Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМ. Київ 03. 08. 2015р. Організатор та Виконавець Акції

Скачати 182.13 Kb.

М. Київ 03. 08. 2015р. Організатор та Виконавець Акції
Скачати 182.13 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір182.13 Kb.
  1   2

Офіційні правила участі у Рекламній Акції «500 подарунків від Космо»

м. Київ 03.08.2015р.

1. Організатор та Виконавець Акції.

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СУМАТРА ЛТД» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: м. Київ, вул. Бориспільська, 19 Літера Б’’, Україна; Тел./факс: (044) 2062170, 2062171; код ЄДРПОУ 21591206

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОС-ДІРЕКТ УКРАЇНА» (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10 Г, телефон 3 8 044 490-90-88, код ЄДРПОУ – 38726892. Виконавець має право залучати до проведення окремих етапів Акції третіх осіб.

1.3. Метою проведення Акції є збір персональних даних учасників програми лояльності для подальшого їх ознайомлення з асортиментом товарів, які реалізуються в торгівельній мережі «Космо» (надалі - «ТМ «Космо»), залучення уваги та підвищення лояльності потенційних споживачів до таких товарів, інформування споживачів про якісні характеристики та споживчі властивості таких товарів з метою збільшення об’ємів продаж таких товарів,


2.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.
Програми лояльності (англ. loyalty programs) - структуровані маркетингові зусилля, що мають на меті винагороджувати та заохочувати вірних покупців за їх купівельну поведінку, яка є потенційно вигідною для окремої фірми чи коаліції компаній.
Право на участь в Акції.

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, що є громадянами України, проживають на території України та досягли повноліття (18 років), за винятком осіб, зазначених у п. 2.2.

Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.
цих Правил (надалі – «Учасники»). Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 даних Правил.

2.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати в ній участь: працівники Організатора, Виконавця та будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
3. Тривалість Акції та місце її проведення.

3.1. Акція проводиться на території міста Львів.

Повноліття - вік, по досягненню якого людина набуває повної відповідальності за свої дії та вчинки згідно з Конституцією та законодавством. При цьому людина набуває також додаткових прав та зобов'язань.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Львів (МФА: [ˈʎʋiu̯], вимоваопис файлу) - місто обласного значення в Україні, адміністративний центр Львівської області, національно-культурний та освітньо-науковий осередок країни, великий промисловий центр і транспортний вузол, вважається столицею Галичини та центром Західної України.
Тривалість акції з 15.08.2015 року по 15.10.2015 року включно.

3.2. Період вручення Подарунків з 26.08.2015 року по 22.10.2015 року включно.
4. Фонд Подарунків Акції.

4.1. У разі дотримання Правил проведення Акції, Учасники мають можливість взяти участь у розіграші Подарунку від ТМ «Космо».

Розіграш - жарт з метою обдурити, поставити в дурне, незручне становище. Також, може позначати етап спортивної гри або її вид організації: турнірна або олімпійська системи.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Перелік подарунків та їх кількість вказані у таблиці 1Таблиця 1

п/п

Назва подарунку

Кількість, одиниць

1

Фен BRAUN HairC/fan BRAUN Satin Hair 1 HD130

50 (п’ятдесят)

2

Beauty UK блиск для губ Lip Vinyl 01

7 (сім)

3

Beauty UK блиск для губ Lip Vinyl 02

7 (сім)

4

Beauty UK блиск для губ Lip Vinyl 03

7 (сім)

5

Beauty UK блиск для губ стійкий Lip Lust 01

7 (сім)

6

Beauty UK блиск для губ стійкий Lip Lust 02

7 (сім)

7

Beauty UK блиск для губ стійкий Lip Lust 03

7 (сім)

8

Beauty UK блиск для губ стійкий Lip Lust 05

7 (сім)

9

Beauty UK блиск для губ стійкий Lip Lust 06

7 (сім)

10

Beauty UK блиск для губ стійкий Lip Lust 07

7 (сім)

11

Beauty UK блиск для губ стійкий Lip Lust 08

7 (сім)

12

Beauty UK блиск для губ стійкий Lip Lust 09

7 (сім)

13

Квитки на двох у кіно

25 (двадцять п’ять)

14

Поповнення рахунку на 20 (двадцять) грн

40 (сорок)

15

Акція REXALINE Годинник

9 (дев’ять)

16

Косметичні набори в асортименті

299 (двісті дев’яносто дев’ять)

4.2. Кількість Подарунків обмежена і вказана в п. 4.1. цих Правил.

4.3. Подарунок може бути отриманий Учасником тільки при повному виконанні умов Правил.

4.4. Організатор залишає за собою право самостійно визначати постачальників послуг для доставки передбаченого Подарунку Учаснику, який набув право на отримання Подарунка.

4.5. Подарунок може бути отриманий Учасником, який здобув право на отримання такого Подарунка (надалі — «Переможець»), тільки згідно з умовами цих Правил.

4.6. Вартість та інші параметри і характеристики Подарунків визначаються на розсуд Організатора й можуть не збігатись з очікуваннями Учасників. Подарунки можуть відрізнятись від їхніх зображень у рекламних матеріалах (друкованих, Інтернет тощо).

Подарунок - це річ, яку дарувальник за власним бажанням безкоштовно віддає у володіння іншої особи з метою задовольнити її вподобання. Слово «подарунок» за смисловим значенням схожий з такими поняттями як «дар» та «пожертва».
Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.
Реклама Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

4.7. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом, будь-яким іншим благом або одного подарунку іншим не допускається.

Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.
Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

4.8. Закупівля та видача Подарунків, а також відповідальність за нарахування та сплату податку на прибуток фізичних осіб, та воєнного збору які виникають під час отримання Подарунку у Переможців Акції несе Організатор.


5. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників.

5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити наступні дії в період з 15.08.2015 року по 14.10.2015 року включно:

5.1.1. Придбати будь-яку продукцію у мережі магазинів Організатора та отримати картку програми лояльності «Космо клуб».

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

5.1.2. Зареєструвати свої дані для участі в розіграші, а саме:

- Прізвище

- ім’я


- по батькові

- номер картки

- стать

- дата народження

- телефон

- e-mail
5.1.3. Учасник має можливість зареєструвати свої дані одним з перерахованих шляхів:

5.1.3.1. Отримати друковану анкету в магазині, заповнити її та віддати касиру. Зовнішній вигляд анкети наведений на малюнку 1.

Малюнок 15.1.3.2. Відправити sms-повідомлення зі словом КОСМО на короткий номер 8668 та дочекатися дзвінка від оператора гарячої лінії.

5.1.3.3. Зателефонувати за номером гарячої лінії 0-800-308-808 та залишити свої реєстраційні дані.

5.1.3.4. Заповнити електронну анкету на сайті anketa.

Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
kosmo.ua Зовнішній вигляд електронної анкети наведений на малюнку 2. Щоб зареєструватися на сайті, слід обов’язково заповнити всі поля Реєстраційної анкети.


Малюнок 2

5.2. Один учасник може зареєструватися для участі в Акції лише один раз.

5.3. Якщо в Учасника під час реєстрації виникли проблеми або запитання, він має змогу звернутися за номером гарячої лінії 0-800-308-808 та отримати необхідну консультацію або допомогу. Гаряча лінія працює за наступним графіком: щоденно з понеділка по неділю з 09:00 до 20:00.

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Понеді́лок - день тижня між неділею та вівторком. У давніх римлян та у північногерманських племен був присвячений Місяцю (нім. Mon(d)tag = день Місяця). Слово «понеділок» утворилось від словосполучення «після неділі» (по неділі).
Дзвінки безкоштовні з усіх номерів фіксованих та мобільних мереж операторів зв’язку України.

5.4. Реєстрація не відбувається, а споживач не стає Учасником в таких випадках:

5.4.1. Якщо у друкованій та в електронній анкеті не було заповнене поле щодо надання дозволу на обробку персональних даних.

5.4.2. Якщо на короткий номер 8668 надіслане пусте sms-повідомлення, або некоректне акційне слово.

5.5. Якщо Учасник самостійно телефонує за номером гарячої лінії 0-800-308-808 з метою реєстрації своїх даних, своїми діями він надає згоду на обробку персональних даних.

5.6. Якщо Учасник надсилає sms-повідомлення на номер 8668, своєю дією він дає згоду на обробку персональних даних.

5.7. Ідентифікація Учасників здійснюється Організатором шляхом перевірки реєстраційних номерів карток програми «Космо клуб», які Учасники зазначають під час надання своїх даних.

5.8. Виконавець не несе відповідальність за технічні збої, пов’язані з реєстрацією кодів Учасників і деякими іншими проблемами: за будь-які збої в роботі мережі Інтернет;

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
за будь-які збої в роботі приладів, котрі Учасники використовували для реєстрації своїх даних.

5.9. Виконавець не несе відповідальність за неможливість Учасника, який здобув право на отримання Подарунка, скористатися цим правом із будь-яких причин, що не залежать від Виконавця, зокрема, і у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів, через вади та проблеми зі здоров’ям Учасника, через проблеми з його фізичним чи психічним станом, через особливості віросповідання Учасника, а також у разі неможливості зв’язатися з Учасником.

Дефект (від лат. defectus) - вада, псування, пошкодження, ненормальність, відхилення, патологія.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.
Психіка (від дав.-гр. ψυχή, «дихання, душа» та лат. суфікс -ic) - система явищ суб'єктивного внутрішнього світу людини та тварин; букв., те що притаманне психеї, душевне, психічне. Питання природи психіки є складовою основного питання філософії.

5.10. У разі якщо Учасник надав не всі документи, або надані документи не відповідають дійсності, мають ознаки фальсифікації, іншого перекручування інформації, або надані документи не підтверджують права Учасника на отримання Подарунка, а також, якщо Учасник не надав оригінал акційного коду , який засвідчує придбання Акційної продукції, то такому Учаснику може бути відмовлено в отриманні Подарунка, оскільки вважається, що він відмовився від отримання Подарунка.

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Будь-яка компенсація в такому разі не передбачена. Таким Подарунком Виконавець та Організатор розпоряджаються на власний розсуд.
  1   2


Скачати 182.13 Kb.

  • Товариство з обмеженою відповідальністю «ОС-ДІРЕКТ УКРАЇНА»
  • 3. Тривалість Акції та місце її проведення.
  • 4. Фонд Подарунків Акції.
  • Подарунки
  • 5. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників.