Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛнау інформатика робочий зошит для виконання практичних робіт

Скачати 484.97 Kb.

Лнау інформатика робочий зошит для виконання практичних робіт
Скачати 484.97 Kb.
Сторінка2/9
Дата конвертації13.03.2017
Розмір484.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Практична робота 2


Тема: Архівація файлів. Комп’ютерні віруси та їх класифікація. Типи антивірусних програм. Антивірусна безпека комп’ютера. Перевірка дисків та папок антивірусними програмами. Програми обслуговування дисків.

Мета: ознайомитися з інтерфейсом антивірусних програм і програм для створення архівів, навчитися перевіряти локальні диски.

Час виконання: 2 години

Обладнання і ПЗ: IBM PC, Windows XP, електронний посібник «Інформатика» п.1.3.

Техніка безпеки: Інструктаж при роботі на ПК.

Хід роботи

Завдання 1. Описати призначення процесу стискання файлів

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Що таке саморозпакувальний архів? ________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________Загальний розмір файлу, Кб

Розмір архіву, Кб

Ступінь стиснення файлу,

в %
архівний файл стає меншим на ……….….. %

Завдання 2. Запустити програму WinRAR. Обрати на ПК текстовий документ і створити його rar архів в папці «студентам 2016», заповнити таблицю:

Обрати на ПК графічний файл і створити його rar архів в папці «студентам 2016», заповнити таблицю:Загальний розмір файлу, Кб

Розмір архіву, Кб

Ступінь стиснення файлу,

в %
архівний файл стає меншим на ……….….. %

Завдання 3. Перелічити ознаки зараження комп’ютерним вірусом:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Опишіть класифікацію вірусів:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________Завдання 4.
Класифіка́ція (фр. , англ. classification походить від лат. classis - клас і facio - роблю) - система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні «розподілення об'єктів на категорії».
Визначте і запишіть назву антивірусної програми, встановленої на вашому ПК: ____________________________________________________________

Запишіть дату останнього поновлення антивірусних баз: ________________________

Відскануйте на наявність вірусів диск D: вашого ПК, описати процес: ____________

______________________________________________________________________

Скільки вірусів знайдено: ____________ знешкоджено:___________________

Завдання 5. Однією з операцій діагностування магнітних дисків є перевірка їхньої логічної структури та фізичного стану поверхні.

Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.
Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.
Її можна здійснити, використовуючи програму перевірки дисків. Для запуску потрібно відкрити вікно Мій комп’ютер, обрати диск, виконати меню Файл-Властивості-Сервіс-Виконати перевірку.

Виконати перевірку локального диску D: вашого ПК.

Записати як включити дефрагментацію дисків _______________________________

______________________________________________________________________Контрольні питання: Типи комп. вірусів? Для чого потрібно робити дефрагментацію дисків? Які розширення мають архівні файли? Як зробити перевірку диску?

Висновок: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Оцінка: ____________ Викладач: __________________

Практична робота 3


Тема: Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах. Створення колонтитулів.

Мета: Відпрацювати прийоми роботи з таблицями і зображеннями у текстових документах в MS Word.

Час виконання: 2 години.

Обладнання і ПЗ: IBM PC, Windows XP, MS Office.

Техніка безпеки: Інструктаж при роботі на ПК.

Хід роботи

Завдання 1.

Використовуючи текстовий редактор Word, надрукувати таблиці і зображення за варіантами з папки Студент 2016\Інформатика\Пр3. В колонтитулах вставити номера сторінок, записати як:________________________________________________________

________________________________________________________________________

Створити малюнок в редакторі Paint (зразки взяти в папці Студент 2016\Інформатика\Пр3, або вигадати свій), вставити його в текстовий документ, обрізати в формі кола (трикутника, паралелограма тощо).

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Паралелогра́м - чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні.
Описати процес: _____________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Знайти на комп’ютері файли зображень, вставити в текстовий документ, змінити яскравість, контрастність, додати тінь.

Яскрáвість - світлова характеристика тіл, які є джерелами світла. Відношення сили світла, що випромінюється поверхнею в одиницю тілесного кута до площі її проекції в площині, перпендикулярній напряму спостереження.
Описати процес: ____________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________Завдання 2.

1. Надрукувати такі математичні формули (за варіантами):


Як увімкнути редактор формул: ______________________________________________

Завдання 3.
У математиці та інших науках, формула (лат. formula - форма, правило) - коротка форма символічного запису інформації (як у математиці чи хімії), або загальне відношення між величинами. Одна з найпопулярніших формул належить Альберту Ейнштейну E = mc².
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Створити власний графічний проект, застосувати побудову графічних примітивів з ефектами, фігурний текст WordArt.
Завдання 4. Зберегти файл відповідно специфікації пр3-група-прізвище в папці Мої документи свого комп’ютера (з метою захисту авторства можна надіслати його викладачу на електронну адресу stblnau@mail.
Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.
ua).

Після завершення роботи зробити висновок, пред’явити роботу викладачу, відповісти усно на контрольні питання .Контрольні питання:

1. Як виконується вставка спеціальних символів? Як вставити колонтитул?

Колонти́тул (від франц. colonne - стовпець і лат. titulus - напис, заголовок), заголовкові дані (назва твору, частини, глави, параграфа тощо), що розміщуються над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної сторінки книги, газети, журналу.

2. Правила введення математичних формул.

3. Що таке форматування об’єкту? Як встановити нумерацію сторінок?

4. Як встановити параметри сторінки документа (поля, орієнтація тощо)?

5. Опишіть способи створення таблиць. Форматування таблиць.

6. Як змінити колір, яскравість, контрастність об’єкту, додати тінь, об’єм?

7. Як вставити поточну дату і час в документ?


Висновок: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Оцінка: ____________ Викладач: _____________________

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Скачати 484.97 Kb.

  • Практична робота 3