Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМашинна графіка

Скачати 302.51 Kb.

Машинна графіка
Скачати 302.51 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації08.05.2017
Розмір302.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Машинна графіка


Валерій ЛИСЕНКО

Фабрика думок подібна до ткацького верстата, де одним поштовхом приводяться в рух тисячі ниток,

човник снує туди й сюди, кожним помахом створюючи тисячі зв’язків, і незримо струменить полотно.

Гете, Фауст, частина І, сцена IV.

Графіка – одне з найдавніших мистецтв спілкування, предтеча писемності [12]. Споконвіку духовні цінності передавались від однієї майстерності до іншої, саме так, як Господь надав людині свої образ, подобу та дух.

Тка́цький верста́т - верстат, що виробляє з ниток різноманітні види текстильних тканин, основна машина ткацького виробництва.

Духовні цінності - це духовні уявлення, явища, поняття, вимоги, що притаманні людині, спільноті або науковому чи етичному вченню.

Здавна соціальна інформація втілювалась у візуальні образи: конструкції та оздоблення одягу, побутових речей, зброї, приватних та громадських споруд. Мозаїка, вишивка, художній килим з візерунками – наочні приклади зображень, сформованих з дрібних різноколірних елементів. Відтак, найпершими технічними засобами машинної графіки можна вважати ткацькі верстати, винайдені за тисячі років до Нової ери, ще наприкінці неоліту.


Приблизно за 900 років до Нової ери було створено Ветхий завіт, вперше написаний з допомогою алфавіту. І другою з десяти священних заповідей була заборона відтворювати світ у зображеннях. З виникненням східних монотеїстичних релігій – іудаїзму, християнства, ісламу – дар слова став воістину божественним, а їх прибічники гідні ймення людей Книги.

Монотеї́зм (від грец. μόνος monos - «єдиний» + θεός theos - «бог»; єдинобо́жжя) - віровчення про існування єдиного Бога, Творця всього сущого, видимого і невидимого, творіннями якого є всі інші істоти, як духовні так і фізичні, що відрізняє його від генотеїзму або політеїзму, виключаючи існування інших, рівних йому божественних істот.

Пріоритет сприйняття і трактування світу перейшов до лівої півкулі мозку, відповідальної за логічне мислення, краще розвинене у чоловіків. Лише з винайденням кінематографа почався реванш не-текстової, не-книжкової культури.


З минулого в майбутнє


За обставин, коли єдино можливою виражальною формою був текст з фіксованим шрифтоносієм, як на механічній друкарській машинці, декоративні елементи майстрували з літер чи інших символів. Давно винайдені “смайлики” – умовні зображення емоцій, знайомі користувачам електронної пошти.

Друка́рська маши́нка - клавіатурна машина, призначена для відтворення символів на папері.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Нарешті, масове виробництво загальнодоступних ПК призвело до створення кольорового графічного інтерфейсу, високоякісних дисплеїв та найширшого спектру різноманітних друкарських пристроїв.

Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.

Безпере́рвне виробни́цтво - процес виготовлення продукції що здійснюється безперервно в умовах сукупності безперервних технологічних процесів, організованих в вигляді виробничої лінії, підрозділу, цеха або підприємства в цілому.

Проте, до найпростіших декоративних прийомів доводиться знову й знову вдаватися з появою нових поколінь техніки. Так, у спілкуванні з допомогою популярних нині SMS спостерігаються елементи і “телеграфного стилю” ХІХ століття, і примітивного графічного інтерфейсу перших електронних іграшок.

Споконвіку існує також потреба в надійному зберіганні й тиражуванні зображень. Адже безліч скарбів культури знаходяться під постійною загрозою загибелі, ще більше їх безвісно втрачено. Ніхто не вів облік мистецьких зібрань в епоху, коли гинули десятки мільйонів людей. Переосмислення минулого та зміни ідейних орієнтирів періодично спричиняють хижацьку чистку архівів. І навіть за мирних часів у бібліотеках трапляються пожежі. Та й не лише з книжками біда: протягом ХХ століття Україна втратила близько півмільйона ікон, не кажучи вже про сотні тисяч унікальних споруд. Їх образи доносять до нас лише випадкові фотографії. Широке впровадження сучасних засобів машинної графіки дозволяє масово увічнювати й повертати до життя твори, як писані, так і фотографії, кінофільми, тканини, скульптури, архітектурні споруди тощо.

Слід згадати діяльність Тараса Шевченка щодо освоєння та популяризації новітніх друкарських технологій. Фотографія, кінематограф [1], телебачення сприяли формуванню зображального стилю, який називають машинною графікою. Загальновідомі ряд галузей і жанрів масової комунікації, де перевага візуального враження над словом доведена суспільною практикою [2, 3, 13]. Візуальні мистецтва викликають співзвуччя як у свідомості, так і у підсвідомості адресатів, і без перекладу сприймаються представниками різних культур.

Ма́сова комуніка́ція (англ. Mass communication) - це поняття можна розглядати мінімум в двох аспектах: Як процес передачі інформації групі людей одночасно за допомогою спеціальних технічних засобів - мас-медіа.

Культу́ра (лат. Culture - «обробіток», «обробляти») - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії; історично набутий набір правил всередині соціуму для його збереження та гармонізації.

Можна пригадати епоху німого кіно. Більш живий і наочний приклад – візуальний код “помаранчової революції”, на який весь світ відгукнувся стрічками солідарності.

У 1980-ті роки оснащення цифрової інформаційної техніки нарешті дозволило маніпулювати зображеннями; для сучасних комп’ютерних програм це є підґрунтям навіть найпростішої роботи з текстами. Вивчення досвіду розв’язання складних задач, накопиченого щодо графіки, може підказати підходи до наболілих проблем, зокрема у машинній лінгвістиці.

Щоб підтвердити велике значення заявленої тематики, почнемо з окреслення деяких фінансових досягнень [6]. Сукупний прибуток ринку програмного забезпечення комп'ютерної графіки за 2003 рік перевищив 100 млрд.$. З них компаніям, що працюють у сегменті мультимедіа та “настільного відео” дісталось порядку 37%, галузі автоматизації проектування та інженерії – 20%, індустрії художнього мистецтва та анімації – близько 10%. Передбачається, що прибутковість цього ринку до кінця 2008 року зросте ще більш ніж у півтора рази. Відтак, ця галузь приваблює митців не лише перспективами творчого самовиразу, але й достойними заробітками.

За результатами опиту фахівців США та Канади, у 2004-му році студія Pixar – визнаний основоположник жанру комп’ютерної анімації – увійшла до першої п’ятірки найвпливовіших компаній Північної Америки, на рівних конкуруючи з виробниками техніки, харчових продуктів, одягу та меблів.


  1   2   3   4   5   6


Скачати 302.51 Kb.

  • З минулого в майбутнє