Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаMarc 21 формат для бібліографічних даних : особливості опису ресурсів, що продовжуються

Marc 21 формат для бібліографічних даних : особливості опису ресурсів, що продовжуються
Сторінка4/9
Дата конвертації16.06.2017
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Розділи X00, X10, X11 та X30 містять загальну інформацію про елементи даних, які визначені для використання в полях 1XX (Основне введення), 6XX (Предметний доступ), 7XX (Додаткове введення) і 8XX (Серійне додаткове введення). В MARC 21 позначення елементів даних в багатьох полях, поширюється на інші поля тієї самої групи (наприклад, 1XX поля) для послідовності і як мнемонічна допомога. Особливо це стосується полів, визначених для імен/ наймень та уніфікованих назв, що використовуються як заголовки в точках доступу.


Кожен розділ загальної інформації містить перелік певних позначень змісту (поля, індикатори, коди підполів), інструкції до застосування позначень змісту, що спільно використовуються і представлені домовленості введення інформації. Позначення змісту, які не застосовуються для всіх полів в групі, в більшості випадків, повністю не описані в розділах загальної інформації. Замість цього зазначені посилання на розділи, де зроблено повний опис.

X00 Ім'я особи – загальна інформація

100 Основне введення – ім'я особи (НП)

600 Додаткове предметне введення – ім'я особи (П)

700 Додаткове введення – ім'я особи (П)

800 Додаткове серійне введення – ім'я особи (П)

900 Еквівалент або перехресне посилання – ім’я особи (П)
Детальний опис дивитись в: MARC 21 формат для бібліографічних даних – книжки та MARC 21 формат для бібліографічних даних (повна версія).

X10 Наймення організації – загальна інформація

110 Основне введення – наймення організації (НП)

610 Додаткове предметне введення – наймення організації (П)

710 Додаткове введення – наймення організації (П)

810 Додаткове серійне введення – наймення організації (П)
Детальний опис дивитись в: MARC 21 формат для бібліографічних даних – книжки та MARC 21 формат для бібліографічних даних (повна версія).
X11 Наймення заходу – загальна інформація

111 Основне введення – наймення заходу (НП)

611 Додаткове предметне введення – наймення заходу (П)

711 Додаткове введення – наймення заходу (П)

811 Додаткове серійне введення – наймення заходу (П)

Детальний опис дивитись в: MARC 21 формат для бібліографічних даних – книжки та MARC 21 формат для бібліографічних даних (повна версія).X30 Уніфіковані назви – загальна інформація

130 Основне введення – уніфікована назва (НП)

630 Додаткове предметне введення – уніфікована назва (П)

730 Додаткове введення – уніфікована назва (П)

830 Додаткове серійне введення – уніфікована назва (П)
Детальний опис дивитись в: MARC 21 формат для бібліографічних даних – книжки та MARC 21 формат для бібліографічних даних (повна версія).

20X-24X Поля назви і пов’язаних назв – загальна інформація
210 Скорочена назва (НП)

Детальний опис дивитись в: MARC 21 формат для бібліографічних даних (повна версія).


222 Ключова назва (П)

Детальний опис дивитись в: MARC 21 формат для бібліографічних даних (повна версія).


240 Уніфікована назва (НП)

Детальний опис дивитись в: MARC 21 формат для бібліографічних даних (повна версія).


242 Переклад назви, здійснений організацією, яка каталогізує(П)

Детальний опис дивитись в: MARC 21 формат для бібліографічних даних (повна версія).


243 Узагальнююча уніфікована назва (НП)

Детальний опис дивитись в: MARC 21 формат для бібліографічних даних (повна версія).


245 Відомості про назву (НП)

246 Інша форма назви (П)

Детальний опис дивитись в: MARC 21 формат для бібліографічних даних (повна версія).


247 Попередня назва або зміни назви (П)

Детальний опис дивитись в: MARC 21 формат для бібліографічних даних (повна версія).ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
Ці поля містять назву примірника, що описується в записі, і її варіанти та попередні назви, які також застосовуються до примірника. Поле 245 (Відомості про назву) містить назву як таку, що береться з основного джерела бібліографічних даних для примірника. Уніфікована назва є базовою збірною назвою для примірників, що видавалися під різними назвами. Ключова назва є спеціальною унікальною назвою для серіального видання. Ці поля можуть використовуватися для генерування точок доступу і виведення на дисплей приміток для варіантів назв.

245 Відомості про назву (НП)

Перший індикатор


Додаткове введення назви

0 – Не додаткове введення

1 – Додаткове введення
Другий індикатор

Несортовані символи0-9 – Кількість несортованих символів

Коди підполів

$a – Назва (НП)

$b – Решта назви (НП)

$c – Дані про відповідальність (НП)

$f – Дати, які відносяться до змісту всього видання (НП)

$g – Дати, які відносяться до змісту основної частини видання (НП)

$h – Носій (НП)

$k – Форма (П)

$n – Номер частини/ розділу роботи (П)

$p – Назва частини/ розділу роботи (П)

$s – Версія (НП)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ
Це поле містить назву і відомості про відповідальність в бібліографічному записі. Поле відомостей про назву містить основну назву і може також включати загальне позначення матеріалу (носій), решту назви, іншу інформацію про назву, решту напису з титульної сторінки та дані про відповідальність. Основна назва включає коротку назву і альтернативну назву, позначення номеру частини/ розділу роботи та назву частини/ розділу роботи.

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ  • ІНДИКАТОРИ


Перший індикатор – Додаткове введення назви

Позиція першого індикатора містить значення, що визначає чи зроблено додаткове введення назви.


0 – Не додаткове введення

Значення індикатора “0” показує, що назва, подана в 245 полі, не є додатковим введенням. Значенняя “0” використовується, коли не заповнюються 1ХХ поля.


1 – Додаткове введення

Значення індикатора “1” використовується, коли заповнюються 1ХХ поля і показує, що назва, подана в 245 полі, є додатковим введенням.Другий індикатор - Несортовані символи

Позиція другого індикатора містить значення, що визначає кількість символьних позицій, які асоціюються з означеними та неозначеними артиклями (наприклад, Le, An) та знаходяться на початку поля уніфікованої назви і які ігноруються при сортуванні та створенні файлу.


0 – Немає несортованих символів

Значення “0” означає, що немає символьних позицій початкових артиклів, які треба ігнорувати. Діакритичні позначки чи спеціальні символи, що знаходяться на початку поля, яке не починається з початкового артиклю не вважаються несортованими символами.


1-9 – Кількість несортованих символів

Значення “1-9” визначає, що елементом введення є заголовок, який починається визначеним чи невизначеним артиклем, який ігнорується при сортуванні та створенні файлу. Діакритичні позначки чи спеціальні символи, що асоціюються з артиклем включаються в рахунок несортованих символів.


245 04 $a The Year book of medicine.
245 12 $a A report to the ligislature for the year …
245 18 $a The … annual report to the Governor.


  • КОДИ ПІДПОЛІВ


$a – Назва (НП)

Підполе $a містить основну назву та альтернативну назву, виключаючи позначення номера чи назву частини.


245 00 $a Український історик :
245 00 $a Наше минуле : $b

$b – Решта назви (НП)

Підполе $b містить інформацію про решту назви.

Включає :

-підназви до основної назви ( відділяються двокрапкою (:)) ;

-паралельні назви (відділяються знаком дорівнює (=)) ;

-рівноправні назви (відділяються крапкою з комою (;) ;

-жанр літератури

-відомості про мову перекладу

-та іншу інформацію, що відноситься до назви.

Ці розділові знаки ( ( : ) ( = ) ( ;

Розділо́ві зна́ки, або зна́ки пунктуа́ції - сукупність графічних знаків, що не належать до алфавіту даної мови, а служать засобом відображення тих ознак (сторін) писемної мови, які не можуть бути передані літерами та іншими писемними позначеннями - цифрами, знаками рівності, подібності тощо.
) виділяються з двох сторін пробілами.


245 00 $a Rock mechanics : $b journal of the International Society for Rock Mechanics = Felsmechanik.

245 00 $a Overview of programs for fiscal … ; $b Annual report for fiscal … / $c Japan Foundation.

245 00 $a Жовтень : $b щомісячний літературно-мистецький та громадянсько-політичний журнал спілки письменників України.

245 00 $a Вісник Книжкової палати : $b науково-практичний журнал.

Підполе $b слідує за підполем $h245 00 $a Estuaries $h [microform] : $b journal of the Estuarine Research Federation.

Підполе $b слідує за підполями $n та/чи $p.245 00 $a Labor supply and demand. $p Spokane SMSA : $b a labor market information report of the Research and Statistics Branch, Washington State Employment Security Department / $c prepared in cooperation with the Bureau of Labor Statistics and the Employment and Training Administration, U.S. Department of Health.
245 10 $a Вісник Черкаського університету. $p Філологічні науки.

Підполе $b передує підполю$c

245 00 $a Connections : $b news from the ADEAR Center / $c Alzheimer's Disease Education & Referral.
$c - Дані про відповідальність/решта даних з титульного листка (НП)

Підполе містить дані про відповідальність та решту даних з титульного листка. Від інших підполів відділяється косою рискою (/), яка з двох сторін виділяється пробілами. Підполе $c подається останнім в полі.245 00 $a A : $b revista de la Divisiуn de Ciencias Sociales y Humanidades / $c UAM Azcapotzalco.
245 00 $a Review paper / $c the University of New South Wales, Centre for Medical Education, Research, and Development [and] World Health Organization, Regional Teacher Training Centre for Health Personnel.
Всесві́тня організа́ція охоро́ни здоро́в'я (ВООЗ, англ. World Health Organization (WHO)) - спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка опікується проблемами охорони здоров'я у світовому масштабі.

245 00 $a Project directory / $c TDC = Repertoire des projets / CDT.
Коли є більше ніж одна група відомостей про відповідальність, пов’язаних з тим же заголовком, друга та послідуючі дані про відповідальність подаються послідовно, та розділяються крапкою з комою (;), яка з двох сторін виділяється пробілами.

245 00 $a Alumni directory / $c Millersville State College ; compiled and published by College & University Press.

$f –Вичерпні дати (НП)$g – Основні дати (НП)

$h - Носій (НП)

Підполе $h містить інформацію про форму представлення одиниці опису, яка подається маленькими літерами і заключається в квадратні дужки [ ] . Слідує за підполями $a , $n, $p і передує підполям $b і $c. Перед підполем $h розділові знаки не ставляться.245 00 $a Audio journal review. $p General surgery $h [sound recording].
245 04 $a The green bag $h [microform] : $b a useless but entertaining magazine for lawyers.
245 14 $a The royal gazette $h [microform] / $c New Brunswick.

$k – Форма (П)

Підполе $k містить інформацію про форму існування одиниці опису, н-д щоденник, рукопис і т. п.


$n – Номер частини / розділ роботи (П)

Підполе $n містить числове чи алфавітне позначення частини/розділу роботи, які використовуються в заголовку. Визначається як показник послідовності і може бути поданий в будь-якій формі, н-д, Частина 1, Додаток А, Книга друга.245 00 $a Emergency health series. $n A.

245 00 $a Bulletin analytique. $n 2e partie, $p Sciences biologiques, industries alimentaires, agriculture.

245 00 $a Thesaurus musicus. $p Nova series. $n Serie A, $p Manuscrits.
Підполе $n не повторюється, коли номер частини з’являється на кількох мовах, як частина паралельного заголовку.

245 00 $a Kёchi Daigaku Kyёiku Gakubu kenkyМ hokoku. $n Dai 3-bu = $b Bulletin of the Faculty of Education, Kochi University. Series 3.
$pНайменування частини / розділу роботи(П)

Підполе $р містить заголовки розділів або частин, заголовки додатків та підсерій, які граматично не пов’язані з загальним заголовком.245 00 $a Historical statistics. $p Supplement / $c

245 00 $a Awareness list. $p Special series, literacy / $c

245 00 $a JWB circle. $p Jewish bookland / $c

245 00 $a NUC. $p U.S. books.
Коли заголовк розділу подається після короткого заголовку (підполе $a), то перед підполем $р ставиться крапка. Коли підполе $р подається після подполя $n, то перед ним ставиться кома.

245 00 $a Daily report. $p Western Europe.

245 00 $a Dissertation abstracts. $n A, $p The humanities and social sciences.
Підполе $р є повторюваним тільки, коли існує багато частин, які пов’язані з точним заголовком.

245 00 $a Programme progress report. $p Service and support activities. $p High flux reactor.
Підполе $р не повторюється, коли назва частини з’являється на кількох мовах, як частина паралельного заголовка.

245 00 $a Annual report of the Minister of Supply and Services Canada under the Corporations and Labour Unions Returns Act. $n Part II, $p Labour unions = $b Rapport annuel du ministre des Approvisionnements et services Canada prйsentй sous l'empire de la Loi sur les dйclarations des corporations et des syndicats ouvriers. Partie II, Syndicats ouvriers.
$s – Версія (НП)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Поле зв’язку і порядку нумерації (П)

______________________________________________________________________
ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Пунктуація – В кінці поля ставиться крапка, навіть якщо воно має свою пунктуацію (наприклад, квадратні чи круглі дужки). Виключення становлять випадки, коли останнє слово в полі є абревіатурою, ініціалами чи даними, які мають на кінці знак пунктуації.
245 00 $a Rubber world $h [videorecord].

Пробіли – Між ініціалами та абревіатурою (розділяються вони крапкою чи ні) пробіл не ставиться.

245 00 $a NBA in action.


245 00 $a H.G. Wells and the world state.
Між ініціалами та абревіатурою пробіл ставиться, коли скорочення позначається більше ніж однією літерою.
245 00 $a Mercer County, Virginia (W. Va.) 1850 census.
Пробілами з двох сторін виділяються три крапки (…), коли вони слідують за першим словом в назві. Якщо після трьох крапок (…) слідують кома (,), крапка (.), знак питання (?
Знак питання (?) - розділовий знак, ставиться зазвичай в кінці речення для вираження питання чи сумніву.
) чи знак оклику (!
Знак о́клику ( ! ) - розділовий знак, який ставиться в кінці речення для висловлення обурення, заклику для сильного почуття, тривоги тощо. Може подвоюватися[Джерело?] та потроюватися для висловлення більшої експресії, поєднуватися зі знаком запитання для питання-оклику та з трьома крапками (в українській типографіці три крапки після знака оклику перетворюються на дві).
), то між трьома крапками (…) і послідуючим знаком пробіл не ставиться.
245 00 $a Azul … y poemas
Дисплейна константа


I. Title.

Римська цифра і слово “Назва” не заносяться до MARC запису. Це може генеруватися системою як дисплейна константа, що асоціюється зі значенням “1” в позиції першого індикатора в 245 полі (Відомості про назву).


Найбільш підтримуваний порядок підполів при введенні інформації : $a, $n, $p, $h, $b, $c

1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Перший індикатор
  • Коди підполів
  • Дисплейна константа