Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛнау інформатика робочий зошит для виконання практичних робіт

Скачати 484.97 Kb.

Лнау інформатика робочий зошит для виконання практичних робіт
Скачати 484.97 Kb.
Сторінка6/9
Дата конвертації13.03.2017
Розмір484.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Практична робота 10


Тема: Розробка колективного проекту.

Мета: навчитися інтегрувати технології обробки текстових, графічних і табличних даних, створювати презентації та веб-ресурси, працювати з локальною мережею.
Інтеграл - центральне поняття інтегрального числення, узагальнення поняття суми для функції, визначеній на континуумі.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


Час виконання: 2 години.

Обладнання і ПЗ: IBM PC, Windows XP, MS Office, Acrobat Reader, браузер.

Техніка безпеки: Інструктаж при роботі на ПК.

Хід роботи

Завдання 1.

1. Створити у папці Мої документи папку з іменем «………….………» і відкрити до неї спільний доступ: __________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Моя підгрупа працює під обліковим записом _______________________.

3. Мережне ім’я головного комп’ютера ________________.

Завдання 2.

Студенти поділяються на дві команди А і Б.Завдання для команди А

Завдання для команди Б

В текстовому редакторі набрати запропонований викладачем текст, побудувати таблицю даних і діаграму на основі цих даних.

Зробити комп’ютерну презентацію на тему, запропоновану викладачем, з елементами анімації, вставки фігурного тексту.

За допомогою локальної мережі (або флеш-карти)

об’єднати попарно роботи команд А і Б

(номера комп’ютерів для пар вкаже викладач) в одну спільну презентацію.


Зберегти файл презентації у вигляді веб-сторінки в одному файлі.

Слід пам’ятати, що такий формат збереження презентації не передбачає її подальшого редагування. Тому збереження потрібно робити, коли вже всі зміни будуть внесені і відредаговані.


Процес вставки в презентацію упроваджених об’єктів (внедрённых объектов): вкладка Вставка, група Текст, елемент Объект, Создать из файла, Обзор… (обрати текстовий файл), Ok.

Надати ефекти анімації – вхід і вихід об’єкту зі слайду (описати процес) _____________________________________________________________________________.


Завдання 3. Заповнити пропуски.

Тема презентації моєї підгрупи:_______________________________________________ .

Вона складається з ___________ слайдів. На слайдах вставлені такі об’єкти: _________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

до них застосовані такі ефекти анімації: ________________________________________

___________________________________________________________________________

Зберегти файл відповідно специфікації пр10-група-прізвище в папці Мої документи свого комп’ютера (з метою захисту авторства можна надіслати його викладачу на електронну адресу stblnau@mail.ua).За можливістю використання Інтернету створити спільний документ засобами Google (використати раніше створені акаунти і створити спільний документ «Моя маленька батьківщина» та відкрити до нього загальний доступ).

Завдання 4. Після завершення роботи зробити висновок, пред’явити роботу викладачу, відповісти усно на контрольні питання.

Контрольні питання:

1. Правила створення комп’ютерних презентацій. Як зберегти файл в форматі веб-документу? В чому полягає різниця збереження файлу презентації у вигляді демонстрації і презентації?

2. Поясніть в чому суть спільного використання документів?

Висновок: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Оцінка: ____________ Викладач: _____________________

Практична робота 11


Тема: Побудова інформаційної моделі. Створення та виконання алгоритмів.

Мета: закріпити навички побудови блок-схем алгоритмів; закріпити навички створення розгалужених і циклічних програм мовою програмування.
Цикл (лат. cyclus, від грец. kuklos - круг) - завершена послідовність функціонування матеріально-технічних компонентів об'єкта (явища) в просторі та часі. Коло подій, явищ, частин.
Блок-схема (рос. блок-схема, англ. block scheme, flowchart, block diagram, flow diagram; нім. Block-schema) - Представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо.
Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)


Час виконання: 2 години.

Обладнання і ПЗ: IBM PC, Windows XP, середовище програмування Pascal.

Техніка безпеки: Інструктаж при роботі на ПК.

Хід роботи

Завдання 1. Запустити тренажер для запису арифметичних виразів (папка Студент 2016/Інформатика/Пр9-10) і відповісти на 18 питань.
Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.
Я отримав (ла) ______ балів (max 6).

Завдання 2. Скласти програму мовою Pascal за зразком, запустити її на виконання. Завдання отримати у викладача.

Зразок

Завдання

y=

, якщо b>5

Умова:

у =


2ab, в останніх випадках

Програма (Pascal)

Програма (Pascal)

program pr9;

var a, b, y: real;

begin

write (‘a=’);

readln (a);

write (‘b=’);

readln (b);

if b>5 then y:=15-3*sqrt(a sqr(b)) else y:=2*a*b;

writeln (‘y=’, y);

end.


Вхідні дані : ____________________________________

Відповідь : _____________________________________Блок - схема

Побудувати блок-схему алгоритму, скласти програму. Увести програму в середовищі Pascal: (папка Студент 2016\Інформатика\Пр11\Pascal\ Pascal АВС

Запустити програму на виконання.Завдання 1. Скласти циклічні програми мовою Pascal використовуючи зразки. Завдання отримати у викладача. Записати умову, програму, результат.

Обчислити суму S=x/2 x/4 x/6 ...x/20
program tab;

var x, s, n: real;

begin

readln (x);s:=0; n:=2;

while n<=20 do

begin

s:=s x/n;n:=n 2;

end;


writeln ('сума=', s:5:2);

end.Протабулювати функцію f(x)=sin(x) 1 на відрізку [a,b] з кроком h
program tab;

var x, a, b, h, f: real;

begin

readln (a,b,h);x:=a;

while x<=b do

begin

f:=sin(x) 1;writeln('x=', x:5:2,' f(x)=', f:5:3);

x:=x h;


end;

end.


Умова:
Програма:

Вхідні дані : ______________ Відповідь : _____________
Умова:
Програма:

Вхідні дані : ______________ Відповідь : _____________
Увести програму в середовищі Pascal:

Студент 2016\Інформатика\Пр9-10\Pascal\ Pascal АВС

Після завершення роботи зробити висновок, пред’явити роботу викладачу, відповісти усно на контрольні питання.Контрольні питання:

1. Що називають розгалуженим алгоритмом?

2. Оператори розгалуження в Pascal?

3. Що називають циклічним алгоритмом?


Висновок: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Набрано балів _________ Оцінка: ____________ Викладач: _____________________

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Скачати 484.97 Kb.

  • Практична робота 11