини «паперового деревця» (Brussonetia papyrifera). До цього часу китайці вживали як матеріал для написів і малюнків камінь, кості й пластинки, вирізані із серцевини бамбука.


Оскільки в Китаї у давнину папір робили з молодих пагонів бамбука, то цілком імовірно, що слово походить від старої назви бамбука. До речі, в українській і в багатьох інших європейських мовах назва паперу (фр. Papier, англ. Paper) явно веде своє походження від грецького. papyrus (папірус).
Однак треба помітити, що принципи виготовлення паперу й папірусу - зовсім різні. Якщо папірус являє собою тонко нарізані й склеєні пластинки, то для виготовлення паперу потрібне розщеплення часток (волокон) того матеріалу, що вживається для його виробництва, порушення зв'язку між волокнами, щоб потім ці волокна сплутати між собою (піддати процесу взаємного проникнення) і потім зробити із цієї маси тонкий і гнучкий аркуш, придатний для використання.

Папір, що виготовлявся в стародавності китайцями, мав основним своїм недоліком рихлість , через що фарба, якою на ньому писали (головним чином, туш із сажі з домішкою риб'ячого клею й мускусу), розтікалася, а папір легко рвався.

Досить заплутаним є питання про сировину, яка вживалася в той час при виробництві паперу. До 80-х років XIX століття анітрошки не сумнівалися, що папір вироблявся арабами з бавовни; звідки і його назва - «бомбицина» (інакше - charta cottonea). Однак аналіз показує, що зі зразків паперу, виготовленого з XI до XV століть, виробленого з бавовни не виявилося ні одного - більшість була виготовлена з ганчірок. Може бути, ця обставина пояснюється тим, що до Х століття араби, запозичивши з Китаю способи вироблення паперу з волокон шовкового кокона й шовковичного (паперового) дерева, у силу відсутності такої сировини в Центральній і Малій Азії перейшли до застосування волокон, що обволікають зерна бавовни. Але оскільки папір виходив досить пухким й непридатним для письма, то вони стали використовувати ганчір'я (хоча назва «Бавовняний папір» збереглася). Процес вироблення паперу з ганчірок набагато складніше, проте отриманий папір цілком задовольняє своєму призначенню.
Так чи інакше, але процес виробництва паперу вдосконалювався, і вчасно початку друкарства в Європі з'явилося багато паперових млинів, які виробляли (винятково із лляних і прядив'яних ганчірок) чудову, що не протікає, білий папір, досить щільну й міцну, «дзвінку» і гнучку, збережену до наших днів у прекрасному виді.
Завдання № 6

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість», охарактеризуйте за планом «Лісохімічну промисловість». 1. яку сировину використовує ;

 2. яку продукцію виготовляє; ( ст..120 )

 3. чинники розміщення галузі;

 4. назвіть центри розміщення галузі.

4. Випереджувальне завдання

Сповіщення двох учнів про проблеми та перспективи розвитку лісопромислового комплексу України.

5. Проблеми та перспективи розвитку комплексу

Творче завдання.

Клас можна поділити на два варіанти (групи):

I – Проблеми вирішують, II – Перспективи.

Проблеми:

- проблема підвищення рівня самозабезпечення лісовими ресурсами (дефіцит лісових ресурсів);

- виникнення територій (лісових) радіаційного забруднення;

- власні ресурси деревини, їх потреби задовольняються на третину;

Власні ресурси (англ. Own resources) - кошти, що перераховують держави-члени у бюджет Європейського Союзу для фінансування його витрат.

- неповне використання відходів деревини (на 50-60%);

- експортуємо цінні породи дерев (граб, дуб, бук, сосна, ялиця, смерека) за низькими цінами, а головне, що лісових ресурсів не вистачає (нераціональне використання);

- уже відстаємо з виробництва пиломатеріалів та фанери, на душу населення;

- відстаємо від потреб меблевої промисловості ( імпортуємо);

- недостатньо розвинута целюлозно-паперова промисловість, дефіцит якісного паперу та картону, імпортуємо

- в лісопаркових зонах зрубані дерева роками гниють і т.д.
Перспективи:

- важливо розширювати площі під швидко ростучими і цінними породами дерев;

-проводити заходи щодо підвищення продуктивності насаджень;

- особливо перспективним є вирощування лісів плантаційним способом;

- зменшення використання ділової деревини в окремих галузях народного господарства;

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.

- розширення використання замінників деревини;

- поглиблення комплексної переробки деревини;

- збільшити виробництво паперу, картону, деревостружкових плит, меблів (за доступними для споживачів цінами);

-проводити постійні природоохоронні заходи щодо збереження лісових ресурсів.
V. Підбиття підсумків роботи в групах

Оцінювання навчальних досягнень.

Орієнтовні запитання щодо з’ясування рівня навчальних досягнень учнів:

1. Яка група найкраще презентувала відповіді на завдання, пов’язала матеріал з проблемним питанням.2. Яка група краще орієнтувалася за картою і текстом підручника.

VI. Закріплення матеріалу уроку

Контроль-тест

 1. Території України, де ліс немає промислового значення:

  1. Карпати;

  2. Крим;

  3. Полісся;

  4. лісостепова зона.

 2. Галузевий склад деревообробної промисловості:

  1. лісове господарство;

  2. лісозаготівельна галузь;

  3. лісопилення;

  4. виробництво фанери;

  5. меблева промисловість.

 3. Підприємства целюлозо-паперової промисловості України орієнтуються у своєму розміщенні на:

  1. транспортні шляхи;

  2. джерела електроенергії;

  3. джерела сировини;

  4. споживача;

  5. наявність висококваліфікованих трудових ресурсів.
   Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.


 4. Меблева промисловість орієнтується :

  1. на сировину;

  2. наукові центри;

  3. споживача;

  4. кваліфіковані трудові ресурси;

  5. транспортні магістралі.

 5. Виберіть чинник, який не має суттєвого впливу на розміщення підприємств лісової промисловості в Україні:

  1. водний;

  2. сировинний;

  3. трудоресурсний


VII. Домашнє завдання та коментар щодо його виконання


 1. Опрацювати текст підручника з теми № 9.

 2. Нанести на контурну карту центри лісопромислового комплексу України.

Історія виникнення сірників.
Раніше вогонь отримували механічним способом — через тертя або удар. Перші пристосування для одержання вогню на хімічних реакціях з’явилися в кінці 18 сторіччя. Перші сірники з’явились в 30-х роках 19 ст. в Англії. Вони були мало подібні до сучасних. Сірник того часу являв собою паперову трубочку, на один кінець якої наносили суміш хлористого калію з цукром, а поряд ставили маленьку скляну пляшечку з сірчаною кислотою. Пляшечку розбивали, і кислота, потрапляючи на суміш, викликала спалах. Виробництво сірників одночасно виникло у Франції, Німеччині, Росії та деяких інших країнах. Використання фосфору для одержання вогню було вперше використано у 1816 р., але перші сірники були винайдені тільки в 1833 р., коли в масу сірникових головок був введений білий фосфор – надзвичайно вогненебезпечна й отруйна речовина, дуже шкідлива для здоров’я людини. З огляду на шкідливість білого фосфору на перших сірникових мануфактурах Англії працювали переважно діти бідних вдів. Виготовлені таким способом голівки сірників легко запалювалися при терті об шорстку поверхню. Перші безпечні сірники почали виробляти у Швеції в 1855 р. Від того вони дістали свою першу назву «шведських сірників». Данія другою почала виробляти сірники у 1874 р., а пізніше й інші країни замінили шкідливий білий фосфор жовтим. В 1903 р. Міжнародний конгрес ужиткової хімії висловився за цілковиту заборону виробництва сірників із застосуванням білого фосфору.
Разом із виникненням сірників зародився і пов'язаний з ними вид колекціонування - філуменія.
Історія виникнення паперу.

Ми дотепер точно не знаємо, коли був винайдений папір. Безсумнівно, що початок варто шукати в Китаї, де, по переказу, в 153 році нашої ери Тцай-Лунь, міністр землеробства, рекомендував своїм співгромадянам застосовувати для листа папір «ши», виготовлений із волокон деревини «паперового деревця» (Brussonetia papyrifera). До цього часу китайці вживали як матеріал для написів і малюнків камінь, кості й пластинки, вирізані із серцевини бамбука.

Оскільки в Китаї у давнину папір робили з молодих пагонів бамбука, то цілком імовірно, що слово походить від старої назви бамбука. До речі, в українській і в багатьох інших європейських мовах назва паперу (фр. Papier, англ. Paper) явно веде своє походження від грецького. papyrus (папірус).

Однак треба помітити, що принципи виготовлення паперу й папірусу - зовсім різні. Якщо папірус являє собою тонко нарізані й склеєні пластинки, то для виготовлення паперу потрібне розщеплення часток (волокон) того матеріалу, що вживається для його виробництва, порушення зв'язку між волокнами, щоб потім ці волокна сплутати між собою (піддати процесу взаємного проникнення) і потім зробити із цієї маси тонкий і гнучкий аркуш, придатний для використання.

Досить заплутаним є питання про сировину, яка вживалася в той час при виробництві паперу. До 80-х років XIX століття анітрошки не сумнівалися, що папір вироблявся арабами з бавовни; звідки і його назва - «бомбицина» (інакше - charta cottonea). Однак аналіз показує, що зі зразків паперу, виготовленого з XI до XV століть, виробленого з бавовни не виявилося ні одного - більшість була виготовлена з ганчірок. Може бути, ця обставина пояснюється тим, що до Х століття араби, запозичивши з Китаю способи вироблення паперу з волокон шовкового кокона й шовковичного (паперового) дерева, у силу відсутності такої сировини в Центральній і Малій Азії перейшли до застосування волокон, що обволікають зерна бавовни. Але оскільки папір виходив досить пухким й непридатним для письма, то вони стали використовувати ганчір'я (хоча назва «Бавовняний папір» збереглася). Процес вироблення паперу з ганчірок набагато складніше, проте отриманий папір цілком задовольняє своєму призначенню.

Так чи інакше, але процес виробництва паперу вдосконалювався, і вчасно початку друкарства в Європі з'явилося багато паперових млинів, які виробляли (винятково із лляних і прядив'яних ганчірок) чудову, що не протікає, білий папір, досить щільну й міцну, «дзвінку» і гнучку, збережену до наших днів у прекрасному виді.

Завдання № 2

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість» та текст підручника (тема 9, атлас), проаналізуйте: 1. лісозаготівельну промисловість ( ст..120 ) дайте їй оцінку ( ст..121);

 2. покажіть на географічній карті основні райони лісозаготівлі.

 3. ( Полісся, Карпати)


Завдання № 3

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість» та текст підручника (ст.120 , атлас), проаналізуйте: 1. деревообробну промисловість, укажіть галузевий склад;

 2. назвіть чинники розміщення галузей деревообробної промисловості;


Завдання № 4

Назвіть і покажіть на географічній карті центри розміщення:  • меблевої промисловості,

  • виробництво фанери,

  • виробництва будівельних конструкцій,

  • виробництва будівельних матеріалів,

  • сірників,

Завдання № 5

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість» та текст підручника (тема № 9, атлас), проаналізуйте: 1. яку сировину використовує целюлозно-паперова промисловість;(ст. 120-1210

 2. яку продукцію виготовляє;

 3. чинники розміщення галузі;

 4. назвіть центри розміщення галузі.

Завдання № 6

Використовуючи ОІС до теми «Лісова і деревообробна промисловість», охарактеризуйте за планом «Лісохімічну промисловість». 1. яку сировину використовує ;

 2. яку продукцію виготовляє; ( ст..120 )

 3. чинники розміщення галузі;

 4. назвіть центри розміщення галузі.


Скачати 136.22 Kb.

 • Обладнання
 • Тип уро
 • Перевірка домашнього завдання. Центри виробництва хімічних волокон
 • ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
 • ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
 • IV. Вивчення нового навчального матеріалу
 • Кримські гори
 • Лісопромисловий комплекс
 • Схема лісопромислового комплексу
 • Випереджувальне завдання
 • V. Підбиття підсумків роботи в групах
 • VI. Закріплення матеріалу уроку Контроль-тест
 • VII. Домашнє завдання та коментар щодо його виконання
 • Історія виникнення сірників.
 • Історія виникнення паперу.