Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛнау інформатика робочий зошит для виконання практичних робіт

Скачати 484.97 Kb.

Лнау інформатика робочий зошит для виконання практичних робіт
Скачати 484.97 Kb.
Сторінка9/9
Дата конвертації13.03.2017
Розмір484.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Практична робота 15


Тема: Робота з готовою базою даних. Введення та отримання даних.

Мета: Відпрацювати прийоми роботи по введенню даних в Ассеss

Час виконання: 2 години.

Обладнання і ПЗ: IBM PC, Windows XP, MS Office.

Техніка безпеки: Інструктаж при роботі на ПК.

Хід роботи

Завдання 1.

Відкрити вікно MS Ассеss-2007, ознайомитись з Локальними шаблонами, записати їх: ___

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Створити базу даних «Учащиеся», дати унікальне ім’я, записати його:

________________________________________________

Увести дані про 5-ох вигаданих учнів (створення таблиці «Список учащихся»).

Відкрити «границу области переходов» (ліворуч на екрані) і ознайомитися зі змістом.

В «Области переходов» клацнути двічі ЛКМ по

«Сведения об учащихся»,

увести дані в запропоновані форми. Увести дані про опікунів.

Проглянути звіти шаблону: «Адресная книга учащихся», «Аллергия и лекарства» і т.д.

Записати звіт «Аллергия и лекарства»:


Завдання 2.

Ознайомитись з елементами вікон форми і таблиці:Увімкнути Схему даних (Работа с базами даннях, Схема данных), замалювати схему зв’язків таблиць. Ознайомитись аналогічним чином з шаблоном «Контакти».

Завдання 3.

Ознайомитись з навчальною базою «Борей» (кнопка Office, Создать, Борей-2007). Увімкнути Схему даних. Записати з якими таблицями зв’язана таблиця «Сотрудники»: ___________________________________________________________________________________________________________Завдання 4. Після завершення роботи зробити висновок, пред’явити роботу викладачу, відповісти усно на контрольні питання.

Контрольні питання:

1. Поняття бази даних? СУБД?

2. Назвіть типи БД за способом організації даних.

3. Що таке реляційна база даних?

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Реляційна база даних - база даних, заснована на реляційній моделі даних. Слово «реляційний» походить від англ. relation. Для роботи з реляційними БД застосовують реляційні СКБД. Інакше кажучи, реляційна база даних - це база даних, яка сприймається користувачем як набір нормалізованих відношень різного ступеня.

4. Назвіть типи даних, що зберігаються в базі даних.

Висновок: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Оцінка: ____________ Викладач: ______________________

Практична робота 16


Тема: Створення бази даних з кількома зв’язаними таблицями.

Мета: Відпрацювати прийоми роботи по створенню форм і введенню даних в Ассеss

Час виконання: 2 години.

Обладнання і ПЗ: IBM PC, Windows XP, MS Office.

Техніка безпеки: Інструктаж при роботі на ПК.

Хід роботи

Завдання 1.

Відкрити вікно MS Ассеss-2007, обрати Новая база данных, Создать.

Дати ім’я базі даних, відповідно специфікації: пр16-група-прізвище.

а) У вікні БД створити таблицю «Студенти» за допомогою вкладки Создание, Таблица.

Увести назви 6-ти полів – Ім’я, Прізвище, Домашня адреса, Телефон, Дата народження, Група (Режим таблицы, Поля и столбцы, Переименовать) і дані про 5-х вигаданих студентів (тобто створити п’ять записів).

б) Створити таблицю «Куратори», назви полів: Прізвище, група. Увести дані про кураторів груп, які ви надрукували в таблиці «Студенти».

Кура́тор (лат. curator від curare - піклуватися) організує систему відносин через різноманітні види виховної діяльності академічної групи, створює умови для індивідуального самовиразу кожного студента і розвитку кожної особистості.

в) Зв’язати ці дві таблиці за полем «Група». Описати процес: ____________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Завдання 2. Введення даних за допомогою Форм.

Вкладка Создание, група Формы, елемент Форма. Змінити заголовок форми на «Студенти» (описати) _______________________________________________________,

увести дані ще про 5-х вигаданих студентів.

Завдання 3.

Знайти спосіб змінити шаблон форми. Вкладка Создание, група Формы, елемент Другие формы. Описати процес. ___________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Зберегти файл відповідно специфікації пр16-група-прізвище в папці Мої документи свого комп’ютера (з метою захисту авторства можна надіслати його викладачу на електронну адресу stblnau@mail.ua).Завдання 4. Після завершення роботи зробити висновок, пред’явити роботу викладачу, відповісти усно на контрольні питання.

Контрольні питання:

1. Дати визначення понять: поле, запис, таблиця, форма, ключове поле.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

2. Основні етапи створення БД.

3. Назвати елементи опису структури таблиць. Показати на ПК.


Висновок: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Оцінка: ____________ Викладач: _____________________

Практична робота 17


Тема: Створення запитів у базі даних.

Мета: Відпрацювати прийоми роботи по створенню запитів, звітів в Ассеss

Час виконання: 2 години.

Обладнання і ПЗ: IBM PC, Windows XP, MS Office.

Техніка безпеки: Інструктаж при роботі на ПК.

Хід роботи

Завдання 1. Відкрити БД з Пр16.

Деякі поради щодо проектування запитів

Визначити, яка таблиця (таблиці) містить необхідну інформацію;

• визначити зв'язки таблиць (чи мають ці таблиці відповідні ключі);

• визначити тип запиту, що буде створюватися;

• виділити умови і критерії полів, які повинні задовольняти записи;

продумати необхідні обчислення;

• визначити порядок сортування;

• визначити ім'я, під яким буде збережений запит.Створення запиту на вибірку і звіту

(MS Office-2007)

Вкладка Создание, Мастер запросов, Простой запрос, обрати поля, задати ім’я запиту, Готово.

Створення звіту: вкладка Создание, Отчет.

Увімкнути Предварительный просмотр: ________________________Завдання 2. Додати до таблиці «Студенти» поле «Проживання», додати до загальної таблиці ще три записи і заповнити нове поле по всіх записах. Описати процес.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________Завдання 3. Створити запити «Телефони студентів», «Студенти, які проживають в гуртожитку, № кімнати», «Студент – куратор». Зробити звіти по цих запитах. Замалювати фрагмент вікна, де задається умова відбору даних і саму умову відбору:

Зберегти файл відповідно специфікації пр17-група-прізвище в папці Мої документи свого комп’ютера (з метою захисту авторства можна надіслати його викладачу на електронну адресу stblnau@mail.ua).

Записати правила запису умови відбору:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


Завдання 4. Після завершення роботи зробити висновок, пред’явити роботу викладачу, відповісти усно на контрольні питання.

Контрольні питання:

1. Правила створення форм.

2. Правила створення запитів.

3. Правила створення звітів.


Висновок: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Оцінка: ____________ Викладач: _____________________

Практична робота 18


Тема: Автоматизоване створення веб-сайту.

Мета: відпрацювати прийоми автоматизованого створення веб-сайту.

Час виконання: 2 години.

Обладнання і ПЗ: IBM PC, Windows XP, браузер, доступ до Інтернету.

Техніка безпеки: Інструктаж при роботі на ПК.

Хід роботи

Завдання. Створіть на сервері Google сайт на тему «Українські дослідники космосу» (або на довільну тему).
Дослі́дник - людина, яка веде дослідження, займається науковими дослідженнями, вивченням, спостереженням, аналізом чого-небудь, сприяє отриманню нових знань.
Ознайомитися з прикладом сайту на цьому сервері: http://snovis.blogspot.com/

1. Реєстрація в Blogger (якщо ще не зареєстровані)

Відкрийте Blogger (https://www.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
blogger.com або через кнопку “Додатки Google”) та зареєструйтеся в цьому сервісі, використовуючи обліковий запис та пароль, якй ви створили раніше в Gmail.https://lh6.googleusercontent.com/nvim89awhbnc_miukzpc6ybf1emn8wiznjdmq7hgswfjivpbjpuskb1lqreijx7sapqcbel8r-7k4og9rwflvfqhy7groxxi6mgm6ttwnuuukcns85k32rpumndqfavzcucoethu2. Профіль Blogger

Оберіть мову спілкування з сервісом (вона не впливає на мову написання постів у блозі!)

Далі переходимо до створення профілю Blogger. Післю вибору цієї опції необхідно увести своє ім’я та натиснути кнопку «Перейти в Blogger». Перед вами з’явиться такий екран:
3. Створення свого блогу


 • Щоб створити новий блог, треба натиснути кнопку «Новий блог»

 • Вводимо назву майбутнього блога (те, що буде розміщуватися у шапці блога)

 • Обираємо адресу для блога. Вона може бути написана тільки на латинській мові, бажано, щоб з адреси було видно, що це за блог (blog-ukr-mova;
  Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
  Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.
  blog-ivanova-oleksia). Ми обираємо тільки першу частину, а друга .blogspot.com остається незміною та додається автоматично.https://lh4.googleusercontent.com/httqjrpc09fdjbohzhoa43zt0iewau28bwgzqifleesmoysrhuuxwhfqqxnjc8s5hcnttraqvsronee6nam4mitrcfmvsic4ffct6s00sn4vww9hhjdt92s7sbitroo8adgxqzld

Адресу блогу треба записати, щоб не забути!!!

_____________________________________________

Шаблон можна обрати потім, тому натискаємо кнопку «Создать блог»

4. Знайомство з консоллю управління блогом.

Ліворуч – перелік всіх доступних функцій для управління. Обираємо «Шаблон». Серед представлених шаблонів знаходимо той, який найбільш подобається.5. Перегляд блога

Тепер Ваш блог створений і опублікований в Інтернеті. Щоб подивитися на нього (поки що пустий), треба натиснути кнопку «Посмотреть блог» (знаходиться угорі сторінки).6. Заповнити сайт контентом відповідно схемі:

Головна сторінка – Історія дослідженьНовини з орбіти

Хронологія польотів

Перший українець в космосіВисновок: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Оцінка: ____________ Викладач: _____________________

Методичні рекомендації до виконання самостійних робітз/п


Назва теми

Кількість

годин


Література для опрацювання

1

Поняття форуму та чату. Етикет інтерактивного спілкування.

2

Л1 с.242…256

2

Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

2

Л1 с.131…143

3

Графічне подання алгоритмів.

2

Л2 с.17-28

4

Веб-спільноти. Вікі технології. Поняття блогу, різновиди блогів.

2

Л2 с.264…269
Всього

8Звіти по самостійному вивченню виконуються в робочих зошитах


Література

 1. Інформатика (рівень стандарту) 10 кл (підручник)) Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., Генеза, 2010

 2. Інформатика (рівень стандарту) 11 кл (підручник) Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Генеза, 2011

Літературу в електронному вигляді можна взяти в аудиторії 30.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Скачати 484.97 Kb.

 • Практична робота 16
 • Практична робота 17
 • Практична робота 18