Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМ. Дніпропетровська на 2007 рік Дніпропетровськ 2007 Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2007 рік

М. Дніпропетровська на 2007 рік Дніпропетровськ 2007 Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2007 рік
Сторінка1/5
Дата конвертації28.03.2017
Розмір2.19 Mb.
  1   2   3   4   5

Дніпропетровська

Обласна

Універсальна

Наукова

Бібліотека

Зведений каталог

періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками

м. Дніпропетровська

на 2007 рік

Дніпропетровськ

2007

Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м.
Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.
Дніпропетровська на 2007 рік
/ Укладачі Н.І. Таран, С.В. Манченко, Л.П. Манейло. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007. 184 с.

Укладачі: Н.І. Таран, С.В. Манченко, Л.П. Манейло

Комп’ютерний набір: Н.І. Таран, С.В. Манченко

Редактор О. І. Плотнікова

Відповідальний за випуск Т.О. Абраїмова

Підписано до друку 22. 03. 2007

Тираж 40 прим. Зам. № 2

Видавничий центр ДОУНБ

м. Дніпропетровськ, вул. Ю.Савченка,10

Шановні колеги і читачі!
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека підготувала черговий щорічний „Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2007 рік”. Учасники каталогу - 28 бібліотек. Вперше в 2007 році коло учасників каталогу розширилось завдяки роботі у його створенні спеціалізованих науково-технічних бібліотек Дніпропетровська. До цієї роботи їх залучила центральна науково-технічна бібліотека ГМК України. В 2007 році упорядники вперше намагались надати в каталозі повний бібліографічний опис видань, включених до нього.

Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.
Бібліографічний опис - це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації.
Робота з цього питання ще не завершена і буде продовжена у майбутньому.

До „Зведеного каталогу періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2007 рік” включено 2835 назв періодичних видань:

Газети – 315,

Журнали – 1993,

Періодичні видання іноземними мовами – 54,

Видання органів НТІ – 77,

Документи на електронних носіях – 20.

Періодичні видання, що надходять до ДОУНБ як обов’язковий примірник місцевих видань області:

Газет – 295,

Журналів – 81.

Місцезнаходження кожного видання відмічено сіглами (порядковими номерами бібліотек-учасниць), які вказані у квадратних дужках біля кожної назви.

Дякуємо всім, хто взяв участь у створенні каталогу. Сподіваємось, що це видання буде корисне у роботі з обслуговування користувачів.

Каталог знаходиться у кожній бібліотеці, що взяла участь у його створенні. Електронну версію каталогу можна знайти у мережі Інтернет на сайті ДОУНБ за адресою: www.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
libr.dp.ua

Ваші пропозиції, зауваження, запитання очікуємо за адресою:


Відділ комплектування ДОУНБ,

вул. Ю. Савченка, 10,

м. Дніпропетровськ 49006

Тел. 42 45 68,

e-mail:compl@libr.dp.ua

Перелік бібліотек - учасниць

«Зведеного каталогу періодичних видань»
1. КЗК „Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека”

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Савченка, 10

тел. 42-45-68; e-mail: compl@libr.dp.ua

Часи роботи бібліотеки: з 1000 до 1900 з понеділка по четвер

з 1000 до 1800 у суботу та неділю

вихідний – п’ятниця

Відділ періодики ДОУНБ, вул. Комсомольська, 58, тел. 778 – 22 – 91.

Часи роботи відділу: з 1000 до 1800 з понеділка по п’ятницю, вихідний – субота, неділя.


2. Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека

49044, вул. Дзержинського, 8

тел. 744-15-51
3. КЗК „Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова”

49101, вул. Комсомольська, 60.

тел. 744-88-77

Часи роботи бібліотеки: з 1000 до 1800 щодня, вихідний – субота.


4. КЗК „Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей”

49027, вул. Ворошилова, 9

тел. 46-12-96
5. Центральна науково - технічна бібліотека ГМК України

49027, вул. Дзержинського, 23

тел. 46-12-91 (відділ комплектування), 371 – 08 – 04 (спецвиди)

Часи роботи бібліотеки: з 800 до 1700
6. Наукова бібліотека ім. О. Гончара Дніпропетровського національного університету

49600, вул. Казакова, 8

тел. 46-61-95
7. Центральна бібліотека Дніпропетровського міського КЗ „Центральна система публічних бібліотек для дорослих”

49600, вул.

Бібліоте́ка або книгозбі́рня (грец. βιβλιον - книжка і θηκη - сховище, скриня) - культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.
Леніна, 23

тел. 740-38-81
8. Наукова бібліотека Дніпропетровської державної медичної академії

49044, вул. Дзержинського, 9-б

тел. 31-22-77

Часи роботи: з 1000 до 1900 з понеділка по п’ятницю

з 1000 до 1600 у суботу, вихідний – неділя.
9. Науково-технічна бібліотека Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

49092, вул. Чернишевського, 24/а

тел. 46-93-74
10. Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім.

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
академіка В. Лазаряна

49010, вул. Академіка Лазаряна, 2

тел. 373-15-08

Часи роботи бібліотеки: з 900 до 1700 з понеділка по п’ятницю

з 900 до 1500 у суботу, вихідний – неділя.
11. Науково-технічна бібліотека Національної металургійної академії України

49070, пр. Гагаріна, 4

тел. 374 – 82 – 44
12. Бібліотека Придніпровської академії митної служби України

49000, вул. Дзержинського, 2/4

тел. 45-92-03
13. Бібліотека Дніпропетровського університету економіки та права

49070, наб. Леніна, 18

тел. 31-24-73
14. Бібліотека Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

49044, вул. Гоголя, 29

тел. 45-13-46, 744 – 75 – 14

Часи роботи бібліотеки: з 800 до 1800 з понеділка по четвер

з 800 до 1645 у п’ятницю, вихідний – неділя.
15. Бібліотека Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

49005, пр.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (до 16 листопада 2016 - Дніпропетровський) - один із провідних вищих навчальних закладів в Україні четвертого рівня акредитації з правом підготовки іноземців за акредитованими напрямами й спеціальностями.
Гагаріна, 26

тел. 31 – 72 – 70
16. Наукова бібліотека Дніпропетровського державного аграрного університету

49027, вул. Ворошилова, 25


тел. 713-51-48

17. Бібліотека Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту

49094, наб.

Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
Перемоги, 10

тел. 31-86-79
18. Бібліотека ВАТ «Комінмет» (Дніпропетровський металургійний завод ім.

Металургі́йний заво́д - підприємство чорної металургії, що випускає чавун, сталь, прокат і інколи ще й вироби з прокату. Металургійний завод може бути з повним металургійним циклом (виробляє три основні види продукції: чавун, сталь, прокат) і з неповним циклом (виробляє один або два види цієї продукції).
Комінтерну)

49023, вул. Комінтернівська, 7

тел. 26 – 73 – 15.
19. Бібліотека ВАТ „Дніпротяжмаш”

49710, ГСП, Сухий острів

тел. 59 – 24 – 34.

Сухий Острів (біл. вёска Сухы Востров) - село в складі Смолевицького району Мінської області, Білорусь. Село підпорядковане Жодинській сільській раді, розташоване в центральній частині області.

20. Бібліотека Державного трубного інституту

49600, вул. Писаржевського,1 – а

тел. 46 – 45 – 71

21. Бібліотека ВАТ «ДТЗ» (Дніпропетровський трубний завод)

49607, ГСП – 2, вул. Маяковського, 3

тел. 59 – 63 – 85
22. Технічна бібліотека ВАТ ДМЗ ім. Петровського (Дніпропетровський металургійний завод)

49601, вул. Квірінга, 7

тел. 59 – 46 – 42
23. Бібліотека «Укргіпромеза»

49065, наб. Леніна, 17

тел. 41 – 11 – 90
24. Бібліотека НІІА Чормет

49030, вул. Шевченка, 59

тел. 744 – 81 – 91
25. Бібліотека Інституту чорної металургії (ІЧМ)

49050, пл. Акад. Стародубова, 1

Тел. 776 – 13 – 64
26. Бібліотека Інституту геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАН України

49600, вул. Симферопольська, 2 – а

тел. 47 – 13 – 56
27. Бібліотека ВАТ «Дніпропетровський стрілочний завод»

49000, вул. Білостоцького, 181

тел. 38 – 44 – 18
28. Науково-технічна бібліотека Національного гірничого університету України

49000, пр. К.

Чо́рна металургі́я - одна з найважливіших галузей важкої промисловості, яка охоплює виробництво чорних металів та спорідненої сировини і напівфабрикатів.
Націона́льний гірни́чий університе́т - найстаріший провідний навчальний та науковий заклад у гірничій галузі України IV ступеня акредитації.
Маркса, 19тел. 47-36-07

ГАЗЕТИ
2000: Информационно-политическая газета/ Учр. - ЧП "Газетный комплекс "Интернет-Медиа".- К. - 2002 г Кількість випусків за рік: 52 [ 1, 19]
CN-столичные новости: Еженедельник.- К. - Кількість випусків за рік: 12 [1]
Computer word Россия/ Компьютерный мир Россия. [13]
Computer world / Украина. [10, 13]
Deutsch (Шкільний світ): Німецька мова і культура. Газета для вчителів та всіх, хто вивчає німецьку мову/ Заснов. Благодійний фонд "Перше вересня.- К.
Благоді́йна організа́ція - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».
ФО-П Мосієнко М.В.- 2002 р Кількість випусків за рік: 24 [ 1, 6, 7, 13]

English (Шкільний світ). [1, 3, 7, 28]
Kiev post (Київ пост). [1, 7]
Kinо - коло [7]
Kyiv weekly [1]
Le francais (Шкільний світ) [1, 7, 13]
VIRTUAL CITY (Днепропетровск) [13]
Іменем закону: Громадсько-правовий тижневик МВС України/ Засновник: МВС України; ДВ "Преса України".- К. - 1955 р Кількість випусків за рік: 52 [1, 7, 21]
Інформатика (Шкільний світ) [1,3]
Історія України (Шкільний світ): Педагогічна газета/ Заснов. Благодійний фонд "Перше вересня.- К. ФО-П Бондаренко Т.П.- 1996 р Кількість випусків за рік: 48 [1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 18]
Автопатруль (Днепропетровск) [21]
Авторевю: Прил. к газете "Деловой мир"/ Учр. - М. Подорожанский.- М. - Кількість випусків за рік: 24 [1]
Агробізнес сьогодні [16]
Адвокатура [13, 15]
АИФ. Дочки-матери: Приложение к "Аргументам и фактам" / Учр. и издатель ЗАО "Аргументы и факты".- М: Совместное издание АО "АИФ" и фирмы TAMSS OX- Кількість випусків за рік: 24 [1]
АиФ. Семейный совет: Популярная газета по вопросам семьи и семейного воспитания. Прилож. к "АИФ". Учр. - АО "Аргументы и факты".- М. - Кількість випусків за рік: 24 [1]
АиФ. Я хочу все знать [4]
Английский язык - Первое сентября: Газета для тех, кто преподает и изучает английский язык/ Учредит. ООО "Чистые пруды".- М: ИД "Первое сентября"- Кількість випусків за рік: 24 [1, 7, 9]
Аргументы и факты в Украине: Популярная информационно-аналитическая газета/ Учр. и издатель - ЗАО "Украинская медиа корпорация".- К. - Кількість випусків за рік: 52 [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 28]
Аргументы и факты. Здоровье/ Учр. и издатель - ЗАО "Украинская медиа корпорация".- К. - Кількість випусків за рік: 52 [1]
Армія України [9]
Арт-Мозаика (Харьков) [3, 7]
Аудитор України (Бухгалтерский вестник - старое название) [13]
Аудитория (Львов) [3]
Бібліотечка вихователя дитячого садка [3,4]
Біологія (Шкільний світ): Газета для вчителів біології/ Заснов. Благодійний фонд "Перше вересня".- ФО-П Кузьменко Г.В.- 1998 р Кількість випусків за рік: 36 [1, 3]
Баланс: Всеукраїнський бухгалтерський тижневик/ Заснов. - ТОВ "Баланс-Клуб".- Дніпропетровськ: - 1994 р Кількість випусків за рік: 52 [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 21, 24, 25, 28]
Баланс-агро (Днепропетровск) [7, 16]

Баланс-бюджет: Всеукраїнське видання для бюджетних організацій/ Заснов. - ТОВ "Баланс-Клуб".- Дніпропетровськ: - 2001 р Кількість випусків за рік: 24 [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 25, 28]
Бесплатно всегда: Газета бесплатных объявлений/ Учр. ЗАО "Украинский Медиа Холдинг".- Днепропетровск: ООО "Издательство "БВ"- 1995 г Кількість випусків за рік: 100 [1, 7, 23]
Библиотека в школе - Первое сентября [4]
Библиотечка "Первого сентября". Серия "Искусство" [3]
Библиотечная газета.- М: И-во журнала "Библиотека", Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества- Кількість випусків за рік: 24 [1]
Библиотечная столица: Ежемесячная газета о библиотеках, библиотекарях и не только.- М: Один из лучших- Кількість випусків за рік: 12 [1]
Бизнес: Знамя юной украинской буржуазии/ Учр. и издатель - ЗАО "Холдинговая компания "Блиц-Информ".- К. - 1992 г Кількість випусків за рік: 52 [1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 24]
Бизнес и банки: Банковская газета/ Учр. - С.И. Корепанов.- М. Учред. ассоциация Российских банков- 1990 г. Кількість випусків за рік: 52 [1, 7]
Биология - Первое сентября: Учебно-методическая и научно-популярная газета для преподавателей биологии, экологии и естествознания.- М. ИД "Первое сентября"- Кількість випусків за рік: 52 [1, 4]
Благовіст: Всеукраїнський часопис для інвалідів/ Союз організацій інвалідів; Львівська обласна асоціація інвалідів.
Льві́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця на заході України. Є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина, частиною Карпатського єврорегіону. Одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках.
- Львів: - 1991 р Кількість випусків за рік: 52 [1]

Бульвар Гордона: Еженедельник светской хроники.- К. ООО "Видавничий Дім "Схили Дніпра"- 2005 г Кількість випусків за рік: 52 [1, 7]


Бухгалтерия. Налоги. Бизнес: Всеукраинская еженедельная газета/ Учр. и издатель - ООО "Редакция газеты "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес".- К. - Кількість випусків за рік: 52 [1, 7]
Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации (Издание "Блиц-Информ") [1, 10, 12, 13, 18, 24]
Бухгалтерская неделя.- Харьков: - [21]
Бухгалтерський тиждень [28]
Бюджетна бухгалтерія: Офіційна інформація для працівників бюджетних установ/ Заснов. і видавець "Видавничий дім "Фактор".- Харків: - Кількість випусків за рік: 52 [1, 4, 12, 14]
Відомості приватизації: Додаток до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію".- К. - 1993 р Кількість випусків за рік: 52 [1, 7]
Вільне життя (Тернопіль) [1]
Вісник Чорнобиля: Актуальний щотижневик/ Засновник Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.- К. ДП Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ"- 1988 г Кількість випусків за рік: 52 [1, 7, 18]
Вісті Придніпров'я: Обласна газета/ Дніпропетровська обласна державна адміністрація.
Катастро́фа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких (або неповоротних) наслідків. В давній Греції слово катастрофа означало головну подію, що передує розв'язці або зумовлює її, у класичних драматичних творах.
Дніпропетровська обласна державна адміністрація Дніпропетровська обласна державна адміністрація (Дніпропетровська ОДА) - місцева державна адміністрація Дніпропетровської області. Утворена на базі представництва Президента України (діяло у 1992–1994 рр.)
- Дніпропетровськ: ТОВ "Видавництво "Вісті"- 1999 р. Кількість випусків за рік: 104 [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 23, 18, 21, 22, 23, 28]

Вісті Центральної спілки споживчих товариств України: Діловий випуск/ Заснов. Центральна спілка споживчих товариств України, ЦК профспілки працівників споживчої кооперації.- К. - Кількість випусків за рік: 52 [1]
Валеологія [1, 3, 4, 7]
Ваше здоров'я [ 2, 8]
ВВС. Вести. Версии. События [3]

Ветеран: Газета социальной защиты / Учред. Координац. совет Содружества организаций ветеранов..- М. - 1988 г Кількість випусків за рік: 52 [1]
Ветеринарна газета: Загальнодержавна газета. Видання Державного департаменту ветеринарної медицини України.- К. - Кількість випусків за рік: 24 [1]
Вечірній Київ/ Засновник Київська міська рада.- К.
Ветеринарія (від лат. veterinarius - той, що лікує худобу) - комплекс наук, що вивчають хвороби тварин, методи запобігання хворобам і лікування їх, питання підвищення продуктивності тварин, методи захисту людей від зоонозів.
Ки́ївська міська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування міста Києва. Депутати Київської міської ради обираються на виборах місцевих органів влади за пропорційною системою голосування.
- 1906 р Кількість випусків за рік: 245 [1]

Власне діло (Харків) [1]
Власть и политика [9]
Водник: Тижневий часопис/ Заснов. АСК "Укррічфлот", Укркомфлот, колектив редакції.- К. - 1919 р Кількість випусків за рік: 52 [1]
Волинські губернські відомості: Газета для тих, хто хоче знати більше/ Заснов. ТзОВ інформаційно-аналітична газета "Волинські губернські відомості", ТзОВ "Слово", О. Палагута.- Луцьк: - 2000 р Кількість випусків за рік: 52 [1]
Все для вчителя: Інформаційно-практичний бюлетень/ Заснов. і видавець - ТОВ "Редакція газети "Позакласний час".- К. - Кількість випусків за рік: 12 [1, 3]
Все о бухгалтерском учете: Всеукраинская профессиональная бухгалтерская газета.- К: ООО "Редакция газеты "Все о бухгалтерском учете"- С 1993 г. Кількість випусків за рік: 104 [1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 18, 21, 25]
Все о налогах [21]
Все про бухгалтерський облік [6, 7, 10, 12, 14, 16, 28]
Всеукраїнська технічна газета.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
- Луганськ: - 2002 р Кількість випусків за рік: 52 [1, 3, 9, 18, 21, 23]

Всеукраинская техническая газета.- Луганск: - [4, 6, 8, 28]
Вузовские вести [9]
Газета по-українськи [3]

География - Первое сентября: Методическая газета для учителей географии, экологии и природоведения/ Учр. - ООО "Чистые пруды".- М.ИД "Первое сентября"- 1992 г Кількість випусків за рік: 24 [1, 4]
Главбух: Всеукраинская бухгалтерская газета/ Учр. и издатель ООО "Издательство "ГлавБух".- К. - 1997 г Кількість випусків за рік: 104 [1, 11]
Говорить і показує Україна [1,3]
Голос Донбасса [28]
Голос Крыма (Симферополь) [1]
Голос України: Газета Верховної Ради України.- К. ВАТ "Видавництво "Київська правда"- 1991 р Кількість випусків за рік: 250 [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 28]
Голос Украины: Газета Верховной Рады Украины.- К. ОАО "Издательство "Київська правда"- 1991 г Кількість випусків за рік: 250 [1, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 28]
Горожанин.- Запоріжжя: - [7, 21, 23]
Граждановедение: Приложение к "Учительской газете".Газета правовых знаний. В помощь учащимся./ Учр. Молодцова В., Положевец П., Швец И.М.).- М. ЗАО "Издательский дом "Учительская газета"- Кількість випусків за рік: 52 [1]
Гривна: Інформаційно-економічний, культурно-просвітницький часопис/ Заснов. ПП "Редакція газети "Гривна".- Херсон: - 1994 р Кількість випусків за рік: 52 [1]
Гудок [10]
Діловий кур'єр-зв'язок: Всеукраїнський тижневик для зв'язківців та їхніх партнерів/ Заснов. - ВАТ "Укртелеком", ВД "ДК-Зв'язок-НІТінком".- К. ВД "Софт-Прес"- 1996 р Кількість випусків за рік: 52 [1]
Дайджест для изучающих английский язык [3, 9, 11, 12, 13, 17]


Дайджест для тих, хто вивчає англійську мову: Додаток до газети "Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську"/ Завнов. і видавець: КООТ "Знання".- К. - Кількість випусків за рік: 24 [1, 3, 7, 28]

Данкор/ Учр. - И. Даниленко.- Суми: ООО "Данкор Медиа", ТД "Петр и Павел"- Кількість випусків за рік: 52 [1]
Дачник (Херсон) [1]
Дебет - кредит [1, 19, 21]
Дело: Ежедневная газета/ Учр. ООО "Издательство Экономика".- К. - Кількість випусків за рік: 250 [1, 19, 23]
Демократична Україна [7, 9, 11, 28]
День (на рус. яз.): Ежедневная всеукраинская газета/ Учр. и издатель ЗАО "Украинская пресс-группа".- К. - 1996 г Кількість випусків за рік: 230 [1, 7, 9, 23, 28]
День (на укр. яз.) [3,6]
Детская школьная академия [4]
Дефектолог [3]
Джерело (Дніпропетровськ) [3, 4, 7]
Директор школи (Шкільний світ): Газета для керівників шкіл/ Заснов. - Благодійний фонд "Перше вересня".-: ФО-П Гончаренко Т.Г.- Кількість випусків за рік: 48 [1, 3]
Дніпровські новини.- Дніпропетровськ: - [21]
Дніпропетровський університет (Дніпропетровськ) [7]
Днепр вечерний: Городская общественно-политическая газета/ Учредитель и издатель: журналистский коллектив "Днепр вечерний".- Днепропетровск: - 1933 г Кількість випусків за рік: 195 [1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28]
Днепровская неделя: Информационно-рекламная газета / Учр. РИА "Реклама Бизнес".- Днепропетровск: ООО "Бизнес-Информ"- 1974 г Кількість випусків за рік: 52 [1, 3, 21]

Днепровская правда: Общественно-политическая газета/ Учр. и издатель ООО "Днепровская правда".- Днепропетровск: - 1938 г Кількість випусків за рік: 52 [1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 22, 23, 25, 28]
Доктор Нострадамус [1, 9]
Домашний доктор: Газета - Дайджест для тех, кто хочет быть здоров / Учред. Междунар. фонд охраны здоровья матери и ребенка.- М. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Донецкие новости: Региональный еженедельник/ Учр. - ООО "Редакция газеты "Донецкие новости".- Донецк: - 1990 г Кількість випусків за рік: 52 [1, 21]
Досуг в школе [3, 4, 7]
Дошкільнятко [3]
Дошкольное образование - Первое сентября/ Учр. - ООО "Чистые пруды"М.).- М. ИД "Первое сентября"- Кількість випусків за рік: 24 [1]
Друг читача [3, 4, 9, 10]
Еврейские вести - приложение к газете "Голос Украины" [1]
Екологічна газета [3, 9, 23]
Енергетика та електроніка (раніше "Енергоінформ"): Щотижнева інформаційно-аналітична газета/ Заснов. та видавець - АТ "Укренергозбереження".- К. - Кількість випусків за рік: 52 [1, 21, 28]
Женская магия: Иллюстрированный ежемесячник/ Уч. "Трейд-Информ".- К. - Кількість випусків за рік: 12 [1]
Завуч (Шкільний світ): Газета для заступників директорів середніх навчальних закладів/ Заснов. Благодійний фонд "Перше вересня.- К. ФО-П Зоц В.М.- 1998 р Кількість випусків за рік: 36 [1, 3]
  1   2   3   4   5  • Перелік бібліотек - учасниць