Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаMarc 21 формат для бібліографічних даних : особливості опису ресурсів, що продовжуються

Marc 21 формат для бібліографічних даних : особливості опису ресурсів, що продовжуються
Сторінка7/9
Дата конвертації16.06.2017
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ

  • ІНДИКАТОРИ


Перший індикатор – Не визначений

Позиція першого індикатора не визначена і містить пробіл “#”.


Другий індикатор – Несортовані символи

Позиція другого індикатора містить значення, що визначає кількість символьних позицій, які асоціюються з означеними та неозначеними артиклями (наприклад, Le, An) та знаходяться на початку поля і які ігноруються при сортуванні та створенні файлу.


0Немає несортованих символів

Значення “0” показує, що немає символьних позицій початкових артиклів, які треба ігнорувати. Діакритичні позначки чи спеціальні символи, що знаходяться на початку поля, яке не починається з початкового артиклю не вважаються несортованими символами.


440 #0 $a Collection africaine
440 #0 $a Ökonomische Studien ; $v Bd. 22
1-9 – Кількість несортованих символів

Значення “1-9” показує, що елементом введення є заголовок, який починається визначеним чи невизначеним артиклем, який ігнорується при сортуванні та створенні файлу. Діакритичні позначки чи спеціальні символи, що асоціюються з артиклем, включаються в рахунок несортованих символів.


440 #4 $a The Pediatric clinics of North America ; $v v. 2, no. 4


  • КОДИ ПІДПОЛІВ


$a – Назва (НП)

Підполе $a містить назву серії.


440 #0 $a Gems of American life
440 #0 $a Византийская библиотека
440 #0 $a Перша книжка поета
$n – Номер частини/ розділу роботи (П)

Підполе $n містить числове позначення частини/ розділу роботи назви серії. Нумерація визначається як позначення послідовності і може бути подана в будь-якій формі, наприклад, Частина 1, Додаток А, Книга друга.


440 #0 $a Journal of polymer science. $n Part C, $p Polymer symposia ; $v no. 39
440 #4 $a The Rare book tapes. $n Series 1 ; $v 5
$p – Назва частини/ розділу роботи (П)

Підполе $р містить найменування розділів або частин назви серії.


440 #0 $a Janua linguarum. $p Series maior, $x 0075-3114 ; $v 100
$v – Том / позначення послідовності (НП)

Підполе містить номер тому чи позначення послідовності, яке ідентифікує окремий примірник в серії.


440 #0 $a Бібліотека сучасної драматургії ; $v № 54
$x – Міжнародний стандартний серійний номер (НП)

Підполе містить міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) для назви серії.


440 #0 $a Romanica Gothoburgensia, $x 0080-3863 ; $v 12, 16
Якщо на примірнику, що описується, зазначено ISSN, але немає назви серії, то ISSN записується в 500 полі (Загальна примітка).
500 ## $a “ISSN 0399-3388.”
$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)

Опис цих підполів дивитись в додатку – Контрольні підполя.
ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Пунктуація – В кінці 440 поля не ставиться крапка, якщо воно не закінчується на скорочення, ініціали чи інші дані, що мають свою кінцеву пунктуацію.
Пробіли – Пробіли не використовуються в абревіатурах чи ініціалах/ літерах, які є частиною назви серії.
440 #0 $a NATO advanced study institutes series
Тимчасові дані – Якщо будь яка частина інформації тому/ позначення послідовності є предметом для зміни (наприклад, коли запис на багатотомне видання ще не закінчений), то ці дані беруться в кутові дужки (<…>). Коли частини додаються, тоді інформація поновлюється.
440 #0 $a Pollution monitoring series ; $v <3>-5

Дисплейні константи

(...) [круглі дужки]

ISSN [напис]

I. Серія.
Круглі дужки, виведені на дисплей, в які беруться відомості про серію, не записуються в MARC записі. Вони можуть генеруватися системою, як дисплейна константа, що асоціюється з міткою (тегом) поля.
440 #4 $a The Rare book tapes. $n Series 1 ; $v 5

Виведення на дисплей:

(The Rare book tapes. Series 1 ; 5)


Напис ISSN, що передує міжнародному стандартному серійному номеру, записаному в підполі $x не зазначається в MARC записі, а може генеруватися системою, як дисплейна константа, що асоціюється з підполем $x.
440 #0 $a Western Canada series report, $x 0317-3127

Виведення на дисплей:

(Western Canada series report, ISSN 0317-3127)


Відслідковування Серія. та римська цифра, що передує йому, можуть генеруватися системою, як дисплейна константа, що асоціюється з міткою (тегом) поля.
Римська система числення, або Римські цифри - непозиційна система числення, що використовувалися стародавніми римлянами.
Це означає, що зроблено додаткове введення на серію. Відслідковування не заводиться в машинозчитуваний запис.

5XX Примітки – загальна інформація
500 Загальна примітка (П)

501 Примітка “З…” (П)

502 Примітка про дисертацію (П)

504 Примітка про бібліографію і т.п. (П)

505 Форматована примітка про зміст (П)

506 Примітка про обмеження доступу (П)

507 Примітка про масштаб для графічного матеріалу (П)

508 Примітка про учасників створення/ видання (НП)

510 Примітка про цитування/ посилання (П)

511 Примітка про учасників та виконавців (П)

513 Примітка про тип і хронологічний обсяг звіту (П)

514 Примітка про якість даних (НП)

515 Примітка про особливості нумерації (П)

516 Примітка про тип комп’ютерного файла або даних (П)

518 Примітка про дату/час і місце події (П)

520 Резюме і т.п. (П)

521 Примітка про цільове призначення, аудиторію (П)

522 Примітка про географічні межі (НП)

524 Примітка про форму посилання на матеріали, що писуються, якій надається перевага (П)

525 Примітка про додаток (П)

526 Інформаційна примітка про навчальну програму (П)

530 Примітка про наявність додаткової фізичної форми (П)

533 Примітка про репродукцію (П)

534 Примітка про оригінал (П)

535 Примітка про місцезнаходження оригіналів/ дублетів (П)

536 Інформаційна примітка про фінансування (П)

538 Примітка про особливості системи (П)

540 Примітка про умови контролю за використанням та репродукцією (П)

541 Примітка про безпосереднє джерело комплектування (П)

544 Примітка про місце знаходження інших архівних матеріалів (П)

545 Бібліографічні або історичні дані (П)

546 Примітка про мову (П)

547 Примітка про комплекс попередніх назв (П)

550 Примітка про організацію, яка видає (П)

552 Інформаційна примітка про особливості та характерні ознаки (П)

555 Примітка про кумулятивний покажчик/ допоміжні покажчики (П)

556 Інформаційна примітка про документацію (П)

561 Історія придбання й збереження (П)

562 Примітка про ідентифікацію екземпляра й версії (П)

565 Примітка про характеристики блоків файлу (П)

567 Примітка про методологію (П)

580 Примітка про комплексне введення зв’язку (П)

581 Примітка про публікації, в яких розглядаються матеріали, що описуються (П)

583 Примітка про дії (П)

584 Примітка про акумуляцію та частоту використання (П)

585 Примітка про виставки (П)

586 Примітка про нагороди (П)


ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Поля 500-59X містять бібліографічні примітки. Кожна примітка заводиться як окреме 5XX поле. Загальні примітки записуються в 500 полі (Загальна примітка). Спеціальні примітки містяться в полях 501-593.


Примітки в бібліографічних записах серіальних видань розділяються на дві категорії :

1 – інформація в примітках подається тільки в 5ХХ полях

2 – інформація, яку занесено в примітки 5XX полів подається також в інших полях запису (наприклад, 246,310 і т.д.)
5ХХ поля містять загальні примітки (500 поле) та специфічні примітки (525, 550), які не можуть бути генеровані з інших полів.
5ХХ поля приміток вводяться в порядку зростаючої послідовності, за винятком полів 533 та 539. 538 поле вводиться першим при описі комп’ютерних файлів. Поля 533 та 539 вводяться останніми.

При введені інформації про дату або томи :

- сумнівну дату вводимо з кутовими дужками < >

- при введенні неповних дат, залишаємо від одного до трьох пробілів, якщо необхідно

- при введенні відкритих дат, залишаємо три пробіли, окрім того випадку, коли ці дати беремо в кутові дужки
500 Загальна примітка (П)
Перший індикатор

Не визначений

# - Не визначений

Другий індикатор

Не визначений

# – Не визначений
Коди підполів

$a – Загальна примітка (НП)

$3Специфіковані матеріали (НП)

$5 – Інституція, для якої застосовується поле (НП)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)


ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ

В полі подається загальна інформація, для якої не визначене спеціальне 5XX поле приміток.ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЗМІСТУ
  • ІНДИКАТОРИ

Обидві позиції індикаторів не визначені, кожна містить пробіл “#”.  • КОДИ ПІДПОЛІВ$a – Загальна примітка (НП)

В підполі подається загальна інформація, для якої не визначене спеціальне 5XX поле приміток.Типи приміток :

  1. Примітки, що стосуються області заголовку і титульних сторінок

- примітка про джерело назви

500 ## $a Назва з обкладинки.
- цю примітку можна подавати в одному полі з приміткою “Опис базується на...”, коли він базується не на 1 випуску.

500 ## $a Опис базується на № 2, 1995 ; назва з обкладинки.
- примітка про зміну заголовку чи підзаголовку. Примітка здійснюється тільки коли інформація про іншу(змінену) назву подається в 245 полі.

500 ## $a Назву змінено.
2. Різні примітки, що містять важливу інформацію, яку не подано в інших полях.

500 ## $a Щоденники Володимира Винничека в № 2, 1995.
3. Примітка "Опис базується на..."

- подається в останньому 500 полі

- вводиться , коли в записі не має 362 поля з індикатором”0”, де подається перша послідовність

- не використовується для регулярних видань.500 ## $a Опис базується на № 2, 1986.
4. Примітка про редакторів

- примітка стосовно редактора серіалсу та дат, що пов'язані з ним500 ## $a Редактор : 1947- М.П. Павлов.

700 1# $a Павлов, М. П., $e ред.
500 ## $a Редактори : 1887-1912, П.А. Розман ; 1912-июнь 1932, В.А. Ожників ; июнь 1932-<1950> Г.В. Іванов.

700 ## $a Розман, П. А., $e ред.

700 ## $a Ожників, В. А., $e ред.

700 ## $a Іванов, Г. В., $e ред.
$3 – Специфіковані матеріали (НП)

Підполе $3 містить інформацію, яка ідентифікує частину, матеріалу, що описується, до якого це поле застосовується.


$5 – Інституція, для якої застосовується поле (НП)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)

Опис підполів дивитись в додатку – Контрольні підполя.
ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇПунктуація – 500 поле закінчується на крапку, якщо не представлені інші розділові знаки. Якщо останнім підполем в полі є підполе $5, то розділові знаки передують цьому підполю.

504 Примітка про бібліографію і т.п. (П)
Перший індикатор

Не визначений# - Не визначений
Другий індикатор

Не визначений# – Не визначений
Коди підполів

$a – Примітка про бібліографію і т.п. (НП)

$b – Кількість посилань (НП)

$6 – Зв’язок (НП)

$8 – Зв’язок полів і номер послідовності (П)


1   2   3   4   5   6   7   8   9  • ДОМОВЛЕНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
  • ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
  • Перший індикатор Не визначений
  • ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯ
  • ІНДИКАТОРИ Обидві позиції індикаторів не визначені, кожна містить пробіл “”. КОДИ ПІДПОЛІВ