Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМ викладач Король С. В

М викладач Король С. В
Дата конвертації27.05.2017
Розмір2.36 Mb.


М


Викладач Король С.В

Рівне 2010
іністерство освіти і науки України

Вище професійне училище № 1 м. РівнеМетодична комісія викладачів ЗТД та спецдисциплін операторів ЕОМ


Робота в Internet за допомогою відкритого програмного забезпечення

Зміст

Вступ 3

Вступ 3

Робота в Інтернет за допомогою браузеру.

Відкрите програмне забезпечення (англ. open-source software) - програмне забезпечення з відкритим сирцевим кодом.

5


Робота в Інтернет за допомогою браузеру. 5

Назви і призначення елементів вікна 5

Назви і призначення елементів вікна 5

Основні функції браузеру 6

Основні функції браузеру 6

Перегляд і збереження ресурсів Інтернет 6

Перегляд і збереження ресурсів Інтернет 6

Пошук інформації в Інтернет 7

Пошук інформації в Інтернет 7

Пошукові системи Інтернет 7

Правила виконання запитів 11

Електронна пошта 13

Електронна пошта 13

Електронна поштова скринька 13

Електронна поштова скринька 13

Реєстрація на поштовому сервері 14

Можливості електронної поштової скриньки 16

Поштові програми 18

Поштові програми 18

Налаштування облікового запису поштового клієнта 19

Можливості поштового клієнта 22

Питання для самоконтролю 26

Питання для самоконтролю 26

Література 27

Література 27


Вступ

Комп'ютерна мережа Інтернет — це глобальна мережа, яка включає мережі різних рівнів, комп'ютери і термінали (для введення і відображення даних).

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).

Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

Поштовий клієнт, клієнт електронної пошти, емейл-клієнт - комп'ютерна програма, яка встановлюється на комп'ютері користувача і призначена для одержання, написання, відправлення та зберігання повідомлень електронної пошти одного або декількох користувачів (у випадку, наприклад, кількох облікових записів на одному комп'ютері) або декількох облікових записів одного користувача.

Підключення выддалених користувачів до Інтернет по телефонній лінії виконується через модеми — пристрої, що перетворюють цифрові сигнали комп'ютерів в аналогові, що передаються по каналах зв'язку, і навпаки.

Цифрови́й сигна́л - дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі. Цифрові сигнали є цифровим зображенням дискретного сигналу, який часто видобувається шляхом квантування аналогового сигналу.

Також підключитися до Інтернет можна через локальну мережу, вже підключену до Інтернет.

Кожен комп'ютер, включений в мережу, має свою унікальну IP-адрес, яка закріплюється за ним постійно або на час сеансу зв'язку. Ця адреса складається з чотирьох чисел від 0 до 255, розділених крапками, наприклад: 89.192.118.204. Такий спосіб адресації дозволяє створити більше 4 мільярдів унікальних адрес.

Окрім числової адресації для зручності користувачів в Інтернет введена DNS-адресация (від англійського Domain Name System — система доменних імен).

До́менна систе́ма іме́н (англ. Domain Name System, DNS) - ієрархічна розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.

Домени — групи комп'ютерів, що мають єдине управління і створюють ієрархічну структуру.

Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.

Доменне ім'я відображає ієрархію доменів і складається з сегментів, розділених крапкою. Наприклад, miv.gov.ua — DNS-адрес Міністерства освіти і науки України Найостанніший (справа) сегмент називається ім'ям домена верхнього рівня.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

Серед них розрізняють географічні і тематичні.

Географічні домени, частіше двохбуквені, визначають приналежність власника імені до мережі певної країни. Наприклад, ru — Росія, de — Німеччина, us — Сполучені Штати, su — Радянський Союз, ua — Україна і ін.

Тематичні домени, зазвичай трьох- і чотирьохбуквені, дозволяють визначити сферу діяльності їх власників. Наприклад, gov – державні установи, edu — освітні установи, com — комерційні організації, store — інтернет-магазини.

Для адресації документів в мережі Інтернет використовується спеціальна система покажчиків — URL.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

URL (Uniform Resource Locator) — адреса документа в мережі — уніфікований покажчик документа. URL включає вигляд мережевого протоколу, по якому можна дістати доступ до документа, доменне ім'я комп'ютера, на якому знаходиться документ, дорога доступу до документа на цьому комп'ютері і назва файлу, що містить документ.

Приклад URL-адреса: http://www.vpu1rivne.narod.ru — головна сторінка сайту ВПУ-1 м. Рівне. Тут http — протокол передачі гіпертексту, WWW — World Wide Web, vpu1rivne — ім'я домена, narod — ім'я сервера послуг, ru — географічний домен верхнього рівня.

Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.

Доме́н верхнього рівня - домен найвищого рівня у ієрархічній доменній системі імен. Для всіх інших доменів є останньою частиною доменного імені. Наприклад, для домену www.example.com доменом верхнього рівня є домен .com.

Більшість послуг Інтернет організовані за принципом "клиент–сервер". На сервері виконується програма, що реалізовує функції тієї або іншої служби, а на комп'ютері користувача повинна функціонувати спеціальна програма, яка називається клієнтом цієї служби. Клієнт направляє серверу запити, а сервер виконує необхідні дії і відповідає клієнтові, передаючи необхідну інформацію.

Наприклад:

E-mail — електронна пошта. За допомогою E-mail можна обмінюватися особистими або діловими повідомленнями між адресатами, що мають E-mail-адрес. Ваша електронна поштова адреса — це аналог орендованого абонентського ящика в поштовому відділенні.

Поштова адреса - місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо).

Послані повідомлення відразу прямують адресатові, вказаному в листі, а повідомлення, що прийшли вам, чекають в абонентському ящику, поки їх не заберуть. Для здобуття і відправки електронної пошти існують спеціальні програми — поштові клієнти.

Usenet — дискусійний клуб або форум. Він складається з набору конференцій («newsgroups»), імена яких організовані ієрархічно відповідно до обговорюваних тем. Повідомлення посилаються в ці конференції користувачами за допомогою спеціального програмного забезпечення. Після відправлення повідомлення розсилаються на сервери новин і стають доступними для прочитання іншими користувачами.

FTP — це метод передачі файлів між комп'ютерами. Існують спеціальні програми для відправлення і здобуття файлів, FTP-клиенты.

Стрімкий розвиток Інтернету на початку 90-х років ХХ століття був пов'язаний з появою служби WWW.

WWW (World Wide Web — усесвітня павутина) — послуга, що дозволяє переглядати web-сторінка. Web-сторінка — електронний документ, в якому окрім тексту міститься спеціальні команди форматування, вбудовані об'єкти (малюнки, аудіо, відео) і гіперпосилання, які дозволяють переходити від однієї сторінки до іншої.

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Для перегляду web-сторінок існують спеціальні програми, звані браузерами. Цей спосіб представлення інформації виявився настільки зручним, що в даний час всі перераховані вище послуги Інтернет доступні як через власні програми –клієнти, так і через web-інтерфейс.

Перспективним напрямом розвитку Інтернет є використання його для телефонних переговорів, прийому радіо- і телепередач, організації аудіо- і відео конференцій. Все більше число людей вважає за краще зберігати свої архіви інтернет-закладок, фотографій, відео фрагментів, різних документів у форматах офісних застосувань в Інтернет, де вони можуть бути доступні як вибраним, так і широкому кругу користувачів, по вибору власника.

Робота в Інтернет за допомогою браузеру.

Перегляд web-сторінок здійснюється за допомогою програми, званої браузером (навігатором, оглядачем). В даний час існує багатий вибір комерційних і вільнорозповсюджених браузерів: Internet Explorer, Mozilla, Opera, Epiphany і так далі

Розглянемо деякі прийоми роботи з браузерами на прикладі Mozilla Firеfox.

Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.

Після запуску програми на екрані з'явиться вікно, в якому відображується початкова (домашня) сторінка, зв'язок з якою встановлюється в першу чергу (мал. 1).


Мал. 1

Назви і призначення елементів вікнаЗаголовок вікна — стандартний заголовок, в якому окрім назви програми відображується ще і назва відкритої web-сторінки.

Під заголовком розташовується панель меню. Назви елементів панелі меню показують, які команди містяться в цьому меню. Наприклад, меню «Файл» містить команди роботи з файлом: відкриття файлу, збереження, друк... Меню «Вигляд» містить команди, які міняють спосіб відображення документа у вікні і налаштування елементів інтерфейсу вікна.

Нижче за меню знаходиться панель інструментів.

Веб-ві́джет (англ. widget) - контент-модуль, що вбудовується у веб-сторінку або у браузер. Цей тип заснований на веб-технологіях, що працюють через браузер: HTML, Flash тощо. Такі модулі існували досить давно, а віджетами їх стали називати відносно недавно.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

На цій панелі розташовані кнопки, які дозволяють швидко виконувати найбільш часто використовувані команди з меню. Кнопки на панелі інструментів можна додавати і прибирати по розсуду користувача. Залежно від налаштувань, ви зможете побачити пояснення, навівши покажчик миші на кнопку панелі інструментів.

Під панеллю інструментів розташовано поле адреси для введення URL-адреса сторінки, що переглядається.Рядок стану, розташований під областю відображення web-сторінки, призначений для індикації тих дій, які в даний момент виконує програма.

Основні функції браузеру 1. Навігація, установка і підтримка зв'язку з вибраним сервером.

 2. Відображення HTML-документа (форматування відповідно до своїх налаштувань).

 3. Надання засобів для відображення мультимедійних і інших об'єктів. Можливості розширення своїх властивостей за рахунок додаткових програм ("надбудов").

 4. Надання доступу до інших служб Інтернет, забезпеченим web-інтерфейсом.

 5. Зберігання паролів доступу до служб Інтернет і даних, що вводяться у форми на web-сторінках.

 6. Можливість одночасної роботи з декількома web-сторінками в окремих вікнах або в окремих вкладках одного і того ж вікна

 7. Збереження документів і робота в автономному режимі з раніше збереженими web-сторінками.

  Автономний режим - режим роботи, за якого об'єкт, система, пристрій функціонують самостійно, без керування з боку верхнього рівня.Перегляд і збереження ресурсів Інтернет

Для перегляду певної web-сторінки потрібно ввести в адресний рядок її URL-адрес і натискувати клавішу Enter або кнопку переходу (кнопку із зеленим трикутником на панелі інструментів). Якщо сторінка не відкривається, то виконати команди: Зупинити або Відновити на панелі інструментів. Гіперпосилання, що знаходяться на сторінці, допоможуть перейти до інших сторінок схожого вмісту. Якщо ви хочете перейти на сторінку, на якій вже побували в перебігу цього сеансу роботи з браузером, скористайтеся кнопкою Назад. Кнопка Додому завантажить домашню сторінку — ту сторінку, яка відкривається при запуску браузеру.

Якщо знайдена сторінка буде корисна і в майбутньому, є декілька можливостей зберегти можливість доступу до неї. Ви можете створити закладку на цю сторінку за допомогою меню Закладки ? Додати сторінку в закладки. У нижній частині меню Закладки з'явиться посилання на вибрану сторінку. Вибравши меню Закладки, а потім натискує на відповідне посилання, Ви зможете повертатися до web-сторінці під час наступних сеансів роботи в Інтернет. За допомогою команди Закладки ( Управління закладками можна відкрити діалогове вікно, яке дозволяє упорядковувати закладки: розкладати їх по тематичних теках, сортувати список, розділяючи групи закладок горизонтальною рисою. Вікно менеджера закладок дозволяє експортувати закладки у файл, який можна використовувати, як окремий текстовий файл з гіперпосиланнями на web-сторінки.

Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.

Так само можна імпортувати закладки з інших браузерів.

Можна зберегти web-сторінку на свій жорсткий диск.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

Такі сторінки можуть бути проглянуті за допомогою браузеру без підключення до Інтернету. Зберегти web-сторінку можна за допомогою команди Файлу ? Зберегти як, при цьому вказавши місце збереження на диску і спосіб збереження: • web-сторінока, повністю — збережуться два об'єкти: web-сторінока і тека, в якій знаходяться елементи оформлення сторінки;

 • web-сторінока, лише HTML — зберігається лише файл web-сторінки, без картинок;

 • лише текст — збережеться лише текст в текстовому форматі.

Зберегти малюнок з web-сторінки у вигляді окремого файлу можна за допомогою контекстного меню: навести на малюнок покажчик миші ? клацнути праву кнопку ? вибрати "Зберегти малюнок як" ? вказати параметри збереження графічного файлу.

Копіювання текстової інформації з web-сторінки відбувається аналогічно копіюванню в текстових файлах через буфер обміну за допомогою команди Правки ?

Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.

Копіювати в браузері і команди Правка ? Вставити в текстовому редакторові. Аналогічно можна помістити в текстовий документ посилання на web-сторінку, скопіювавши її з поля Адреса.

Якщо при відображенні сторінки замість букв з'являються незрозумілі символи, необхідно підібрати відповідне кодування в меню Вигляд ? Кодування ? Додатково.

У меню Вигляд можна так само змінити розмір шрифтів, що відображуються на web-сторінці: Вигляд ? Розмір шрифту.

Пошук інформації в Інтернет

В даний час Інтернет об'єднує сотні мільйонів серверів, на яких розміщені мільярди різних сайтів і окремих файлів, що містять різного роду інформацію. Це гігантське сховище інформації. Існують різні прийоми пошуку інформації в Інтернет.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Наприклад, пошук за відомою адресою. Необхідні адреси беруться з довідників, реклами і так далі Знаючи адресу, досить ввести його в адресний рядок браузеру.

Пошукові системи Інтернет

Для пошуку інформації в Інтернет розроблені спеціальні інформаційно-пошукові системи. Пошукові системи мають звичайну адресу і відображуються у вигляді web-сторінки, що містить спеціальні засоби для організації пошуку (рядок для пошуку, тематичний каталог, посилання).

Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.

Для виклику пошукової системи досить ввести її адресу в адресний рядок браузеру.

За способом організації інформації інформаційно-пошукові системи діляться на два види: пошукові каталоги (рубрикаторні) і пошукові покажчики (словарні).

Рубрикатори або каталоги — пошукові системи, в яких використовується ієрархічна (деревовидна) організація інформації. При пошуку інформації користувач переглядає тематичні рубрики, поступово звужуючи поле пошуку (наприклад, Навчання > Вища освіта > Університети).

Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.

У рубрикатори заносяться перевірені посилання, тому невелика вірогідність того, що вибраної вами сторінки не виявиться на місці або вона не відповідатиме заявленій тематиці.

Словарні пошукові системи — це потужні автоматичні програмно-апаратні комплекси. З їх допомогою сканується видимим весь простір Інтернет. У спеціальні довідники-індекси заносяться дані про вміст переглянутих сторінок. У цих довідниках і відбувається пошук ключових слів, вказаних в запиті. В результаті користувачеві пропонуються адреси (URL) тих web-сторінок, на яких у момент сканування були знайдені шукані слово або група слів. Вибравши будь-яку із запропонованих адрес–посилань, можна перейти до знайденого документа. Такий спосіб пошуку має свої достоїнства і недоліки. Успіх його безпосередньо залежить від уміння користувача правильно скласти запит, тобто вказати потрібну кількість правильних ключових слів.

Найбільш відомі і популярні пошукові системи пошуку: • www.yahoo.com

 • www.rambler.ru

 • www.yandex.ru

 • www.google.com

Часто ефективний пошук інформації можна провести за допомогою регіональних каталогів — спеціалізованих серверів, що містять дані про підприємства або web-ресурсах якогось міста або регіону.

Більшість сучасних пошукових систем є змішаними.

На мал. 2 представлений інтерфейс пошукової системи Яndex.

Тут можна бачити як поле для введення ключових слів, так і каталог. Рубрики каталогу діляться на підрубрики, і в результаті користувач отримує список посилань по вибраній темі і деяку додаткову інформацію про кожне посилання (мал. 3). Ви можете здійснити пошук за ключовими словами і всередині рубрики каталогу, скориставшись полем введення ключових слів, якщо встановите галочку в полі "лише в цій категорії".
Мал. 2


Мал. 3

Результатом пошуку за ключовими словами в Інтернеті так само є список посилань (мал. 4). Кожне посилання дає інформацію про ULR-адресі сторінки, на якій виявлені ключові слова, і контекст, в якому ці слова були спожиті.

Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.

Якщо сторінка була переміщена або видалена, ви можете поглянути її збережену копію, перейшовши по гіперпосиланню в нижній строчці. На тому ж сайті ключові слова могли бути згадані на інших сторінках, їх теж можна проглянути, перейшовши по відповідному гіперпосиланню. Якщо сайт зберігається в каталозі, то в тому ж нижньому рядку ви побачите рубрику, до якої сайт відноситься.

Кількість посилань в результуючому списку може бути величезною. Зазвичай поміщається 10–20 посилань на сторінці і таких сторінок може бути задоволене багато. Переходити від однієї сторінки списку посилань до іншої можна за допомогою номерів внизу сторінки (мал. 5).


Мал. 4


Мал. 5

Правила виконання запитів

У кожній пошуковій системі в розділі Допомога можна отримати відомості про те, як скласти рядок запиту. Нижче приведена інформація про типову, "усереднену" мову запитів.

Простий запит

Введіть одне або декілька слів, що визначають тему пошуку. Результатом буде список посилань на документи, в яких трапляються слова, вказані в запиті. Розпізнаються всі форми слів російської мови, регістр букв, як правило, ігнорується.

Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.

У запиті можна використовувати символ "*" або "?". Знаком "?" у ключовому слові замінюється один символ, на місце якого може бути підставлена будь-яка буква, а знаком "*" — будь-яка послідовність символів.

Наприклад, запит автомат* дозволить знайти документи, що включають слова автомат, автоматичний, автоматика і так даліСкладний запит

Часто виникає необхідність комбінування ключових слів для здобуття певнішої інформації. В цьому випадку використовуються додаткові слова–зв’язки, функції, оператори, символи, комбінації операторів, розділені дужками. У таблиці можна бачити логічні в'язки, за допомогою яких конструюються складні запити.

Наприклад, запит музика & (beatles | битлз) означає, що користувач шукає документи, що містять слова музика і beatles або музика і битлз.

Таблиця — Оператори побудови складних запитів.Оператор


Синоніми


Коментар


І


AND &


За запитом будуть знайдені документи, що містять обоє ключового слова. Його можна і не писати. Наприклад, запит: "інформатика і підручник" еквівалентний наступному "інформатика підручник"


АБО


OR |


Проводиться пошук тих документів, в яких використовується будь-яке з вказаних слів або обоє слова одночасне


НЕ


NOT, — ~


Пошук обмежується документами, що не містять слово, вказане після оператора


" "

' '

Подвійні або одинарні лапки дозволяють знаходити словосполуку в тій форма, в якій ви його записали в лапках


Розширений пошук

На мал. 6 представлена форма розширеного пошуку, яка допоможе уточнити запит.
Мал. 6

Тут ви можете уточнити мову шуканого документа, дату оновлення, формат. Так само можна уточнити порядок обробки ключових слів.

Електронна пошта

Електронна пошта (electronic mail, E-mail) — це одна з перших і найбільш поширених послуг Інтернет. В світі налічується більше 200 млн. активних поштових скриньок.

До переваг електронної пошти відносяться:


 1. Висока швидкість пересилки повідомлень. На обмін інформацією витрачаються декілька хвилин, тоді як при використанні звичайної авіапошти на пересилку кореспонденції витрачається не менше тижня.

  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації. 2. Економічність. Одна сторінка тексту передається за долі секунди, а за допомогою факсу необхідно витратити декілька хвилин.

 3. Можливість працювати з текстом, а не із звуком (голосом). Це дозволяє обдумати і відредагувати відповідь під час обміну інформацією, особливо на іноземній мові, не потрібна миттєва реакція.

 4. Одночасна пересилка по декількох адресах. Дуже зручний спосіб для передачі запрошень, рекламних повідомлень і тому подібне

 5. Передача файлів разом з листом. За допомогою електронної пошти можна передавати текстові документи, малюнки, фотографії, звукові файли і ін.

Електронна поштова скринька

Адреса електронної пошти (електронна адреса) — адреса абонента, що отримується при укладенні договору з провайдером або при створенні "поштової скриньки" на будь-якому з серверів, що пропонують цю послугу безкоштовно.

Електронна адреса складається з 2 частин, розділених знаком @:

username@hostname.domain

username — це логін, ім'я користувача. Як він може використовуватися прізвище абонента, його ім'я, прізвище і ім'я, або псевдонім. Після нього ставиться роздільник @.

Hostname.domain — доменне ім'я сервера електронної пошти.

Приклади електронних адрес: ivanovsp@tspu.edu.ru, kikimora@hotmail.com, ivan_ny_152@mail.ru.

Поштовий сервер призначений для здобуття, пересилки по мережі поштових повідомлень і зберігання інформації до запитання. За допомогою поштового сервера проводиться ідентифікація користувача, управління сеансом доступу користувача до своїх повідомлень, надання користувачеві інших послуг, наприклад, зберігання адресної книги користувача або його календаря подій.

Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.

Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого.

Поштова скринька — виділене місце на сервері для зберігання кореспонденції конкретного абонента. При створенні поштової скриньки кожен абонент додатково, окрім імені користувача (логіна), вказує свій індивідуальний пароль. Він необхідний у момент доступу до своєї поштової скриньки.

Для організації роботи необхідно: • вибрати сервер, що надає поштові послуги;

 • реєструватися як новий користувач, відповівши на питання пропонованої анкети.

Реєстрація на поштовому сервері

Розберемо процедуру реєстрації на прикладі сервера Яndex.

На першій сторінці у верхньому лівому кутку є посилання Реєструватися. Перейшовши по цьому засланню, ви починаєте процедуру реєстрації (мал. 7)


Мал. 7

Кожен поштовий сервер пред'являє різні вимоги до того, яким має бути логін, тому уважно прочитайте рекомендації. Логін має бути унікальним, тому придуманий вами логін може бути відкинутий поштовим сервером, якщо він був зареєстрований раніше іншим користувачем. Деякі сервери пропонують згенерувати ще не використаний на цьому сервері логін на основі вашого імені і прізвища.

Після того, як унікальність логіна підтверджена, вам пропонується заповнити інші поля форми, для вашої подальшої ідентифікації (мал. 8).


Мал. 8

Найбільш важливим є пароль: його повинно бути легко запам'ятати вам, і складно вгадати сторонній людині. Пароль (password) — унікальна комбінація символів. В протилежність username як пароль не варто вибирати своє ім'я або ініціали як в прямому, так і зворотному порядку. Не рекомендується використовувати числа, рік народження або номер паспорта, назву вулиць. Рекомендується використовувати слова, яких немає в словнику, наприклад, записати слово з помилкою, або перші букви якоїсь фрази. Не варто встановлювати один і той же пароль на різних машинах.

Контрольне питання — ще один спосіб ідентифікації. Якщо ви все-таки забули пароль, сервер дозволити ввести новий пароль, якщо ви правильно відповісте на контрольне питання.

Після завершення реєстрації вам буде запропоновано вказати особисті дані (мал. 9). Це робити не обов'язково.
Мал. 9

В результаті створюється особиста поштова скринька, для доступу до якого необхідно ввести ім'я користувача (login або username) і пароль (password). У нашому випадку була створена поштова скринька john-johnson@yandex.ru.

Можливості електронної поштової скриньки

Ввівши логін і пароль, користувач потрапляє в робочий простір своєї електронної пошти (мал. 10). Тепер ви можете скористатися можливостями, що надаються цим сервісом. Це не лише відправка і одержання листів. Ви можете зберігати на поштовому сервері свою адресну книгу, збирати пошту з інших поштових скриньок, якщо у вас вони є, сортувати кореспонденцію по теках, які ви бачите на лівій панелі навігації. Вміст вибраної теки відображується у вигляді таблиці в робочої області. Панель інструментів над робочою областю дозволить прискорити деякі види роботи з листами: написати лист, відповісти на лист, переслати іншому адресатові, перемістити в іншу теку для зберігання або видалити.
Мал. 10

При написанні листа, вам буде запропоновано заповнити форму, в якій ви вказуєте свою поштову адресу, адресу одержувача (або декілька, якщо один і той же лист потрібно послати декільком людям), тему і вміст листа, а так само прикріплені файли (мал. 11).
Мал. 11

Натискує на кнопку Відправити, дочекайтесь підтвердження того, що ваш лист благополучно відправлений адресатові.

Особисті налаштування, такі як підпис, особисті дані, вигляд вікна при роботі з поштою і ін. можна змінити у будь-який час, перейшовши по гіперпосиланню Налаштування (мал. 12).

Багато серверів електронної пошти окрім послуг передачі електронних повідомлень надають своїм користувачам і інші послуги, наприклад:
Мал. 12

Поштові програми

Ви можете працювати з електронною поштою в двох режимах — off-line (поза зв'язком) і on-line (на лінії, на зв'язку).

On-line — режим роботи, при якому користувач під час сеансу зв'язку знаходиться у контакті з поштовим сервером, готує повідомлення і відправляє їх. Робота з електронною поштою в цьому випадку здійснюється через web-интерфейс.

Off-line — режим роботи, коли користувач підключається до поштового сервера лише для відправки (здобуття) заздалегідь підготовленої кореспонденції. Ефективну роботу з електронною поштою в цьому режимі забезпечують спеціальні програми. Ці програми називаються поштовими клієнтами.

Поштова програма користувача (поштовий клієнт) призначена для створення, відправки, здобуття і переадресації поштових повідомлень, дозволяє використовувати різні кодування тексту, передачу вкладених файлів. Для кожного виду операційної системи існують різні поштові клієнти.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Для коректної роботи поштовий клієнт має бути налаштований на здобуття пошти з певних поштових скриньок. Для цього потрібно пройти процедуру підключення до Інтернету і створення облікового запису електронної пошти, яка зазвичай ініціалізувалася при першому запуску поштової програми. Інформацію, необхідну для налаштування поштового клієнта, можна знайти на сайті поштового сервера в розділі Допомогу (мал. 13).
Мал. 13

Налаштування облікового запису поштового клієнта

Розглянемо процедуру налаштування на прикладі поштового клієнта KMail, що входить до складу KDE. При першому запуску програма пропонує заповнити ряд діалогових вікон (мал. 14).


   

   Мал. 14


Перевірити і змінити налаштування, які ви задали, можна за допомогою команди Налаштування ? Налаштування KMail (мал. 15).


Мал. 15

Панель зліва проводить перемикання між групами налаштувань. Перейшовши в групу Облікові записи, на вкладках Здобуття і Відправка можна змінити властивості налаштувань здобуття і відправки повідомлень (мал. 16, 17).
Мал. 16


Мал. 17

У діалоговому вікні, показаному на мал. 16, можна набудувати параметри здобуття кореспонденції з поштового сервера. Якщо ви читаєте пошту на двох і більш комп'ютерах, можна отримувати кореспонденцію за допомогою поштового клієнта на одному і, зберігши копію листа на поштовому сервері, проглянути його за допомогою web-браузера на іншому. Проте на деяких поштових серверах поштові скриньки мають обмежений об'єм. Якщо ящик заповнений старою кореспонденцією, сервер може не приймати нові листи. Налаштування поштового клієнта допоможе позбавитися від старих листів або не приймати дуже великі за об'ємом листи.

Можливості поштового клієнта

Тепер ви можете отримувати і відправляти пошту. Для здобуття пошти скористайтеся командою Файлом ? Перевірити пошту або Файл ? Перевірити пошту в ящику. При цьому відбувається опит всіх поштових серверів, вказаних в облікових записах або лише конкретного сервера. На панелі інструментів існує відповідна кнопка. При цьому в теку ті, що "Входять" потрапляють нові повідомлення з серверів, а так само відбувається відправка повідомлень, що знаходяться в даний момент в теці "Витікаючі" (мал. 18).
Мал. 18

Команда Файл ? Нове повідомлення або натиснення кнопки на панелі інструментів відкривають вікно нового повідомлення, в якому потрібно вказати адресу одержувача, тему і текст листа, після чого можна натискувати кнопку Відправити. Лист буде поміщений в теку "Исходящие", і там зберігатиметься до наступного сеансу зв'язку з сервером. Якщо лист не закінчений, ви можете помістити його в теці "Чернетки" і доопрацювати пізніше.

Інформація про адресатів зберігається в адресній книзі. Адресна книга — зручний інструмент для зберігання і пошуку інформації про людей, з якими ви листуєтеся (мал. 19).


Мал. 19

Кнопка Додати дозволяє внести до бази даних нову картку з інформацією про адресата (мал. 20).
Мал. 20

Поштовий клієнт надає всілякі можливості по роботі з поштою. Розглянемо, наприклад, фільтрацію повідомлень. Повідомлення з певними ознаками при здобутті пошти можуть бути рознесені по різних теках. Створіть додаткову теку "Робота" за допомогою команди Файлу ? Нове ? Нова тека (мал. 21).Мал. 21


Потім за допомогою команди Налаштування ? Набудувати фільтри відкрийте вікно створення фільтру (мал. 22).


Мал. 22

У списку Умови відбору, що розкривається, потрібно вказати, що заголовок листа повинен містити доменне ім'я поштового сервера. У полі Дії фільтру із списку, що розкривається, виберіть дію "Перемістити в теку" і за допомогою кнопки Огляду знайдіть теку "Робота". Тепер всі листи, що отримуються з поштового сервера, будуть автоматично переміщені в теку "Робота".

Інші можливості поштового клієнта KMail вам пропонується вивчити самостійно за допомогою довідки KDE.

Існують програми, які окрім функцій поштового клієнта виконують і інші корисні функції. Ці програми допомагають спланувати робочий час, можуть вчасно нагадати про призначену зустріч, не пропустити крайній термін здачі звітів, відповіді на термінові листи, тобто виконують функції органайзера.

Крайній термін (англ. Deadline) - американський трилер 2012 року.

У графічній оболонці KDE є декілька програм, які виконують ці функції. Всі вони зв'язані між собою і використовують одні і ті ж відомості, що зберігаються, наприклад, в адресній книзі. Як приклад програми, яка виконує всі перераховані функції одночасно, можна привести Evolution.

Це застосування надає всі можливості стандартного поштового клієнта, включаючи повноцінне управління поштовою скринькою, визначувані користувачем фільтри, а так само швидкий пошук повідомлень і контактів. Крім того, воно надає гнучкий календарь/расписание, який дозволяє користувачам створювати або підтверджувати групові зустрічі і спеціальні заходи в інтерактивному режимі.

Питання для самоконтролю 1. Що таке Internet?

 2. Що таке DNS-адрес?

 3. Яку інформацію можна витягувати з доменного імені?

 4. Що таке IP-адрес?

 5. Які служби Internet ви знаєте?

 6. Що таке браузер?

 7. Які програми-браузери ви знаєте?

 8. Які функції виконують програми-браузери?

 9. Як зберегти інформацію з Internet?

  1. зображення

  2. файли

  3. тексти

  4. web-сторінки.

 10. Які види пошуку в Internet ви знаєте?

 11. Чим відрізняється пошук по каталогах і пошук за ключовими словами?

 12. Для чого призначена електронна пошта?

 13. Що таке логін і пароль?

 14. Які додаткові можливості надають сучасні поштові сервери?

 15. Для чого призначені програми   поштові клієнти?

 16. Яка інформація необхідна для налаштування облікових записів і де можна її знайти?

 17. Що таке адресна книга? Які операції можна виконувати за допомогою адресної книги?

 18. Які можливості роботи з поштою надають програми   поштові клієнти?

Література

 1. Костромін Ст А. Самоучитель Linux для пользователя. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 672 с.

 2. Федорчук А. Ст Офіс, графіка, web в Linux. — СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 2001. — 416 с.

 3. Ляхів Дмитро. Linuх для початківців (2-е видання, з CD-ROM). — М.: Бестселер, 2005. — 256 с.

 4. Гані Марсель. Від Windows до Linux (з CD-ROM). — М.: Біном-прес, 2005 р. — 336 с.

  Інтернет-ресурси по Linux 1. http://www.linux.ru

 2. http://www.k3b.org/

 3. http://www.kmail.kde.org/
Каталог: met mat -> ztd • Методична комісія викладачів ЗТД та спецдисциплін операторів ЕОМ
 • Вступ 3 Вступ 3
 • Робота в Інтернет за допомогою браузеру. 5
 • Електронна пошта 13 Електронна пошта 13
 • Література 27 Література 27 Вступ
 • Робота в Інтернет за допомогою браузеру.
 • Назви і призначення елементів вікна Заголовок вікна — стандартний заголовок, в якому окрім назви програми відображується ще і назва відкритої web-сторінки.
 • Рядок стану, розташований під областю відображення web-сторінки, призначений для індикації тих дій, які в даний момент виконує програма. Основні функції браузеру
 • Перегляд і збереження ресурсів Інтернет
 • Пошук інформації в Інтернет
 • Пошукові системи Інтернет
 • Правила виконання запитів
 • Електронна поштова скринька
 • Реєстрація на поштовому сервері
 • Можливості електронної поштової скриньки
 • Налаштування облікового запису поштового клієнта
 • Можливості поштового клієнта
 • Питання для самоконтролю