Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМ. Київ Інтернет – навчання студентів як педагогічний феномен

Скачати 18.38 Kb.

М. Київ Інтернет – навчання студентів як педагогічний феномен
Скачати 18.38 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір18.38 Kb.
Наталія Литвинчук м. Київ Інтернет – навчання студентів як педагогічний феномен Сьогодні, в умовах розвитку інформаційного суспільства, одним з основних засобів здобуття та розповсюдження інформації є всесвітня мережа інтернет, що складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж. Інтернет становить фізичну основу для розміщення величезної кількості інформаційних ресурсів і послуг, зокрема появу такого феномену як інтернет-навчання або дистанційна освіта.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Дистанційна освіта - це новий різновид отримання освіти, дозволяє отримати необхідні знання та сформувати вміння в домашніх умовах, коли студент або група студентів та викладач розділені простором. Ефективність навчання через інтернет забезпечує найрізноманітніші форми і способи навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), та надає унікальні переваги: 1.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Доступне у будь-якому місці і в будь-який час у зручному індивідуальному темпі студента. 2. Дає можливість підвищити рівень вже існуючих знань. 3. Дозволяє використати найсучасніші засоби та методи навчання в необмеженому обсязі (методи індивідуалізованого викладання та освіти, методи, для яких є характерною активна взаємодія між усіма учасниками учбового процесу. 4. Навчання стає доступним для всіх (розробка інтернет-курсів та програм для навчання.) Загалом, сучасний стан інтернт-навчання в Україні не зовсім відповідає тим вимогам, що ставлять сучасність до інформаційного суспільства, а саме: - відсутня стратегія розвитку Інтернет-освіти в Україні; - нерозроблені або слабо розроблені навчальні прграми програми; - низький рівень комп’ютеризації суспільства; - відсутність сітьових, освітньо-інформаційних технологій. Для успішного функціювання Інтернет-освіти в Україні необхідно передовсім, створити та розробити глобальну компютерну мережу освіти й науки, що буде включати водночас і бібліотекою, і центром довідкової інформації, і комунікативним центром, що робить його одним з учасників реалізації програми безперервної освіти в Україні. Отже, на сьогодні, перед освітанями постає важливе завдання, розробка та формування Інтернет навчання, що забезпечить та прискорить повноцінне входження України в міжнародний освітній простір.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни


Скачати 18.38 Kb.