Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Marc 21 формат для бібліографічних даних : особливості опису ресурсів, що продовжуються

Marc 21 формат для бібліографічних даних : особливості опису ресурсів, що продовжуються




Сторінка2/9
Дата конвертації16.06.2017
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИМВОЛЬНИХ ПОЗИЦІЙ

Позначення 008 поля для ресурсів, що продовжуються/ серіальних видань використовується, коли Лідер/06 (Тип запису) містить код “a” (Мовний матеріал) чи код “t” (Рукописний мовний матеріал) і Лідер/07 (Бібліографічний рівень) містить код містить код “b” (Складова частина серіального видання) чи код “s” (Серіальне видання). Позиції 01-17 і 35-39 в 008 полі визначені однаково у всіх 008 полях.


________________________________________________________________________

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ




  • СИМВОЛЬНІ ПОЗИЦІЇ


/00-05 Дата вводу інформації у файл

Шість числових символів, що визначають дату, коли запис було вперше введено в машинозчитувану форму. Заводиться в порядку yymmdd (де yy - рік, mm - місяць, dd – день). Ця дата ніколи не змінюється. Дата і час останнього вводу інформації змінюється в полі 005 кожного разу, як було здійснено входження в запис. Символ заповнення (|) ніколи не застосовується в цих позиціях. Зазвичай 008/00-05 генеруються системою.


/06 Тип дати/статус публікації

Односимвольний алфавітний код, який визначає тип дати, що представлена в позиціях 008/07-10 (Дата 1) та 008/11-14 (Дата 2). Для ресурсів, що продовжуються, код в 008/06 також визначає публікаційний статус. Вибір коду для 008/06 робиться одночасно з визначенням відповідних дат для 008/07-14. Для більшості записів дата береться з інформації в 260 полі (Публікація, розповсюдження і т.п.), 362 поля (Дати публікації та/ або позначення послідовності) чи з полів приміток. Дати записуються чотирма числами. Відсутні в даті числа записуються символом “u”.


Для ресурсів, що продовжуються, 008/07-10 містить початкову дату публікації (хронологічне позначення) і 008/11-14 містить кінцеву дату.
Символи, дозволені для застосуванняКожна з дат Дата 1 і Дата 2, зазвичай, містить по чотири символи (наприклад, 1963).
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

- Коли частина дати невідома, то відсутні в даті числа записуються символом “u” (наприклад, “19??” записується як 19uu).

- Якщо дата зовсім невідома, то тисячоліття може визначатися на основі матеріалу, що описується (наприклад, 1uuu).

- Для дат нашої ери першого тисячоліття рік вирівнюється вправо і невикористана позиція заповнюється нулем (наприклад, “946 р. н.е.” записується як 0946).

- Коли Дата 1 і Дата 2 не застосовуються, оскільки були включені дати до нашої ери, то використовуються пробіли (наприклад, ####).

- Для активних ресурсів, що продовжуються/ серіальних видань (тобто, видання не припинило публікацію) і неукомплектованих багатотомних несеріальних видань, дата 008/11-14 записуються 9999 для позначення, що рік на даний момент не доступний.


c – ресурс, що продовжується, який публікується в даний час

Випуск видається протягом останніх 3 календарних років. В полі 008/07-10 подається початкова дата публікації, в 008/11-14 позначається 9999


008/06 с

008/07-10 1984

008/11-14 9999

260 ## $a New York : $b Xerox Films, $c 1984-



[ Дата першого випуску відома]
008/06 c

008/07-10 195u

008/11-14 9999

260 ## $a New York : $b Xerox Films,

500 ## $a Опис базується на : т. 2, №2 (лютий 1956).

[ Дата першого випуску не відома]
008/06 c

008/07-10 19uu

008/11-14 9999

260 ## $a New York : $b Xerox Films,

500 ## $a Опис базується на : 1956.

[ Дата першого випуску не відома, але може бути встановлена]
008/06 c

008/07-10 1uuu

008/11-14 9999

260 ## $a New York : $b Xerox Films,

500 ## $a Опис базується на : 1906.

[ Дата першого випуску не відома і не може бути встановлена]
d – ресурс, що продовжується, публікацію якого припинено

Код “d” використовується, коли серіальне видання припинило своє існування (не виходить більше трьох років) або виходить під іншою назвою. 008/07-10 - початкова дата, 008/11-14 - кінцева дата публікації


008/06 d

008/07-10 1984

008/11-14 1997

260 ## $a К.

Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
: $b Слово, $c 1984-1997.



[Відомі обидві дати]
008/06 d

008/07-10 195u

008/11-14 1997

260 ## $a К. : $b Слово, $c -1997.



[Початкова дата точно не відома]
008/06 d

008/07-10 1952

008/11-14 19uu

260 ## $a К. : $b Слово, $c 1952 –

515 ## $a Більше не видається?

[Кінцева дата точно не відома]
u – статус ресурсу, що продовжується невідомий

Коли не має відомостей про випуск видання протягом останніх 3-х років та про припинення його існування.


008/06 u

008/18 1948

008/19 uuuu

362 0# 1948-


008/06 u

008/18 19uu

008/19 uuuu

500 ## $a Опис базується на : 1983.


008/06 u

008/18 1uu

008/19 uuuu

[Не подаються дані про джерело, з якого було створено запис]
| - не було спроби закодувати
/07-10 Дата 1

В 008/11-14 подається початкова дата публікації ресурсу, що продовжується/ серіального видання.


/11-14 Дата 2

В 008/11-14 подається кінцева дата публікації ресурсу, що продовжується/ серіального видання.

- коли статус публікації c-(ресурс, що продовжується, який публікується в даний час), то в позиції /11-14 заводиться 9999.

- коли статус публікації u-(статус ресурсу, що продовжується невідомий), то в позиції /11-14 заводиться uuuu.

- коли статус публікації d-(ресурс, що продовжується, публікацію якого припинено), то в позиції /11-14 заводиться реальна дата припинення існування випуску.
/15-17 Місце публікації, виробництва чи виконання

Дво- чи трьохсимвольний алфавітний код, що визначає місце публікації, виробництва чи виконання. Джерелом кодів є "Список MARC кодів для країн ", який підтримується Бібліотекою Конгресу США. Вибір MARC коду в основному пов’язаний з інформацією в 260 полі (Публікація, розповсюдження і т. п.). Якщо матеріал має декілька країн місця публікації/ виробництва, то в 008/15-17 вказується перша. Всі інші заводяться в полі 044 (Код країни видавця/ виробника), причому код, зазначений в 008/15-17 має збігатися з першим підполем $a поля 044.


Двосимвольні коди вирівнюються вліво і невикористана позиція містить пробіл (#). Для примірників, на які є репринти в оригінальному друкованому розмірі, код базується на юрисдикції, де був опублікований репринт, а не оригінал.
Юрисди́кція (лат. jurisdictio, від jus (juris) - право + dico проголошую): Компетенція судових органів із розгляду цивільних, кримінальних та інших справ; коло справ, які даний суд має право розглядати й вирішувати.

Коли зовсім невідомо місце публікації, виробництва чи розповсюдження, то використовується код xx#”.
008/15-17 xx#

260 ## $a [S.l. : $b s.n.], $c c 1989.
Коли є більше ніж одне місце публікації, виробництва чи розповсюдження, то в 008/15-17 кодується перше згадане. Додаткові коди записуються в полі 044 (Код країни видавця/ виробника).
008/15-17 un#

044 ## $a un $a xxu $a xxc

  1. ## $a К. ; $a Нью-Йорк ; $a Торонто : $b Либідь, $c 1978.

[Більше ніж одне місце публікації]
Для ресурсів, що продовжуються (серіальних видань і комп’ютерних файлів), код країни відображає місце публікації останньої частини, яка доступна для розгляду. Якщо запис поновлено пізніше і змінено місце, то код місця публікації поновлюється, коли зміни згадуються в примітці.
xx# - немає місця, невідомо, не визначено

Код “xx#”визначає, що одиниця опису не має місця публікації, виробництва і т. п., місце публікації, виробництва невідомо чи не визначено.



vp# - різні місця

Код “vp#” застосовується, якщо окремі частини примірників основної колекції мають різні місця публікації, виробництва і т. п.

Колекціонува́ння - цілеспрямований збір, як правило, однорідних предметів, що зазвичай мають наукову, історичну або художню цінність. У основі колекціонування лежить пізнання, задоволення певних інтересів.



/18 Періодичність

Односимвольний код, що вказує на періодичність видання випуску


# - періодичність не визначено
008/18 #

008/19 x


310 ## $a Нерегулярно
a – щорічно

Виходить 1 випуск на рік


008/18 a

008/19 r


310 ## $a Щорічно
b – раз на два місяці

Код “b “ визначає серіальне видання, що виходить кожні два місяці.

Використовується для ідентифікації серіального видання , яке виходить з частотою 6, 7 та 8 номерів на рік)
008/18 b

008/19 r


310 ## $a Раз на два місяці
c – двічі на тиждень
008/18 с

008/19 r


310 ## $a Двічі на тиждень
d – щодня
008/18 d

008/19 r


310 ## $a Щодня
e – раз на два тижні
008/18 e

008/19 r


310 ## $a Раз на два тижні
f – двічі на рік

Код “f “ визначає серіальне видання, що виходить кожні півроку.

Використовується для ідентифікації серіального видання , яке виходить з частотою 2 випуски на рік.
008/18 f

008/19 r


310 ## $a Двічі на рік
g – раз на два роки
008/18 g

008/19 r


310 ## $a Раз на два роки

h – раз на три роки
008/18 h

008/19 r


310 ## $a Раз на три роки
i – тричі на тиждень
008/18 i

008/19 r


310 ## $a Тричі на тиждень
j – тричі на місяць
008/18 j

008/19 r


310 ## $a Тричі на місяць
m – щомісячно

Код “m “ визначає серіальне видання, що виходить кожного місяця.

Використовується для ідентифікації серіального видання , яке виходить з частотою 9, 10, 11 та 12 випусків на рік.
008/18 m

008/19 r


310 ## $a Щомісячно
q – щоквартально

Код “q “ визначає серіальне видання, що виходить кожні три місяці.

Використовується для ідентифікації серіального видання , яке виходить з частотою 4 та 5 випусків на рік.
008/18 q

008/19 r


310 ## $a Щоквартально
s – двічі на місяць
008/18 s

008/19 x


310 ## $a Двічі на місяць
t – тричі на рік
008/18 t

008/19 r


310 ## $a Тричі на рік
u – невідомо
008/18 u

008/19 u


310 -- [не заповнюється]
w – щотижня
008/18 w

008/19 r


310 ## $a Щотижня
z – інша періодичність
008/18 z

310 ## $a Кожного високосного року


| - не було спроби закодувати
/19 Регулярність

r – регулярно
008/18 m

008/19 r

310 ## $$a Щомісячно
n – нормована нерегулярність

Коли самим виданням вказується відхилення від періодичності.


008/18 m

008/19 n

310 ## $$a Щомісячно(листопад-грудень – виходить разом)
x – повністю не регулярно

У 008/18 використовується код “#”


008/18 #

008/19 x

310 ## $$a Нерегулярно.
u – невідомо

Коли абсолютно не відома періодичність видання випуску або коли видання призупинено, то в 008/18 та 008/19 використовується код “u” і не заповнюється 310 поле.


008/18 u

008/19 u

310 -- [не заповнюється]
| - не було спроби закодувати
Коли кумуляція до періодичного видання знаходиться в останньому випуску певної періодичності (наприклад, року), то використовується в 008/19 код “r”
008/18 m

008/19 r


310 ## $$a Щомісячно з річною комуляцією в №12.
Кумуля́ція (лат. cumulatio, cumulus - скупчення, від лат. cumulo - накопичую) - сумарність: (кумулятивність - інтегративність)
Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.

Коли кумуляція є додатковим випуском до періодичного видання певної періодичності, то використовується в 008/19 код “n”
008/18 m

008/19 n


310 ## $$a Щомісячно з річною комуляцією.
/20 Не визначено

# - не визначено

| - не було спроби закодувати
/21 Тип ресурсу, що продовжується/ серіального видання

Односимвольний код , що показує чи ресурс, що продовжується/ серіальне видання є базою даних, що поновлюється, періодикою, монографічною серією, газетою або чимось іншим.


# - не наведено нижче

Код використовується для серіальних видань, які не підходять до жодної з категорій, що перераховані нижче. До цьєї категорії належать щорічники та річні звіти.


008/21 #

245 10 $a Annual report of the Malden Public Library.


d – бази даних, що поновлюються

Код використовується для електронних журналів, баз даних, які постійно поновлюються.

Електронний журнал Електро́нні журна́ли (коротка форма терміну е-журнал) - види періодичних журнальних видань, які публікують у одному з електронних форматів ASCII-текст, HTML, EXE, FLASH або PDF і розповсюджуються через комп'ютери.

008/21 d

245 10 $a Academic search premier


l – видання незшите, що постійно поповнюється змінами, доповненнями, уточненнями (Updating loose-leaf)
m – монографічні серії

Група монографічних видань пов’язаних одним автором, темою чи фактом, в додаток до власного заголовку, колективний заголовок подається для всієї групи. Окремі випуски цих груп можуть мати або не мати номери. Використовується для будь-якого випуску, що є серією.


nгазети

Визначення “газети” Міжнародної Організації по Стандартихації (ISO) для кодування цього елементу : “Газета : Серіальне видання, яке містить новини про поточні події спеціального або загального змісту.

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Окремі частини подаються хронологічно або послідовно та звичайно принаймні виходять раз на тиждень. Звичайно газети мають свою назву не на титульній сторінці, а на першій сторінці тексту, та мають розмір більше ніж A3 (297 mm x 420 mm).”


008/21 n

245 10 $a Зеркало недели.

Дзе́ркало ти́жня. Украї́на (до 2011 року Дзеркало тижня, ДТ) - український суспільно-політичний тижневик, одне з найвпливовіших аналітичних видань в Україні. Тираж 57 тисяч (станом на 2006 р.)


p – періодика

Код використовується для серіальних видань, які містять окремі статті, історії або інші публікації та видаються частіше ніж щорічники.


008/21 p

245 10 $a Вітчизна.


w – Web сторінки, що поновлюються
Зміна формату.

Якщо газета або монографічні серії змінюють свій серіальний формат, то в бібліографічному записі додається примітка (в полі 500). У випадку, якщо газета вже містить або до неї додається код “n” в 008/21, то не треба змінювати “n” на "#". У випадку монографічних серій, код може бути змінений для відображення поточного типу, наприклад, код "m" буде змінений відповідно на "#" або "p".


008/21 n

130 0# $a Looking glass (Hatfield, Ark.)

245 04 $a The looking glass.

260 ## $a Hatfield, Ark : $b Gene Owen,

310 ## $a Monthly, $b July 1976-

321 ## $a Weekly, $b Apr. 3, 1975-June 17, 1976

362 0# $a Vol. 1, no. 1 (Apr. 3, 1975)-

500 ## $a Published as a monthly magazine, July 1976-


/22 Форма оригінального примірника

Односимвольний код, що вказує на форму фізичного існування оригінального/ початкового випуску серіального видання.


#не наведено нижче

Код “#” визначає, що примірник не специфікується одним з інших кодів.


a – мікрофільм

Код “a” визначає, що примірник є мікрофільмом.


b – мікрофіша

Код “b” визначає, що примірник є мікрофішею.


008/22 b

300 ## $a microfishes ; $b 10 x 15 cm.
c – мікронегатив

Код “b” визначає, що примірник є мікронегативом.


d – високий друк

Код “d” визначає, що примірник має формат висого друку.


008/22 d

250 ## $a Large print ed.
eгазетний формат
f – брайль

Код “f” визначає, що примірник є брайлем.


r – звичайна друкована репродукція

Код “r” визначає, що примірник є репродукцією, такою як фотокопія, звичайної друкованої роботи, яку можна прочитати очима.


008/22 r

500 ## $a Photo-reproduction of 1963 edition.
s – електронна

Код “r” визначає, що примірник призначений для роботи з комп’ютером. Примірник може бути прямого і віддаленого доступу.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Програ́ми відда́леного адмініструва́ння (Програ́ми дистанці́йного адмініструва́ння) - програми або функції операційних систем, що дозволяють отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛОМ і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному часі.
Код не вживається для примірників, які не потребують використання комп’ютера


008/22 s

245 10 $a День .$h [електронний ресурс].
| - не було спроби закодувати
Новий запис створюється, коли форма фізичного існування періодичного видання змінюється. В 008/22 подається код форми нового формату, подається примітка 580 полі та встановлюється зв’язок з попередньою формою існування.
/23 Форма примірника

Односимвольний код, що визначає фізичну форму серіального видання, яке описується



#не наведено нижче

Код “#” визначає, що примірник не специфікується одним з інших кодів.


a – мікрофільм

Код “a” визначає, що примірник є мікрофільмом.


b – мікрофіша

Код “b” визначає, що примірник є мікрофішею.


008/23 b

300 ## $a microfishes ; $b 10 x 15 cm.
c – мікронегатив

Код “b” визначає, що примірник є мікронегативом.


d – високий друк

Код “d” визначає, що примірник має формат висого друку.


008/23 d

250 ## $a Large print ed.
eгазетний формат
f – брайль

Код “f” визначає, що примірник є брайлем.


r – звичайна друкована репродукція

Код “r” визначає, що примірник є репродукцією, такою як фотокопія, звичайної друкованої роботи, яку можна прочитати очима.


008/23 r

500 ## $a Photo-reproduction of 1963 edition.
s – електронна

Код “r” визначає, що примірник призначений для роботи з комп’ютером. Примірник може бути прямого і віддаленого доступу. Код не вживається для примірників, які не потребують використання комп’ютера


008/23 s

245 10 $a День .$h [електронний ресурс].
| - не було спроби закодувати
Якщо фізична форма випуску серіального видання, що описується є такою ж як і форма випуску оригіналу, то обидві позиції як 008/22 (форма оригінального випуску) та і 008/23 містять однаковий код.
Форма оригінального випуску: друкований чорнилами 008/22 = #

Форма випуску, що описується: мікрофільм 008/23 = a
Форма оригінального випуску: мікрофіша 008/22 = b

Форма випуску, що описується: мікрофіша 008/23 = b

Форма оригінального випуску: друкований чорнилами 008/22 = #

Форма випуску, що описується: регулярна друкована 008/23 = r

репродукція
/24 Характер всієї роботи

Односимвольний код, що позначає характер серіального видання, коли воно цілком складається з конкретного типу матеріалу.

Мікрофільмування - процес отримання фотографічним шляхом зменшеного в десятки і сотні разів зображення з паперових носіїв інформації (креслення, рукописи, малюнки, архівні документи).
Коли серіальне видання складається з декількох типів матеріалу, то вони позначаються в 008/25-27, а 008/24 заповнюється пробілом


# характер всієї роботи не специфіковано

Код “#” визначає, що характер цілого серіального видання не специфіковано. Серіальне видання складається не з одного конкретного, а з декількох типів матеріалу.


a – реферати/ резюме

Код “а” позначає, що все серіальне видання є рефератами чи резюме інших публікацій.

Реферува́ння - це одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну спеціалісту інформацію.


b – бібліографії

Код “b” позначає, що все серіальне видання є бібліографією чи бібліографіями.


c – каталоги

Код “c” позначає, що все серіальне видання є каталогом (список примірників в зібраннях, книжкових колекціях, колекціях предметів мистецтва і т. п.


d – словники

Код “d” позначає, що все серіальне видання є словником, глосарієм чи географічним довідником.

У колекції одного лондонського банкіра близько 5,5 тисяч обгорток від жуйок. Незвичайні фантики він став збирати ще у віці 10 років. Коли визначився брак місця для їх зберігання, він звільнив під них гардероб, викинувши всі речі дружини, через що та пішла від нього.
Для серіальних біографічних словників використовується код “h”- біографії.
Глоса́рій (лат. glōssarium - «словник глос ») - словник до тексту, що пояснює маловідомі або застарілі слова. Глосарій - список понять в специфічній області знання з їхніми визначеннями. Традиційно, глосарій знаходиться в кінці книги і включає терміни в межах цієї книги, які є або недавно введеними, або, як мінімум, незвичайними.
Словни́к - упорядкований в алфавітному чи тематичному порядку список заголовних слів, лексикографічно опрацьованих.
Біогра́фія (грец. βιος - життя, грец. γραφω - пишу), також життєпис - опис життя якої-небудь людини. В основі біографії - описання життя, творчості тощо.


e – енциклопедії

Код “e” позначає, що все серіальне видання є енциклопедією чи тематичним енциклопедичним довідником.

Енциклопе́дія (лат. encyclopaedia від дав.-гр. ἐγκύκλιος παιδεία - «круг наук», дав.-гр. κύκλος - коло і дав.-гр. παιδεία - навчання, наука) - «коло наук», сукупність наукових знань з широкого кола питань.


f – посібники

g – юридичні документи

h - біографія

Код “h” позначає, що все серіальне видання містить біографічний матеріал, автобіографію, індивідуальну біографію чи колективну біографію.

Автобіогра́фія (грец. αὐτός - сам, грец. βίος - життя, грец. γράφω - пишу) - літературний жанр, головним героєм якого (в літературному сенсі) є сам автор; основа автобіографістики, що включає, крім автобіографії, мемуари (спогади), щоденники, почасти й листування, а також автобіографічні художні твори.
Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.
Генеологія не визначається кодом біографії.


i – покажчики

Код “i” позначає, що все серіальне видання є покажчиком до бібліографічного матеріалу)


008/24 i

245 00 $a Deutsche Bibliographie. $p Halbjahres-Verzeichnis.


k – дискографії

Код “k” означає, що все серіальне видання є дискографією чи дискографіями чи іншою бібліографією звукових записів.


008/24 k

245 00 $a Journal of jazz discography.


l – законодавство

Код “l” означає, що все серіальне видання включає повний або частковий текст законів, законодавчих актів, що видані законодавчою організацією, Код також використовується, коли серіальне видання включає тексти правил чи постанов, що видані виконавчими та адміністративними організаціями.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


m – дисертації

Код “m” позначає, що все серіальне видання включає повні або часткові тези, дисертації чи роботи академічного рівня.


n – літературні огляди певної тематики

Код “n” позначає, що все серіальне видання включає авторизовані огляди, які підсумовують літературу, що була видана за певною тематикою, зазвичай, із списком посилань.


o – рецензії/ критичні статті

Код “o” позначає, що все серіальне видання є критичними оглядами виданих чи представлених робіт (книжок, фільмів, звукових записів, театрального мистецтва.

До́повідь - один із видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте, офіційне повідомлення з певного питання, засноване на залученні документальних даних.
Академі́зм - стиль і напрям у мистецтві XIX століття, який наголошував на необхідності дотримуватися принципів і правил, визначених визнаними офіційними авторитетами в галузі «високого мистецтва» - насамперед національними академіями мистецтв з використанням спадщини античності та Відродження.
Театральне мистецтво Театра́льне мисте́цтво (англ. Performing arts) - вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії акторів перед глядачами.


p – тексти програм

Код “p” визначає, що все серіальне видання є текстом програм


q – фільмографії

Код “q” позначає, що все серіальне видання є фільмографією чи фільмографіями


r – довідники(адресні)

Код “r” позначає, що все серіальне видання є алфавітним списком чи регістром осіб або організацій.


s – статистика

Код “s” позначає, що все серіальне видання є зібранням статистичних даних по темі.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Цей код не використовується для означення робіт про статистичну методологію


t – технічні звіти

Код “t” позначає, що все серіальне видання включає технічні звіти


u – норми/ стандарти/ технічні вимоги

v – судові протоколи та рішення

Код “v” позначає, що все серіальне видання включає протоколи та обговорення особливих судових справ, які були вирішені або незакінчені в минулому судом чи адміністративними організаціями.


w – правові звіти та дайджести

Код “w” позначає, що все серіальне видання включає тексти рішення судів або адміністративних організацій


z – договори

Код “z” позначає, що все серіальне видання включає договори або угоди, що встановлені між двома чи більше сторонами, щоб дійти згоди, встановити стосунки.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.


| - не було спроби закодувати
/25-27 Характер змісту

Односимвольні алфавітні коди показують, що серіальне видання містить конкретні типи матеріалів. Використовуються тільки коли значна частина примірника є конкретним типом матеріалу, що позначається кодами. Якщо серіальне видання включає більше ніж 3 типи матеріалу, то використовується три найсуттєвіших, які подаються в алфавітному порядку. Якщо не можна визначити 3 найбільш важливі, то використовується код “#”.


# характер змісту не специфіковано

Код “#” визначає, що характер змісту серіального видання не специфіковано.


a – реферати/ резюме

Код “a” визначає, що серіальне видання містить реферати чи резюме інших публікацій. Цей код не використовується, якщо публікація містить реферати чи резюме до власного змісту.


008/24 #

008/25-27 a##

245 00 $a Review of applied entomology. $n Series B, $p Medical and veterinary.

650 #4 $a Ветеринарна ентомологія $v Реферати $v Періодика.

Ветеринарія (від лат. veterinarius - той, що лікує худобу) - комплекс наук, що вивчають хвороби тварин, методи запобігання хворобам і лікування їх, питання підвищення продуктивності тварин, методи захисту людей від зоонозів.
Ентомоло́гія (від грец. έντομον, εντόμου - комаха та λόγος - слово, вчення) - наука, що вивчає комах. Інколи це означення набуває ширшого змісту і включає в себе також вивчення інших наземних членистоногих, таких як павуки, скорпіони та кліщі.


b – бібліографії

Код “b” позначає, що суттєвою частиною серіального видання є бібліографія чи бібліографії.


008/24 #

008/25-27 b##

504 ## $a Включає бібліографії.
c – каталоги

Код “c” позначає, що серіальне видання включає каталог (список примірників в зібраннях, каталоги марок, монет, торгові каталоги) Для книжкових каталогів, каталогів звукових записів та фільмів код “b” (бібліографії), код “k”(дискографії) чи код ”q”(фільмографії) подається з кодом ”c”.


d – словники

Код “d” позначає, що серіальне видання включає словник, глосарій чи географічний довідник. ля серіальних біографічних словників використовується код “h”-біографії.


e – енциклопедії

f – посібники

g – юридичні документи

h біографії

Код “h” позначає, що значна частина серіального видання містить біографічний матеріал, автобіографію, індивідуальну біографію чи колективну біографію. Генеологія не визначається кодом біографії.


i – покажчики

Код “i” позначає, що серіальне видання включає покажчик до бібліографічного матеріалу. Код не використовується, коли видання містить покажчик свого власного змісту.


k – дискографії

Код “k” позначає, що значна частина серіального видання є дискографією чи дискографіями чи іншою бібліографією звукових записів.


l – законодавство

Код “l” означає, що серіальне видання включає повний або частковий текст законів, законодавчих актів, що видані законодавчою організацією. Код також використовується, коли серіальне видання включає тексти правил чи постанов, що видані виконавчими та адміністративними організаціями


m – дисертації

Код “m” позначає, що серіальне видання включає повні або часткові тези, дисертації чи роботи академічного рівня


n – літературні огляди певної тематики

Код “n” позначає, що серіальне видання включає авторизовані огляди, які підсумовують літературу, що була видана за певною тематикою, зазвичай, із списком посилань.


o – рецензії

p – тексти програм

q – фільмографії

r – довідники

s – статистика

t – технічні звіти

u – норми/ стандарти/ технічні вимоги

v – судові протоколи та рішення

w – правові звіти та дайджести

z – договори

| - не було спроби закодувати
/28 Урядова публікація

Односимвольний алфавітний код визначає чи примірник опублікований або виготовлений міжнародною, національною, державною чи місцевою урядовою організацією або для неї.

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Код також описує рівень юрисдикції урядової організації, яка асоціюється з примірником. Урядова організація і всі її підрозділи трактуються як урядові організації незалежно від того, чи вони можуть бути введеними як заголовки (тобто, введені під юрисдикцією чи ні). В бібліографічному записі така організація не може бути головним чи додатковим введенням, але має фігурувати як видавець і т.п. в області публікації, розповсюдження і т.п. чи бути мотивацією для публікації примірника (зазвичай, мається на увазі, що урядова організація відповідає за зміст роботи).
Вве́дення у храм Пресвято́ї Ді́ви Марії́ (англ. Presentation of the Blessed Virgin Mary) - велике християнське богородичне свято. Святкується 21 листопада за юліанським календарем, 4 грудня - за григоріанським.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
В сумнівних випадках, примірник трактується як урядова публікація. Якщо не було спроби закодувати 008/28, то використовується символ-заповнення ( | ).


Домовленості для певних типів публікацій

Соціалістичні країни – Хоча кодування всіх примірників, виданих в соціалістичних країнах як урядові публікації обмежувало б придатність цього елемента, кодування треба використовувати тільки для тих типів організацій, які розглядались би як урядові в несоціалістичних країнах. При кодуванні примірників за цим принципом, в сумнівних випадках, примірник трактується як урядова публікація.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.


Два рівні – Якщо примірник публікується чи виготовляється урядовими організаціями двох різних рівнів, то записується код вищого урядового рівня.

Академічні публікації – Примірники, видані академічною організацією, розглядаються як урядові публікації, якщо ця організація створена або контролюється урядом.
#не є урядовою публікацією

Код “#” визначає, що примірник не виданий чи не виготовлений урядовою організацією або для неї.


008/28 #

110 2# $a International Comparative Literature Association.
008/28 #

260 ## $a New York : $b Macmillan, $c 1983.
a – автономної чи напівавтономної території

Код “a” визначає, що примірник виданий чи виготовлений урядовою організацією автономної чи напівавтономної території країни або для неї.


008/28 a

110 1# $a Sabah.
008/22 a

110 1# $a Автономна республіка Крим.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

c – міжтериторіальна

Код “c” визначає, що примірник виданий чи виготовлений міжтериторіальною юрисдикцією, яка визначена як регіональне об’єднання юрисдикцій нижчих за державний рівень або для неї.

Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.


008/28 c

110 2# $a Houston Independent School District.

f – федеральна/ національна

Код “f” визначає, що примірник виданий чи виготовлений федеральною чи національною урядовою організацією або для неї.

Федералізм - державно-правна думка і система, також рух, спрямований на утворення союзних держав - федерацій, які є формою інтеграції близьких географічно, споріднених історично й культурно та зв'язаних іншими інтересами країв у одне ціле при збереженні самоуправління й державного статусу складових частин.


008/28 f

110 2# $a National Agricultural Library.
i – міжнародна міжурядова

Код “i” визначає, що примірник виданий чи виготовлений міжнародною міжурядовою організацією або для неї.


008/28 i

110 2# $a Організація об’єднаних націй.
l – місцева

Код “l” визначає, що примірник виданий чи виготовлений місцевою урядовою юрисдикцією, такою як село, місто і т.п. або для неї.


008/28 l

110 1# $a Mexico City (Mexico)
m – декількох штатів

Код “m” визначає, що примірник виданий чи виготовлений регіональним об’єднанням юрисдикцій, такого рівня, як штат, провінція, територія або для нього.


008/28 m

110 2# $a Council of State Governments.
o – урядова публікація – рівень не визначено

Код “o” визначає, що примірник виданий чи виготовлений урядовою юрисдикцією, рівень якої не можна визначити або для неї.


s – штату, провінції, території, підлеглої території і т.д.

Код “s” визначає, що рівень юрисдикції урядової організації є штат, провінція, територія чи інша підлегла територія.


008/28 s

110 1# $a Virginia. $b Governor.
u – невідомо, чи є одиниця опису урядовою публікацією

Код “u” визначає, що невідомо, чи примірник виданий чи виготовлений урядовою організацією або для неї.


z – інше

Код “z” визначає тип урядової публікації для якої не подходить жоден з інших визначених кодів.


| - не було спроби закодувати
/29 Публікація конференції

Односимвольний числовий код визначає чи серіальне видання містить доповіді, звіти чи тези доповідей конференції. Якщо не було спроби закодувати 008/29, то використовується символ-заповнення ( | ).


0 – не є публікацією конференції

Код “0” визначає, що примірник не є публікацією конференції.


008/29 0

245 00 $a День.
1 – публікація конференції

Код “1” визначає, що примірник є публікацією конференції.


008/29 1

245 10 $a Матеріали щорічної конференції “Крим”.
| - не було спроби закодувати
/30-32 Не визначено
/33 Оригінальний алфавіт чи шрифт назви

Односимвольний код оригінального алфавіту чи шрифту заголовку з джерела примірника, на якому базується ключовий заголовок в 222 полі. Якщо ключовий заголовок відсутній, значення коду може пов’язуватися з заголовком в 245 полі. Ці дані є обов’язковими для учасників ISDS і бажаними для інших записів.


# - алфавіт чи шрифт не подається/ не має ключового заголовку

Код “#” показує, що не подається оригінальний алфавіт чи шрифт заголовку. Використовується для бібліографічних записів, які не містять 222 поле (Ключовий заголовок)


a – основний романський

Для англ. та інших мов, що не містять діакритиків.

Діакрити́чний знак, діакри́тик (від грец. διακριτικος - «розрізняльний») - надрядковий або підрядковий знак при букві, що вказує на вимову, яка відрізняється від вимови звука, позначеного цією ж буквою без знака.


b – розширений романський

Алфавіти, що містять діакритики, н-д, німецький


c – кириличний

d – японський

e – китайський

f – арабський

g – грецький

h – іврит

i – тайський

j – деванагарі

k – корейський

l – тамільський

uневідомо

z – інше

Код ”z” використовується, коли заголовок включає слова з більше ніж одного алфавіту чи шрифту


| - не було спроби закодувати
/34 Домовленість введення

Одноствольний код, який позначає чи примірник був за каталогізований згідно каталогізацій ним правилам послідовного введення, останнього введення чи інтегрованого введення.


0 – послідовне введення

Код позначає запис, який слідує правилам послідовного введення : новий запис створюється кожного разу, коли змінюється назва серіального видання або видавнича організація, як основне введення чи визначник уніфікованого заголовку.

Видавни́цтво - спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції (Закон від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу»).
Колишні і пізніші організації чи заголовок подаються в пов’язаних полях 780/785 в кожному записі


1 – останнє введення

Код позначає запис, який слідує правилам останнього введення. При цьому опис створюється під останнім заголовком чи виданичою організацією, що змінилися . Всі колишні заголовки та видавничі організації подаються в примітках (247, 547 та 550 поля). За правилами каталогізації AACR це не практикується.


2 – об’єднане, комплексне, інтегроване введення /

Код позначає запис, який закаталогізований під його найостаннішою назвою і/ чи відповідальною особою чи організацією. Цей код використовується для інтегрованих ресурсів та електронних серіальних видань, які не зберігають (не містять) інформацію про їх попередню назву.


/35-37 Мова

Трьохсимвольний алфавітний код, що позначає мову примірника. Джерелом кодів є Список MARC-кодів для мов, що підтримується Бібліотекою Конгресу. Вибір MARC-коду базується на мові, яка переважає в примірнику. Можуть також використовуватись три символи-заповнення (|||), якщо не було спроби закодувати 008/35-37.


Для мовного матеріалу (тобто, книжки і серіальні видання), код мови базується на тексті примірника. Термін “текст” відноситься до складових частин публікації, виключаючи передмову, вступне слово, додатки.

Якщо лише одна мова асоціюється з примірником, то код цієї мови зазначається в 008/35-37.


008/35-37 spa

245 00 $a Rentabilidad bruta del inversionista en bolsa.


Якщо більше ніж одна мова підходить для застосування, то код домінуючої мови зазначається в 008/35-37, а коди всіх мов, включаючи домінуючу, записуються в полі 041 (Код мови). Код, записаний в 008/35-37, завжди збігається з першим кодом в полі 041, підполі $a.
008/35-37 rus

041 0# $a rus $a eng

245 00 $a Chiefly in Russian ; with some contribution in English.


Якщо немає домінуючої мови, то коди мов записуються в алфавітному порядку в полі 041, і перший код записується в 008/35-37.
008/35-37 eng

041 1# $a eng $a ukr

245 00 $a English-Ukrainian Dictionary.
Якщо одиниця опису є перекладом, то в 008/35-37 записується код мови перекладу. (Код мови оригіналу зазначається в підполі $h в 041 полі.)
008/35-37 eng

041 1# $a eng $h ger



[Англійський переклад німецької назви]
mulбагато мов

Код “mul” позначає, що примірник містить більше ніж 6 (шість) мов.


sgn – знакові мови

Код “sgn” позначає, що первинним носієм комунікації є знакова мова, наприклад, книга містить картинки окремої знакової системи чи відеозапис, який має знаки. Конкретна знакова мовна система зазначається в полі 546 (Примітка про мову). Коди вторинної і пов’язаних мов можуть зазначатися в полі 041 (Код мови).


008/35-37 sgn

041 0# $a sgn $a eng

546 ## $a American Sign Language, with some text in English.
und – не визначено

Код “und” позначає, що мова примірника не може бути визначеною.


/38 Модифікований запис

Односимвольний алфавітний код, який визначає чи дані в бібліографічному записі є модифікованою інформацією, яка наведена в примірнику, що описується, чи вони були призначені для включення в машинозчитуваний запис. Така модифікація включає: латинізацію даних, що оригінально представлені в нелатинських шрифтах; заміна символів, які підходять для тих символів, які не можуть бути конвертованими в машинозчитувану форму (наприклад, спеціальний символ “”); скорочення записів, тому що кількість даних перевищує дозволену системою максимальну довжину. Запис не передбачений для модифікації, коли латинізовані поля в записі не є даними перезаписаними з примірника (наприклад, заголовки, адреса підписки і т.п.). MARC-еквіваленти для деяких літер, що використовуються в менш відомих мовах застосовують латинський алфавіт і не передбачаються для модифікації.

Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.
Символ-заповнення ( | ) використовується, коли не було спроби закодувати дану позицію 008 поля.


Переважаючі коди – Коли більше ніж один код підходить для бібліографічного примірника, то коди вибираються згідно наведеного нижче списку.

# – не модифікований

s – скорочений

d – виключено “закреслену” інформацію

x – пропущені символи

r – повністю латинізований/ друковані картки – шрифтом оригіналу

o – повністю латинізований/ друковані картки – латинським шрифтом
# – не модифікований

Код “#” визначає, що запис не був модифікований в жоден із способів (наприклад, не скорочений і не містить символів, які не можуть бути конвертовані в машинозчитувану форму).


d – виключено “закреслену” інформацію

Код “d” визначає, що запис не містить “закресленої” інформації, знайденої на відповідному фізичному примірнику, чи тому що закреслена інформація була введена як окремий запис, записана в полі 500 (Загальна примітка), чи тому що була виключена. “Закреслена” інформація, в основному, є коротким описом матеріалу, пов’язаного з головним примірником, що описується і не визнана достатньо важливою, щоб бути закаталогізованою окремо. Техніка “закреслення” не використовувалась в значній мірі з введенням машинозчитуваних бібліографічних записів.


o – повністю латинізований/ друковані картки – латинським шрифтом

Код “o” визначає, що бібліографічні дані в MARC-записі повністю латинізовані і друковані картки виробляються також в латинізованій формі.


r – повністю латинізований/ друковані картки – шрифтом оригіналу

Код “r” визначає, що бібліографічні дані в MARC-записі повністю латинізовані, але друковані картки виробляються мовою оригіналу.


s – скорочений

Код “s” визначає, що деякі дані, які призначені для включення в бібліографічний запис, були виключені, тому що дані перевищують максимальну довжину, дозволену системою, яка використовується для створення чи обробки даних.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
В системах, де довжина даних обмежена, зазвичай це обмеження полем чи рівнем запису. Бібліографічні записи MARC мають максимальну довжину 99, 999 символів. Код “s” рідко використовується в поточних записах.


x – пропущені символи

Код “x” визначає, що запис містить символи, які не можуть бути конвертовані в машинозчитувану форму (наприклад, математичні символи, характерні нелатинські символи і т.п.).


/39 Джерело каталогізації

Односимвальний код визначає оригінальне джерело каталогізації запису. Якщо джерело каталогізації не визначене, то воно ідентифікується в підполі $a поля 040 (Джерело каталогізації). Символ заповнення ( | ) використовується, коли не було спроби закодувати дану позицію 008 поля.


# – національна бібліографічна агенція

Код “#” визначає, що національна бібліографічна агенція (наприклад, Бібліотека Конгресу США чи Національна бібліотека Канади) створила оригінальні каталогізаційні дані.


008/39 #

040 ## $a DLC $c DLC

[Запис було створено та перезаписано Бібліотекою Конгресу]
008/39 #

040 ## $a CaOONL $b eng $c CaOONL

[Запис було створено та перезаписано Національною бібліотекою Канади.]
008/39 #

040 ## $a DNLM $c DNLM

[Запис було створено та перезаписано Національною Медичною бібліотекою США.]
c – програма кооперативної каталогізації

Код “c” визначає, що той, хто створив каталогізаційні дані є учасником (іншої ніж національна бібліографічна агенція) програми кооперативної каталогізації.


008/39 c

040 ## $a NjP $c DLC

[Кооперативна каталогізація Університету Прінстона, перезаписано Бібліотекою Конгресу]
d – інше

Код “d” визначає, що джерело каталогізаційних даних є організація інша ніж національна бібліографічна агенція або учасник кооперативної програми каталогізації.


008/39 d

040 ## $a WyU $c WyU

[Запис створений та перезаписаний Університетом Вайомінгу.]


008/39 d

040 ## $a UnKiUKMA $b ukr $c UnKiUKMA



[Запис створений та перезаписаний Науковою бібліотекою НаУКМА.
Наукова бібліотека НаУКМА - навчально-допоміжний, інформаційний, науковий, культурно-освітній структурний підрозділ Національного університету «Києво-Могилянська академія». Загальний фонд бібліотеки складає понад мільйон томів, включно з 330 тис.
]


u – невідомо

Код “u” визначає, що той хто створив каталогізаційні дані невідомий. Цей код використовується, коли організація переписує вручну каталогізаційні дані з невідомого джерела. В цьому випадку, в полі 040 не заповнюється підполе $а, підполе $с містить MARC-код або назву організації, що перезаписала.



008/39 u

040 ## $c OrU

[Університет Орігону відповідальний за зміст опису та перезапис.]

ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ



Застосування великих літер – Алфавітні коди вводяться як літери нижнього регістру.
Довжина поля – Поле 008, зазвичай, складається з сорока (40) символьних позицій.
Елементи даних, генеровані системою – 008/00-05 (Дата введення в файл), зазвичай, генерується системою. Генерування системою інших елементів даних поля 008 залежить від можливості окремої системи.

1   2   3   4   5   6   7   8   9



  • ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ
  • ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ