Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаMarc 21 формат для бібліографічних даних : особливості опису ресурсів, що продовжуються

Marc 21 формат для бібліографічних даних : особливості опису ресурсів, що продовжуються
Сторінка6/9
Дата конвертації16.06.2017
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ


Поля 3XX містять фізичні характеристики, періодичність публікації, ціну та інформацію про фізичну структуру одиниці опису.

_______________________________________________________________________300 Фізичний опис (П)
Перший індикатор

Не визначений# - Не визначений
Другий індикатор

Не визначений# – Не визначений
Коди підполів

$a – Об'єм (П)

$b – Інші фізичні характеристики (НП)

$с – Розміри (П)

$е – Супроводжуючий матеріал (НП)

$f – Тип одиниці вимірювання (П)

$g – Розміри одиниці вимірювання (П)

$3Специфіковані матеріали (НП)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

В полі подається інформація про фізичний опис одиниці: об’єм, розміри, тип, формат, опис супроводжуючих матеріалів.

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

 • ІНДИКАТОРИ

Обидві позиції індикаторів не визначені, кожна містить пробіл “#”.
 • КОДИ ПІДПОЛІВ


$a – Об'єм (П)

В підполі $a позначається кількість томів, касет, дисків і т. п. серіального видання.


При описі не укомплектованих серіальних видань використовуються загальні позначення без зазначення кількості

300 ## $a т.

300 ## $a атласи.

300 ## $a мфіши.

300 ## $a звук. касети.

300 ## $a комп’ют. диски.

300 ## $a комп’ют. лазерні оптич. диски.
При описі укомплектованих серіальних видань зазначається кількість частин арабськими цифрами

300 ## $a 6 т.

300 ## $a 88 мфіш.

300 ## $a 5 комп’ют. лазерних оптич. дисків.

$b – Інші фізичні характеристики (НП)

Підполе $b містить інформацію, яка додатково специфікує інші фізичні характеристики примірника, такі як ідентифікація ілюстративного матеріалу, колір і т.п.300 ## $a т. : $b іл.

300 ## $a звук. касети : $b моно.
$с – Розміри (П)

Підполе $c містить розміри примірника, зазвичай в сантиметрах, міліметрах чи дюймах.


$е – Супроводжуючий матеріал (НП)

Підполе $e містить опис супроводжуючого матеріалу. Тут також в круглих дужках може подаватися його фізичний опис.300 ## $a т. : $b іл. $e слайди. карти.

300 ## $a т. : $b іл. $e 1атлас (20 с.)
$f – Тип одиниці вимірювання (П)

$g – Розміри одиниці вимірювання (П)

$3 – Специфіковані матеріали (НП)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)

ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Пунктуація – В кінці 300 поля ставиться крапка, якщо воно не закінчується іншим розділовим знаком чи круглою дужкою.
Пунктуація між під полями
300 ## $a : $b ; $c $e.
300 ## $a : $b $e.
300 ## $a ; $c $e.
300 ## $a $e.
300 ## $a $f $a ( $f )

310 Поточна частота випуску(НП)

321 Частота випуску, що припинив існування.(П)

Перший індикатор

Не визначений# - Не визначений
Другий індикатор

Не визначений# – Не визначений
Коди підполів

$a - Поточна/колишня частота випуску (НП)

$b - Дата поточної/колишньої частоти випуску (НП)

$6 - Зв’язок (НП)

$8 - Зв’язок полів і номер послідовності (П)

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІВ

Поля 310 та 321 включають в себе, відповідно, поточну частоту випуску та частоту випуску, що припинив існування.
ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

 • ІНДИКАТОРИ

Обидві позиції індикаторів не визначені, кожна містить пробіл “#”.

Поле 310 пов”язано з 008 полем, позиціями 18(чостота), 19 (регулярність). 310 поле заповнюється завжди, коли відома поточна частота серіального видання.

008

18(періодичність) : a

19(регулярність) : r

245 10 $a Щорічний звіт Міністерства освіти України.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.


310 ## $a Щорічно
У полі 310 ніколи не використовується термін “Періодичність змінна”. Цей термін може бути використано у 321 полі, коли більше ніж 3 остінні частоти відомо. Коли використовуємо цей термін, то в підполі $b вказуємо дату, яка включає всі варіації і завжди позначаємо поточну частоту в полі 310. Якщо 321 поле вже було використане в описі, то воно видаляється, при введенні терміну “періодичність змінна”.

310 ## $a Щорічно, $b 1985-

321 ## $a Періодичність змінна, $b 1948-1984
Коли заповнюються декілька 321 полів, то вони розташовуються в хронологічному порядку.

Хронологія (від грец. χρόνος - час і λόγος - вчення) - як загальне поняття: послідовність історичних подій у часі; часослів'я, опис і вивчення того, як саме відбувалися певні події в часі (історично).


310 ## $a Щорічно, $b 1992-

321 ## $a Щомісячно, $b березень 1960-грудень 1980

321 ## $a Два рази на р., $b 1981-1991

ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Пунктуація :

-в кінці поля крапка не ставиться.

-перед $b ставиться кома (,)

-сумнівна дата береться в кутові дужки < >

310 ## $a Щорічно, $b < 1991>-

321 ## $a Щоквартально, $b <1980-1990>

362 Дати публікації та/або позначення послідовності (П)
Перший індикатор

Формат дати0 – Форматований стиль

1 – Неформатований стиль
Другий індикатор

Не визначений# – Не визначений
Коди підполів

$a - Дата публікації та/або позначення послідовності (НП)

$z - Джерело інформації (НП)

$2 – Джерело (НП)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)


ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

Поле 362 містить в собі початок або/і кінець цифрової, абеткової і/або хронологічної послідовності серіального видання. Хронологічна послідовність, яка використовується в полі - це дані, що ідентифікують окремий випуск з серіальним виданням.
 • ІНДИКАТОРИ


Перший індикатор - Формат дати

0 – Форматований стиль

Перший індикатор зі значенням ”0” використовується, коли на описуваному примірнику маємо інформацію про перший або останній випуск серіального видання .


362 0# $a Vol. 1, no. 1 (Apr. 1981)-

362 0# $a 1981-

362 0# $a 72/1 (Feb. 1972)-
1 – Неформатований стиль

Перший індикатор зі значенням ”1” використовується, коли інформації про перший або останній випуск на описуваному примірнику не маємо, але вона відома.362 1# $a Began in July 1949.

362 1# $a Began with v. 4, published in 1947.

362 1# $a Ceased with 2 (1964).

362 1# $a Began in 1963?

362 1# $a Ceased publication.
Другий індикатор – Не визначений

Позиція другого індикатора не визначена і містить пробіл “#”.
 • КОДИ ПІДПОЛІВ

$a - Дата публікації та/або позначення послідовності (НП)

В підполі $a вводяться дата публікації або послідовність тому серіального видання, які записуються так, як подається на виданні.

362 0# $a Vol. 1 (Mar. 1980)-
$z - Джерело інформації (НП)

$2 – Джерело (НП)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)


ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Якщо випуск серіального видання закінчено і є останній випуск, то послідовність останнього номера подається в кінці поля362 0# $a Т. 45, № 1 (январь/февраль 1947)-т. 56, № 6 (ноябрь/декабрь 1954).
Коли описуються перший та останній випуски серіального видання, а проміжні - відсутні, то інформація про початкову та кінцеву дату вводиться в окремих 362 полях і початкова послідовність завжди описується першою.

362 1# $a Розпочато в 1990.

362 0 # $a -1996.

Поле 362 є повторюваним, тільки коли одне з полів має перший індикатор 1, а друге - перший індикатор 0. Коли ж і початок і закінчення послідовності форматоване, або вони обидва неформатовані, то інформація подається в одному полі.362 1# $a Розпочато в 1997.

362 0# $a № 1 (січень, 1999)-
362 1# $a Розпочато в 1967 ; призупинено в 1980.
Коли є дані тільки про останній випуск, то поле починається з дефіса (-) без пробіла.

362 0# $a-т. 9.
Якщо більше ніж одна форма послідовності дається на першому чи/або на останньому примірнику, описують обидві послідовності в підполі $a, розділяючі їх знаком ( = ), виділеним з обох боків пробілом.

362 0# $a Т. 1, № 1 (Май 1981)-т. 3, № 1 (Май 1983) = № 1-№ 9.
Якщо система нумерації замінена, то додаткову нову систему описують в тому ж підполі $a, розділяючі крапкою з комою ( ; ), яка виділена з обох боків пробілом.

362 0# $a Октябрь 1970-декабрь 1980 ; новый сериалс, т. 1, № 1 (Январь 1981)-
Коли відома інформація про змінену послідовність, але цих випусків немає, треба використовувати неформатоване 362 поле і/або поле 515.

362 1# $a Розпочато у жовтні 1970.

362 0# $a -Грудень 1980 ; нове серіальне видання, т. 1, № 1 (січень 1981)-
362 0# $a Жовтень 1970-

515 ## $a Послідовність поновлена як нове серіальне видання, т. 1, № 1, в січні 1981.
Коли описується репринтне видання друкованого серіалсу чи його фотокопія, то в 362 подається послідовність виходу оригінального видання.
Коли в записі подається більше ніж одна послідовність з заголовку, і ці послідовності не можуть бути представлені в 362 або в 500 полях, то перша нумерація подається як послідовність в 362 полі, а інша -- в 515 полі.

Приклад назви на примірнику : Огляд сільського господарства за 1982 рік і види на врожай на 1983 рік.245 00 $a Огляд сільського господарства за 1982 рік і види на врожай на 1983 рік.

362 0# $a 1982-

515 ## $a Включає види на врожай на наступний рік.
В кінці поля завжди ставиться крапка, якщо дана інформація закінчена і дефіс, коли не закінчена

362 1# $a Розпочато у квітні 1956.

362 0# $a Т. 1, № 1 (апрель 1981)-4XX Відомості про серію – загальна інформація
440 Відомості про серію/ додаткове введення – назва (П)

 1. Відомості про серію (П)


ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

4XX поля містять відомості про серію. 440 поле також забезпечує додаткове введення на серію. Відомості про серію в 490 поле записуються у випадках, коли в записі не подаються дані додаткового введення на серію (невідслідкована серія) або додаткове введення подається в полях 800-830 (відслідкована в іншій формі). Поля 800-830 заповнюються лише в сполученні з 490 полем.440 Відомості про серію/ додаткове введення – назва (П)
Перший індикатор

Не визначений# - Не визначений
Другий індикатор

Несортовані символи0-9 - Кількість несортованих символів

Коди підполів

$a – Назва (НП)

$n – Номер частини/ розділу роботи (П)

$p – Назва частини/ розділу роботи (П)

$v – Том/ позначення послідовності (НП)

$x – Міжнародний стандартний серійний номер (НП)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)


ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ
Це поле містить відомості про назву серії, коли відомості про серію і форма контрольованого додаткового введення назви серії є однаковими. Якщо представлене 440 поле, то 830 поле не заповнюється.

1   2   3   4   5   6   7   8   9 • ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ
 • ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ
 • ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
 • ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІВ
 • ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ