Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМ. Дніпропетровська на 2008 рік Дніпропетровськ 2008 Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2008 рік

М. Дніпропетровська на 2008 рік Дніпропетровськ 2008 Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2008 рік
Сторінка1/6
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Дніпропетровська

Обласна

Універсальна

Наукова

Бібліотека

Зведений каталог

періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками

м. Дніпропетровська

на 2008 рік

Дніпропетровськ

2008

Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м.
Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.
Дніпропетровська на 200
8 рік / Укладачі С.В. Манченко, Л.П. Манейло. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007. 184 с.

Укладачі: С.В. Манченко, Л.П. Манейло

Комп’ютерний набір: С.В. Манченко

Редактор О. Л. Літуча

Відповідальний за випуск Т.О. Абраїмова

Підписано до друку 24. 03. 2008

Тираж 40 прим. Зам. № 59

Видавничий центр ДОУНБ

м. Дніпропетровськ, вул. Ю.Савченка,10

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕК ТА КОЛЕГИ!

Мета даного каталогу - забезпечення користувачів інформацією про фонди періодичних видань, передплачених бібліотеками міста Дніпропетровська на 2008 рік.

Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.

Інформацію про надходження періодичних видань надали 29 книгозбірень міста.

Матеріал у каталозі розташований за видами періодичних видань: газети, журнали, видання органів НТІ. Окремо створені розділи періодики іноземними мовами та періодичних видань, які друкуються у видавництвах і друкарнях Дніпропетровської області та надходять до ДОУНБ як обов’язковий примірник. Видання розташовані всередині кожного розділу за алфавітом назв.

Всього до каталогу увійшло 2637 назв документів:


  • Газети – 314,

  • Журнали – 1832,

  • Документи органів НТІ – 68,

  • Періодичні видання іноземними мовами – 44.

  • Видання, що надійшли від видавництв та друкарень Дніпропетровщини, 357 назв у тому числі:

  • Газет – 274,

  • Журналів - 83

Порядкові номери, наведені в переліку бібліотек – учасниць каталогу, вказують на місцезнаходження видань.

Електронну версію «Зведеного каталогу…» можна знайти в Інтернеті за адресою – www.libr.dp.ua.

Контактна інформація з укладачами каталогу: телефон – 42-45-68 e-mail compl@libr.dp.ua


Перелік бібліотек - учасниць

«Зведеного каталогу періодичних видань»1. КЗК „Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека”

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Савченка, 10

тел. 42-45-68; e-mail: compl@libr.dp.ua

Часи роботи бібліотеки: з 1000 до 1900 з понеділка по четвер

з 1000 до 1800 у суботу та неділю

вихідний – п’ятниця

Відділ періодики ДОУНБ, вул. Комсомольська, 58, тел. 778 – 22 – 91.

Часи роботи відділу: з 1000 до 1800 з понеділка по п’ятницю, вихідний – субота, неділя.


2. Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека

49044, вул. Дзержинського, 8

тел. 744-15-51
3. КЗК „Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова”

49101, вул. Комсомольська, 60.

тел. 744-88-77

Часи роботи бібліотеки: з 1000 до 1800 щодня, вихідний – субота.


4. КЗК „Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей”

49027, вул. Ворошилова, 9

тел. 46-12-96
5. Центральна науково - технічна бібліотека ГМК України

49027, вул. Дзержинського, 23

тел. 46-12-91 (відділ комплектування), 371 – 08 – 04 (спецвиди)

Часи роботи бібліотеки: з 800 до 1700


6. Наукова бібліотека ім. О. Гончара Дніпропетровського національного університету

49600, вул. Казакова, 8

тел. 46-61-95
7. Центральна бібліотека Дніпропетровського міського КЗ „Централізована система публічних бібліотек для дорослих”

49600, вул.

Бібліоте́ка або книгозбі́рня (грец. βιβλιον - книжка і θηκη - сховище, скриня) - культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.
Леніна, 23

тел. 740-38-81
8. Наукова бібліотека Дніпропетровської державної медичної академії

49044, вул. Дзержинського, 9-б

тел. 31-22-77

Часи роботи: з 1030 до 1900 з понеділка по п’ятницю

з 1000 до 1600 у суботу, вихідний – неділя.
9. Науково-технічна бібліотека Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

49092, вул. Чернишевського, 24/а

тел. 46-93-74
10. Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім.

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
академіка В. Лазаряна

49010, вул. Академіка Лазаряна, 2

тел. 373-15-08

Часи роботи бібліотеки: з 900 до 1700 з понеділка по п ’ятницю

з 900 до 1500 у суботу, вихідний – неділя.
11. Науков-технічна бібліотека Національної металургійної академії України

49070, пр. Гагаріна, 4

тел. 374 – 82 – 44
12. Бібліотека Придніпровської академії митної служби України

49000, вул. Дзержинського, 2/4

тел. 45-92-03

13. Бібліотека Дніпропетровського університету економіки та права

49070, наб. Леніна, 18

тел. 31-24-73
14. Бібліотека Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

49044, вул. Гоголя, 29

тел. 45-13-46, 744 – 75 – 14

Часи роботи бібліотеки: з 800 до 1800 з понеділка по четвер

з 800 до 1645 у п’ятницю, вихідний – неділя.
15. Бібліотека Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

49005, пр.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (до 16 листопада 2016 - Дніпропетровський) - один із провідних вищих навчальних закладів в Україні четвертого рівня акредитації з правом підготовки іноземців за акредитованими напрямами й спеціальностями.
Гагаріна, 26

тел. 31 – 72 – 70
16. Наукова бібліотека Дніпропетровського державного аграрного університету

49027, вул. Ворошилова, 25

тел. 713-51-48
17. Бібліотека Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту

49094, наб. Перемоги, 10

тел. 31-86-79
18. Бібліотека ВАТ «Комінмет» (Дніпропетровський металургійний завод ім.

Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
Металу́ргія (англ. Metallurgy) - наука, техніка і галузь промисловості, які пов'язані з одержанням металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей. У прикладному плані - сукупність зв'язаних між собою галузей і стадій виробничого процесу від видобутку сировини до випуску готової продукції - чорних і кольорових металів та їх сплавів (стопів).
Комінтерна)

49023, вул.. Коментерновська, 7

тел. 26 – 73 – 15.
19. Бібліотека ВАТ „Дніпротяжмаш”

49710, ГСП, вул. Сухий острів

тел. 59 – 24 – 34.
20. Бібліотека Державного трубного інституту

49600, вул. Писаржевського,1 – а

тел. 46 – 45 – 71

21. Бібліотека ВАТ «ДТЗ» (Дніпропетровський трубний завод)

49607, ГСП – 2, вул. Маяковського, 3

тел. 59 – 63 – 85
22. Технічна бібліотека ВАТ ДМЗ ім. Петровського (Дніпропетровський металургійний завод)

49601, ул.

Сухий Острів (біл. вёска Сухы Востров) - село в складі Смолевицького району Мінської області, Білорусь. Село підпорядковане Жодинській сільській раді, розташоване в центральній частині області.
Металургі́йний заво́д - підприємство чорної металургії, що випускає чавун, сталь, прокат і інколи ще й вироби з прокату. Металургійний завод може бути з повним металургійним циклом (виробляє три основні види продукції: чавун, сталь, прокат) і з неповним циклом (виробляє один або два види цієї продукції).
Квірінга, 7

тел. 59 – 46 – 42
23. Бібліотека «Укргипромеза»

49065, наб. Леніна, 17

тел. 41 – 11 – 90
24. Бібліотека НІІА Чормет

49030, вул. Шевченка, 59

тел. 744 – 81 – 91
25. Бібліотека Інституту чорної металургії (ІЧМ)

49050, пл. Акад. Стародубова, 1

тел. 776 – 13 – 64
26. Бібліотека Інституту геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАН України

49600, вул. Симферопольська, 2 – а

тел. 47 – 13 – 56
27. Бібліотека ВАТ «Дніпропетровський стрілочний завод»

49000, вул. Білостецького, 181

тел. 38 – 44 – 18
28. Науково-технічна бібліотека Національного гірничого університету України

49000, пр. К.

Чо́рна металургі́я - одна з найважливіших галузей важкої промисловості, яка охоплює виробництво чорних металів та спорідненої сировини і напівфабрикатів.
Націона́льний гірни́чий університе́т - найстаріший провідний навчальний та науковий заклад у гірничій галузі України IV ступеня акредитації.
Маркса, 19

тел. 47-36-07
29. Бібліотка Українського державного хіміко-технологічного університету

49005, пр. Гагаріна, 8,тел. 47-26-25

ГАЗЕТИ
2000: Информационно-политическая газета/ Учр. - ЧП "Газетный комплекс "Интернет-Медиа".- К. - 2002 г. Кількість випусків за рік: 52 [1, 19, 23, 28]
CN-столичные новости: Еженедельник.- К. - Кількість випусків за рік: 12 [1]
Computer word Россия/ Компьютерный мир Россия. [13]
Computer world / Украина. [13]
Deutsch (Шкільний світ): Німецька мова і культура. Газета для вчителів та всіх, хто вивчає німецьку мовву/ Заснов. Благодійний фонд "Перше вересня.- К.
Благоді́йна організа́ція - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».
: ФО-П Мосієнко М.В.- 2002 р. Кількість випусків за рік: 24 [1, 6, 7]
English (Шкільний світ). [1, 3, 7, 28]
English Russian Word. [28]
Kiev post (Київ пост). [1, 7]
Kinо - коло [7]
Kyiv weekly [1]
Le francais (Шкільний світ) [1, 7, 13]
X FILES Секретные материалы ХХ века [7]
Іменем закону: Громадсько-правовий тижневик МВС України/ Засновник: МВС України; ДВ "Преса України".- К. - 1955 р. Кількість випусків за рік: 52 [1, 7, 21]
Інформатика (Шкільний світ) [1,3]
Історія України (Шкільний світ): Педагогічна газета/ Заснов. Благодійний фонд "Перше вересня.- К.: ФО-П Бондаренко Т.П.- 1996 р. Кількість випусків за рік: 48 [1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 18]

Автопатруль (Днепропетровск) [21]
Авторевю: Прил. к газете "Деловой мир"/ Учр. - М.: Подорожанский.- М. - Кількість випусків за рік: 24 [1]
Аграрний тиждень Україна [16]
Агробізнес сьогодні [16]
Адвокатура [13, 15]
АиФ. Я хочу все знать [4]
Английский язык - Первое сентября: Газета для тех, кто преподает и изучает английский язык/ Учредит. ООО "Чистые пруды".- М.: ИД "Первое сентября"- Кількість випусків за рік: 24 [1, 7, 9]
Аргументы и факты в Украине: Популярная информационно-аналитическая газета/ Учр. и издатель - ЗАО "Украинская медиа корпорация".- К. - Кількість випусків за рік: 52 [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 28,29]
Аргументы и факты. Здоровье/ Учр. и издатель - ЗАО "Украинская медиа корпорация".- К. - Кількість випусків за рік: 52 [1, 28]
Армія України [9]
Аудитор України (Бухгалтерский вестник - старое название) [13]
Аудитория (Львов) [3]
Бібліотечка вихователя дитячого садка [3]
Біологія (Шкільний світ): Газета для вчителів біології/ Заснов. Благодійний фонд "Перше вересня".-ФО-П Кузьменко Г.В.- 1998 р Кількість випусків за рік: 36 [1, 3]
Бабушка [7]

Баланс: Всеукраїнський бухгалтерський тижневик/ Заснов. - ТОВ "Баланс-Клуб".- Дніпропетровськ: - 1994 р Кількість випусків за рік: 52 [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29]
Баланс-агро (Днепропетровск) [7, 16]
Баланс-бюджет: Всеукраїнське видання для бюджетних організацій/ Заснов. - ТОВ "Баланс-Клуб".- Дніпропетровськ: - 2001 р Кількість випусків за рік: 24 [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 25, 28]
Бесплатно всегда: Газета бесплатных объявлений/ Учр. ЗАО "Украинский Медиа Холдинг".- Днепропетровск: ООО "Издательство "БВ"- 1995 г Кількість випусків за рік: 100 [1, 7, 23]
Библиотечка "Первого сентября". Серия "Искусство" [3]
Библиотечная газета.- М.: И-во журнала "Библиотека", Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества- Кількість випусків за рік: 24 [1]
Бизнес: Знамя юной украинской буржуазии/ Учр. и издатель - ЗАО "Холдинговая компания "Блиц-Информ".- К. - 1992 г Кількість випусків за рік: 52 [1, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 24]
Бизнес и банки: Банковская газета/ Учр. - С.И. Корепанов.- М.: Учред. ассоциация Российских банков- 1990 г. Кількість випусків за рік: 52 [1]
Биология - Первое сентября: Учебно-методическая и научно-популярная газета для преподавателей биологии, экологии и естествознания.- М.: ИД "Первое сентября"- Кількість випусків за рік: 52 [1, 4]
Благовіст: Всеукраїнський часопис для інвалідів/ Союз організацій інвалідів; Львівська обласна асоціація інвалідів.
Льві́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця на заході України. Є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина, частиною Карпатського єврорегіону. Одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках.
- Львів: - 1991 р
Кількість випусків за рік: 52 [1]
Бульвар Гордона: Еженедельник светской хроники.- К.: ООО "Видавничий Дім "Схили Дніпра"- 2005 г Кількість випусків за рік: 52 [1, 7]
Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультаци (Издание "Блиц-Информ") [10, 12, 13, 18, 24]
Бухгалтерская неделя.- Харьков: - [21]
Бухгалтерський тиждень [28]
Бюджетна бухгалтерія: Офіційна інформація для працівників бюджетних установ/ Заснов. і видавець "Видавничий дім "Фактор".- Харків: - Кількість випусків за рік: 52 [1, 4, 12, 14]
Відомості приватизації: Додаток до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію".- К. - 1993 р Кількість випусків за рік: 52 [1, 7]
Вільне життя (Тернопіль) [1]
Вісник Чорнобиля: Актуальний щотежневик/ Засновник Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.- К.: ДП Агенство інформації, міднародного співробтництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ"- 1988 г Кількість випусків за рік: 52 [1, 7, 18]
Вісті Придніпров'я: Обласна газета/ Дніпропетровська обласна державна адміністрація.
Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
Дніпропетровська обласна державна адміністрація Дніпропетровська обласна державна адміністрація (Дніпропетровська ОДА) - місцева державна адміністрація Дніпропетровської області. Утворена на базі представництва Президента України (діяло у 1992–1994 рр.)
- Дніпропетровськ: ТОВ "Видавництво "Вісті"- 1999 р.
Кількість випусків за рік: 104 [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 23, 18, 21, 22, 23, 28]
Вісті Центральної спілки споживчих товариств України: Діловий випуск/ Заснов. Центральна спілка споживчих товариств України, ЦК профспілки працівників споживчої кооперації.- К. - Кількість випусків за рік: 52 [1]
Валеологія [1, 3, 4, 7]
Ваше здоров'я [2, 8]
ВВС. Вести. Версии. События [3, 23]
Ветеран: Газета социальной защиты / Учред. Координац. совет Содружества организаций ветеранов.- М. - 1988 г Кількість випусків за рік: 52 [1]
Ветеринарна газета: Загальнодержавна газета. Видання Державного департаменту ветеринарної медицини України.- К. - Кількість випусків за рік: 24 [1, 16]
Вечірній Київ/ Засновник Київська міська рада.- К.
Ветеринарія (від лат. veterinarius - той, що лікує худобу) - комплекс наук, що вивчають хвороби тварин, методи запобігання хворобам і лікування їх, питання підвищення продуктивності тварин, методи захисту людей від зоонозів.
Ки́ївська міська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування міста Києва. Депутати Київської міської ради обираються на виборах місцевих органів влади за пропорційною системою голосування.
- 1906 р
Кількість випусків за рік: 245 [1]
Власне діло (Харків) [1]
Власть и политика [9]
Водник: Тижневий часопис/ Заснов. АСК "Укррічфлот", Укркомфлот, колектив редакції.- К. - 1919 р Кількість випусків за рік: 52 [1]
Волинські губернські відомості: Газета для тих, хто хоче знати більше/ Заснов. ТзОВ інформаційно-аналітична газета "Волинські губернські відомості", ТзОВ "Слово", О. Палагута.- Луцьк: - 2000 р Кількість випусків за рік: 52 [1]
Волшебная шкатулка [7]
Все для вчителя: Інформаційно-практичний бюлетень/ Заснов. і видавець - ТОВ "Редакція газети "Позакласний час".- К. - Кількість випусків за рік: 12 [1, 3]
Все для вчителя плюс [3]
Все о бухгалтерском учете: Всеукраинская профессиональная бухгалтерская газета.- К.: ООО "Редакция газеты "Все о бухгалтерском учете"- С 1993 г. Кількість випусків за рік: 104 [1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 18, 21, 23,25, 29]
Все о налогах [21]
Все про бухгалтерський облік [6, 7, 12, 14, 16, 28]

Всеукраїнська технічна газета.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
- Луганськ: - 2002 р Кількість випусків за рік: 52
[1, 3, 9, 16, 18, 21, 23, 29]
Всеукраинская техническая газета.- Луганск: - [6, 8, 23, 28]
Вузовские вести [9]
Газета по-українськи [3]
География - Первое сентября: Методическая газета для учителей географии, экологии и природоведения/ Учр. - ООО "Чистые пруды".- М.: ИД "Первое сентября"- 1992 г Кількість випусків за рік: 24 [1]
Главбух: Всеукраинская бухгалтерская газета/ Учр. и издатель ООО "Издательство "ГлавБух".- К. - 1997 г Кількість випусків за рік: 104 [1, 11]
Говорить і показує Україна [1,3]
Голос Донбасса [28]
Голос Крыма (Симферополь) [1]
Голос України: Газета Верховної Ради України.- К.: ВАТ "Видавництво "Київська правда"- 1991 р Кількість випусків за рік: 250 [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 23,28, 29]
Голос Украины: Газета Верховной Рады Украины.- К.: ОАО "Издательство "Київська правда"- 1991 г Кількість випусків за рік: 250 [1, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 28]
Горожанин.- Запоріжжя: - [7, 21, 23]
Гривна: Інформаційно-економічний, культурно-просвітницький часопис/ Заснов. ПП "Редакція газети "Гривна".- Херсон: - 1994 р Кількість випусків за рік: 52 [1]
Гудок [10]
Діловий кур'єр-зв'язок: Всеукраїнський тижневик для зв'язківців та їхніх партнерів/ Заснов. - ВАТ "Укртелеком", ВД "ДК-Зв'язок-НІТінком".- К.: ВД "Софт-Прес"- 1996 р Кількість випусків за рік: 52 [1]

Дайджест для изучающих английский язык [3, 9, 11, 13, 17]
Дайджест для тих, хто вивчає англійську мову: Додаток до газети "Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську"/ Завнов. і видавець: КООТ "Знання".- К. - Кількість випусків за рік: 24 [1, 3, 7, 28]
Данкор: Учр. - И. Даниленко.- Суми: ООО "Данкор Медиа", ТД "Петр и Павел"- Кількість випусків за рік: 52 [1, 13]
Дачник (Херсон) [1]
Дебет - кредит [1, 19, 21, 23]
Дело: Ежедневная газета/ Учр. ООО "Издательство Экономика".- К. - Кількість випусків за рік: 250 [1, 19, 23]
Демократична Україна [7, 9, 11, 28]
День (на рус. яз.): Ежедневная всеукраинская газета/ Учр. и издатель ЗАО "Украинская пресс-группа".- К. - 1996 г Кількість випусків за рік: 230 [1, 7, 9, 23, 28]
День (на укр. яз.) [3,6]
Детская школьная академия [4]
Дефектолог [3, 13]
Джерело (Дніпропетровськ) [3, 4, 7]
Дзвони сердець [7]
Директор школи (Шкільний світ): Газета для керівників шкіл/ Заснов. - Благодійний фонд "Перше вересня".-: ФО-П Гончаренко Т.Г.- Кількість випусків за рік: 48 [1, 3]
Дніпровські новини.- Дніпропетровськ: - [21]
Дніпропетровський університет (Дніпропетровськ) [7]
Днепр вечерний: Городская общественно-политическая газета/ Учредитель и издатель: журналистский коллектив "Днепр вечерний".- Днепропетровск: - 1933 г Кількість випусків за рік: 195 [1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28,29]
Днепровская неделя: Информационно-рекламная газета / Учр. РИА "Реклама Бизнес".- Днепропетровск: ООО "Бизнес-Информ"- 1974 г Кількість випусків за рік: 52 [21]
  1   2   3   4   5   6  • Перелік бібліотек - учасниць